معرفی شیمی | معرفی شیمی آزمایشگاهی | مرکز فروش آنتی بادی و آنتی ژن

معرفی شیمی | معرفی شیمی آزمایشگاهی

معرفی شیمی

معرفی شیمی | معرفی شیمی آزمایشگاهی :

علم شیمی (Chemistry) با ساختار و سرشت جهان فیزیکی سروکار داردو یکی از دانش های پایه و بنیادی است. شیمی به مطالعه و بررسی ساختار ماده ، خواص آن ، تغییراتی که ماده متحمل میشود و انرژی همراه با آن تغییرات میپردازد.

تاریخچه علم شیمی:

واژه شیمی را از کیمیا که یکی از علوم پنجگانه در دوران کهن است گرفته شده اما علم کیمیا گری در بیان طبیعت مواد و چگونگی تغییرات آنها ناموفق بود به هرحال علم کیمیا گری با کمک انجام تحقیقات اولیه و ثبت نتایج باعث پایه گذاری علم شیمی مدرن شد. لغت شیمی در سال 1831 اولین بار توسط میرزا صلاح شیرازی دریک رساله علوم طبیعی از ترانویسی لغت فرانسوی آن آورده شد که بعد ها در دارالفنون تحت عنوان رساله طبیعیات تدریس میشد.
تاریخ شیمی به مجموعه اتفاقاتی گفته میشود که از زمان باستان تا کنون برای علم شیمی رخ داده است . تا1000سال پیش از میلاد ، تمدن های باستان از ابزارهایی برای تهیه نیاز های خود استفاده میکردند که باعث پیشرفت و به وجود آمدن شاخه های متنوع شیمی شد.
رابرت بویل (Robert Boyle) در سال 1661  با نوشتن کتاب شیمیدان شکاک که بین کیمیا و شیمی تفاوت قائل شده بود باعث تغییر نگرش مردم به علم شیمی شد. بعد از آن با ارائه قانون پایستگی جرم توسط آنتوان لاووازیه (Anton Lavazia) شیمی به یک علم تکامل یافته و پیشرفته تبدیل شد و با مطالعات و تلاش های جوسایا ویلارد گیبز با ترمودینامیک رابطه عمیقی پیدا کرد. تاریخ شیمی از ابتدا تاکنون با صنعت رابطه مستقیمی داشته است. با آغاز دوران مدرن اروپا،شیمی با فعالیت های دانشمندان مسلمان با ترکیب شیمی دوران باستان توسعه یافت .سپس شیمی در کنار فیزیک توانست ماهیت درونی مواد را شرح دهد.

اساس تنوع شاخه های شیمی در دوران باستان:

1.تهیه رنگ دانه برای لوازم آرایشی و نقاشی

2.ساخت شیشه

3.ساخت آلیاژها مانند برنج

4.تهیه پنیر و لبنیات

5.تهیه صابون از چربی حیوانی

6.تخمیر آبجو و شراب

7.دباغی کردن چرم

8.استخراج مواد شیمیایی از گیاهان برای عطر و دارو

9.استخراج فلز از سنگ معدن

10سفالگری با استفاده از لعاب

اصول و تعاریف بنیادی شیمی مدرن :

1.ماده : ماده “خمیره” جهان است و هر چیزی که دارای جرم ، حجم و اجزای متشکله ثابت و قطعی باشد ماده نامیده
2.اتم : اتم واحدهای تشکیل دهنده ماده است ؛ هر اتم با پیوند شیمیایی به اتم دیگرمتصل میشود و در زبان یونانی به معنی تجزیه ناپذیر میباشد .اتم از واحد های کوچکتر، پروتون ، نوترون و الکترون تشکیل شده.
3.عنصر : عنصر ماده ای است که تنها از یک نوع اتم ساخته شده است و اگر تعداد پروتون هایی که یک اتم دارد تغییر یابد نوع عنصری که آن اتم در آن قرار دارد هم تغییر میکند.
4.ترکیب : ترکیب شیمیایی از یک ماده شیمیایی خالص که از دو یا چند عنصر شیمیایی مختلف تشکیل شده بوجود می آید. هرترکیب شیمیایی مختلف ، یک ساختمان شیمیایی تعریف شده منحصر به فرد خود را دارد.
5.مولکول : مولکول کوچک ترین ذره یک ماده شیمیایی خالص است که ویژگی های آن ماده را دارد. یک مولکول از یک یا چند اتم که با پیوند شیمیایی به هم متصل شده اند به وجود می آید.

قانون های موجود در شیمی:

1.قانون آوواگادرو :

این قانون در سال1811 توسط آمدئو آوواگادرو برای گازها بیان شد.قانون آوواگادرو بیان میکند که دو گاز که دارای فشار ، دما و حجم یکسانند دارای تعداد مولکول های یکسانی نیز میباشند.

2.قانون هس :

قانون هس بیان میکند اگر یک واکنش ، حاصل جمع دو یا چند واکنش دیگر باشد ، H∆ واکنش کلی برابر مجموع جمع جبری مقادیر H∆ واکنش های تشکیل دهنده آن است.

