محصولات شرکت مرک آلمان | خرید محصولات شرکت مرک آلمان با قیمت ارزان

محصولات شرکت مرک آلمان | خرید محصولات شرکت مرک آلمان با قیمت ارزان

محصولات شرکت مرک آلمان | خرید محصولات شرکت مرک آلمان با قیمت ارزان

محصولات شرکت مرک آلمان :

۰ ml 23610

۱٫۰۰۰۶۶٫۱۰۰۰ ۱ l 52460
Acetic acid 30% for analysis Reag. Ph Eur 1.59166.0500 500 ml 3120
Acetic acid 96% for analysis EMSURE(r)

Acetic acid 99-100% for synthesis
۶۴-۱۹-۷

۶۷-۶۴-۱

۱٫۰۰۰۲۰٫۲۵۰۰ GB 2.5 l 14870 1.00020.4000 GB 4 l 23800 Acetone for spectroscopy Uvasol(r)
۶۷-

Absorption tube for CO2 (sodium hydroxide on support)
۱٫۰۱۵۶۲٫۰۰۰۳ ۱ ST 17260
Absorption tube for H2O (molecular sieve
۰٫۳ nm with indicator)
۱٫۰۶۱۰۷٫۰۰۰۳ ۱ ST 14150

Acenaphthene for synthesis
۸۳-۳۲-۹
۸٫۱۴۳۱۲٫۰۱۰۰ ۱۰۰ g 9420

Acetaldehyde diethyl acetal for synthesis
۱۰۵-۵۷-۷

Acetaldehyde dimethyl acetal Msynth(r)plus
۵۳۴-۱۵-۶

۴-Acetamido-2,2,6,6-tetramethyl-N- piperidinyloxy (free radical) for synthesis 14691-89-5
۸٫۱۴۷۲۱٫۰۰۰۱ ۱ g 4150
۸٫۱۴۷۲۱٫۰۰۱۰ ۱۰ g 26910
Acetanilide for synthesis

Acetanilide test substance for elementary analysis
۱۰۳-۸۴-۴
۱٫۰۰۰۱۱٫۰۰۰۵ ۵ g 5000
Acetic acid (glacial) 100% anhydrous for analysis EMSURE(r) ACS,ISO,Reag. Ph Eur 64-19-7
۱٫۰۰۰۶۳٫۱۰۰۰ ۱ l 5570

Acetone dried (max. 0.0075% H2O) SeccoSolv(r)
۶۷-۶۴-۱
۱٫۰۰۲۹۹٫۰۱۶۱ SB 150 ml 4370
۱٫۰۰۲۹۹٫۰۵۰۰ GB 500 ml 3490
۱٫۰۰۲۹۹٫۱۰۰۱ SB 1 l 7290

۱٫۰۰۰۱۲٫۱۰۰۰ GB 1 l 5610
۱٫۰۰۰۱۲٫۲۵۰۰ GB 2.5 l 11700
Acetone for analysis EMSURE(r) ACS,ISO,Reag. Ph Eur
۶۷-۶۴-۱

۸٫۴۵۰۸۷٫۰۰۲۵ ۲۵ ml 8960 1.00063.1011 1 l 5120 8.45087.0100 100 ml 15130 1.00063.2500 2.5 l 10910 Acetone for liquid chromatography 1.00063.2510 Safe break 2.5 l 11350 LiChrosolv(r)
Acetaldehyde dimethyl acetal for synthesis
۵۳۴-۱۵-۶

Acetaldehyde Msynth(r)plus
۷۵-۰۷-۰

Acetaldehyde for synthesis
۷۵-۰۷-۰
۸٫۰۰۰۰۴٫۰۵۰۰ C 500 ml
۸٫۰۰۰۰۴٫۲۵۰۰ ۲٫۵ l 10510

Acetaldoxime (mixture of cis and trans isomers) for synthesis
۱۰۷-۲۹-۹

۱٫۰۰۰۶۳٫۲۵۱۱ C 2.5 l 10030
Acetic acid (glacial) 100% Suprapur(r)
۶۴-۱۹-۷
۱٫۰۰۰۶۶٫۰۲۵۰ ۲۵

۶۴-۱
۱٫۰۰۰۲۲٫۰۵۰۰ GB 500 ml 5360
۱٫۰۰۰۲۲٫۲۵۰۰ GB 2.5 l 19120
Acetone for gas chromatography MS SupraSolv(r)
۶۷-۶۴-۱
۱٫۰۰۶۵۸٫۱۰۰۰ GB 1 l 5600
۱٫۰۰۶۵۸٫۲۵۰۰ GB 2.5 l 11700
Acetone-D6 deuteration degree min. 99.9% for NMR spectroscopy MagniSolv(TM)**
۶۶۶-۵۲-۴

۴-Acetamidobenzaldehyde for synthesis
۱۲۲-۸۵-۰
۸٫۰۰۱۰۶٫۰۰۱۰ ۱۰ g 14020

۴-Acetamidobenzenesulfonyl chloride for synthesis
۱۲۱-۶۰-۸
۸٫۴۱۰۲۶٫۰۲۵۰ ۲۵۰ g 10530

۴-Acetamidobenzoic acid for synthesis
۵۵۶-۰۸-۱

۸٫۱۵۰۳۵٫۰۰۲۵ GB 25 ml 19920
Acetic acid-D4 deuteration degree min. 99.5% for NMR spectroscopy MagniSolv(TM)**
۱۱۸۶-۵۲-۳

Acetoacetaldehyde-1,1-dimethyl acetal for synthesis
۵۴۳۶-۲۱-۵
۸٫۲۰۰۰۴٫۰۱۰۰ ۱۰۰ ml 7710

H2O)
۷۵-۰۵-۸
۱٫۱۳۲۱۲٫۲۵۰۰ GB 2.5 l 11060
۱٫۱۳۲۱۲٫۴۰۰۰ GB 4 l 17680
Acetonitrile dried (max. 0.005 % H2O) SeccoSolv(r)
۷۵-۰۵-۸
۱٫۰۰۰۰۴٫۰۱۶۱ SB 150 ml 3510
۱٫۰۰۰۰۴٫۰۵۰۰ GB 500 ml 3890
۱٫۰۰۰۰۴٫۱۰۰۱ SB 1 l 9350
Acetonitrile for analysis EMSURE(r) ACS,

۸٫۱۴۵۷۲٫۰۰۲۵ ۲۵ g 3340 Acetohydrazide for synthesis Reag. Ph Eur 3-Acetamidophenol for synthesis 1068-57-1 75-05-8 621-42-1 8.20556.0050 50 g 13300 1.00003.1000 GB 1 l 5080 8.41293.0025 25 g 5840 8.20556.0250 250 g 32090 1.00003.2500 GB 2.5 l 10600

۸٫۰۰۰۲۸٫۰۱۰۰ ۱۰۰ ml 4110 8.00028.1000 1 l 6560

Part 2

Advanced Analyt ics

Product Order N o.

Pack Unit Price
`

Product Order N o.

Pack Unit Price
`

Product Order N o.

Pack Unit Price
`

۱-Acetylthiourea for synthesis
۵۹۱-۰۸-۲
۸٫۱۸۲۲۷٫۰۰۵۰ ۵۰ g 7670
N-Acetyl-4-piperidone for synthesis
۳۲۱۶۱-۰۶-۱
۸٫۱۶۱۴۳٫۰۰۲۵ ۲۵ ml 7520
۸٫۱۶۱۴۳٫۰۱۰۰ ۱۰۰ ml 26500
(+)-Di-O-acetyl-L-rhamnal for synthesis
۳۴۸۱۹-۸۶-۸
۸٫۱۸۲۳۵٫۰۰۰۱ ۱ g 12130
Acrylamide for synthesis
۷۹-۰۶-۱
۸٫۰۰۸۳۰٫۰۱۰۰ ۱۰۰ g 3700
۸٫۰۰۸۳۰٫۰۵۰۰ ۵۰۰ g 4720
۸٫۰۰۸۳۰٫۱۰۰۰ ۱ Kg 7860
۲-Acrylamido-2-methylpropanesulfonic acid for synthesis
۱۵۲۱۴-۸۹-۸
۸٫۱۸۶۶۷٫۰۱۰۰ ۱۰۰ g 4070
۸٫۱۸۶۶۷٫۰۵۰۰ ۵۰۰ g 7800
Acrylic acid (stabilised with hydroquinone monomethyl ether) for synthesis
۷۹-۱۰-۷

Acrylonitrile (stabilised with hydroquinone monomethyl ether) for synthesis
۱۰۷-۱۳-۱

Acryloyl chloride (stabilised with phenothiazine) for synthesis 814-68-6

۱-Adamantaneammonium chloride for synthesis
۶۶۵-۶۶-۷

۱-Adamantanemethanol for synthesis
۷۷۰-۷۱-۸

۱- Adamantanol for synthesis
۷۶۸-۹۵-۶
۸٫۰۱۳۳۹٫۰۰۱۰ ۱۰ g 4420
۲- Adamantanol for synthesis
۷۰۰-۵۷-۲
۸٫۱۴۵۵۰٫۰۰۰۵ ۵ g

۲-Adamantanone for synthesis
۷۰۰-۵۸-۳
۸٫۱۴۵۹۵٫۰۰۰۵ ۵ g 4380
۸٫۱۴۵۹۵٫۰۰۲۵ ۲۵ g 15430
Adapter S 40 for the direct aspiration of solvents through tubes of 3 mm O.D. from bottles with S 40 thread
۱٫۰۹۹۹۶٫۰۰۰۱ ۱ ST 4600
Adipamide for synthesis
۶۲۸-۹۴-۴
۸٫۰۰۰۸۷٫۰۰۲۵ ۲۵ g 8290
۸٫۰۰۰۸۷٫۰۱۰۰ ۱۰۰ g 25890
Adipic acid for synthesis
۱۲۴-۰۴-۹
۸٫۱۸۶۵۰٫۰۱۰۰ ۱۰۰ g 3730
۸٫۱۸۶۵۰٫۱۰۰۰ ۱ Kg 4640
Adipic dihydrazide for synthesis
۱۰۷۱-۹۳-۸
۸٫۴۱۶۸۹٫۰۰۱۰ ۱۰ g 9350
۸٫۴۱۶۸۹٫۰۰۵۰ ۵۰ g 19650
Adiponitrile for synthesis
۱۱۱-۶۹-۳
۸٫۰۰۰۹۲٫۰۲۵۰ ۲۵۰ ml 5140
Adipyl chloride for synthesis
۱۱۱-۵۰-۲
۸٫۴۳۹۵۱٫۰۰۵۰ ۵۰ ml 8490
۸٫۴۳۹۵۱٫۰۲۵۰ ۲۵۰ ml 34140
(S)-(+)-Alanine for synthesis
۵۶-۴۱-۷
۸٫۱۶۰۰۰٫۰۰۲۵ ۲۵ g 3830
۸٫۱۶۰۰۰٫۰۱۰۰ ۱۰۰ g 12080
Alizarin-3-methylamine-N,N-diacetic acid dihydrate for the spectrophotometric determination of fluoride
۱٫۰۱۰۱۰٫۰۰۰۵ ۵ g 42170

Alkali blue (C.I. 42765) indicator
۱۳۲۴-۷۶-۱
۱٫۰۹۱۹۶٫۰۰۲۵ ۲۵ g 5590
Alkali blue solution indicator

N-Alkyl-N,N-dimethyl-N-benzylammonium chloride for synthesis
۸۵۴۰۹-۲۲-۹

Alkylbenzyldimethylammonium chloride (50% solution in water) for synthesis 8.14858.1000 1 l 8090
Alkylbenzyldimethylammonium chloride for

Allyl acetate for synthesis
۵۹۱-۸۷-۷
۸٫۲۰۵۵۴٫۰۱۰۰ ۱۰۰ ml 3430
۸٫۲۰۵۵۴٫۰۵۰۰ ۵۰۰ ml 12720

Allyl acetoacetate for synthesis
۱۱۱۸-۸۴-۹
۸٫۱۸۶۹۴٫۰۱۰۰ ۱۰۰ ml 6430

Allyl alcohol for synthesis
۱۰۷-۱۸-۶
۸٫۰۰۹۷۴٫۰۱۰۰ S 100 ml 4410
۸٫۰۰۹۷۴٫۱۰۰۰ S 1 l 9660

Allyl cyanide for synthesis
۱۰۹-۷۵-۱
۸٫۰۰۲۵۸٫۰۰۲۵ ۲۵ ml 10020

Allyl cyanoacetate for synthesis
۱۳۳۶۱-۳۲-۵
۸٫۱۸۵۵۹٫۰۰۵۰ ۵۰ ml 4540

Allyl 2,3-epoxypropyl ether for synthesis
۱۰۶-۹۲-۳
۸٫۰۰۲۵۹٫۰۲۵۰ ۲۵۰ ml 10090

Allyl hexanoate for synthesis
۱۲۳-۶۸-۲
۸٫۱۴۹۹۰٫۰۲۵۰ ۲۵۰ ml 9900

Allyl isothiocyanate (stabilised) for synthesis
۵۷-۰۶-۷

۸٫۰۰۲۶۰٫۰۰۰۵ S 5 ml 2890 8.00260.0250 S 250 ml 6940 4-Allylanisole for synthesis
۱۴۰-۶۷-۰

۸٫۴۱۲۵۳٫۰۰۲۵ ۲۵ ml 8980 Allylbenzene for synthesis
۳۰۰-۵۷-۲ ۸٫۲۱۶۶۸٫۰۰۱۰ ۱۰ ml 10370 3-Allyloxy-1,2-propanediol for synthesis
۱۲۳-۳۴-۲
۸٫۱۸۴۱۵٫۰۱۰۰ ۱۰۰ ml 4930

۳-Allyloxy-2-hydroxypropane sulfonate sodium salt for synthesis
۵۲۵۵۶-۴۲-۰
۸٫۱۴۹۰۶٫۰۲۵۱ ۲۵۰ ml 21180

Allylpalladium(II) chloride dimer (58% Pd) for synthesis
۱۲۰۱۲-۹۵-۲
۸٫۲۴۴۳۴٫۰۲۵۰ ۲۵۰ mg 10580

۲-Allylphenol for synthesis
۱۷۴۵-۸۱-۹
۸٫۱۸۵۸۵٫۰۲۵۰ ۲۵۰ ml 9580

۲-(Allylthio)-2-thiazoline for synthesis
۳۵۷۱-۷۴-۲
۸٫۱۸۰۸۳٫۰۰۱۰ ۱۰ ml 7520

N-Allylthiourea for synthesis
۱۰۹-۵۷-۹

۸٫۱۴۴۵۳٫۰۰۱۰ ۱۰ g 6280 8.14453.0050 50 g 22430

۸٫۰۱۰۸۱٫۰۱۰۰ ۱۰۰ g 4720 8.01081.0500 500 g 5840 8.01081.1000 1 Kg 8210
Aluminium fine powder, stabilized about 8.20054.0250 250 ml 4450 2% fat 8.20054.1000 1 l 14020

۱٫۰۰۱۰۳٫۰۱۰۰ ۱۰۰ g 5150 1.00103.0250 250 g 7620

Part 2

Advanced Analyt ics

Product Order N o.

Pack Unit Price
`

Product Order N o.

Pack Unit Price
`

Product Order N o.

Pack Unit Price
`

۲-Amino-2-cyanoacetamide for synthesis
۶۷۱۹-۲۱-۷
۸٫۱۴۹۰۲٫۰۰۰۵ ۵ g 11700
۸٫۱۴۹۰۲٫۰۰۵۰ ۵۰ g 102250
۲-Amino-3,5-dichlorobenzoic acid for

۲-Amino-3-hydroxypyridine for synthesis
۱۶۸۶۷-۰۳-۱
۸٫۱۴۵۳۹٫۰۰۲۵ ۲۵ g 5540
۸٫۱۴۵۳۹٫۰۱۰۰ ۱۰۰ g 16250
۲-Amino-5-mercapto-1,3,4-thiadiazole for

۲-Amino-3-methylpyridine for synthesis
۱۶۰۳-۴۰-۳
۸٫۲۲۲۰۱٫۰۱۰۰ ۱۰۰ g 9440
۲-Amino-4-methylpyridine for synthesis
۶۹۵-۳۴-۱

synthesis synthesis 8.00386.0100 100 g 8190 2789-92-6 2349-67-9 2-Amino-5-methylpyridine for synthesis

۲-Amino-4,6-dichlorobenzoic acid for synthesis
۲۰۷۷۶-۶۳-۰
۸٫۱۵۱۰۶٫۰۰۱۰ ۱۰ g 22980
۲-Amino-4,6-dichloropyrimidine for synthesis
۵۶-۰۵-۳
۸٫۴۱۶۶۶٫۰۰۰۵ ۵ g
۵-Amino-2,3-dihydrophthalazine-1, for synthesis
۵۲۱-۳۱-۳
۸٫۲۰۰۷۱٫۰۰۰۱ ۱ g 6550
۸٫۲۰۰۷۱٫۰۰۱۰ ۱۰ g 14030
۲-Amino-4,6-dimethylpyrimidine for synthesis
۷۶۷-۱۵-۷
۸٫۴۱۷۳۹٫۰۰۲۵ ۲۵ g 7710
۸٫۴۱۷۳۹٫۰۱۰۰ ۱۰۰ g 34290
۴-Amino-2,3-dimethyl-1-phenyl-3-
pyrazolin-5-one GR for analysis
۸۳-۰۷-۸
۱٫۰۷۲۹۳٫۰۰۱۰ ۱۰ g 4460
۱٫۰۷۲۹۳٫۰۱۰۰ ۱۰۰ g 22950
۳-Amino-4-fluorobenzotrifluoride for
synthesis
۵۳۵-۵۲-۴

۵-Amino-2-fluorobenzotrifluoride for
synthesis
۲۳۵۷-۴۷-۳
۸٫۴۱۰۶۷٫۰۰۰۱ ۱ ml 5960
۴- Amino-2-hydroxybenzoic acid for synthesis
۶۵-۴۹-۶

۵- Amino-2-hydroxybenzoic acid for synthesis
۸۹-۵۷-۶
۸٫۲۰۰۹۵٫۰۲۵۰ ۲۵۰ g 16010
۴-Amino-2-hydroxybenzoic acid sodium salt dihydrate for synthesis
۶۰۱۸-۱۹-۵
۸٫۲۰۰۹۶٫۰۲۵۰ ۲۵۰ g 6280
۴-Amino-5-hydroxynaphthalene-2,7- disulfonic acid monosodium salt for synthesis
۵۴۶۰-۰۹-۳
۸٫۲۰۰۷۸٫۰۱۰۰ ۱۰۰ g 4070
۸٫۲۰۰۷۸٫۰۵۰۰ ۵۰۰ g 10550

۸٫۱۴۲۶۶٫۰۰۵۰ ۵۰ g 11510
۳-Amino-5-mercapto-1,2,4-triazole for synthesis
۱۶۶۹۱-۴۳-۳
۸٫۱۴۲۶۷٫۰۰۱۰ ۱۰ g 9220
(S)-(-)-1-Amino-2-(methoxymethyl) pyrrolidine for synthesis

۱۶۸۷-۵۳-۲
۸٫۱۴۵۸۳٫۰۰۱۰ ۱۰ g 12650
۸٫۱۴۵۸۳٫۰۰۵۰ ۵۰ g 42650
(S)-(+)-2-Amino-3-methyl-1-butanol for synthesis
۲۰۲۶-۴۸-۴
۸٫۱۴۰۸۲٫۰۰۰۱ ۱ ml 5800
۲- Amino-2-methyl-1,3-propanediol for synthesis
۱۱۵-۶۹-۵
۸٫۰۱۴۶۴٫۰۰۵۰ ۵۰ g 3700
۸٫۰۱۴۶۴٫۰۲۵۰ ۲۵۰ g 11700
۳- Amino-4-methylbenzoic acid for synthesis
۲۴۵۸-۱۲-۰
۸٫۴۰۱۷۱٫۰۰۵۰ ۵۰ g 14890
(R)-(-)-2-Amino-3-methylbutanol for

۸٫۱۴۶۱۵٫۰۰۰۱ ۱ g 12020
۳-Amino-5-methylisoxazol for synthesis
۱۰۷۲-۶۷-۹
۸٫۱۴۱۸۲٫۰۰۵۰ ۵۰ g 7670
۳-Amino-5-(methylmercapto)-1H-1,2,4- triazole for synthesis
۴۵۵۳۴-۰۸-۵

۲-Amino-4-methylphenol for synthesis
۹۵-۸۴-۱
۸٫۲۱۶۷۵٫۰۱۰۰ ۱۰۰ g 5470
۲-Amino-5-methylphenol for synthesis
۲۸۳۵-۹۸-۵

۴-Amino-3-methylphenol for synthesis
۲۸۳۵-۹۹-۶
۸٫۰۰۴۱۶٫۰۰۵۰ ۵۰ g 10860
۱-Amino-4-methylpiperazine for synthesis
۶۹۲۸-۸۵-۴
۸٫۲۰۰۸۶٫۰۰۰۵ ۵ ml 4160
۸٫۲۰۰۸۶٫۰۰۵۰ ۵۰ ml 12580

۱۶۰۳-۴۱-۴
۸٫۲۰۰۸۷٫۰۰۲۵ ۲۵ g 13270
۲-Amino-6-methylpyridine for synthesis
۱۸۲۴-۸۱-۳
۸٫۰۰۴۱۷٫۰۱۰۰ ۱۰۰ g 6020
۲-Amino-4-methylpyrimidine for synthesis
۱۰۸-۵۲-۱

۲-Amino-2-methyl-1-propanol for synthesis
۱۲۴-۶۸-۵
۸٫۰۱۴۶۵٫۰۲۵۰ ۲۵۰ ml 5040
۸٫۰۱۴۶۵٫۱۰۰۰ ۱ l 11290
۸٫۰۱۴۶۵٫۲۵۰۰ ۲٫۵ l 19980
۲-Amino-2-methyl-1-propanol hydrochloride for synthesis 3207-12-3
۸٫۱۴۰۹۹٫۰۱۰۰ ۱۰۰ g 3520
۸٫۱۴۰۹۹٫۱۰۰۰ ۱ Kg 9320
۲-Amino-5-nitrobenzotrifluoride for
synthesis
۱۲۱-۰۱-۷
۸٫۴۱۴۵۱٫۰۰۱۰ ۱۰ g 9690
۴-Amino-3-nitrophenol for synthesis
۶۱۰-۸۱-۱
۸٫۱۴۴۵۴٫۰۰۰۵ ۵ g 6280
۲-Amino-3-nitropyridine for synthesis
۴۲۱۴-۷۵-۹
۸٫۴۱۴۴۸٫۰۰۰۵ ۵ g 7710
۲-Amino-5-nitropyridine for synthesis
۴۲۱۴-۷۶-۰
۸٫۱۴۰۷۲٫۰۰۲۵ ۲۵ g 8800
۶-Amino-1,4-benzodioxane for synthesis
۲۲۰۱۳-۳۳-۸
۸٫۱۸۴۸۰٫۰۰۱۰ ۱۰ ml 7890
۴-Amino-1,3-dimethyluracil for synthesis
۶۶۴۲-۳۱-۵

۸٫۱۸۵۰۷٫۰۰۵۰ ۵۰ g 7200 8.18507.0250 250 g 22350 3- Amino-1,2-propanediol for synthesis
۶۱۶-۳۰-۸
۸٫۱۸۵۲۲٫۰۰۲۵ ۲۵ ml 10670
۴- Amino-1,2,4-triazole for synthesis
۵۸۴-۱۳-۴
۸٫۰۱۳۰۹٫۰۰۲۵ ۲۵ g 9970
۱-Amino-2-hydroxy-4-naphthalenesulfonic acid for determination of phosphate
۱۱۶-۶۳-۲
۱٫۰۰۰۹۹٫۰۰۲۵ ۲۵ g 7890
۱٫۰۰۰۹۹٫۰۱۰۰ ۱۰۰ g 24810

۸٫۰۰۳۶۰٫۰۱۰۰ ۱۰۰ ml 2720 8.00360.0500 500 ml 6030
۸٫۴۱۶۳۶٫۸۵۰۰ ۵۰۰ mg 3860 8.41636.0005 5 g 15220

۸٫۴۱۰۲۷٫۰۰۱۰ ۱۰ ml 7010 8.41027.0025 25 ml 9740 8.41027.0100 100 ml 30930

Part 2

Advanced Analyt ics

Product Order N o.

Pack Unit Price
`

Product Order N o.

Pack Unit Price
`

Product Order N o.

Pack Unit Price
`

۱-Aminoindane for synthesis
۳۴۶۹۸-۴۱-۴

۵-Aminoisophthalic acid for synthesis
۹۹-۳۱-۰
۸٫۰۱۲۴۶٫۰۰۵۰ ۵۰ g 4940
Aminomethanesulfonic acid for synthesis
۱۳۸۸۱-۹۱-۹
۸٫۴۱۰۳۵٫۰۰۵۰ ۵۰ g 7100
۲-(Aminomethyl)pyridine for synthesis
۳۷۳۱-۵۱-۹
۸٫۱۴۴۲۷٫۰۰۲۵ ۲۵ ml 6850
۳-(Aminomethyl)pyridine for synthesis
۳۷۳۱-۵۲-۰
۸٫۰۷۰۱۶٫۰۱۰۰ ۱۰۰ ml 13780
۴-Aminomorpholine for synthesis
۴۳۱۹-۴۹-۷
۸٫۲۰۰۸۹٫۰۰۵۰ ۵۰ ml 12730
۴-Aminonaphthalene-1-sulfonic acid for synthesis
۸۴-۸۶-۶

۴-Aminonaphthalene-1-sulfonic acid sodium salt for synthesis
۱۳۰-۱۳-۲

۶-Aminopenicillanic acid for synthesis
۵۵۱-۱۶-۶
۸٫۴۱۶۷۰٫۰۰۱۰ ۱۰ g 8120
p-Aminophenol Msynth(r)plus
۱۲۳-۳۰-۸
۸٫۴۵۱۲۹٫۰۲۵۰ ۲۵۰ g 6870
۸٫۴۵۱۲۹٫۱۰۰۰ ۱ Kg 13870
۲- Aminophenol for synthesis
۹۵-۵۵-۶
۸٫۰۰۴۱۹٫۰۰۰۵ ۵ g 3730
۸٫۰۰۴۱۹٫۰۲۵۰ ۲۵۰ g 5900
۸٫۰۰۴۱۹٫۱۰۰۰ ۱ Kg 18230
۳- Aminophenol for synthesis
۵۹۱-۲۷-۵

۴- Aminophenol for synthesis
۱۲۳-۳۰-۸

(R)-(-)-alpha-Aminophenylacetic acid for resolution of racemates for synthesis 875-74-1
۸٫۰۷۰۷۳٫۰۰۲۵ ۲۵ g 4870
۴-Aminophenylacetic acid for synthesis
۱۱۹۷-۵۵-۳
۸٫۰۰۴۲۲٫۰۰۱۰ ۱۰ g 5660

DL-alpha-Aminophenylacetic acid for synthesis
۲۸۳۵-۰۶-۵
۸٫۰۷۰۷۰٫۰۱۰۰ ۱۰۰ g 3970
Aminopropanol (mixture of isomers) Msynth(r)plus
۷۸-۹۶-۶
۸٫۴۵۰۴۹٫۰۱۰۰ ۱۰۰ ml 5030
۸٫۴۵۰۴۹٫۱۰۰۰ ۱ l 7210
Aminopropanol (mixture of isomers) for synthesis
۷۸-۹۶-۶

۱-(۳-Aminopropyl)-imidazole for synthesis
۵۰۳۶-۴۸-۶
۸٫۱۴۸۵۲٫۰۰۵۱ ۵۰ ml 19160
۲-Aminopyrazine for synthesis
۵۰۴۹-۶۱-۶
۸٫۰۱۳۳۸٫۰۰۱۰ ۱۰ g 16550
۵-Aminopyrazole-4-carbonitrile for synthesis
۱۶۶۱۷-۴۶-۲
۸٫۴۱۰۴۴٫۰۰۰۱ ۱ g 11760
۲-Aminopyridin-3-carboxylic acid for synthesis
۵۳۴۵-۴۷-۱
۸٫۴۳۹۳۶٫۰۰۰۵ ۵ g 3520
۸٫۴۳۹۳۶٫۰۰۲۵ ۲۵ g 13570
۲- Aminopyridine for synthesis
۵۰۴-۲۹-۰
۸٫۰۱۱۱۳٫۰۱۰۰ ۱۰۰ g 4800
۸٫۰۱۱۱۳٫۰۵۰۰ ۵۰۰ g 16100
۳- Aminopyridine for synthesis
۴۶۲-۰۸-۸
۸٫۰۱۱۱۰٫۰۰۲۵ ۲۵ g 5140
۴- Aminopyridine for synthesis
۵۰۴-۲۴-۵
۸٫۰۱۱۱۱٫۰۰۱۰ ۱۰ g 8460
۸٫۰۱۱۱۱٫۰۰۲۵ ۲۵ g 14400
۲- Aminopyrimidine for synthesis
۱۰۹-۱۲-۶
۸٫۰۱۲۷۰٫۰۱۰۰ ۱۰۰ g 8320
(۳S)-(-)-Aminopyrrolidine for synthesis
۱۲۸۳۴۵-۵۷-۳
۸٫۱۴۸۸۷٫۰۰۰۱ ۱ g 15110
۳- Aminoquinoline for synthesis
۵۸۰-۱۷-۶
۸٫۴۱۶۳۴٫۰۰۰۱ ۱ g 6890

۳-Aminoquinuclidine dihydrochloride for synthesis
۶۵۳۰-۰۹-۲
۸٫۱۴۳۵۷٫۰۰۰۵ ۵ g 8320
N-Aminorhodanine for synthesis
۱۴۳۸-۱۶-۰
۸٫۱۴۵۸۶٫۰۰۱۰ ۱۰ g 11400

۲-Aminothiazole for synthesis
۹۶-۵۰-۴
۸٫۰۱۲۷۲٫۰۱۰۰ ۱۰۰ g 3430
۸٫۰۱۲۷۲٫۰۵۰۰ ۵۰۰ g 12790
۲-Aminothiophenol for synthesis
۱۳۷-۰۷-۵
۸٫۰۱۳۳۵٫۰۰۲۵ ۲۵ ml 4070
۸٫۰۱۳۳۵٫۰۱۰۰ ۱۰۰ ml 7530
۴- Aminothiophenol for synthesis
۱۱۹۳-۰۲-۸

۸٫۴۱۶۰۲٫۰۰۰۵ ۵ g 8490 8.41602.0025 25 g 30550 1.-Aminoundecanoic acid for synthesis
۲۴۳۲-۹۹-۷
۸٫۰۱۲۲۸٫۰۲۵۰ ۲۵۰ g 10260
۴(۶)-Aminouracil for synthesis
۸۷۳-۸۳-۶
۸٫۴۱۶۹۸٫۰۱۰۰ ۱۰۰ g 7970
۵- Aminovaleric acid for synthesis
۶۶۰-۸۸-۸

۸٫۴۱۴۹۵٫۰۰۰۵ ۵ g 10030 8.41495.0025 25 g 38920 5-Amino-1-pentanol for synthesis
۲۵۰۸-۲۹-۴
۸٫۴۱۲۲۶٫۰۰۲۵ ۲۵ g 14670
۳-Amino-1-phenyl-butane for synthesis
۲۲۳۷۴-۸۹-۶
۸٫۴۱۰۷۴٫۰۰۱۰ ۱۰ ml 5550
۸٫۴۱۰۷۴٫۰۰۵۰ ۵۰ ml 22160
(S)-(-)-2-Amino-3-phenyl-1-propanol for synthesis
۳۱۸۲-۹۵-۴
۸٫۱۴۱۳۲٫۰۰۰۱ ۱ g 4610
(S)-(+)-1-Amino-2-propanol for synthesis
۲۷۹۹-۱۷-۹
۸٫۱۸۲۳۱٫۰۰۰۱ ۱ g 6280
(S)-(+)-2-Amino-1-propanol for synthesis
۲۷۴۹-۱۱-۳
۸٫۴۱۲۱۷٫۰۰۰۱ ۱ ml 7460
۳- Amino-1-propanol for synthesis
۱۵۶-۸۷-۶
۸٫۰۰۴۲۳٫۰۰۰۵ ۵ ml 3730
۸٫۰۰۴۲۳٫۰۲۵۰ ۲۵۰ ml 6330
DL-2-Amino-1-propanol for synthesis
۶۱۶۸-۷۲-۵
۸٫۰۱۰۰۹٫۰۰۰۵ ۵ ml 7890
۴- Amino-2,2,6,6-tetramethylpiperidine for synthesis
۳۶۷۶۸-۶۲-۴
۸٫۱۴۷۲۲٫۰۱۰۰ ۱۰۰ ml 8550
۲-Amino-2-thiazoline for synthesis
۱۷۷۹-۸۱-۳
۸٫۰۱۳۱۳٫۰۰۵۰ ۵۰ g 11290
Ammonia solution 25 % Suprapur(r) 1.05428.0250 250 ml 7000
۱٫۰۵۴۲۸٫۰۵۰۰ ۵۰۰ ml 12960
۱٫۰۵۴۲۸٫۱۰۰۰ ۱ l 12960
۱٫۰۵۴۲۸٫۲۵۰۰ ۲٫۵ l 18310

۱٫۰۱۲۰۱٫۱۰۰۰ ۱ Kg 5130 1.01201.5000 C 5 Kg 17970

۱٫۰۱۲۰۹٫۰۰۵۰ ۵۰ g 10190 1.01209.0500 500 g 44170
۱٫۰۱۱۸۲٫۱۰۰۰ ۱ Kg 61430 Ammonium sulfate for analysis EMSURE(r) 5720 1.01182.5000 5 Kg 238500 ACS,ISO,Reag. Ph Eur
۱٫۰۱۲۱۷٫۰۱۰۰ ۱۰۰ g 2840 1.01217.1000 1 Kg 4730 1.01217.5000 5 Kg 16550

۱٫۰۳۷۹۲٫۱۰۰۰ ۱ Kg 9930 1.03792.5000 5 Kg 27800

Part 2

Advanced Analyt ics

Product Order N o.

Pack Unit Price
`

Product Order N o.

Pack Unit Price
`

Product Order N o.

Pack Unit Price
`

Ammonium thiocyanate solution for 1000 ml, c(NH4SCN) = 0.1 mol/l (0.1 N)
Titrisol(r)
۱٫۰۹۹۰۰٫۰۰۰۱ ۱ ST 3050
Ammonium thiosulfate 98%+
۷۷۸۳-۱۸-۸

n-Amyl alcohol (Pentan-1-ol) for analysis EMSURE(r)

n-Amyl alcohol for synthesis
۷۱-۴۱-۰
۸٫۰۷۵۰۰٫۰۱۰۰ ۱۰۰ ml 3730
۸٫۰۷۵۰۰٫۱۰۰۰ ۱ l 6520
۸٫۰۷۵۰۰٫۲۵۰۰ ۲٫۵ l 13580
Amyl formate for synthesis
۶۳۸-۴۹-۳
۸٫۲۰۰۵۸٫۰۱۰۰ ۱۰۰ ml 11700
trans-Anethole for synthesis
۴۱۸۰-۲۳-۸

(-)-۱,۶-Anhydro-ک-D-glucopyranose for synthesis
۴۹۸-۰۷-۷
۸٫۱۸۵۴۹٫۰۰۰۱ ۱ g 11110
Aniline for analysis EMSURE(r)

m-Anisidine for synthesis
۵۳۶-۹۰-۳

p-Anisidinium chloride for synthesis
۲۰۲۶۵-۹۷-۸
۸٫۲۰۱۰۳٫۰۰۵۰ ۵۰ g 7810
p-Anisoin for synthesis
۱۱۹-۵۲-۸
۸٫۴۱۵۹۵٫۰۰۲۵ ۲۵ g 11600
Anisole for synthesis
۱۰۰-۶۶-۳
۸٫۰۱۴۵۲٫۰۱۰۰ ۱۰۰ ml 3920
۸٫۰۱۴۵۲٫۰۵۰۰ ۵۰۰ ml 6160
۸٫۰۱۴۵۲٫۱۰۰۰ ۱ l 10050
۸٫۰۱۴۵۲٫۲۵۰۰ ۲٫۵ l 15530
Anthracene for synthesis
۱۲۰-۱۲-۷
۸٫۲۰۱۰۹٫۰۱۰۰ ۱۰۰ g 7190
۸٫۲۰۱۰۹٫۰۲۵۰ ۲۵۰ g 13540
۹-Anthracenecarboxylic acid for synthesis
۷۲۳-۶۲-۶
۸٫۲۱۹۵۲٫۰۰۱۰ ۱۰ g 9030
Anthracene-9-methanol for synthesis
۱۴۶۸-۹۵-۷
۸٫۴۱۰۵۰٫۰۰۱۰ ۱۰ g
۹-Anthraldehyde for synthesis
۶۴۲-۳۱-۹
۸٫۲۰۱۱۰٫۰۰۰۵ ۵ g 4710
۸٫۲۰۱۱۰٫۰۰۲۵ ۲۵ g 14840

Antimony powder for analysis particle size
< 150 µm EMSURE(r)
۷۴۴۰-۳۶-۰
۱٫۰۷۸۳۲٫۰۰۲۵ ۲۵ g 12000
Antimony standard solution traceable to SRM from NIST Sb2O3 in HCl 2 mol/l 1000 mg/l Sb CertiPUR(r)
۱٫۷۰۲۰۴٫۰۱۰۰ ۱۰۰ ml 5080
۱٫۷۰۲۰۴٫۰۵۰۰ ۵۰۰ ml 7130
Antimony(III) chloride for analysis EMSURE(r)
۱۰۰۲۵-۹۱-۹
۱٫۰۷۸۳۸٫۰۲۵۰ ۲۵۰ g 15580
۱٫۰۷۸۳۸٫۱۰۰۰ ۱ Kg 38930
Antimony(III) oxide for analysis EMSURE(r)
۱۳۰۹-۶۴-۴
۱٫۰۷۸۳۶٫۰۱۰۰ ۱۰۰ g 4570
۱٫۰۷۸۳۶٫۱۰۰۰ ۱ Kg 30500
Antimony(III) oxide extra pure
۱۳۰۹-۶۴-۴
۱٫۰۷۸۳۵٫۲۵۰۰ ۲٫۵ Kg 60840
Antimony(III) chloride for synthesis
۱۰۰۲۵-۹۱-۹
۸٫۱۴۶۵۶٫۰۲۵۰ ۲۵۰ g 15440
۸٫۱۴۶۵۶٫۱۰۰۰ ۱ Kg 38580
Antimony(III) fluoride for synthesis
۷۷۸۳-۵۶-۴

۸٫۰۷۸۳۹٫۰۰۰۵ ۵ g 2890 8.07839.0250 250 g 11450 Antimony(V) chloride for synthesis

Antimony(V) fluoride for synthesis
۷۷۸۳-۷۰-۲
۸٫۱۲۰۳۴٫۰۱۰۰ C 100 g 69480

۶۲-۵۳-۳

Anilinium chloride for synthesis
۱۴۲-۰۴-۱
۸٫۲۰۰۹۹٫۰۲۵۰ ۲۵۰ g
۸٫۲۰۰۹۹٫۱۰۰۰ ۱ Kg 15840
۲-Anilinoethanol for synthesis
۱۲۲-۹۸-۵

Anion multi-element standard I 1000 mg/l: F¯, PO4³¯, Br¯ in H2O CertiPUR(r) 1.11437.0500 500 ml 10190
Anion multi-element standard II 1000 mg/l: Cl¯, NO3¯, SO4²¯ in H2O CertiPUR(r) 1.11448.0500 500 ml 7790
p-Anisidine Msynth(r)plus
۱۰۴-۹۴-۹
۸٫۴۵۰۰۳٫۰۱۰۰ ۱۰۰ g 6600
۸٫۴۵۰۰۳٫۰۵۰۰ ۵۰۰ g 10680

Anthranilic acid for synthesis
۱۱۸-۹۲-۳
۸٫۲۰۱۱۲٫۰۱۰۰ ۱۰۰ g 3360
۸٫۲۰۱۱۲٫۱۰۰۰ ۱ Kg 13360
Anthraquinone for synthesis
۸۴-۶۵-۱

Anthraquinone-2-sulfonic acid sodium salt for synthesis
۱۳۱-۰۸-۸
۸٫۴۱۰۳۱٫۰۱۰۰ ۱۰۰ g 4800
۸٫۴۱۰۳۱٫۰۵۰۰ ۵۰۰ g 13630
Anthrone for synthesis
۹۰-۴۴-۸

Anthrone GR for analysis ACS,Reag. Ph Eur
۹۰-۴۴-۸
۱٫۰۱۴۶۸٫۰۰۱۰ ۱۰ g 10450
Antimony ICP standard traceable to SRM from NIST Sb2O3 in HCl 7% 1000 mg/l Sb CertiPUR(r)
۱٫۷۰۳۰۲٫۰۱۰۰ ۱۰۰ ml 21820

(S)-(+)-Arginine hydrochloride for synthesis
۱۱۱۹-۳۴-۲
۸٫۱۶۰۰۱٫۰۱۰۰ ۱۰۰ g 6160
Arsenazo III metal indicator
۱۶۶۸-۰۰-۴
۱٫۱۰۱۰۷٫۰۰۰۵ ۵ g 43940
Arsenic ICP standard traceable to SRM from NIST H3AsO4 in HNO3 2-3% 1000
mg/l As CertiPUR(r)
۱٫۷۰۳۰۳٫۰۱۰۰ ۱۰۰ ml 26220
Arsenic lumps for analysis (protective gas: nitrogen) EMSURE(r)
۷۴۴۰-۳۸-۲
۱٫۰۰۱۱۵٫۰۰۲۵ ۲۵ g 41150
Arsenic standard 1000 mg As, (As2O5 in H2O) Titrisol(r)
۱٫۰۹۹۳۹٫۰۰۰۱ ۱ ST 7960
Arsenic standard solution traceable to SRM from NIST H3AsO4 in HNO3 0.5 mol/l 1000 mg/l As CertiPUR(r)

۸٫۲۰۱۱۸٫۰۰۲۵ ۲۵ g 7380 8.20118.0100 100 g 19670

۸٫۰۰۱۸۴٫۰۰۲۵ ۲۵ g 3190 8.00184.0250 250 g 4850

۱٫۷۰۲۲۷٫۰۱۰۰ ۱۰۰ ml 4830 1.70227.0500 500 ml 6760

Part 2

Advanced Analyt ics

Product Order N o.

Pack Unit Price
`

Product Order N o.

Pack Unit Price
`

Product Order N o.

Pack Unit Price
`

Palladium standard solution traceable to SRM from NIST Pd(NO3)2 in HNO3 0,5
mol/l 1000 mg/l Pd CertiPUR(r)

Platinum standard solution traceable to SRM from NIST H2PtCl6 in HCl 2 mol/l 1000mg/l Pt CertiPUR(r)

Potassium standard solution traceable to SRM from NIST KNO3 in HNO3 0.5 mol/l 1000 mg/l K CertiPUR(r)

Scandium standard solution traceable to SRM from NIST Sc2O3 in HNO3 1 mol/l 1000 mg/l Sc CertiPUR(r)

Selenium standard solution traceable to SRM from NIST SeO2 in HNO3 0,5 mol/l 1000 mg/l Se CertiPUR(r)

Silicon standard solution traceable to SRM from NIST acidic, (NH4)2SiF6 in H2O 1000 mg/l Si CertiPUR(r)

Silicon standard solution traceable to SRM from NIST SiO2 in NaOH 0,5 mol/l 1000 mg/l Si CertiPUR(r)
۱٫۷۰۲۳۶٫۰۱۰۰ ۱۰۰ ml 4090
۱٫۷۰۲۳۶٫۰۵۰۰ ۵۰۰ ml 5700
Silver standard solution traceable to SRM from NIST AgNO3 in HNO3 0,5 mol/l 1000 mg/l Ag CertiPUR(r)

Sodium standard solution traceable to SRM from NIST NaNO3 in HNO3 0.5 mol/l 1000 mg/l Na CertiPUR(r)

Strontium standard solution traceable to SRM from NIST Sr(NO3)2 in HNO3 0,5
mol/l 1000 mg/l Sr CertiPUR(r)

Tellurium standard solution traceable to SRM from NIST H6TeO6 in HNO3 0,5 mol/l 1000 mg/l Te CertiPUR(r)
۱٫۱۹۵۱۴٫۰۱۰۰ ۱۰۰ ml 8160
Thallium standard solution traceable to

Tin standard solution traceable to SRM from NIST SnCl4 in HCl 2 mol/l 1000 mg/l Sn CertiPUR(r)

Titanium standard solution traceable to SRM from NIST (NH4)2TiF6 in H2O 1000
mg/l Ti CertiPUR(r)

Tungsten standard solution traceable to SRM from NIST (NH4)2WO4 in H2O 1000
mg/l W CertiPUR(r)

Vanadium standard solution traceable to SRM from NIST NH4VO3 in HNO3 0,5 mol/l 1000 mg/l V CertiPUR(r)

Yttrium standard solution traceable to SRM from NIST Y(NO3)3 in HNO3 0,5 mol/l 1000 mg/l Y CertiPUR(r)

Zinc standard solution traceable to SRM from NIST Zn(NO3)2 in HNO3 0,5 mol/l 1000 mg/l Zn CertiPUR(r)

Zirconium standard solution traceable to SRM from NIST ZrOCl2 in HCl 2 mol/l 1000 mg/l Zr CertiPUR(r)
۱٫۷۰۲۳۴٫۰۱۰۰ ۱۰۰ ml 10700

Matrix modifiers for
Graphite Furnace AAS
Magnesium matrix modifier for graphite furnace AAS c(Mg) = 10,0 ± ۰,۲ g/l (Mg(NO3)2 * 6 H2O in HNO3 ca. 17%) 1.05813.0050 50 ml 14370
Palladium matrix modifier for graphite furnace AAS c(Pd) = 10,0 ± ۰,۲ g/l (Pd(NO3)2 / HNO3 ca. 15%) 1.07289.0050 50 ml 26380
Phosphate modifier for graphite furnace AAS NH4H2PO4 100 ± ۲ g/l in H2O 1.07290.0050 50 ml 8280
Barium acetate for analysis EMSURE(r) ACS
۵۴۳-۸۰-۶
۱٫۰۱۷۰۴٫۰۵۰۰ ۵۰۰ g 12530
Barium carbonate for analysis EMSURE(r) ACS,Reag. Ph Eur
۵۱۳-۷۷-۹
۱٫۰۱۷۱۴٫۰۲۵۰ ۲۵۰ g 8630
۱٫۰۱۷۱۴٫۱۰۰۰ ۱ Kg 21580

Barium chloride dihydrate extra pure
۱۰۳۲۶-۲۷-۹
۱٫۰۱۷۱۷٫۱۰۰۰ ۱ Kg 5080
Barium chloride dihydrate for analysis EMSURE(r) ACS,ISO,Reag. Ph Eur 10326-27-9
۱٫۰۱۷۱۹٫۰۵۰۰ ۵۰۰ g 4130

۱٫۰۱۷۱۹٫۱۰۰۰ ۱ Kg 6350 1.01719.5000 5 Kg 22230 Barium chloride solution for 1000 ml, c(BaCl2) = 0.05 mol/l (0.1 N) Titrisol(r) 1.09962.0001 1 ST 9560
Barium fluoride 99.99 Suprapur(r)
۷۷۸۷-۳۲-۸
۱٫۰۱۷۲۲٫۰۰۵۰ ۵۰ g 15160
Barium hydroxide octahydrate extra pure
۱۲۲۳۰-۷۱-۶
۱٫۰۱۷۳۵٫۱۰۰۰ ۱ Kg 17540
Barium hydroxide octahydrate for analysis EMSURE(r) ACS,ISO,Reag. Ph Eur
۱۲۲۳۰-۷۱-۶
۱٫۰۱۷۳۷٫۰۵۰۰ ۵۰۰ g 6690
Barium ICP standard traceable to SRM from NIST Ba(NO3)2 in HNO3 2-3% 1000
mg/l Ba CertiPUR(r)
۱٫۷۰۳۰۴٫۰۱۰۰ ۱۰۰ ml 16570
Barium nitrate for analysis EMSURE(r) ACS
۱۰۰۲۲-۳۱-۸
۱٫۰۱۷۲۹٫۰۵۰۰ ۵۰۰ g 8190
Barium perchlorate anhydrous for analysis EMSURE(r)
۱۳۴۶۵-۹۵-۷
۱٫۰۱۷۳۸٫۰۲۵۰ ۲۵۰ g 16790
۱٫۰۱۷۳۸٫۱۰۰۰ ۱ Kg 52460
Barium perchlorate solution in 2-propanol/ water (80/20) c(Ba(ClO4)2) = 0.005 mol/l TitriPUR(r)
۱٫۰۹۰۸۶٫۱۰۰۰ ۱ l 5410
Barium rods diameter about 2 cm 99+
۷۴۴۰-۳۹-۳
۱٫۱۲۰۴۶٫۰۱۰۰ ۱۰۰ g 25050
Barium standard 1000 mg Ba, (BaCl2 in 7% HCl) Titrisol(r)
۱٫۰۹۹۶۸٫۰۰۰۱ ۱ ST 5030
Barium standard solution traceable to SRM from NIST Ba(NO3)2 in HNO3 0.5 mol/l 1000 mg/l Ba CertiPUR(r)
۱٫۱۹۷۷۴٫۰۱۰۰ ۱۰۰ ml 3870
۱٫۱۹۷۷۴٫۰۵۰۰ ۵۰۰ ml 5410
Barium sulfate for white standard DIN 5033
۷۷۲۷-۴۳-۷
۱٫۰۱۷۴۸٫۰۲۵۰ ۲۵۰ g 63660
Barium titanate (IV)
۱۲۰۴۷-۲۷-۷
۱٫۱۲۰۴۸٫۰۰۵۰ ۵۰ g 9140
۱٫۱۲۰۴۸٫۰۲۵۰ ۲۵۰ g 10420
Bathocuproinedisulfonic acid disodium salt

۸٫۰۰۴۷۰٫۰۱۰۰ ۱۰۰ ml 3430 Benzanilide for synthesis 8.00470.0500 500 ml 7190 93-98-1 8.00470.2500 2.5 l 18750

۱٫۰۱۷۸۳٫۱۰۰۰ GB 1 l 10150 1.01783.2500 GB 2.5 l 21160

۸٫۲۰۱۳۱٫۰۰۱۰ ۱۰ g 8490 8.20131.0050 50 g 31750 8.20131.8500 500 mg 2460
۸٫۴۳۷۶۴٫۰۰۲۵ ۲۵ g 7390 8.43764.0100 100 g 13170

Part 2

Advanced Analyt ics

Product Order N o.

Pack Unit Price
`

Product Order N o.

Pack Unit Price
`

Product Order N o.

Pack Unit Price
`

Benzonitrile for synthesis (S)-(-)-1-Benzoyloxy-2-benzyloxy-3- Benzyl benzoate for synthesis 100-47-0 tosyloxypropane for synthesis 120-51-4 8.01800.0100 100 ml 3160 109371-33-7 8.18701.0100 100 ml 3730 8.01800.0500 500 ml 4940 8.14143.0001 1 g 9580 8.18701.1000 1 l 8280

Benzophenone for synthesis
۱۱۹-۶۱-۹
۸٫۰۱۸۰۱٫۰۰۰۵ ۵ g 3940

Benzophenone hydrazone for synthesis
۵۳۵۰-۵۷-۲
۸٫۱۸۰۲۷٫۰۰۵۰ ۵۰ g 4560
p-Benzoquinone for synthesis
۱۰۶-۵۱-۴
۸٫۰۲۴۱۰٫۰۱۰۰ ۱۰۰ g 4800
۸٫۰۲۴۱۰٫۱۰۰۰ ۱ Kg 9420
Benzothiazole for synthesis
۹۵-۱۶-۹

۱-Benzothiophene for synthesis
۹۵-۱۵-۸
۸٫۴۱۵۳۸٫۰۰۱۰ ۱۰ g 7080
۱- Benzotriazole for synthesis
۹۵-۱۴-۷
۸٫۲۲۳۱۵٫۰۱۰۰ ۱۰۰ g 4800
۸٫۲۲۳۱۵٫۰۵۰۰ ۵۰۰ g 19830
۸٫۲۲۳۱۵٫۱۰۰۰ ۱ Kg 35160
O-(1H-Benzotriazol-1-yl)-N,N,N’,N’- tetramethyluronium tetrafluoroborate for synthesis
۱۲۵۷۰۰-۶۷-۶
۸٫۴۰۰۴۸٫۰۰۱۰ ۱۰ g 13870
Benzotrifluoride for synthesis

۸٫۴۱۵۵۴٫۰۱۰۰ ۱۰۰ ml 6030
Benzoyl chloride for synthesis
۹۸-۸۸-۴

۸٫۰۱۸۰۴٫۱۰۰۰ ۱ l 7350
Benzoyl peroxide (with 25% H2O) for synthesis
۹۴-۳۶-۰

۸٫۰۱۶۴۱٫۱۰۰۰ C 1 Kg 18640
Benzoylacetone for synthesis
۹۳-۹۱-۴
۸٫۰۲۱۹۵٫۰۰۲۵ ۲۵ g 8900
۸٫۰۲۱۹۵٫۰۱۰۰ ۱۰۰ g 22160
۲- Benzoylbenzoic acid for synthesis
۸۵-۵۲-۹
۸٫۰۰۱۳۷٫۰۰۵۰ ۵۰ g 4410
۸٫۰۰۱۳۷٫۰۲۵۰ ۲۵۰ g 16680
(۲R,6S)-(+)-4-Benzoyloxy-2- benzoyloxymethyl-6-methoxy- 2H-pyran- 3(6H)-one for synthesis
۲۵۵۵۲-۰۶-۱
۸٫۱۸۲۳۳٫۰۰۰۱ ۱ g 15740
۳-
Benzoylpropionic acid for synthesis
۲۰۵۱-۹۵-۸
۸٫۱۰۴۴۲٫۰۰۵۰ ۵۰ g 9040
۲- BENZOYLPYRIDINE FOR SYNTHESIS
۹۱-۰۲-۱

۳- Benzoylpyridine for synthesis
۵۴۲۴-۱۹-۱

(۲S,3S)-(+)-Di-O-benzoyltartaric acid for resolution of racemates for synthesis 17026-42-5
۸٫۱۸۸۶۹٫۰۰۲۵ ۲۵ g 10310
(۲R,3R)-(-)-Di-O-benzoyl-tartaric acid monohydrate for resolution of racemates for synthesis
۶۲۷۰۸-۵۶-۹

(۲R)-(-)-1-Benzoyl-2-tert-butyl- 3-methyl- 4-imidazolidinon for synthesis
۱۰۱۰۵۵-۵۷-۶
۸٫۱۴۱۶۷٫۰۰۰۱ ۱ g 10770
۲-Benzyl-4-chlorophenol for synthesis
۱۲۰-۳۲-۱

N-Benzyl-N,N-dimethyldodecylammonium

۱۳۹-۰۷-۱
۸٫۴۳۸۶۳٫۰۰۲۵ ۲۵ g 15230
۸٫۴۳۸۶۳٫۰۱۰۰ ۱۰۰ g 54780

methylthiazolium chloride for synthesis
۴۵۶۸-۷۱-۲
۸٫۱۸۱۴۲٫۰۰۱۰ ۱۰ g 6460
Benzyl acetate for synthesis
۱۴۰-۱۱-۴
۸٫۰۳۱۸۱٫۰۱۰۰ ۱۰۰ ml 3430
۸٫۰۳۱۸۱٫۱۰۰۰ ۱ l 6330

۸٫۱۴۵۲۶٫۰۱۰۰ ۱۰۰ ml 11010
Benzyl alcohol for analysis EMSURE(r)
۱۰۰-۵۱-۶
۱٫۰۹۶۲۶٫۱۰۰۰ GB 1 l 8250
۱٫۰۹۶۲۶٫۲۵۰۰ GB 2.5 l 17190
Benzyl alcohol for synthesis
۱۰۰-۵۱-۶
۸٫۲۲۲۵۹٫۰۱۰۰ ۱۰۰ ml 3710

Benzyl bromide for synthesis
۱۰۰-۳۹-۰
۸٫۰۱۸۱۵٫۰۱۰۰ ۱۰۰ ml 6180
۸٫۰۱۸۱۵٫۰۲۵۰ ۲۵۰ ml 11450
Benzyl bromoacetate for synthesis
۵۴۳۷-۴۵-۶
۸٫۲۰۱۹۵٫۰۱۰۰ ۱۰۰ ml 9170
Benzyl butyl phthalate for synthesis
۸۵-۶۸-۷
۸٫۲۱۰۳۰٫۰۱۰۰ ۱۰۰ ml 4280
۸٫۲۱۰۳۰٫۱۰۰۰ ۱ l 10090
Benzyl butyrate for synthesis
۱۰۳-۳۷-۷

۸٫۱۶۱۲۵٫۰۱۰۰ ۱۰۰ ml 4830 8.16125.0500 500 ml 16050 Benzyl carbamate for synthesis
۶۲۱-۸۴-۱
۸٫۴۱۳۰۱٫۰۰۲۵ ۲۵ g 6290
Benzyl chloride Msynth(r)plus
۱۰۰-۴۴-۷

۸٫۴۵۰۲۴٫۰۱۰۰ ۱۰۰ ml 5960 8.45024.2500 2.5 l 11480 Benzyl chloride for synthesis
۱۰۰-۴۴-۷
۸٫۰۱۸۰۹٫۰۱۰۰ ۱۰۰ ml 4160
۸٫۰۱۸۰۹٫۱۰۰۰ C 1 l 4870
۸٫۰۱۸۰۹٫۲۵۰۰ ۲٫۵ l 8040
Benzyl chloroformate (stabilised) for synthesis
۵۰۱-۵۳-۱
۸٫۱۴۶۸۸٫۰۲۵۰ C 250 ml 23750

۱۰۳-۴۱-۳
۸٫۰۰۲۳۹٫۰۲۵۰ ۲۵۰ g 9690
Benzyl cyanide for synthesis

۸٫۰۱۸۱۱٫۰۱۰۰ S 100 ml 4280
۸٫۰۱۸۱۱٫۰۵۰۰ S 500 ml 4990
Benzyl isocyanate for synthesis
۳۱۷۳-۵۶-۶
۸٫۴۱۳۷۲٫۰۰۰۵ ۵ ml 12430
Benzyl isothiocyanate for synthesis
۶۲۲-۷۸-۶

Benzyl mercaptan for synthesis
۱۰۰-۵۳-۸
۸٫۰۲۲۲۶٫۰۲۵۰ ۲۵۰ ml 9040
Benzyl phenyl sulfide for synthesis
۸۳۱-۹۱-۴
۸٫۴۱۵۶۶٫۰۰۲۵ ۲۵ g 11480
Benzyl propionate for synthesis
۱۲۲-۶۳-۴

Part 2

Advanced Analyt ics

Product Order N o.

Pack Unit Price
`

Product Order N o.

Pack Unit Price
`

Product Order N o.

Pack Unit Price
`

(R)-(-)-1,1′-Binaphthalene-2,2′-diyl- phosphate for synthesis
۳۹۶۴۸-۶۷-۴
۸٫۲۴۴۹۹٫۰۲۵۰ ۲۵۰ mg 8590
(S)-(+)-1,1′-Binaphthalene-2,2′-diyl- phosphate for synthesis
۳۵۱۹۳-۶۴-۷
۸٫۲۴۵۰۰٫۰۲۵۰ ۲۵۰ mg 8590
(R)-(+)-1,1′-Binaphthyl-2,2′-diol for synthesis
۱۸۵۳۱-۹۴-۷
۸٫۱۴۷۷۴٫۰۰۰۱ ۱ g 4190
۸٫۱۴۷۷۴٫۰۰۱۰ ۱۰ g 30980
(S)-(-)-1,1′-Binaphthyl-2,2′-diol for synthesis
۱۸۵۳۱-۹۹-۲

۱-۱’-Binaphthyl-2,2′-diol for synthesis
۶۰۲-۰۹-۵
۸٫۴۱۲۹۲٫۰۰۰۵ ۵ g 6110
Biphenyl-4-carbaldehyde for synthesis
۳۲۱۸-۳۶-۸
۸٫۴۱۲۳۸٫۰۰۱۰ ۱۰ g 9580
Biphenyl-2-carboxylic acid for synthesis
۹۴۷-۸۴-۲
۸٫۴۱۵۲۹٫۰۰۰۵ ۵ g 3730
Biphenyl-4-carboxylic acid for synthesis
۹۲-۹۲-۲

Biphenyl-2,2′-diol for synthesis
۱۸۰۶-۲۹-۷

۲,۲’-Biphenyldicarboxylic acid for synthesis
۴۸۲-۰۵-۳
۸٫۰۲۲۵۶٫۰۰۵۰ ۵۰ g 11060
۴-Biphenylylacetic acid for synthesis
۵۷۲۸-۵۲-۹
۸٫۱۴۴۸۲٫۰۰۲۵ ۲۵ g 10860
۲-Biphenylylamine for synthesis
۹۰-۴۱-۵

۸٫۴۱۱۴۶٫۰۰۱۰ ۱۰ g 15010

۲,۲’-Bipyridine GR for analysis (reagent for
iron(II) and molybdenum) ACS
۳۶۶-۱۸-۷
۱٫۰۳۰۹۸٫۰۰۰۵ ۵ g 5790
۱٫۰۳۰۹۸٫۰۰۲۵ ۲۵ g 25980
۲,۲’-Biquinoline GR for analysis
۱۱۹-۹۱-۵
۱٫۰۲۹۵۵٫۰۰۰۵ ۵ g 55950
Bis(alpha,alpha-dimethylbenzyl) peroxide for synthesis
۸۰-۴۳-۳
۸٫۲۰۱۶۳٫۰۰۰۵ ۵ g 3030
۸٫۲۰۱۶۳٫۰۲۵۰ ۲۵۰ g 10860
Bis(acetonitrile)-palladium(II) chloride (41% Pd) for synthesis
۱۴۵۹۲-۵۶-۴
۸٫۲۴۴۳۶٫۰۵۰۰ ۵۰۰ mg 12910
Bis(1-aminoguanidinium) sulfate for synthesis
۹۹۶-۱۹-۰
۸٫۲۰۰۷۳٫۰۲۵۰ ۲۵۰ g 6890
۱,۴-Bis(aminomethyl)-benzene for synthesis
۵۳۹-۴۸-۰
۸٫۴۱۶۵۶٫۰۰۱۰ ۱۰ g 6180
N,N’-Bis(3-aminopropyl)ethylendiamine for synthesis
۱۰۵۶۳-۲۶-۵
۸٫۴۳۵۷۰٫۰۰۱۰ ۱۰ ml 5780
Bis(benzonitrile)-palladium(II) chloride (27.7% Pd) for synthesis
۱۴۲۲۰-۶۴-۵
۸٫۱۸۱۸۱٫۰۰۰۱ ۱ g 11070
۱-۲-Bis(bromomethyl)-benzene for synthesis
۹۱-۱۳-۴
۸٫۲۰۴۱۹٫۰۰۵۰ ۵۰ g 14190
۱-۳-Bis(bromomethyl)-benzene for synthesis
۶۲۶-۱۵-۳

۱-۲-Bis-(2-chloroethoxy) ethane for synthesis
۱۱۲-۲۶-۵
۸٫۱۴۵۵۴٫۰۱۰۰ ۱۰۰ ml 4940
۸٫۱۴۵۵۴٫۰۵۰۰ ۵۰۰ ml 11600

Bis(2-chloroethyl)ammonium chloride for

Bis(4-chlorophenyl) sulfone for synthesis
۸۰-۰۷-۹
۸٫۲۱۹۶۴٫۰۲۵۰ ۲۵۰ g 9290
۱-۲-Bis(cyanomethyl)-benzene for synthesis
۶۱۳-۷۳-۰
۸٫۱۸۴۶۰٫۰۰۱۰ ۱۰ g 5800
Bis(cycloocta-1,5-dien)rhodium(I)- tetrafluoroborat for synthesis 35138-22-8
۸٫۲۴۴۲۵٫۰۲۵۰ ۲۵۰ mg 12980
۸٫۲۴۴۲۵٫۱۰۰۰ ۱ g 34090
Bis(1,5-cyclooctadiene)nickel(0) for synthesis
۱۲۹۵-۳۵-۸
۸٫۴۳۸۰۶٫۰۰۰۱ ۱ g 8740
۸٫۴۳۸۰۶٫۰۰۰۵ ۵ g 32410
Bis(cyclopentadienyl)chromium(II) for synthesis
۱۲۷۱-۲۴-۵
۸٫۴۳۸۰۸٫۰۰۰۱ ۱ g 13630
۸٫۴۳۸۰۸٫۰۰۰۵ ۵ g 39890
Bis(cyclopentadienyl)dimethylzirconium(IV) for synthesis
۱۲۶۳۶-۷۲-۵

۸٫۴۳۸۰۷٫۰۰۰۱ ۱ g 11560 8.43807.0005 5 g 35150 Bis(cyclopentadienyl)titanium dichloride for synthesis
۱۲۷۱-۱۹-۸

۸٫۰۳۰۳۶٫۰۰۰۵ ۵ g 5470 8.03036.0025 25 g 20930 Bis(cyclopentadienyl)zirconium dichloride for synthesis
۱۲۹۱-۳۲-۳

۸٫۰۳۰۲۷٫۰۰۰۵ ۵ g 7670 8.03027.0025 25 g 30660 1-2-Bis(dibromomethyl)-benzene for synthesis
۱۳۲۰۹-۱۵-۹
۸٫۲۱۸۹۰٫۰۱۰۰ ۱۰۰ g 16160
۴,۴’-Bis(diethylamino)-benzophenone for synthesis
۹۰-۹۳-۷

۸٫۲۰۱۶۱٫۰۰۵۰ ۵۰ g 4220 8.20161.0250 250 g 14400 4,4′-Bis(dimethylamino)-benzophenone for synthesis
۹۰-۹۴-۸
۸٫۰۸۱۲۵٫۰۲۵۰ ۲۵۰ g 7420
۸٫۰۸۱۲۵٫۱۰۰۰ ۱ Kg 25050
۱-۴-Bis(dimethylamino)-butane for synthesis

۸٫۲۱۰۰۷٫۰۱۰۰ ۱۰۰ g 4070
۸٫۲۱۰۰۷٫۱۰۰۰ ۱ Kg 10860
Biphenyl-4-ol for synthesis
۹۲-۶۹-۳
۸٫۰۱۹۵۹٫۰۱۰۰ ۱۰۰ g 4240
۴,۴’-Bipyridine for synthesis
۵۵۳-۲۶-۴
۸٫۲۰۱۵۸٫۰۰۱۰ ۱۰ g

۸٫۲۰۱۵۹٫۰۱۰۰ ۱۰۰ g 4370
۱-۳-Bis(chloromethyl)-benzene for synthesis
۶۲۶-۱۶-۴
۸٫۱۸۴۶۷٫۰۰۲۵ ۲۵ g 7270
۱-۴-Bis(chloromethyl)-benzene for synthesis
۶۲۳-۲۵-۶

۱-۸-Bis(dimethylamino)-naphthalene for synthesis
۲۰۷۳۴-۵۸-۱
۸٫۱۸۰۸۵٫۰۰۱۰ ۱۰ g 8230
۴,۴’-Bis(dimethylamino)thiobenzophenone for synthesis
۱۲۲۶-۴۶-۶
۸٫۲۰۱۶۲٫۰۰۱۰ ۱۰ g 19410

synthesis 8.18727.0025 25 ml 6680 5790 13623-94-4 8.18727.0100 100 ml 18590

Bis(4-fluorophenyl) sulfone for synthesis 1.19804.0100 100 ml 5790 383-29-9 1.19804.0500 500 ml 8090

Part 2

Advanced Analyt ics

Product Order N o.

Pack Unit Price
`

Product Order N o.

Pack Unit Price
`

Product Order N o.

Pack Unit Price
`

Bis(triphenylphosphine)palladium(II) chloride (15.2% Pd) for synthesis 13965-03-2

۸٫۰۴۱۷۴٫۰۰۰۵ ۵ g 43890
۲,۲’-Bithiophene for synthesis
۴۹۲-۹۷-۷
۸٫۴۱۸۷۱٫۰۰۰۱ ۱ g
(۲S,4S)-(-)-N-BOC-4-Diphenylphosphino- 2-diphenyl phospino methyl-pyrrolidine for synthesis
۶۱۴۷۸-۲۸-۲
۸٫۲۴۴۲۸٫۰۲۵۰ ۲۵۰ mg 16460
(S)-(-)-BOC-Phenylalaninol for synthesis
۶۶۶۰۵-۵۷-۰
۸٫۱۴۶۴۴٫۰۰۰۱ ۱ g 14090
Boiling chips granules ~ 1-2 mm 1.07912.0250 250 g 3120
Boiling chips granules ~ 2-8 mm 1.07913.0100 100 g 3790
۱٫۰۷۹۱۳٫۰۵۰۰ ۵۰۰ g 16100
Boric acid 99.9999 Suprapur(r)
۱۰۰۴۳-۳۵-۳

(۱S)-(-)-Borneol for synthesis
۴۶۴-۴۵-۹
۸٫۱۴۴۷۲٫۰۰۲۵ ۲۵ g 8630

Boron standard solution traceable to SRM from NIST H3BO3 in H2O 1000 mg/l B CertiPUR(r)

Boron tribromide for synthesis
۱۰۲۹۴-۳۳-۴

Boron trifluoride-acetic acid-complex for
synthesis
۳۷۳-۶۱-۵

Boron trifluoride-diethyl ether complex for
synthesis
۱۰۹-۶۳-۷
۸٫۰۱۶۴۷٫۰۲۵۰ ۲۵۰ ml 6160
۸٫۰۱۶۴۷٫۱۰۰۰ C 1 l 21850

Boron trifluoride-methanol complex (20% solution in methanol) for synthesis 8.01663.0100 100 ml 4800
۸٫۰۱۶۶۳٫۰۵۰۰ ۵۰۰ ml 12450

Borontrifluoride-acetonitrile complex for
synthesis
۸٫۱۴۷۸۴٫۰۱۰۰ ۱۰۰ ml 4150

Borontrifluoride-tetrahydrofuran complex
for synthesis
۴۶۲-۳۴-۰

Refractive index standard traceable to SRM from NIST and PTB 0° Brix CertiPUR(r) 5.00400.0001 5 x 8 ml 12000
Refractive index standard traceable to SRM from NIST and PTB 10° Brix Certipur(r) 5.00410.0001 5 x 8 ml 12000
Refractive index standard traceable to SRM from NIST and PTB 20° Brix CertiPUR(r) 5.00420.0001 5 x 8 ml 12000
Refractive index standard traceable to SRM from NIST and PTB 30° Brix CertiPUR(r) 5.00430.0001 5 x 8 ml 12000
Refractive index standard traceable to SRM from NIST and PTB 40° Brix Certipur(r) 5.00440.0001 5 x 8 ml 12000
Refractive index standard traceable to SRM from NIST and PTB 5° Brix CertiPUR(r) 5.00405.0001 5 x 8 ml 12000
Refractive index standard traceable to SRM from NIST and PTB 50° Brix Certipur(r) 5.00450.0001 5 x 8 ml 12000
Refractive index standard traceable to SRM from NIST and PTB 60° Brix CertiPUR(r) 5.00460.0001 5 x 8 ml 12000
Brij(r) 35 for synthesis
۹۰۰۲-۹۲-۰
۸٫۰۱۹۶۲٫۰۲۵۰ ۲۵۰ g 4450
۸٫۰۱۹۶۲٫۱۰۰۰ ۱ Kg 13860
Brij(r) 58 (stabilised with 2-tert-butyl- yphenol and citric acid) for

L-Bornyl acetate for synthesis
۵۶۵۵-۶۱-۸

Boron hydride dimethylamine for synthesis
۷۴-۹۴-۲
۸٫۲۰۴۹۶٫۰۰۱۰ S 10 g 6490
۸٫۲۰۴۹۶٫۰۰۵۰ S 50 g 18850
Boron hydride-tert-butylamine for synthesis
۷۳۳۷-۴۵-۳
۸٫۴۱۷۳۶٫۰۰۲۵ ۲۵ g 12420
Boron hydride-tetrahydrofuran complex (stabilised) (1 molar solution in tetrahydrofuran) for synthesis 8.41077.0100 100 ml 12310
Boron ICP standard traceable to SRM from NIST, H3BO3 in H2O 1000 mg/l B CertiPUR(r)

Bottle key for opening and closing bottles with S 40 and S 28 screw caps 1.08801.0001 1 ST 2230

Brix Standards CertiPUR(r)
for refractometer calibration

Extended certification meets extended shelf life, extended measurement uncertainty calculated according to ISO 17025
Stable : minimum shelf life of Brix Standards
۰°C is 36 months,
Other Brix Standards is 24 months

۹۰۰۴-۹۵-۹
۸٫۱۴۷۲۷٫۰۲۵۰ ۲۵۰ g 5840
۸٫۱۴۷۲۷٫۱۰۰۰ ۱ Kg 15430
۴-Bromo-1-butene for synthesis
۵۱۶۲-۴۴-۷
۸٫۴۱۶۴۲٫۰۰۰۵ ۵ ml 11210
۱-Bromo-2-chlorobenzene for synthesis
۶۹۴-۸۰-۴
۸٫۲۰۱۹۱٫۰۰۵۰ ۵۰ ml 9630
۱-Bromo-3-chlorobenzene for synthesis
۱۰۸-۳۷-۲
۸٫۰۱۶۷۴٫۰۱۰۰ ۱۰۰ ml 12130
۱-Bromo-4-chlorobenzene for synthesis
۱۰۶-۳۹-۸
۸٫۲۱۹۶۹٫۰۰۰۵ ۵ g 2990
۸٫۲۱۹۶۹٫۰۲۵۰ ۲۵۰ g 5550
۵-Bromo-2-chlorobenzoic acid for synthesis
۲۱۷۳۹-۹۲-۴
۸٫۱۴۹۸۹٫۰۱۰۱ ۱۰۰ g 25270

۱-Bromo-3-chloropropane Msynth(r)plus
۱۰۹-۷۰-۶
۸٫۴۵۱۴۷٫۰۲۵۰ ۲۵۰ ml 6850

۲-Bromo-2,4-difluoroacetophenone for
synthesis
۱۰۲۴۲۹-۰۷-۲
۸٫۴۳۸۵۶٫۰۰۰۵ ۵ g 48960

۸٫۰۲۲۶۰٫۰۰۰۵ ۵ g 3160 8.02260.0250 250 g 5420

۸٫۱۴۹۶۳٫۰۰۱۰ ۱۰ g 4770 8.14963.0050 50 g 12840

۸٫۰۱۶۵۸٫۰۰۲۵ ۲۵ g 8030 8.01658.0100 100 g 16820
۵-Bromo-2-hydroxybenzaldehyde for 8.01549.0250 250 ml 4960 3′-Bromoacetophenone for synthesis synthesis 2142-63-4 1761-61-1 2-Bromo-2-methylp
potassium carbonat ropane (stabilis
e) for synthesis ed with 8.18514.0025 25 ml 11110

Part 2

Advanced Analyt ics

Product Order N o.

Pack Unit Price
`

Product Order N o.

Pack Unit Price
`

Product Order N o.

Pack Unit Price
`

۲- Bromoaniline for synthesis
۶۱۵-۳۶-۱

۳- Bromoaniline for synthesis
۵۹۱-۱۹-۵
۸٫۲۱۶۹۴٫۰۰۲۵ ۲۵ ml 11960
۴- Bromoaniline for synthesis
۱۰۶-۴۰-۱
۸٫۰۱۶۰۰٫۰۱۰۰ ۱۰۰ g 10400
۴-Bromoaniline GR for analysis
۱۰۶-۴۰-۱

۲- Bromoanisole for synthesis
۵۷۸-۵۷-۴

۳- Bromoanisole for synthesis
۲۳۹۸-۳۷-۰

۴- Bromoanisole for synthesis
۱۰۴-۹۲-۷
۸٫۰۱۶۰۱٫۰۱۰۰ ۱۰۰ ml
۸٫۰۱۶۰۱٫۰۲۵۰ ۲۵۰ ml 13780
۲- Bromobenzaldehyde for synthesis
۶۶۳۰-۳۳-۷
۸٫۲۱۶۹۵٫۰۰۱۰ ۱۰ ml 7800
۳- Bromobenzaldehyde for synthesis
۳۱۳۲-۹۹-۸
۸٫۲۱۶۹۶٫۰۰۲۵ ۲۵ ml 7650
۴- Bromobenzaldehyde for synthesis
۱۱۲۲-۹۱-۴

۴-Bromobenzonitrile for synthesis
۶۲۳-۰۰-۷
۸٫۰۴۱۴۹٫۰۰۱۰ ۱۰ g 6790
۳- Bromobenzotrifluoride for synthesis
۴۰۱-۷۸-۵
۸٫۲۰۲۲۵٫۰۱۰۰ ۱۰۰ ml 12130
۴- Bromobenzotrifluoride for synthesis
۴۰۲-۴۳-۷
۸٫۴۱۲۰۷٫۰۰۰۵ ۵ ml 14280
۲-Bromobenzoyl chloride for synthesis
۷۱۵۴-۶۶-۷
۸٫۱۸۵۱۶٫۰۰۲۵ ۲۵ ml 22870
۴-Bromobenzoyl chloride for synthesis
۵۸۶-۷۵-۴

۲- Bromobenzyl alcohol for synthesis
۱۸۹۸۲-۵۴-۲
۸٫۴۱۱۲۶٫۰۰۱۰ ۱۰ g 7580
۳- Bromobenzyl alcohol for synthesis
۱۵۸۵۲-۷۳-۰
۸٫۴۱۱۴۰٫۰۰۰۵ ۵ ml 11920
۸٫۴۱۱۴۰٫۰۰۲۵ ۲۵ ml 47690
۴- Bromobenzyl alcohol for synthesis
۸۷۳-۷۵-۶

۲- Bromobenzyl bromide for synthesis
۳۴۳۳-۸۰-۵
۸٫۴۱۶۶۹٫۰۰۱۰ ۱۰ g 8590
۸٫۴۱۶۶۹٫۰۰۵۰ ۵۰ g 45740
۳- Bromobenzyl bromide for synthesis
۸۲۳-۷۸-۹
۸٫۴۱۵۱۶٫۰۰۰۵ ۵ g 6940
۸٫۴۱۵۱۶٫۰۰۲۵ ۲۵ g 18230
۴- Bromobenzyl bromide for synthesis
۵۸۹-۱۵-۱

Bromocresol green sodium salt indicator water-soluble ACS
۶۲۶۲۵-۳۲-۵
۱٫۰۱۵۴۱٫۰۰۱۰ ۱۰ g 16040
Bromocresol purple indicator ACS,Reag. Ph Eur
۱۱۵-۴۰-۲
۱٫۰۳۰۲۵٫۰۰۲۵ ۲۵ g 13800
Bromocresol purple indicator ACS,Reag. Ph Eur
۱۱۵-۴۰-۲
۱٫۰۳۰۲۵٫۰۰۰۵ ۵ g 5190
Bromocycloheptane for synthesis
۲۴۰۴-۳۵-۵
۸٫۱۸۴۶۲٫۰۰۲۵ ۲۵ ml 11920
Bromocyclohexane for synthesis
۱۰۸-۸۵-۰

۸٫۰۲۲۹۶٫۰۲۵۰ ۲۵۰ ml 4380 8.02296.1000 1 l 13670 Bromocyclopentane for synthesis
۱۳۷-۴۳-۹
۸٫۰۲۷۷۴٫۰۱۰۰ ۱۰۰ ml 8630
Bromocyclopropane for synthesis
۴۳۳۳-۵۶-۶

۸٫۰۲۷۷۵٫۰۰۰۱ ۱ ml 3160 8.02775.0005 5 ml 12020 8.02775.0050 50 ml 47690 1-Bromodecane for synthesis
۱۱۲-۲۹-۸
۸٫۰۱۶۷۶٫۰۲۵۰ ۲۵۰ ml 6160
Bromodiphenylmethane for synthesis
۷۷۶-۷۴-۹
۸٫۰۱۵۳۵٫۰۱۰۰ ۱۰۰ g 7080
۱- Bromododecane for synthesis
۱۴۳-۱۵-۷

Bromobenzene for synthesis
۱۰۸-۸۶-۱
۸٫۰۱۷۸۶٫۰۰۰۵ ۵ ml 3160
۲-
Bromobiphenyl for synthesis
۲۰۵۲-۰۷-۵
۸٫۱۴۹۱۸٫۰۰۰۵ ۵ ml 16670

Bromoethane for synthesis
۷۴-۹۶-۴

۸٫۰۰۸۷۱٫۰۲۵۰ ۲۵۰ ml 4220 8.00871.1000 1 l 10650
۴-Bromobenzenesulfonyl chloride for
synthesis
۹۸-۵۸-۸
۸٫۲۰۱۸۴٫۰۰۲۵ ۲۵ g 10680

۸۸-۶۵-۳
۸٫۲۰۱۸۳٫۰۰۲۵ ۲۵ g 3330
۴-Bromobenzoic acid for synthesis
۵۸۶-۷۶-۵
۸٫۰۰۵۰۷٫۰۰۵۰ ۵۰ g 11210
۲- Bromobenzonitrile for synthesis
۲۰۴۲-۳۷-۷
۸٫۲۱۶۹۸٫۰۰۱۰ ۱۰ g 10360
۳- Bromobenzonitrile for synthesis
۶۹۵۲-۵۹-۶
۸٫۲۱۶۹۹٫۰۰۱۰ ۱۰ g 10980

۲-Bromobutane for synthesis
۷۸-۷۶-۲

۲-Bromobutyric acid for synthesis
۸۰-۵۸-۰
۸٫۰۰۴۶۹٫۰۲۵۰ ۲۵۰ ml
۴-Bromobutyric acid for synthesis
۲۶۲۳-۸۷-۲
۸٫۴۱۶۵۴٫۰۰۲۵ ۲۵ g 21520
Bromocresol green indicator ACS,Reag. Ph Eur
۷۶-۶۰-۸
۱٫۰۸۱۲۱٫۰۰۰۱ ۱ g 11650
۱٫۰۸۱۲۱٫۰۰۰۵ ۵ g 16650
۱٫۰۸۱۲۱٫۰۰۲۵ ۲۵ g 41620

for synthesis
۴۲۶۳-۵۲-۹
۸٫۱۸۸۶۸٫۰۰۲۵ ۲۵ g 7650
(۲-Bromoethyl) ethyl ether for synthesis
۵۹۲-۵۵-۲

N-(2-Bromoethyl)phthalimide for synthesis
۵۷۴-۹۸-۱
۸٫۲۰۱۷۸٫۰۰۲۵ ۲۵ g 4770
۲- Bromoethylammonium bromide for synthesis
۲۵۷۶-۴۷-۸
۸٫۲۰۱۷۶٫۰۱۰۰ ۱۰۰ g 6160
۸٫۲۰۱۷۶٫۰۵۰۰ ۵۰۰ g 15310

۸٫۲۱۷۱۴٫۰۱۰۰ ۱۰۰ g 6020 8.21714.0500 500 g 25410

۸٫۱۴۴۳۲٫۰۱۰۰ ۱۰۰ ml 4440 8.14432.0500 500 ml 17520

۸٫۴۱۱۱۶٫۰۰۵۰ ۵۰ ml 11740 8.14783.0005 5 ml 5020 2-Bromoisovaleric acid for synthesis 8.14783.0100 100 ml 14880

۸٫۴۳۸۵۰٫۰۰۰۵ ۵ g 22250 8.43850.0025 25 g 55590
۲-Bromomesitylene for synthesis 1.08122.0005 5 g 5110 576-83-0 1.08122.0025 25 g 13450

Part 2

Advanced Analyt ics

Product Order N o.

Pack Unit Price
`

Product Order N o.

Pack Unit Price
`

Product Order N o.

Pack Unit Price
`

۳- Bromopropylammonium bromide for synthesis
۵۰۰۳-۷۱-۴
۸٫۴۱۱۹۴٫۰۰۲۵ ۲۵ g 8740
۳-Bromopropyltriphenylphosphonium bromide for synthesis
۳۶۰۷-۱۷-۸
۸٫۴۰۱۵۸٫۰۰۲۵ ۲۵ g 10110
۲-Bromopyridine for synthesis
۱۰۹-۰۴-۶

Bromothymol blue sodium salt indicator water-soluble ACS
۳۴۷۲۲-۹۰-۲
۱٫۰۱۸۹۵٫۰۰۱۰ ۱۰ g 11490
۲- Bromotoluene for synthesis
۹۵-۴۶-۵

۳- Bromotoluene for synthesis
۵۹۱-۱۷-۳
۴-
Bromo-o-xylene for synthesis
۵۸۳-۷۱-۱
۸٫۴۱۷۰۱٫۰۰۵۰ C 50 ml 5750
۵- Bromo-m-xylene for synthesis
۵۵۶-۹۶-۷
۸٫۴۱۲۸۰٫۰۰۰۵ ۵ ml 6660
(-)-Brucine for resolution of racemates for synthesis
۳۵۷-۵۷-۳

۳- Bromopyridine for synthesis
۶۲۶-۵۵-۱

۴- Bromopyridinium chloride for synthesis
۱۹۵۲۴-۰۶-۲

۲-Bromostyrene (stabilised) for synthesis
۲۰۳۹-۸۸-۵
۸٫۴۱۱۱۲٫۰۰۰۱ ۱ ml 9170
N-B romosuccinimide for synthesis
۱۲۸-۰۸-۵
۸٫۰۱۹۴۹٫۰۰۰۵ ۵ g 3160
۸٫۰۱۹۴۹٫۰۲۵۰ ۲۵۰ g 6850
۸٫۰۱۹۴۹٫۱۰۰۰ ۱ Kg 21530

۴-Bromotoluene for synthesis
۱۰۶-۳۸-۷

Bromotrimethylsilane for synthesis
۲۸۵۷-۹۷-۸

۱-Bromoundecane for synthesis
۶۹۳-۶۷-۴
۸٫۰۱۹۶۱٫۰۰۲۵ ۲۵ ml 4980
۵-Bromouracil for synthesis
۵۱-۲۰-۷
۸٫۴۱۷۴۳٫۰۰۰۵ ۵ g 4240
۸٫۴۱۷۴۳٫۰۰۲۵ ۲۵ g 21310
۵-Bromovaleric acid for synthesis
۲۰۶۷-۳۳-۶

BTS catalyst (about 5 x 3 mm) for gas
purification
۱٫۰۴۱۸۲٫۱۰۰۰ ۱ Kg 76840

CertiPUR(r) Buffers
certified secondary reference material
Solid Substances (25°C)

High quality Buffer substances pH deviation ± ۰٫۰۰۳ units.
Traced back to NIST, U.S.A and PTB
Germany.
Certificate of analysis enclosed in pack.
Measured @25°C

۲-Bromoterephthalic acid for synthesis 8.18329.0050 50 g 11960 586-35-6 8.18329.0250 250 g 25460
۸٫۴۱۴۶۷٫۰۰۰۵ ۵ g 9210
۸٫۴۱۴۶۷٫۰۰۲۵ ۲۵ g 30020
۱- Bromotetradecane for synthesis
۱۱۲-۷۱-۰
۸٫۱۸۸۹۶٫۰۰۰۵ ۵ ml 2990
۸٫۱۸۸۹۶٫۰۲۵۰ ۲۵۰ ml 5550
۲- Bromothiazole for synthesis
۳۰۳۴-۵۳-۵
۸٫۱۴۶۶۱٫۰۰۰۵ ۵ ml 13890
۲- Bromothiophene for synthesis
۱۰۰۳-۰۹-۴
۸٫۰۱۶۵۹٫۰۰۵۰ ۵۰ ml 8650
۳- Bromothiophene for synthesis
۸۷۲-۳۱-۱

۴- Bromothiophenol for synthesis
۱۰۶-۵۳-۶

Bromothymol blue indicator ACS,Reag. Ph Eur
۷۶-۵۹-۵
۵-
Bromovaleronitrile for synthesis
۵۴۱۴-۲۱-۱
۸٫۱۴۶۷۰٫۰۰۰۵ ۵ ml 12650
۸٫۱۴۶۷۰٫۰۰۲۵ ۲۵ ml 53820
۵-Bromo-1-pentene for synthesis
۱۱۱۹-۵۱-۳
۸٫۴۱۸۸۴٫۰۰۰۵ ۵ ml 27950
۲- Bromo-4′-phenylacetophenone for synthesis
۱۳۵-۷۳-۹
۸٫۴۱۲۵۶٫۰۰۰۵ ۵ g 5820
۳- Bromo-1-propene (stabilised) for synthesis
۱۰۶-۹۵-۶

۱۳۸۵۲۶-۶۹-۹

۱-Bromo-4-(trifluoromethoxy)benzene for
synthesis
۴۰۷-۱۴-۷

۳-Bromo-o-xylene for synthesis
۵۷۶-۲۳-۸

Potassium tetraoxalate dihydrate certified secondary standard reference material for pH measurement; directly traceable to primary reference material from NIST/ PTB pH(S)=1.681 (25°C) (DIN 19266)
CertiPUR(r)
۶۱۰۰-۲۰-۵
۱٫۰۱۹۶۱٫۰۰۲۵ ۲۵ g 22890
Potassium hydrogen tartrate certified secondary standard reference material for pH measurement; directly traceable to primary SRM from NIST/PTB pH(S)= 3.639 (25°C) (DIN 19266) CertiPUR(r)
۸۶۸-۱۴-۴
۱٫۰۱۹۶۳٫۰۰۲۵ ۲۵ g 22890
Potassium hydrogen phthalate certified secondary standard reference material for pH measurement; directly traceable to primary SRM from NIST/PTB pH(S) =
۴٫۰۰۵ (۲۵°C) (DIN 19266) CertiPUR(r)
۸۷۷-۲۴-۷
۱٫۰۱۹۶۵٫۰۰۲۵ ۲۵ g 22890

Part 2

Advanced Analyt ics

Product Order N o.

Pack Unit Price
`

Product Order N o.

Pack Unit Price
`

Product Order N o.

Pack Unit Price
`

CertiPUR(r) Buffers
certified ready to use buffer solutions
(۲۵°C)

High quality Buffer solutions pH ± ۰٫۰۱۵ units.
Traced back NIST to U.S.A and
PTB Germany.
Certificate of analysis available on internet.
Measured @25°C.
Buffer solution (glycine/sodium chloride/ hydrogen chloride), traceable to SRM from NIST and PTB pH 1.00 (25°C) CertiPUR(r) 1.09441.0500 New 500 ml 4350
۱٫۰۹۴۴۱٫۴۰۰۰ New 4 l 25140
Buffer solution (Potassium tetraoxalate dihydrate), traceable to SRM from NIST and PTB pH 1.68 (25°C) CertiPUR(r) 1.99015.0500 New 500 ml 4350
Buffer solution (citric acid/sodium hydroxide/hydrogen chloride), traceable to SRM from NIST and PTB pH 2.00 (25°C)
CertiPUR(r)

Buffer solution (citric acid/sodium hydroxide/hydrogen chloride), traceable to SRM from NIST and PTB pH 3.00 (25°C)
CertiPUR(r)

Buffer solution (citric acid/sodium hydroxide/hydrogen chloride), traceable to SRM from NIST and PTB pH 4.00 (25°C)
CertiPUR(r)

Buffer solution (Potassium hydrogen phthalate), traceable to SRM from NIST and PTB pH 4.01 (25°C) CertiPUR(r) 1.09406.0500 500 ml 4220
۱٫۰۹۴۰۶٫۱۰۰۰ ۱ l 7300
۱٫۰۹۴۰۶٫۴۰۰۰ ۴ l 24490
Buffer solution (citric acid/sodium hydroxide), traceable to SRM from NIST and PTB pH 5.00 (25°C) CertiPUR(r)

Buffer solution (boric acid/sodium hydroxide/ hydrogen chloride), traceable to SRM from NIST and PTB pH 8.00 (25°C) CertiPUR(r)

Buffer solution (boric acid/potassium chloride/ sodium hydroxide), traceable to SRM from NIST and PTB pH 9.00 (25°C) CertiPUR(r) 1.09408.0500 500 ml 4220
۱٫۰۹۴۰۸٫۱۰۰۰ ۱ l 7300
۱٫۰۹۴۰۸٫۴۰۰۰ ۴ l 24490
Buffer solution, traceable
to SRM from NIST and PTB pH 9.18 (25°C) CertiPUR(r)
۱٫۹۹۰۹۱٫۰۵۰۰ New 500 ml 4350
Buffer solution (boric acid/potassium chloride/ sodium hydroxide), traceable to SRM from NIST and PTB pH 10.00 (25°C) CertiPUR(r)

Buffer solution (boric acid/potassium chloride/sodium hydroxide), traceable to SRM from NIST and PTB pH 11.00 (25°C)
CertiPUR(r)

Buffer Solution (Disodium hydrogen phosphate/Sodium hydroxide) traceable to
NIST und PTB pH 12.00 (25°C)

۱٫۹۹۰۲۲٫۰۰۰۱ ۳۰ x 30 ml
۱٫۹۹۰۲۲٫۴۰۰۰ ۴ l

CertiPUR(r) Buffers
certified ready to use buffer solutions;
color Coded 20°C
High quality Buffer solutions pH ± ۰٫۰۱۵ units. Traced back to NIST, U.S.A and PTB Germany. Certificate of analysis available on internet. Measured @20°C.
Buffer solution (Citric acid/Sodium hydroxide/Hydrogen chloride) colour: red, traceable to SRM from NIST and PTB pH
۴٫۰۰ (۲۰ °C) CertiPUR(r)

Buffer Solution (boric acid/potassium chloride/sodium hydroxide) colour coded: yellow, tracable to NIST and PTB pH 10.00 (20°C) CertiPUR(r)
۱٫۰۹۴۰۰٫۰۵۰۰ ۵۰۰ ml 4530
۱٫۰۹۴۰۰٫۴۰۰۰ ۴ l 26220
۱٫۰۹۴۰۰٫۹۰۱۰ ۱۰ l 37440

CertiPUR(r) Buffers
certified ready to use buffer solutions;
color Coded 25°C

High quality Buffer solutions pH ± ۰٫۰۱۵ units.
Traced back to NIST, U.S.A and PTB
Germany.
Certificate of analysis available on internet.
Measured @25°C.
Buffer solution (Citric acid/Sodium hydroxide/Hydrogen chloride) colour: red, traceable to SRM from NIST and PTB pH
۴٫۰۰ (۲۵ °C) CertiPUR(r)

۱٫۹۹۰۵۴٫۰۵۰۰ ۵۰۰ ml 4070 1.99054.4000 4 l 23490 Buffer solution (di-Sodium hydrogen phosphate/Potassium dihydrogen phosphate), colour: yellow, traceable to SRM from NIST and PTB pH 7.00 (25°C)
CertiPUR(r)

Buffer Solution (boric acid/potassium chloride/sodium hydroxide) colour coded: yellow, tracable to NIST and PTB pH 10.00 (25°C) CertiPUR(r)
۱٫۹۹۰۵۰٫۰۵۰۰ ۵۰۰ ml 4350
۱٫۹۹۰۵۰٫۴۰۰۰ ۴ l 25140

CertiPUR(r) Buffers certified ready to use buffer solutions;sachets 25°C

۱٫۰۹۴۴۶٫۰۵۰۰ New 500 ml 4070 1.09475.0500 500 ml 4530 High quality Buffer solutions 1.09446.4000 New 4 l 23490 1.09475.4000 4 l 26220 pH ± ۰٫۰۱۵ units. Buffer solution (citric acid/sodium 1.09475.9010 10 l 37440 Traced back to NIST, U.S.A and PTB
hydroxide), traceable to SRM from NIST and PTB pH 6.00 (25°C) CertiPUR(r) 1.99036.0500 New 500 ml 4070
۱٫۹۹۰۳۶٫۴۰۰۰ New 4 l 23490
Buffer solution, traceable to SRM from NIST and PTB pH 6.86 (25°C) CertiPUR(r) 1.99068.0500 New 500 ml 4350
Buffer solution (potassium dihydrogen phosphate/di-sodium hydrogen phosphate), traceable to SRM from NIST and PTB pH 7.00 (25°C) CertiPUR(r)

Buffer solution (di-Sodium hydrogen phosphate/Potassium dihydrogen phosphate), colour: green, traceable to SRM from NIST and PTB pH 7.00 (20°C) CertiPUR(r) 1.09477.0500 500 ml 4530
۱٫۰۹۴۷۷٫۴۰۰۰ ۴ l 26220
۱٫۰۹۴۷۷٫۹۰۱۰ ۱۰ l 37440
Buffer solution (boric acid/potassium chloride/sodium hydroxide), coloured: blue, traceable to SRM from NIST and PTB pH 9.00 (20°C) CertiPUR(r)

Germany.
Certificate of analysis available on internet.
Measured @25°C.

۱٫۰۹۴۰۷٫۰۵۰۰ ۵۰۰ ml 4220 1.09476.0500 500 ml 4530 1.09407.1000 1 l 7300 1.09476.4000 4 l 26220 1.09407.4000 4 l 24490 1.09476.9010 10 l 37440

Part 2

Advanced Analyt ics

Product Order N o.

Pack Unit Price
`

Product Order N o.

Pack Unit Price
`

Product Order N o.

Pack Unit Price
`

tert-Butanol EMPLURA(r)
۷۵-۶۵-۰

۱- Butanol for analysis EMSURE(r) ACS,ISO,Reag. Ph Eur
۷۱-۳۶-۳
۱٫۰۱۹۹۰٫۱۰۰۰ GB 1 l 5800
۱٫۰۱۹۹۰٫۲۵۰۰ GB 2.5 l 12070
۲- Butanol for analysis EMSURE(r)
۷۸-۹۲-۲

tert-Butanol for analysis EMSURE(r) ACS,Reag. Ph Eur
۷۵-۶۵-۰
۱٫۰۹۶۲۹٫۰۵۰۰ GB 500 ml
۱٫۰۹۶۲۹٫۵۰۰۰ AL 5 l 28520
۱- Butanol for liquid chromatography LiChrosolv(r)
۷۱-۳۶-۳

۲- Butanoneoxime for synthesis
۹۶-۲۹-۷

cis-2-Butene-1,4-diol for synthesis
۶۱۱۷-۸۰-۲

۳- Buten-1-ol for synthesis
۶۲۷-۲۷-۰
۸٫۴۱۶۲۸٫۰۰۰۵ ۵ ml 7350
[۲-(۲-Butoxyethoxy)ethyl] acetate for synthesis
۱۲۴-۱۷-۴
۸٫۲۱۰۱۴٫۰۱۰۰ ۱۰۰ ml 2950
۸٫۲۱۰۱۴٫۱۰۰۰ ۱ l 6290
۸٫۲۱۰۱۴٫۲۵۰۰ ۲٫۵ l 14690
۲-Butoxyethyl acetate for synthesis
۱۱۲-۰۷-۲

n- Butyl acetate for analysis EMSURE(r)
۱۲۳-۸۶-۴

Butyl acrylate (stabilised with hydroquinone monomethyl ether) for synthesis
۱۴۱-۳۲-۲
۸٫۰۰۸۳۲٫۰۱۰۰ ۱۰۰ ml 2730

Butyl benzoate for synthesis
۱۳۶-۶۰-۷

Butyl butyrate for synthesis
۱۰۹-۲۱-۷

Butyl chloroformate for synthesis
۵۹۲-۳۴-۷
۸٫۲۰۲۷۰٫۰۲۵۰ S 250 ml 4420
Di-tert-butyl dicarbonate for synthesis
۲۴۴۲۴-۹۹-۵

۸٫۲۰۲۴۳٫۰۲۵۰ ۲۵۰ ml 9920

۸٫۰۱۵۵۳٫۰۲۵۰ ۲۵۰ ml 5170
Butyl formate for synthesis
۵۹۲-۸۴-۷

۱- Butyl imidazole for synthesis
۴۳۱۶-۴۲-۱
۸٫۱۴۹۷۹٫۰۰۲۵ ۲۵ ml 11140
۸٫۱۴۹۷۹٫۰۱۰۰ ۱۰۰ ml 24390
n-Butyl isocyanate for synthesis
۱۱۱-۳۶-۴
۸٫۴۰۰۹۹٫۰۰۰۵ ۵ ml 5060
۸٫۴۰۰۹۹٫۰۰۲۵ ۲۵ ml 15580
۸٫۴۰۰۹۹٫۰۲۵۰ ۲۵۰ ml 45570
Di-tert-butyl malonate for synthesis
۵۴۱-۱۶-۲
۸٫۴۱۲۵۸٫۰۰۱۰ ۱۰ ml 7010
Butyl methacrylate (stabilised) for synthesis
۹۷-۸۸-۱

tert-Butyl methyl ether for analysis EMSURE(r) ACS
۱۶۳۴-۰۴-۴

tert-Butyl methyl ether for gas chromatography ECD and FID SupraSolv(r) 1634-04-4

tert-Butyl methyl ether for liquid chromatography LiChrosolv(r) 1634-04-4

tert-Butyl methyl ether for spectroscopy Uvasol(r)
۱۶۳۴-۰۴-۴
۱٫۰۱۹۸۴٫۱۰۰۰ GB 1 l 12560
Butyl nitrite for synthesis
۵۴۴-۱۶-۱
۸٫۲۰۲۴۷٫۰۰۵۰ ۵۰ ml 4160
۸٫۲۰۲۴۷٫۰۲۵۰ ۲۵۰ ml 17480
Di-tert-butyl peroxide for synthesis
۱۱۰-۰۵-۴
۸٫۲۰۲۴۸٫۰۲۵۰ ۲۵۰ ml 4410
Butyl phosphate (mixture of mono and di esters) for synthesis
۸٫۲۰۲۵۱٫۰۱۰۰ ۱۰۰ ml 2950 8.20251.1000 1 l 13050 Butyl propionate for synthesis
۵۹۰-۰۱-۲

Butyl 3-pyridinecarboxylate for synthesis
۶۹۳۸-۰۶-۳
۸٫۰۰۷۸۶٫۰۱۰۰ ۱۰۰ ml 8740
n-Butyl vinyl ether (stabilised with 100 ppm KOH) for synthesis
۱۱۱-۳۴-۲

۸٫۰۱۸۴۷٫۰۱۰۰ ۱۰۰ ml 5470 8.01847.0500 500 ml 9140 4,4′-Di-tert-butyl-1,1’biphenyl for synthesis
۱۶۲۵-۹۱-۸
۸٫۴۲۸۶۱٫۰۰۰۵ ۵ g 14610
۸٫۴۲۸۶۱٫۰۰۲۵ ۲۵ g 56230
Butylamine Msynth(r)plus
۱۰۹-۷۳-۹
۸٫۴۵۰۲۱٫۰۱۰۰ ۱۰۰ ml 4060
۸٫۴۵۰۲۱٫۱۰۰۰ ۱ l 8810
Butylamine for synthesis
۱۰۹-۷۳-۹
۸٫۰۱۵۳۹٫۱۰۰۰ ۱ l 6160
۸٫۰۱۵۳۹٫۲۵۰۰ C 2.5 l 10230
۲- Butylamino-ethanol for synthesis
۱۱۱-۷۵-۱

۸٫۱۴۸۴۳٫۰۱۰۰ ۱۰۰ ml 3430 8.14843.0500 500 ml 12650 Butylbenzene for synthesis
۱۰۴-۵۱-۸
۸٫۲۰۲۳۹٫۰۱۰۰ ۱۰۰ ml 12310
۳,۵-Di-tert-butylcatechol for synthesis
۱۰۲۰-۳۱-۱
۸٫۴۱۰۰۵٫۰۰۰۵ ۵ g 3330
Di-tert-butyldichlorosilane for synthesis
۱۸۳۹۵-۹۰-۹
۸٫۱۴۲۴۴٫۰۰۰۵ ۵ ml 24860
n-Butylethylether for synthesis
۶۲۸-۸۱-۹
۸٫۴۰۰۳۱٫۰۰۲۵ ۲۵ ml 8650
۲,۵-Di-tert-butylhydroquinone for synthesis
۸۸-۵۸-۴

۲۵۰ g 9540
۱ Kg 30020

۱٫۰۲۰۶۶٫۰۲۵۰ ۲۵۰ g 4950 1.02066.1000 1 Kg 12360

۸٫۲۰۲۳۰٫۰۱۰۰ ۱۰۰ ml 4150 8.20230.0500 500 ml 14920

Part 2

Advanced Analyt ics

Product Order N o.

Pack Unit Price
`

Product Order N o.

Pack Unit Price
`

Product Order N o.

Pack Unit Price
`

Calcium chloride tetrahydrate 99.995 Suprapur(r)
۲۵۰۹۴-۰۲-۴

Calcium hydride for synthesis
۷۷۸۹-۷۸-۸

Calcium hydroxide for analysis EMSURE(r) ACS,Reag. Ph Eur
۱۳۰۵-۶۲-۰
۱٫۰۲۰۴۷٫۰۵۰۰ ۵۰۰ g 4100
۱٫۰۲۰۴۷٫۱۰۰۰ ۱ Kg 6300
Calcium hydroxide for the preparation of DIN 19266 pH standard buffer solutions 1305-62-0
۱٫۰۲۱۱۱٫۰۰۲۵ ۲۵ g 21310
Calcium hypochlorite for synthesis
۷۷۷۸-۵۴-۳
۸٫۴۱۷۹۹٫۰۱۰۰ ۱۰۰ g 4060
۸٫۴۱۷۹۹٫۰۵۰۰ ۵۰۰ g 6160
Calcium ICP Standard traceable to SRM from NIST Ca(NO3)2 in HNO3 2-3% 1000
mg/l Ca CertiPUR(r)
۱٫۷۰۳۰۸٫۰۱۰۰ ۱۰۰ ml 20720
Calcium ICP Standard traceable to SRM from NIST Ca(NO3)2 in HNO3 2-3% 10000
mg/l Ca CertiPUR(r)
۱٫۷۰۳۷۳٫۰۱۰۰ ۱۰۰ ml 41450
Calcium nitrate tetrahydrate 99.95 Suprapur(r)
۱۳۴۷۷-۳۴-۴

Calcium nitrate tetrahydrate for analysis EMSURE(r) ACS
۱۳۴۷۷-۳۴-۴
۱٫۰۲۱۲۱٫۰۵۰۰ ۵۰۰ g 4790
Calcium standard dissolved in oil 1 g/kg Ca CertiPUR(r)
۱٫۱۵۰۵۳٫۰۱۰۰ ۱۰۰ ml 36270
Calcium oxide from marble small lumps
~۳-۲۰ mm
۱۳۰۵-۷۸-۸
۱٫۰۲۱۰۹٫۱۰۰۰ ۱ Kg 6790
Calcium propionate for synthesis
۴۰۷۵-۸۱-۴

Calcium standard 1000 mg Ca, (CaCl2 in 6.5% HCl) Titrisol(r)
۱٫۰۹۹۴۳٫۰۰۰۱ ۱ ST 6280
Calcium standard solution traceable to SRM from NIST Ca(NO3)2 in HNO3 0.5
mol/l 1000 mg/l Ca CertiPUR(r)

Calcium sulfate dihydrate precipitated for analysis EMSURE(r)
۱۰۱۰۱-۴۱-۴
۱٫۰۲۱۶۱٫۰۵۰۰ ۵۰۰ g 3320
Calcon (C.I.15705) metal indicator
۲۵۳۸-۸۵-۴
۱٫۰۴۵۹۴٫۰۰۵۰ ۵۰ g 3860
Calconcarboxylic acid metal indicator 1.04595.0005 5 g 5620
۱٫۰۴۵۹۵٫۰۰۲۵ ۲۵ g 14790
(۱S)-(-)-Camphanic acid for synthesis
۱۳۴۲۹-۸۳-۹
۸٫۱۸۲۰۷٫۰۰۰۵ ۵ g 13090

۸٫۲۰۲۵۴٫۰۱۰۰ ۱۰۰ g 3430
۸٫۲۰۲۵۴٫۱۰۰۰ ۱ Kg 5960
(۱S)-(-)-Camphor for synthesis
۴۶۴-۴۸-۲
۸٫۱۴۰۳۳٫۰۰۰۱ ۱ g 4870
DL-Camphor for synthesis
۷۶-۲۲-۲
۸٫۴۱۴۵۶٫۰۲۵۰ ۲۵۰ g 3730
۸٫۴۱۴۵۶٫۱۰۰۰ ۱ Kg 10740
(۱R)-(-)-Camphor-10-sulfonic acid chloride for synthesis
۳۹۲۶۲-۲۲-۱
۸٫۱۸۳۵۸٫۰۰۰۵ ۵ g 15530
(۱S)-(+)-Camphor-10-sulfonic acid for resolution of racemates for synthesis 3144-16-9
۸٫۲۲۳۱۱٫۰۱۰۰ ۱۰۰ g 8900
(۱R)-(-)-Camphor-10-sulfonic acid for synthesis
۳۵۹۶۳-۲۰-۳
۸٫۴۰۰۹۴٫۰۱۰۰ ۱۰۰ g 23750
(۱S)-(+)-Camphorlactone- sulfonyloxaziridine for synthesis 127411-75-0
۸٫۱۴۵۶۴٫۰۰۰۱ ۱ g 8090
(۱R)-(-)-Camphorquinone for synthesis
۱۰۳۳۴-۲۶-۶
۸٫۱۴۰۷۱٫۰۰۰۱ ۱ g 9320
(۱S)-(+)-Camphorquinone for synthesis
۲۷۶۷-۸۴-۲
۸٫۱۴۰۶۵٫۰۰۰۱ ۱ g 9320
DL-Camphorquinone for synthesis
۱۰۳۷۳-۷۸-۱
۸٫۱۴۵۳۱٫۰۰۱۰ ۱۰ g 18330
D-(-)-Camphorsulfonylimine for synthesis
۶۰۸۸۶-۸۰-۸
۸٫۱۴۳۷۲٫۰۰۱۰ ۱۰ g 6180
(۱S,2R)-(-)-2,10-Camphorsultame for synthesis
۹۴۵۹۴-۹۰-۸
۸٫۱۴۳۹۷٫۰۰۰۱ ۱ g 6280

epsilon-Caprolactam for synthesis
۱۰۵-۶۰-۲
۸٫۰۲۸۰۰٫۰۱۰۰ ۱۰۰ g 2470
۸٫۰۲۸۰۰٫۰۵۰۰ ۵۰۰ g 4110
۸٫۰۲۸۰۰٫۱۰۰۰ ۱ Kg 5800
epsilon-Caprolactone for synthesis
۵۰۲-۴۴-۳
۸٫۰۲۸۰۱٫۰۲۵۰ ۲۵۰ ml 5650
N-C arbamoyl-2-cyanoacetamide for synthesis
۱۴۴۸-۹۸-۲
۸٫۴۳۳۰۲٫۰۰۲۵ ۲۵ g 10970
Carbazole for synthesis
۸۶-۷۴-۸

Carbon disulfide EMPLURA(r)
۷۵-۱۵-۰
۱٫۰۲۲۱۱٫۱۰۰۰ GB S 1 l 18370
Carbon disulfide for analysis EMSURE(r)
ACS,Reag. Ph Eur
۷۵-۱۵-۰
۱٫۰۲۲۱۴٫۱۰۰۰ GB S 1 l 26810
Carbon disulfide for spectroscopy Uvasol(r)
۷۵-۱۵-۰
۱٫۰۲۲۱۰٫۱۰۰۰ GB S 1 l 49870
Carbon tetrabromide for synthesis
۵۵۸-۱۳-۴
۸٫۲۲۱۵۰٫۰۱۰۰ ۱۰۰ g 11210
۸٫۲۲۱۵۰٫۰۲۵۰ ۲۵۰ g 21010
۱٫۱’-Carbonyldiimidazole for synthesis
۵۳۰-۶۲-۱
۸٫۰۲۳۰۱٫۰۰۰۲ ۲ g 3120
۸٫۰۲۳۰۱٫۰۰۰۵ ۵ g 4070
۸٫۰۲۳۰۱٫۰۰۲۵ ۲۵ g 11960
۸٫۰۲۳۰۱٫۰۱۰۰ ۱۰۰ g 39990
۴-Carboxybenzenesulfonamide for synthesis
۱۳۸-۴۱-۰
۸٫۴۳۰۹۳٫۰۱۰۰ ۱۰۰ g 5360
۴-Carboxybutyltriphenylphosphonium bromide Msynth(r)plus
۱۷۸۱۴-۸۵-۶

۸٫۴۵۱۳۴٫۰۰۲۵ ۲۵ g 6750 8.45134.0050 50 g 10660 8.45134.1000 1 Kg 147570
۴-Carboxybutyltriphenylphosphonium bromide for synthesis
۱۷۸۱۴-۸۵-۶

۸٫۱۸۳۳۰٫۰۰۵۰ ۵۰ g 7460 L-Carnitine for synthesis
۵۴۱-۱۵-۱ ۸٫۴۰۰۹۲٫۰۰۲۵ ۲۵ g 13010 DL-Carnitine hydrochloride for synthesis
۴۶۱-۰۵-۲
۸٫۴۱۷۷۴٫۰۰۲۵ ۲۵ g 4110
(R)-(-)-Carvone for synthesis
۶۴۸۵-۴۰-۱
۸٫۱۸۴۰۹٫۰۱۰۰ ۱۰۰ ml 7800

۱٫۰۲۴۲۶٫۱۰۰۰ ۱ Kg 11690 p-Chloranil for synthesis
۱۱۸-۷۵-۲ ۸٫۰۲۳۶۱٫۰۰۰۵ ۵ g 2840

۸٫۴۳۸۷۵٫۰۰۲۵ ۲۵ ml 23560 8.43875.0100 100 ml 65830

Part 2

Advanced Analyt ics

Product Order N o.

Pack Unit Price
`

Product Order N o.

Pack Unit Price
`

Product Order N o.

Pack Unit Price
`

۲-Chloro-N,N-dimethylacetamide for synthesis
۲۶۷۵-۸۹-۰
۸٫۲۰۲۹۰٫۰۰۲۵ ۲۵ ml 18170
۴-Chloro-3,5-dimethylphenol for synthesis
۸۸-۰۴-۰
۸٫۱۸۷۳۴٫۰۲۵۰ ۲۵۰ g 7190
۱-Chloro-2,4-dinitrobenzene for synthesis
۹۷-۰۰-۷
۸٫۲۰۲۹۱٫۰۱۰۰ ۱۰۰ g 1900
۴-Chloro-3,5-dinitrobenzoic acid for synthesis
۱۱۸-۹۷-۸
۸٫۱۶۱۴۵٫۰۰۲۵ ۲۵ g 8230
۸٫۱۶۱۴۵٫۰۱۰۰ ۱۰۰ g 25270
۴-Chloro-3,5-dinitrobenzotrifluoride for
synthesis
۳۹۳-۷۵-۹
۸٫۴۱۸۱۲٫۰۰۰۵ ۵ g 5200
۲-Chloro-3,5-dinitropyridine for synthesis
۲۵۷۸-۴۵-۲
۸٫۱۴۱۳۴٫۰۰۰۱ ۱ g 6850
۳-Chloro-4-fluoroaniline for synthesis
۳۶۷-۲۱-۵

۲-Chloro-6-fluorobenzaldehyde for
synthesis
۳۸۷-۴۵-۱
۸٫۴۱۶۳۵٫۰۰۲۵ ۲۵ g 15100
۲-Chloro-6-fluorobenzoic acid for synthesis
۴۳۴-۷۵-۳

۸٫۴۱۴۸۸٫۰۰۱۰ ۱۰ g 9210
۲-Chloro-4-fluorophenol for synthesis
۱۹۹۶-۴۱-۴
۸٫۴۱۱۲۸٫۰۰۰۵ ۵ ml 6020
۲-Chloro-6-fluorophenyl acetic acid for
synthesis
۳۷۷۷۷-۷۶-۷
۸٫۱۴۷۴۱٫۰۰۱۰ ۱۰ g 6110
۲-Chloro-6-fluorotoluene for synthesis
۴۴۳-۸۳-۴
۸٫۴۱۷۰۸٫۰۰۵۰ ۵۰ ml 6280
۵-Chloro-2-hydroxybenzoic acid for synthesis
۳۲۱-۱۴-۲
۸٫۲۰۳۴۱٫۰۲۵۰ ۲۵۰ g 5700
۸٫۲۰۳۴۱٫۱۰۰۰ ۱ Kg 17920
Chloride standard solution traceable to SRM from NIST NaCl in H2O 1000 mg/l Cl CertiPUR(r)
۱٫۱۹۸۹۷٫۰۵۰۰ ۵۰۰ ml 4480
Chloride standard 1000 mg Cl¯ (HCl in H2O) Titrisol(r)

۱-Chloro-3-methoxypropane for synthesis
۳۶۲۱۵-۰۷-۳
۸٫۴۳۸۳۳٫۰۰۲۵ ۲۵ ml 7090
۳-Chloro-1-methoxy-2-propanol for synthesis
۴۱۵۱-۹۷-۷
۸٫۱۴۵۱۳٫۰۰۲۵ ۲۵ ml 6610
۳-Chloro-2-methylaniline for synthesis
۸۷-۶۰-۵
۸٫۰۲۶۴۳٫۰۲۵۰ ۲۵۰ ml 12780
۵-Chloro-2-methylaniline for synthesis
۹۵-۷۹-۴
۸٫۰۲۶۴۱٫۰۲۵۰ ۲۵۰ ml 8120
۵-Chloro-2-methylbenzoxazole for synthesis
۱۹۲۱۹-۹۹-۹
۸٫۱۴۶۰۸٫۰۰۰۵ ۵ g
۶-Chloro-3,4-methylenedioxybenzyl chloride for synthesis
۲۳۴۶۸-۳۱-۷
۸٫۱۴۸۷۷٫۰۰۱۰ ۱۰ g 17290
۴-Chloro-3-methylphenol for synthesis
۵۹-۵۰-۷

۸٫۰۲۲۹۵٫۱۰۰۰ ۱ Kg 13160
۱- Chloro-2-methylpropane for synthesis
۵۱۳-۳۶-۰
۸٫۲۰۳۱۴٫۰۰۵۰ ۵۰ ml 5440
۸٫۲۰۳۱۴٫۰۲۵۰ ۲۵۰ ml 13240
۲- Chloro-2-methylpropane for synthesis

۲-Chloro-1-methylpyridinium iodide for synthesis
۱۴۳۳۸-۳۲-۰
۸٫۱۸۱۷۲٫۰۰۲۵ ۲۵ g 7310
۴-Chloro-alpha-methylstyrene for synthesis
۱۷۱۲-۷۰-۵
۸٫۴۱۸۲۲٫۰۰۱۰ ۱۰ ml 8190
۳-Chloro-4-methyl-phenyl isocyanate for synthesis
۲۸۴۷۹-۲۲-۳
۸٫۴۰۱۰۲٫۰۰۱۰ ۱۰ g 8650

۸٫۰۵۹۰۵٫۰۱۰۰ ۱۰۰ ml 3520
۸٫۰۵۹۰۵٫۰۵۰۰ ۵۰۰ ml 8210
۲-Chloro-4-nitroaniline for synthesis
۱۲۱-۸۷-۹
۸٫۰۲۶۲۴٫۰۲۵۰ ۲۵۰ g 6770
۴- Chloro-2-nitroaniline for synthesis
۸۹-۶۳-۴
۵-
Chloro-2-nitroaniline for synthesis
۱۶۳۵-۶۱-۶
۸٫۱۸۳۵۵٫۰۰۱۰ ۱۰ g 4560
۸٫۱۸۳۵۵٫۰۰۵۰ ۵۰ g 25080
۴-Chloro-3-nitrobenzaldehyde for synthesis
۱۶۵۸۸-۳۴-۴
۸٫۱۴۰۴۶٫۰۰۱۰ ۱۰ g 9480
۱-Chloro-2-nitrobenzene for synthesis
۸۸-۷۳-۳
۸٫۰۶۲۳۲٫۱۰۰۱ ۱ Kg 7160
۱- Chloro-3-nitrobenzene for synthesis
۱۲۱-۷۳-۳
۸٫۱۸۶۶۴٫۰۲۵۰ ۲۵۰ g 5340
۸٫۱۸۶۶۴٫۱۰۰۰ ۱ Kg 17290
۲- Chloro-4-nitrobenzoic acid for synthesis
۹۹-۶۰-۵

۲-Chloro-5-nitrobenzoic acid for synthesis
۲۵۱۶-۹۶-۳
۸٫۲۱۹۹۸٫۰۲۵۰ ۲۵۰ g 12990
۴-Chloro-2-nitrobenzoic acid for synthesis
۶۲۸۰-۸۸-۲
۸٫۱۸۴۸۲٫۰۰۲۵ ۲۵ g 7460
۴- Chloro-3-nitrobenzoic acid for synthesis
۹۶-۹۹-۱
۸٫۰۰۴۷۹٫۰۰۰۵ ۵ g 3810
۸٫۰۰۴۷۹٫۰۲۵۰ ۲۵۰ g 5610
۵- Chloro-2-nitrobenzoic acid for synthesis
۲۵۱۶-۹۵-۲
۸٫۱۸۵۳۹٫۰۰۲۵ ۲۵ g 6180
۴-Chloro-3-nitrobenzotrifluoride for synthesis
۱۲۱-۱۷-۵
۸٫۴۱۰۲۴٫۰۱۰۰ ۱۰۰ ml 11070
۴-Chloro-3-nitrophenol for synthesis
۶۱۰-۷۸-۶
۸٫۱۴۵۸۱٫۰۰۰۵ ۵ g 7890
۸٫۱۴۵۸۱٫۰۰۲۵ ۲۵ g 33540
۲-Chloro-3-nitropyridine for synthesis
۵۴۷۰-۱۸-۸
۸٫۴۱۲۷۳٫۰۰۰۵ ۵ g 4930
۲-Chloro-6-nitrotoluene for synthesis
۸۳-۴۲-۱
۸٫۱۵۱۱۰٫۰۲۵۰ ۲۵۰ g 9030
۴-Chloro-2-nitrotoluene for synthesis
۸۹-۵۹-۸

۴-Chloro-3-nitrotoluene for synthesis
۸۹-۶۰-۱
۸٫۴۱۵۷۸٫۰۰۲۵ ۲۵ ml 10150
(۲-Chloro-1,1-dimethylethyl)benzene for synthesis
۵۱۵-۴۰-۲
۸٫۱۸۶۲۲٫۰۱۰۰ ۱۰۰ ml 3610

۱٫۰۹۸۷۱٫۰۰۰۱ ۱ ST 4000 8.02625.0250 250 g 3830 2-Chloro-1,4-phenylenediammonium 2-Chloro-1-iodobenzene for synthesis
۶۱۵-۴۱-۸
۸٫۴۱۳۹۵٫۰۰۰۵ ۵ ml

۵۳۰۰ ۴-Chloro-3-nitroaniline for synthesis
۶۳۵-۲۲-۳
۸٫۴۱۳۱۲٫۰۱۰۰ ۱۰۰ g

۷۵۳۰ sulfate for synthesis
۶۱۷۰۲-۴۴-۱
۸٫۲۰۳۲۵٫۰۱۰۰ ۱۰۰ g

۶۱۶۰

۸٫۴۱۷۹۵٫۰۰۰۵ C 5 ml 17520 8.41795.0025 C 25 ml 32370

۸٫۰۰۴۷۳٫۰۰۲۵ ۲۵ g 3970 8.00473.0100 100 g 15200

۸٫۰۰۴۷۶٫۰۰۰۵ ۵ g 3730 8.40095.0005 5 ml 8260 8.00476.0250 250 g 8930 8.40095.0025 25 ml 25150

Part 2

Advanced Analyt ics

Product Order N o.

Pack Unit Price
`

Product Order N o.

Pack Unit Price
`

Product Order N o.

Pack Unit Price
`

۲-Chlorobenzyl chloride for synthesis
۶۱۱-۱۹-۸
۸٫۲۰۴۵۷٫۰۲۵۰ ۲۵۰ ml 5690
۸٫۲۰۴۵۷٫۱۰۰۰ ۱ l 15640
۴-Chlorobenzyl cyanide for synthesis
۱۴۰-۵۳-۴
۸٫۰۲۶۲۰٫۰۲۵۰ ۲۵۰ ml 8290
۲-Chlorobenzylamine for synthesis
۸۹-۹۷-۴
۸٫۲۱۷۲۵٫۰۰۲۵ ۲۵ ml 6850
O-(2-Chlorobenzyloxycarbonyl)-N- hydroxysuccinimide for synthesis

۱-Chlorobutane for liquid chromatography LiChrosolv(r)
۱۰۹-۶۹-۳
۱٫۰۱۶۹۲٫۱۰۰۰ ۱ l 32320
۱-
Chlorododecane for synthesis
۱۱۲-۵۲-۷
۸٫۰۵۳۴۰٫۰۱۰۰ ۱۰۰ ml 3090
۸٫۰۵۳۴۰٫۱۰۰۰ ۱ l 8740
Chloroethane for synthesis
۷۵-۰۰-۳
۸٫۲۱۹۸۷٫۰۱۰۰ ۱۰۰ ml 8420
۲- Chloroethanesulfonic acid sodium salt monohydrate for synthesis
۱۵۴۸۴-۴۴-۳
۸٫۱۴۵۰۱٫۰۰۱۰ ۱۰ g 5610
۸٫۱۴۵۰۱٫۰۰۵۰ ۵۰ g 21530

۸٫۴۱۰۴۵٫۰۰۲۵ ۲۵ ml 27700
N-(2-Chloroethyl)-N,N-diethylammonium chloride for synthesis
۸۶۹-۲۴-۹

Chloroform for liquid chromatography LiChrosolv(r)
۶۷-۶۶-۳
۱٫۰۲۴۴۴٫۱۰۰۰ GB 1 l 13300
۱٫۰۲۴۴۴٫۲۵۰۰ GB 2.5 l 27700
Chloroform for spectroscopy Uvasol(r)
۶۷-۶۶-۳
۱٫۰۲۴۴۷٫۰۵۰۰ GB 500 ml 9980
۱٫۰۲۴۴۷٫۲۵۰۰ GB 2.5 l 35620
Chloroform GR for analysis (for determinations with dithizone) 67-66-3
۱٫۰۲۴۴۲٫۱۰۰۰ GB 1 l 9200
۱٫۰۲۴۴۲٫۲۵۰۰ GB 2.5 l 19160
Chloroform-D1 0.03 vol.% TMS, deuteration degree min. 99.8% for NMR spectroscopy (stabilized with silver) MagniSolv(TM)**
۸۶۵-۴۹-۶

۸٫۰۱۶۴۰٫۰۱۰۰ ۱۰۰ ml 4930
۸٫۰۱۶۴۰٫۱۰۰۰ ۱ l 7300
۸٫۰۱۶۴۰٫۲۵۰۰ C 2.5 l 15320
۲-Chlorobutane for synthesis
۷۸-۸۶-۴
۸٫۲۰۲۸۱٫۰۱۰۰ ۱۰۰ ml 5040

N-(2-Chloroethyl)-N,N-dimethylammonium chloride for synthesis
۴۵۸۴-۴۶-۷
۸٫۰۲۴۴۸٫۰۰۰۵ ۵ g 2890
۸٫۰۲۴۴۸٫۰۲۵۰ ۲۵۰ g 6440
۸٫۰۲۴۴۸٫۱۰۰۰ ۱ Kg 19980

Chloroform-D1 deuteration degree min. 99.8% for NMR spectroscopy (stabilized with silver) MagniSolv(TM)**
۸۶۵-۴۹-۶
۱٫۰۳۴۲۰٫۰۰۲۵ GB 25 ml 3080
۱٫۰۳۴۲۰٫۰۱۰۰ GB 100 ml 7800

۶۲۸-۲۰-۶
۸٫۲۰۲۸۴٫۰۱۰۰ ۱۰۰ ml 8910
۴-Chlorobutyryl chloride for
۴۶۳۵-۵۹-۰
۸٫۰۲۵۹۰٫۰۲۵۰ ۲۵۰ ml
۳-Chlorocinnamic acid for synthesis
۱۴۴۷۳-۹۰-۶
۸٫۴۱۳۲۴٫۰۰۱۰ ۱۰ g 6460
Chlorocyclohexane for synthesis
۵۴۲-۱۸-۷

Chlorocyclopentane for synthesis
۹۳۰-۲۸-۹
۸٫۴۱۵۸۲٫۰۱۰۰ ۱۰۰ ml 7170
۱-Chlorodecane for synthesis
۱۰۰۲-۶۹-۳

Chlorodimethylsilane for synthesis
۱۰۶۶-۳۵-۹
۸٫۱۴۱۰۴٫۰۰۵۰ ۵۰ ml 10310
Chlorodiphenylmethane for synthesis
۹۰-۹۹-۳
۸٫۰۱۵۶۱٫۰۲۵۰ ۲۵۰ ml 10550

۵۸۸۷۸-۳۷-۸
۸٫۱۴۷۳۸٫۰۰۱۰ ۱۰ g 4020
۸٫۱۴۷۳۸٫۰۰۵۰ ۵۰ g 15430

۸٫۴۱۴۱۷٫۰۱۰۰ ۱۰۰ g 6610
N-(2-Chloroethyl)-piperidine hydrochloride for synthesis
۲۰۰۸-۷۵-۵
۸٫۰۷۵۰۸٫۰۱۰۰ ۱۰۰ g 5870

۸۷۰-۲۴-۶
۸٫۲۰۲۶۵٫۰۱۰۰ ۱۰۰ g 4260
۸٫۲۰۲۶۵٫۰۲۵۰ ۲۵۰ g 8590
Chloroform for analysis EMSURE(r) ACS,ISO,Reag. Ph Eur
۶۷-۶۶-۳
۱٫۰۲۴۴۵٫۰۲۵۰ GB 250 ml 2940
۱٫۰۲۴۴۵٫۱۰۰۰ GB 1 l 9200
۱٫۰۲۴۴۵٫۲۵۰۰ GB C 2.5 l 19160
Chloroform dried (max. 0.003% H2O) SeccoSolv(r)
۶۷-۶۶-۳
۱٫۰۲۳۹۵٫۱۰۰۱ SB 1 l 13510
Chloroform for gas chromatography ECD

min. 99.8% for NMR spectroscopy MagniSolv(TM)**
۸۶۵-۴۹-۶

Chloroform-D1 deuteration degree min. 99.96% for NMR spectroscopy MagniSolv(TM)**
۸۶۵-۴۹-۶
۱٫۰۲۴۴۶٫۰۰۰۹ ۱۰x.75GA7.5 ml 5640
۱٫۰۲۴۴۶٫۰۰۱۰ GA 10 ml 5410
۱٫۰۲۴۴۶٫۰۰۲۵ GB 25 ml 9840
۱٫۰۲۴۴۶٫۰۱۰۰ GB 100 ml 29830
Chloroform-D1 with TMS (1 vol.%), deuteration degree min. 99.5 % for NMR spectroscopy (stabilized with silver) MagniSolv(TM)**
۸۶۵-۴۹-۶
۱٫۱۳۳۵۹٫۰۰۲۵ GB 25 ml 4080
۱٫۱۳۳۵۹٫۰۱۰۰ GB 100 ml 12310
۱-Chloroheptane for synthesis
۶۲۹-۰۶-۱
۸٫۱۴۲۸۸٫۰۲۵۰ ۲۵۰ ml 31580
۱-Chlorohexadecane for synthesis
۴۸۶۰-۰۳-۱
۸٫۰۲۳۳۹٫۰۲۵۰ ۲۵۰ ml 4440

۲۳۴۴-۸۰-۱
۸٫۱۸۵۵۷٫۰۰۲۵ ۲۵ ml 15080 8.18557.0100 100 ml 35620

۸٫۴۳۸۳۱٫۰۰۲۵ ۲۵ ml 5290 8.43831.0100 100 ml 19060

۸٫۲۰۳۳۴٫۰۰۲۵ ۲۵ g 8550 8.20334.0100 100 g 21330

۸٫۴۳۹۳۷٫۰۰۲۵ ۲۵ g 4410 3-Chlorophenylacetic acid for synthesis 8.42016.0005 5 ml 4980 8.43937.0100 100 g 12700 1878-65-5 8.42016.0025 25 ml 14920

۸٫۴۳۹۳۵٫۰۰۲۵ ۲۵ g 14530 8.43935.0100 100 g 43570

Part 2

Advanced Analyt ics

Product Order N o.

Pack Unit Price
`

Product Order N o.

Pack Unit Price
`

Product Order N o.

Pack Unit Price
`

۳-Chloropropylamine hydrochloride for synthesis
۶۲۷۶-۵۴-۶
۸٫۴۰۰۳۹٫۰۱۰۰ ۱۰۰ g 13920
۲-Chloropyrazine for synthesis
۱۴۵۰۸-۴۹-۷
۸٫۴۱۸۴۹٫۰۰۰۵ ۵ ml 11600
۸٫۴۱۸۴۹٫۰۰۲۵ ۲۵ ml 31200
۲- Chloropyridine for synthesis
۱۰۹-۰۹-۱
۸٫۲۰۳۳۶٫۰۱۰۰ ۱۰۰ ml 6980
۳- Chloropyridine for synthesis
۶۲۶-۶۰-۸
۸٫۲۰۳۳۷٫۰۰۱۰ ۱۰ ml 6110
۴- Chloropyridinium chloride for synthesis
۷۳۷۹-۳۵-۳
۸٫۲۰۳۳۸٫۰۰۱۰ ۱۰ g 6460
۴-Chlororesorcinol for synthesis
۹۵-۸۸-۵
۸٫۱۸۷۰۶٫۰۱۰۰ ۱۰۰ g 7270
۴-Chlorostyrene (stabilised with 4-tert- butylpyrocatechol) for synthesis
۱۰۷۳-۶۷-۲
۸٫۰۲۴۵۸٫۰۰۱۰ ۱۰ ml 8740
N-Chlorosuccinimide Msynth(r)plus
۳-
Chlorotoluene for synthesis
۱۰۸-۴۱-۸
۸٫۰۲۶۵۲٫۰۱۰۰ ۱۰۰ ml 4940
۸٫۰۲۶۵۲٫۰۵۰۰ ۵۰۰ ml 18280
۴- Chlorotoluene for synthesis
۱۰۶-۴۳-۴
۸٫۰۲۶۵۳٫۰۰۰۵ ۵ ml 2840
۸٫۰۲۶۵۳٫۰۲۵۰ ۲۵۰ ml 3560
Chlorotriethylsilane for synthesis
۹۹۴-۳۰-۹
۸٫۲۱۱۳۹٫۰۰۱۰ ۱۰ ml 11060
۸٫۲۱۱۳۹٫۰۰۵۰ ۵۰ ml 43140
Chlorotriisopropyl orthotitanate (solution 1 mol/l in n-hexane) for synthesis 8.18268.0100 100 ml 8320
Chlorotriisopropylsilane for synthesis
۱۳۱۵۴-۲۴-۰
۸٫۱۴۵۰۹٫۰۰۰۵ ۵ ml 8460
۸٫۱۴۵۰۹٫۰۰۵۰ ۵۰ ml 43700
Chlorotrimethylsilane for synthesis
۷۵-۷۷-۴

Chlorotriphenylmethane for synthesis
۷۶-۸۳-۵
۸٫۰۸۳۴۸٫۰۲۵۰ ۲۵۰ g 10440
۸٫۰۸۳۴۸٫۱۰۰۰ ۱ Kg 37210

۲-Chloro-3-pyridylamine for synthesis
۶۲۹۸-۱۹-۷
۸٫۴۳۹۴۰٫۰۰۲۵ ۲۵ g 5030
۸٫۴۳۹۴۰٫۰۱۰۰ ۱۰۰ g 14530
۵-Chloro-8-quinolinol for synthesis
۱۳۰-۱۶-۵
۸٫۲۱۹۹۴٫۰۱۰۰ ۱۰۰ g 7200
۵alpha-Cholestan-3ک-ol for synthesis
۸۰-۹۷-۷
۸٫۴۱۵۱۳٫۰۰۰۵ ۵ g 10090
۴-Cholesten-3-one for synthesis
۶۰۱-۵۷-۰
۸٫۴۱۴۷۱٫۰۰۰۵ ۵ g 10770
Cholesteryl chloride for synthesis
۹۱۰-۳۱-۶
۸٫۴۱۷۳۳٫۰۰۱۰ ۱۰ g 6890
Cholesteryl chloroformate for synthesis
۷۱۴۴-۰۸-۳
۸٫۴۱۴۹۹٫۰۰۲۵ ۲۵ g 9840

CrO4 CertiPUR(r)
۱٫۱۹۷۸۰٫۰۵۰۰ ۵۰۰ ml 6250
Chromium hexacarbonyl for synthesis
۱۳۰۰۷-۹۲-۶

۱۲۸-۰۹-۶
۸٫۴۵۰۲۷٫۰۲۵۰ ۲۵۰ g 15310
۸٫۴۵۰۲۷٫۱۰۰۰ ۱ Kg 39910
N-Chlorosuccinimide for synthesis
۱۲۸-۰۹-۶

Chlorosulfonic acid Msynth(r)plus
۷۷۹۰-۹۴-۵
۸٫۴۵۱۲۷٫۰۲۵۰ ۲۵۰ ml 10260
۸٫۴۵۱۲۷٫۱۰۰۰ ۱ l 15050
Chlorosulfonic acid for synthesis
۷۷۹۰-۹۴-۵

Chlorosulfonyl isocyanate for synthesis
۱۱۸۹-۷۱-۵

۱- Chlorotetradecane for synthesis
۲۴۲۵-۵۴-۹

۲- Chlorothiophene for synthesis
۹۶-۴۳-۵
۸٫۴۱۷۴۶٫۰۰۲۵ ۲۵ ml 5910
۴-Chlorothiophenol for synthesis
۱۰۶-۵۴-۷

۲-Chlorotoluene for synthesis
۹۵-۴۹-۸

۸٫۴۱۱۳۶٫۰۰۰۵ ۵ g 11400
۵-Chlorovaleric acid for synthesis
۱۱۱۹-۴۶-۶
۸٫۰۲۸۱۲٫۰۰۲۵ ۲۵ ml 12130
۵-Chlorovaleronitrile for synthesis
۶۲۸۰-۸۷-۱
۸٫۴۱۳۰۹٫۰۰۰۵ ۵ ml 8090
۵-Chlorovaleryl chloride for synthesis
۱۵۷۵-۶۱-۷
۸٫۴۳۱۳۸٫۰۰۱۰ ۱۰ ml 15170
۵-Chloro-2-pentanone for synthesis
۵۸۹۱-۲۱-۴
۸٫۴۱۷۲۶٫۰۰۲۵ ۲۵ ml 5700
۸٫۴۱۷۲۶٫۰۱۰۰ ۱۰۰ ml 17790
۲-Chloro-2-phenylacetophenone for synthesis
۴۴۷-۳۱-۴
۸٫۴۱۱۷۶٫۰۰۲۵ ۲۵ g 17390
۵-Chloro-1-phenyltetrazole for synthesis
۱۴۲۱۰-۲۵-۴
۸٫۰۲۳۱۴٫۰۰۱۰ ۱۰ g 4110
۱-Chlorpropane for synthesis
۵۴۰-۵۴-۵

۳-Chloro-1-propanol for synthesis
۶۲۷-۳۰-۵
۸٫۰۲۶۳۸٫۰۲۵۰ ۲۵۰ ml 11470
۳-Chloro-1-propene (stabilised with propylene oxide) for synthesis
۱۰۷-۰۵-۱

Chromium ICP standard traceable to SRM from NIST Cr(NO3)3 in HNO3 2-3% 1000
mg/l Cr CertiPUR(r)
۱٫۷۰۳۱۲٫۰۱۰۰ ۱۰۰ ml 19430
Chromium ICP standard traceable to SRM from NIST Cr(NO3)3 in HNO3 2-3% 10000
mg/l Cr CertiPUR(r)

۱٫۷۰۳۷۴٫۰۱۰۰ ۱۰۰ ml 38840 Chromium powder 99+
۷۴۴۰-۴۷-۳ ۱٫۱۲۰۹۷٫۰۵۰۰ ۵۰۰ g 39110 Chromium standard 1000 mg Cr, (CrCl3 in 4.2% HCl) Titrisol(r)
۱٫۰۹۹۴۸٫۰۰۰۱ ۱ ST 5890
Chromium standard solution traceable to SRM from NIST Cr(NO3)3 in HNO3 0.5
mol/l 1000 mg/l Cr CertiPUR(r)

۱٫۱۹۷۷۹٫۰۱۰۰ ۱۰۰ ml 4530 1.19779.0500 500 ml 6340 Chromium(III) nitrate nonahydrate for analysis EMSURE(r)
۷۷۸۹-۰۲-۸
۱٫۰۲۴۸۱٫۰۲۵۰ ۲۵۰ g 23630
Chromium(III) potassium sulfate dodecahydrate for analysis EMSURE(r) ACS,Reag. Ph Eur
۷۷۸۸-۹۹-۰
۱٫۰۱۰۳۶٫۰۲۵۰ ۲۵۰ g 5350
Chromium(VI) oxide extra pure
۱۳۳۳-۸۲-۰
۱٫۰۰۲۲۷٫۲۵۰۰ C 2.5 Kg 34890

Part 2

Advanced Analyt ics

Product Order N o.

Pack Unit Price
`

Product Order N o.

Pack Unit Price
`

Product Order N o.

Pack Unit Price
`

CertiPUR(r) Conductivity Solutions
certified ready to use solutions

Certificate of analysis available on internet.
Conductivity water (nominal 0 mS/ cm) Test solution for Measurement of
electrolytic Conductivity, traceable to PTB and NIST CertiPUR(r)
۱٫۰۱۸۱۰٫۰۱۰۵ ۱ pack 41990
Potassium chloride solution (nominal 0.015 mS/cm) certified reference material for the measurement of electrolytic conductivity, traceable to PTB and NIST (c=0,0001 mol/l) CertiPUR(r)
۱٫۰۱۸۱۱٫۰۱۰۵ ۱ pack 35900
Potassium chloride solution (nominal 0.147 mS/cm) certified reference material for the measurement of electrolytic conductivity, traceable to PTB and NIST (c=0,001 mol/l) CertiPUR(r)
۱٫۰۱۵۵۷٫۰۵۰۰ ۵۰۰ ml 32620
Potassium chloride solution (nominal 1.41 mS/cm) certified reference material for the measurement of electrolytic conductivity, traceable to PTB and NIST (c=0,01 mol/l) CertiPUR(r)
۱٫۰۱۲۰۳٫۰۵۰۰ ۵۰۰ ml 32620
Potassium chloride solution (nominal 12.8

traceable to PTB and NIST (c=0,1 mol/l) CertiPUR(r)
۱٫۰۱۲۵۴٫۰۵۰۰ ۵۰۰ ml 32620

measurement of electrolytic conductivity, traceable to PTB and NIST (c=1.0 mol/l) CertiPUR(r)
۱٫۰۱۲۵۵٫۰۵۰۰ ۵۰۰ ml 32620

CertiPUR(r) Conductivity Solutions
certified ready to use solutions; sachets

Potassium chloride solution (nominal 0.147 mS/cm) certified reference material for the measurement of electrolytic conductivity, traceable to PTB and NIST (c = 0,001 mol/l) CertiPUR(r)
۱٫۰۱۵۸۶٫۰۰۰۱ ۳۰ x 30 ml 11310

Potassium chloride solution (nominal 1.41 mS/cm) certified reference material for the measurement of electrolytic conductivity, traceable to PTB and NIST (c=0,01 mol/l) CertiPUR(r)
۱٫۰۱۵۵۳٫۰۰۰۱ ۳۰ x 30 ml 11310
Potassium chloride solution (nominal 12.8 mS/cm) certified reference material for the measurement of electrolytic conductivity, traceable to PTB and NIST (c=0,1 mol/l) CertiPUR(r)
۱٫۰۱۵۵۴٫۰۰۰۱ ۳۰ x 30 ml 11310
Cobalt standard solution traceable to SRM from NIST Co(NO3)2 in HNO3 0.5 mol/l 1000 mg/l Co CertiPUR(r)

Cobalt(II) acetate tetrahydrate for analysis EMSURE(r) ACS
۶۱۴۷-۵۳-۱
۱٫۰۲۵۲۹٫۰۱۰۰ ۱۰۰ g 30170
Cobalt(II) chloride hexahydrate for analysis EMSURE(r) ACS,Reag. Ph Eur 7791-13-1
۱٫۰۲۵۳۹٫۰۱۰۰ ۱۰۰ g 29170
۱٫۰۲۵۳۹٫۰۲۵۰ ۲۵۰ g 48610
Cobalt(II) nitrate hexahydrate for analysis (max. 0.001% Ni) EMSURE(r) ACS,Reag.
Ph Eur
۱۰۰۲۶-۲۲-۹

Cobalt(II) nitrate hexahydrate for analysis EMSURE(r)
۱۰۰۲۶-۲۲-۹

Cobalt(II) sulfate heptahydrate for analysis EMSURE(r)
۱۰۰۲۶-۲۴-۱
۱٫۰۲۵۵۶٫۰۱۰۰ ۱۰۰ g 13700
۱٫۰۲۵۵۶٫۰۲۵۰ ۲۵۰ g 22840
Cobalt(II) acetylacetonate for synthesis
۱۴۰۲۴-۴۸-۷
۸٫۰۲۵۲۷٫۰۰۲۵ ۲۵ g 6180
۸٫۰۲۵۲۷٫۰۱۰۰ ۱۰۰ g 10260
Cobalt(II) chloride anhydrous for synthesis
۷۶۴۶-۷۹-۹

۸٫۰۲۵۴۰٫۰۰۱۰ ۱۰ g 4560 8.02540.0025 25 g 7310 8.02540.0100 100 g 28030 Cobalt(III) acetylacetonate for synthesis
۲۱۶۷۹-۴۶-۹
۸٫۰۲۵۲۸٫۰۰۵۰ ۵۰ g 16410
pH-indicator paper Congo red paper Roll (4.8 m) with colour scale Reag. Ph Eur 1.09514.0003 1 ST 7770
Congo red (C.I. 22120) indicator Reag. Ph Eur
۵۷۳-۵۸-۰
۱٫۰۱۳۴۰٫۰۰۲۵ ۲۵ g 4390

Container key for opening containers with KS 60×6 screw cap
۱٫۰۸۸۰۴٫۰۰۰۱ ۱ ST 1460
Copper di-ammonium Titriplex(r) solution Cu(NH4)2-EDTA 0.1 mol/l
۱٫۰۵۲۱۷٫۰۵۰۰ ۵۰۰ ml 17330
Copper fine powder particle size < 63 µm
(> 230 mesh ASTM) EMSURE(r)
۷۴۴۰-۵۰-۸
۱٫۰۲۷۰۳٫۰۲۵۰ ۲۵۰ g 4070
۱٫۰۲۷۰۳٫۱۰۰۰ ۱ Kg 10160
Copper foil about 0.1 mm thickness
۷۴۴۰-۵۰-۸
۱٫۰۲۷۰۰٫۰۲۵۰ ۲۵۰ g 8810
Copper ICP standard traceable to SRM from NIST Cu(NO3)2 in HNO3 2-3% 1000
mg/l Cu CertiPUR(r)
۱٫۷۰۳۱۴٫۰۱۰۰ ۱۰۰ ml 21420
Copper ICP standard traceable to SRM from NIST Cu(NO3)2 in HNO3 2-3% 10000
mg/l Cu CertiPUR(r)
۱٫۷۰۳۷۸٫۰۱۰۰ ۱۰۰ ml 42850
Copper oxide wire about 0.65 x 6 mm for elementary analysis (surface: CuO, core: Cu2O) ACS
۱۳۱۷-۳۸-۰
۱٫۰۲۷۶۷٫۰۲۵۰ ۲۵۰ g 10140
۱٫۰۲۷۶۷٫۱۰۰۰ ۱ Kg 25350
Copper oxide wire fine about 0.65 x 3 mm
for elementary analysis (surface: CuO,
ACS

۱٫۰۲۷۶۵٫۰۲۵۰ ۲۵۰ g 14710
۱٫۰۲۷۶۵٫۱۰۰۰ ۱ Kg 36750
Copper standard 1000 mg Cu, (CuCl2 in H2O) Titrisol(r)
۱٫۰۹۹۸۷٫۰۰۰۱ ۱ ST 6500
Copper standard solution traceable to SRM from NIST Cu(NO3)2 in HNO3 0.5 mol/l 1000 mg/l Cu CertiPUR(r)
۱٫۱۹۷۸۶٫۰۱۰۰ ۱۰۰ ml 5000
۱٫۱۹۷۸۶٫۰۵۰۰ ۵۰۰ ml 7000
Copper sulfate solution c(CuSO4)=0.1 mol/l TitriPUR(r)
۱٫۰۲۷۸۴٫۱۰۰۰ ۱ l 3500
Copper(I) chloride for analysis EMSURE(r) ACS
۷۷۵۸-۸۹-۶
۱٫۰۲۷۳۹٫۰۲۵۰ ۲۵۰ g 14140
Copper(II) acetate monohydrate for analysis EMSURE(r) ACS
۶۰۴۶-۹۳-۱
۱٫۰۲۷۱۱٫۰۲۵۰ ۲۵۰ g 7560
Copper(II) acetate monohydrate cryst. extra pure
۶۰۴۶-۹۳-۱
۱٫۰۲۷۱۰٫۰۵۰۰ ۵۰۰ g 4920
Copper(II) chloride dihydrate for analysis EMSURE(r) ACS,Reag. Ph Eur
۱۰۱۲۵-۱۳-۰
۱٫۰۲۷۳۳٫۰۲۵۰ ۲۵۰ g 4280
۱٫۰۲۷۳۳٫۱۰۰۰ ۱ Kg 10700

۱٫۰۲۷۹۰٫۱۰۰۰ ۱ Kg 8020 8.02667.0100 S 100 ml 4450 1.02790.5000 5 Kg 28050 8.02667.1000 S 1 l 10770

Part 2

Advanced Analyt ics

Product Order N o.

Pack Unit Price
`

Product Order N o.

Pack Unit Price
`

Product Order N o.

Pack Unit Price
`

Cyanoacetamide for synthesis Cyclobutyl methyl bromide for synthesis Cyclohexanecarbonitrile for synthesis 107-91-5 17247-58-4 766-05-2 8.02866.0250 250 g 9920 8.14484.0001 1 ml 7710 8.02823.0025 25 ml 10680
۸٫۰۲۸۶۶٫۱۰۰۰ ۱ Kg 26460
Cyanoacetic acid for synthesis
۳۷۲-۰۹-۸
۸٫۰۰۲۵۲٫۰۲۵۰ ۲۵۰ g
۸٫۰۰۲۵۲٫۱۰۰۰ ۱ Kg
Cyanoacetone sodium salt for synthesis
۷۰۸۰۷-۲۲-۶

۳- Cyanobenzaldehyde for synthesis
۲۴۹۶۴-۶۴-۵

۴- Cyanobenzaldehyde for synthesis
۱۰۵-۰۷-۷
۸٫۱۸۵۳۰٫۰۰۰۵ ۵ g 6430
۸٫۱۸۵۳۰٫۰۰۲۵ ۲۵ g 16620
۴-Cyanobenzoic acid for synthesis
۶۱۹-۶۵-۸
۸٫۴۱۲۸۲٫۰۰۰۵ ۵ g 6330
۴-Cyanobenzyltriphenylphosphonium chloride for synthesis
۲۰۴۳۰-۳۳-۵
۸٫۱۸۵۱۱٫۰۰۰۵ ۵ g 5860
Cyanogen bromide for synthesis
۵۰۶-۶۸-۳

۱-Cyanoguanidine for synthesis
۴۶۱-۵۸-۵
۸٫۰۲۴۹۱٫۰۱۰۰ ۱۰۰ g 4280
۸٫۰۲۴۹۱٫۱۰۰۰ ۱ Kg 6290

۸٫۴۱۲۴۸٫۰۰۲۵ ۲۵ ml 10980
Cyanuric acid for synthesis
۱۰۸-۸۰-۵
۸٫۲۰۳۵۸٫۰۰۰۵ ۵ g 3920
۸٫۲۰۳۵۸٫۰۲۵۰ ۲۵۰ g
۸٫۲۰۳۵۸٫۱۰۰۰ ۱ Kg
Cyanuric chloride for synthesis
۱۰۸-۷۷-۰
۸٫۰۲۸۱۵٫۰۱۰۰ S 100 g 3430
۸٫۰۲۸۱۵٫۰۵۰۰ S 500 g 6490
۸٫۰۲۸۱۵٫۱۰۰۰ S 1 Kg 8510
Cyclobutanecarboxylic acid for synthesis
۳۷۲۱-۹۵-۷
۸٫۲۰۳۶۰٫۰۰۱۰ ۱۰ ml 10580
۱-۱-Cyclobutanedicarboxylic acid for synthesis
۵۴۴۵-۵۱-۲
۸٫۴۱۲۶۰٫۰۰۰۵ ۵ g 10400
Cyclobutanone for synthesis
۱۱۹۱-۹۵-۳

Cyclododecanol for synthesis
۱۷۲۴-۳۹-۶
۸٫۰۲۶۷۵٫۰۲۵۰ ۲۵۰ g 5800

۸٫۰۲۶۷۶٫۰۲۵۰ ۲۵۰ g 6850
Cycloheptanol for synthesis
۵۰۲-۴۱-۰
۸٫۰۲۴۶۰٫۰۰۲۵ ۲۵ ml 3230
Cycloheptanone for synthesis
۵۰۲-۴۲-۱
۸٫۰۲۴۶۲٫۰۰۵۰ ۵۰ ml 10590
Cycloheptylamine for synthesis
۵۴۵۲-۳۵-۷
۸٫۴۱۳۲۰٫۰۰۱۰ ۱۰ ml 6060
Cyclohexadienyliumiron(0)-tricarbonyl
tetrafluoroborate for synthesis
۳۳۶۷۸-۰۱-۲
۸٫۲۴۵۰۴٫۰۲۵۰ ۲۵۰ mg 5860
Cyclohexane for analysis EMSURE(r) ACS,ISO,Reag. Ph Eur
۱۱۰-۸۲-۷

۱٫۰۹۶۶۶٫۱۰۰۰ GB 1 l 5410 1.09666.2500 GB 2.5 l 11250 1.09666.2511 PE C 2.5 l 10240 Cyclohexane for gas chromatography ECD and FID SupraSolv(r)
۱۱۰-۸۲-۷

Cyclohexane for liquid chromatography LiChrosolv(r)
۱۱۰-۸۲-۷

Cyclohexane for spectroscopy Uvasol(r)
۱۱۰-۸۲-۷
۱٫۰۲۸۲۲٫۰۵۰۰ GB 500 ml 5870
۱٫۰۲۸۲۲٫۲۵۰۰ GB 2.5 l 20930

۱۱۰-۸۲-۷

۱٫۰۰۶۶۷٫۱۰۰۰ GB 1 l 6120 1.00667.2500 GB 2.5 l 12800 trans-Cyclohexane-1,2-dicarboxylic acid for synthesis
۲۳۰۵-۳۲-۰
۸٫۴۱۰۸۸٫۰۰۰۵ ۵ g 10550
Cyclohexane-1,4-dicarboxylic acid (mixture of isomeres) for synthesis
۱۰۷۶-۹۷-۷
۸٫۴۲۱۲۶٫۰۰۲۵ ۲۵ g 4730
۸٫۴۲۱۲۶٫۰۱۰۰ ۱۰۰ g 9600
Cyclohexane-1,2-dicarboxylic anhydride (mixture of isomeres) for synthesis 13149-00-3
۱۰۰ g
۱ Kg

Cyclohexanecarboxylic acid chloride for synthesis
۲۷۱۹-۲۷-۹

Cyclohexanecarboxylic acid for synthesis
۹۸-۸۹-۵
۸٫۰۲۲۸۹٫۰۱۰۰ ۱۰۰ g 4160
۸٫۰۲۲۸۹٫۰۵۰۰ ۵۰۰ g 11780
(۱R,2R)-(-)-1,2-Cyclohexanedicarboxylic acid for synthesis
۴۶۰۲۲-۰۵-۳
۸٫۲۴۴۴۹٫۰۲۵۰ ۲۵۰ mg 10200
(۱S,2S)-(+)-1,2-Cyclohexanedicarboxylic acid for synthesis
۲۱۹۶۳-۴۱-۷
۸٫۲۴۴۵۰٫۰۲۵۰ ۲۵۰ mg 10200
trans-1,2-Cyclohexanediol for synthesis
۱۴۶۰-۵۷-۷
۸٫۲۰۳۶۶٫۰۰۲۵ ۲۵ g 8320
۱-۴-Cyclohexanediol (mixture of cis- and trans isomers) for synthesis
۵۵۶-۴۸-۹
۸٫۰۲۶۶۴٫۰۱۰۰ ۱۰۰ g 9690
۱-۴-Cyclohexanedione bisethylene ketal for synthesis
۱۸۳-۹۷-۱

۸٫۱۴۹۵۸٫۰۰۱۰ ۱۰ g 11830 8.14958.0050 50 g 35150 1-2-Cyclohexanedione dioxime for synthesis
۴۹۲-۹۹-۹
۸٫۴۱۸۲۵٫۰۰۰۵ ۵ g 17800
۱-۲-Cyclohexanedione for synthesis
۷۶۵-۸۷-۷
۸٫۴۱۸۲۴٫۰۰۰۱ ۱ g 8490
۱-۳-Cyclohexanedione for synthesis
۵۰۴-۰۲-۹

۱-۴-Cyclohexanedione for synthesis
۶۳۷-۸۸-۷
۸٫۱۸۵۶۶٫۰۰۲۵ ۲۵ g 12850
۱-۴-Cyclohexanedione monoethylene ketal for synthesis
۴۷۴۶-۹۷-۸
۸٫۱۸۵۴۲٫۰۰۱۰ ۱۰ g 12420
Cyclohexanethiol for synthesis
۱۵۶۹-۶۹-۳
۸٫۰۲۸۸۴٫۰۱۰۰ ۱۰۰ ml 4910
۸٫۰۲۸۸۴٫۰۵۰۰ ۵۰۰ ml 13190
Cyclohexanol for synthesis
۱۰۸-۹۳-۰
۸٫۲۲۳۲۸٫۰۱۰۰ ۱۰۰ ml 4110

۸٫۰۲۶۷۰٫۰۲۵۰ ۲۵۰ ml 4550 N-Cyclohexylaniline for synthesis 8.02670.1000 1 l 12080 1821-36-9 8.02670.2500 2.5 l 21750

Cyclooctanol for synthesis 2516-47-4 8.03101.0100 100 ml 4450 696-71-9 8.41716.0005 5 ml 13780 8.03101.1000 1 l 8720 8.02661.0025 25 ml 5060 8.41716.0025 25 ml 82250 8.03101.2500 2.5 l 18290

Part 2

Advanced Analyt ics

Product Order N o.

Pack Unit Price
`

Product Order N o.

Pack Unit Price
`

Product Order N o.

Pack Unit Price
`

Decanal (stabilized with alpha-tocopherol) for synthesis
۱۱۲-۳۱-۲
۸٫۰۳۲۱۱٫۰۱۰۰ ۱۰۰ ml 7700
n-Decane for synthesis (=99%)
۱۲۴-۱۸-۵

Dehydroabietylamine (mixture of isomeres) for synthesis
۹۹۳۰۶-۸۷-۳

Dehydroacetic acid for synthesis

۱٫۰۳۴۲۸٫۰۰۱۰ SB 10 ml 7730
۱٫۰۳۴۲۸٫۰۱۰۰ GB 100 ml 42490
Devarda’s alloy for analysis EMSURE(r)
۸۰۴۹-۱۱-۴
۱٫۰۵۳۴۱٫۰۲۵۰ ۲۵۰ g 10360
۱٫۰۵۳۴۱٫۱۰۰۰ ۱ Kg 25760

۸٫۰۳۴۰۵٫۰۱۰۰ ۱۰۰ ml 6160 8.03405.0250 250 ml 12810
n- Decane for synthesis (=94%)
۱۲۴-۱۸-۵

۱,۱۰-Decanediol for synthesis
۱۱۲-۴۷-۰
۸٫۰۳۵۶۱٫۰۱۰۰ ۱۰۰ g 4680
۸٫۰۳۵۶۱٫۰۵۰۰ ۵۰۰ g 20000
Decane-1-sulfonic acid sodium salt for synthesis
۱۳۴۱۹-۶۱-۹

Decanoic acid for synthesis
۳۳۴-۴۸-۵
۸٫۰۲۱۶۹٫۰۱۰۰ ۱۰۰ ml 5140
۸٫۰۲۱۶۹٫۱۰۰۰ ۱ l 9910
۱- Decanol for synthesis
۱۱۲-۳۰-۱
۸٫۰۳۴۶۳٫۰۱۰۰ ۱۰۰ ml 4620
۸٫۰۳۴۶۳٫۱۰۰۰ ۱ l 7690
۲- Decanol for synthesis
۱۱۲۰-۰۶-۵
۸٫۴۱۶۴۸٫۰۰۱۰ ۱۰ ml 11470
۲-Decanone for synthesis
۶۹۳-۵۴-۹
۸٫۱۸۷۹۵٫۰۰۲۵ ۲۵ ml 9170
Decanonitrile for synthesis
۱۹۷۵-۷۸-۶
۸٫۱۸۷۸۳٫۰۱۰۰ ۱۰۰ ml 10200
Decanoyl chloride for synthesis
۱۱۲-۱۳-۰
۸٫۰۲۱۸۲٫۰۱۰۰ ۱۰۰ ml 5060
۱-Decen for synthesis
۸۷۲-۰۵-۹
۸٫۲۲۰۱۰٫۰۱۰۰ ۱۰۰ ml 3090
۸٫۲۲۰۱۰٫۰۵۰۰ ۵۰۰ ml 6930

Deoxybenzoin for synthesis
۴۵۱-۴۰-۱
۸٫۰۳۲۱۳٫۰۰۵۰ ۵۰ g 8470

Desiccant sachet 10 g silica gel with humidity indicator (orangegel) sachet: 7 x 9 cm
۱٫۰۳۸۰۴٫۰۰۰۱ ۱ ST 16240

Desiccant sachet 100 g silica gel with humidity indicator (orangegel) sachet: 15 x 14 cm
۱٫۰۳۸۰۵٫۰۰۰۱ ۱ ST 17240

Desiccant sachet 250 g silica gel with humidity indicator (orange gel) sachet: 15 x 20.5 cm
۱٫۰۳۸۰۶٫۰۰۰۱ ۱ ST 24620

Desiccant sachet 3 g silica gel with

۱٫۰۳۸۰۳٫۰۰۰۱ ۱ ST 16140

Deuterium chloride 20% solution in D2O deuteration degree min. 99.5% for NMR spectroscopy MagniSolv(TM)** 8.15016.0025 GA 25 ml 46670

Deuterium chloride 20% solution in D2O deuteration degree min. 99.95% for NMR spectroscopy MagniSolv(TM)** 8.15017.0010 GA 10 ml 29790

Deuterium chloride 38% solution in D2O deuteration degree min. 99.5% for NMR spectroscopy MagniSolv(TM)** 8.15018.0010 GA 10 ml 28670
۸٫۱۵۰۱۸٫۰۰۵۰ GB 50 ml 95520

Deuterium oxide deuteration degree min. 99.9% for NMR spectroscopy MagniSolv(TM)**
۷۷۸۹-۲۰-۰
۱٫۱۳۳۶۶٫۰۰۰۹ ۱۰x.75 ml GA7.5 ml 5790

۱٫۳-Diacetoxy-1,1,3,3- tetrabutyldistannoxane for synthesis 5967-09-9
۸٫۱۸۰۶۴٫۰۰۲۵ ۲۵ g 9390
Diacetyl for synthesis
۴۳۱-۰۳-۸

۸٫۰۳۵۲۸٫۰۰۰۲ ۲ ml 2790 8.03528.0100 100 ml 5840 8.03528.0250 250 ml 10760 Diacetyl monoxime GR for analysis
۵۷-۷۱-۶
۱٫۰۲۹۱۸٫۰۰۲۵ ۲۵ g 7980
۱٫۰۲۹۱۸٫۰۱۰۰ ۱۰۰ g 18830
N,N’-Diacetylhydrazine for synthesis
۳۱۴۸-۷۳-۰
۸٫۱۴۴۶۳٫۰۰۱۰ ۱۰ g 6370
Diallyl phthalate for synthesis
۱۳۱-۱۷-۹

Diallyl sulfide for synthesis
۵۹۲-۸۸-۱
۸٫۲۰۰۵۰٫۰۰۵۰ ۵۰ ml 10310
Diallylamine for synthesis
۱۲۴-۰۲-۷
۸٫۰۳۵۲۱٫۰۲۵۰ ۲۵۰ ml 7100
۸٫۰۳۵۲۱٫۱۰۰۰ ۱ l 15840
۲,۴-Diamino-6-chloropyrimidine for synthesis
۱۵۶-۸۳-۲
۸٫۱۴۶۶۳٫۰۰۲۵ ۲۵ g 6160
۱,۴-Diamino-2,3-dihydroanthrachinone for synthesis
۸۱-۶۳-۰
۸٫۴۳۸۵۲٫۰۰۱۰ ۱۰ g 6290
۸٫۴۳۸۵۲٫۰۱۰۰ ۱۰۰ g 22770
۱,۸-Diamino-3,6-dioxaoctane for synthesis
۹۲۹-۵۹-۹

۸۴۶۰

۸٫۴۲۱۲۸٫۰۰۲۵ ۲۵ g 7390 8.42128.0100 100 g 14890

۱,۲-Diaminocyclohexane (mixture of 8.18392.0001 C 1 g 5900 isomers) for synthesis 8.18392.0005 C 5 g 19670

۸٫۲۱۰۷۳٫۰۰۰۵ ۵ g 3550 8.21073.0250 250 g 10680

Part 2

Advanced Analyt ics

Product Order N o.

Pack Unit Price
`

Product Order N o.

Pack Unit Price
`

Product Order N o.

Pack Unit Price
`

۱,۲-Dibromobenzene for synthesis
۵۸۳-۵۳-۹
۸٫۰۳۴۵۸٫۰۰۰۵ ۵ ml 6850
۱,۳-Dibromobenzene for synthesis
۱۰۸-۳۶-۱
۸٫۴۱۷۳۸٫۰۰۰۵ ۵ ml 5240
۱٫۴-Dibromobenzene for synthesis
۱۰۶-۳۷-۶
۸٫۰۳۵۳۵٫۰۲۵۰ ۲۵۰ g 7350
۴,۴’-Dibromobiphenyl for synthesis
۹۲-۸۶-۴

۱,۳-Dibromobutane for synthesis
۱۰۷-۸۰-۲
۸٫۴۱۶۲۲٫۰۰۱۰ ۱۰ ml 6290
۱,۴-Dibromobutane for synthesis
۱۱۰-۵۲-۱
۸٫۰۳۲۷۵٫۰۲۵۰ ۲۵۰ ml 11210
۱,۱۲-Dibromododecane for synthesis
۳۳۴۴-۷۰-۵

۲,۵-Dibromopyridine for synthesis
۶۲۴-۲۸-۲
۸٫۲۱۷۵۶٫۰۰۱۰ ۱۰ g 18030
۲,۶-Dibromopyridine for synthesis
۶۲۶-۰۵-۱
۸٫۱۸۶۴۴٫۰۰۲۵ ۲۵ g 10960
۳,۵-Dibromopyridine for synthesis
۶۲۵-۹۲-۳
۸٫۱۴۸۶۹٫۰۰۱۰ ۱۰ g 22770
۳,۵-Dibromosalicylic acid for synthesis
۳۱۴۷-۵۵-۵
۸٫۴۱۱۵۸٫۰۰۲۵ ۲۵ g 6180
۲,۳-Dibromosuccinic acid for synthesis
۵۲۶-۷۸-۳
۸٫۴۱۳۴۸٫۰۰۵۰ ۵۰ g 5930
Di-n-butyl carbonate for synthesis
۵۴۲-۵۲-۹
۸٫۱۴۴۲۰٫۰۰۲۵ ۲۵ ml 5590
Dibutyl disulfide for synthesis
۶۲۹-۴۵-۸
۸٫۲۰۲۴۲٫۰۰۱۰ ۱۰ ml 5100
۸٫۲۰۲۴۲٫۰۰۲۵ ۲۵ ml 8550

Dibutyltin oxide for synthesis
۸۱۸-۰۸-۶
۸٫۰۳۵۳۹٫۰۰۰۵ ۵ g 2890
۸٫۰۳۵۳۹٫۰۲۵۰ ۲۵۰ g 11210
۱,۴-Dichloro-2-butyne for synthesis
۸۲۱-۱۰-۳
۸٫۴۱۵۲۴٫۰۰۱۰ ۱۰ ml 11440
۲,۳-Dichloro-5,6-dicyano-p-benzoquinone for synthesis
۸۴-۵۸-۲
۸٫۰۲۹۴۰٫۰۰۲۵ ۲۵ g 14190
۱,۳-Dichloro-5,5-dimethylhydantoine for synthesis
۱۱۸-۵۲-۵
۸٫۱۴۷۵۲٫۰۱۰۰ ۱۰۰ g 4060
۸٫۱۴۷۵۲٫۱۰۰۰ ۱ Kg 17150
۳,۵-Dichloro-2-hydroxybenzenesulfonic acid sodium salt for synthesis
۵۴۹۷۰-۷۲-۸

۸٫۴۱۲۶۲٫۰۰۰۵ ۵ g 12310 8.41262.0025 25 g 18850 3,5-Dichloro-2-hydroxybenzenesulfonyl

۸٫۴۱۸۵۰٫۰۰۰۵ ۵ g 2840 8.20242.0100 100 ml 17770 chloride for synthesis 1,2-Dibromoethane for synthesis Dibutyl ether for synthesis 23378-88-3
۱۰۶-۹۳-۴ ۱۴۲-۹۶-۱ ۸٫۴۱۰۶۸٫۰۰۱۰ ۱۰ g 15230 8.00952.0250 S 250 ml 9220 8.02892.0100 100 ml 3920 2,6-Dichloro-4-nitroaniline for synthesis 8.00952.1000 S 1 l 27000 8.02892.1000 1 l 5820 99-30-9 1,6-Dibromohexane for synthesis
۶۲۹-۰۳-۸ ۸٫۰۲۸۹۲٫۲۵۰۰
Dibutyl maleate for 2.5 l
synthesis 9700 8.20444.0005 5 g 3940
۸٫۲۰۴۴۴٫۰۲۵۰ ۲۵۰ g 10580
۸٫۰۲۹۲۱٫۰۲۵۰ ۲۵۰ ml 13960
۲,۳-Dibromomalealdehydic acid for synthesis
۴۸۸-۱۱-۹
۸٫۴۱۴۴۱٫۰۰۲۵ ۲۵ g 7610
Dibromomethane (stabilised) for synthesis
۷۴-۹۵-۳

۱,۸-Dibromooctane for synthesis
۴۵۴۹-۳۲-۰
۸٫۰۳۲۷۷٫۰۰۱۰ ۱۰ ml
۸٫۰۳۲۷۷٫۰۰۲۵ ۲۵ ml 12330
۱,۵-Dibromopentane for synthesis
۱۱۱-۲۴-۰
۸٫۰۳۲۷۸٫۰۱۰۰ ۱۰۰ ml 10450
۲,۶-Dibromophenol for synthesis
۶۰۸-۳۳-۳
۸٫۴۱۷۶۵٫۰۰۰۱ ۱ g 9430
۱,۲-Dibromopropane for synthesis
۷۸-۷۵-۱

۱۰۵-۷۶-۰
۸٫۱۸۶۸۸٫۰۱۰۰ ۱۰۰ ml 3160
۸٫۱۸۶۸۸٫۱۰۰۰ ۱ l 10