3.قانون هنری :

قانون هنری در سال 1803توسط ویلیام هنری در مورد گاز ها بیان شد.قانون هنری بیان میکند که مقدار گازی که در یک دمای ثابت در مقدار معینی از یک مایع حل میشود با فشار جزئی آن گاز در بالای محلول نسبت مستقیم دارد.

4.قانون بویل :

بویل این قانون را در سال 1662 پیشنهاد کرد . قانون بویل بیان میکند که در دمای ثابت حجم جرمی معین از گاز با فشار آن گاز رابطه عکس دارد.

5.قانون شارل ـ گی لوساک :

قانون شارل در سال 1787 پیشنهاد شد. این قانون بیان میکند در فشار ثابت ، حجم جرم معینی از گاز توسط 273/1 حجمش در دمای صفر درجه سانتی گراد برای هریک درجه افت و خیز ، کاهش یا افزایش میابد.

6.قانون بیرـ لامبرت :

این قانون یکی از مهمترین و اصلی ترین قوانین در طیف بینی فوتومتری و اپتیک است. این قانون تجربی ارتباط شدت نور جذب شده در اثر عبور از ماده همگن بدون پراکندگی را با خصوصیات مواد بیان میکند.

7.قانون نفوذ فیک :

این قانون ضریب نفوذ (D) را تعریف کرده و نفوذ را از لحاظ آماری در محیط های پیوسته بررسی میکند.

8. قانون پایستگی انرژی :

قانونی که بیان میکند که انرژی نه به وجود می آید نه از بین میرود بلکه از شکلی به شکل دیگر تغییر میکند. قانون پایستگی انرژی منجر به مفاهیم مهمی مانند تعادل شیمیایی ، سینتیک شیمیایی و ترمودینامیک شده است.

9.قانون پایستگی جرم :

یکی از قوانین بنیادی فیزیک و شیمی که بیان میکند جرم و عناصر موجود در هرگونه شیمیایی در یک سیستم بسته صرفه نظر از فرآیند هایی که درون آن در حال وقوع است ثابت است و تغییر نمیکند.

10.قانون نسبت های معین :

این قانون اولین بار توسط ژوزف پروست در سال1779 پیشنهاد شد. این قانون بیان میکند که نسبت عناصر در یکترکیب شیمیایی خالص جدا از روش تهیه و منبع ماده همیشه ثابت می باشد، یعنی جرم عناصر سازنده مواد همیشه ثابت و مشخص است.

11.قانون نسبت های چند گانه :

این قانون توسط جان دالتون شیمیدان انگلیسی بیان شد و به قانون دالتون نیز شناخته میشود. قانون دالتون بیان میکند که اگر دو عنصر بیش از یک ترکیب را به وجود آورند ، جرم عناصر سازنده در هر ترکیب عددی صحیح و کوچک خواهد بود.

12.قانون رائول :

قانون رائول به افتخار ماری رائول نامگذاری شده که بیان میکند فشار بخار محلول برابر با مجموع اجزای سازنده بخار آن و سهم هر جز برابر حاصل ضرب کسر مولی آن جز در فشار بخار آن در حالت خالص است .

13.اصل لوشاتلیه :

اصل لوشاتلیه در سال 1884 توسط هنری لوئی لوشاتلیه در مورد تعادل شیمیایی در شیمی ارائه شد. باتوجه به این اصل چنانچه سامانه ای در تعادل شیمیایی باشد ، در برابر هرگونه تغییری که در جهت مخالف تعادل باشد واکنش نشان میدهد تا تاثیر آن را از بین ببرد.

زیر شاخه ها و رشته های شیمی :

ـ شیمی آلی (Organic Chemistry)

ـ شیمی معدنی (Inorganic Chemistry)

ـ شیمی تجزیه (Analytical Chemistry)

ـ شیمی فیزیک (Physical Chemist)

ـ شیمی اعصاب (Neuro Chemistry)

ـ شیمی هسته ای

ـ شیمی نظری

کاربرد شیمی:

1.صنایع داروسازی

صنایع مواد شیمیایی

3.صنایع پلیمر و پلاستیک

4.صنایع مواد غذایی

5.صنایع پزشکی

6.صنایع ضدعفونی کننده و گندزداها

7.صنایع مواد شوینده

کاربرد شیمی را در همه جا میتوانیم مشاهده کنیم حتی در منزل مواد شیمیایی مانند الکل ، بتادین ، جوهرنمک ،استون ، آمونیاک ، آب ژوال ، آب اکسیژنه و تمامی مواد شوینده .

 

مطلب پیشنهادی
عوارض مصرف داروهای شیمیایی

سفیر آزما کیان بزرگترین واردکننده و فروشنده انواع مواد شیمیایی و آزمایشگاهی و فروش ویژه انواع آنتی بادی، آنتی ژن، پادتن و … می باشد.

محیط کشت : برای خرید محیط کشت با ما در تماس باشید : 09357007743

کیت آزمایشگاهی : برای خرید کیت آزمایشگاهی با ما در تماس باشید : 09128308091

مواد شیمیایی : برای خرید مواد شیمیایی با ما در تماس باشید : 09357007743

نظرتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *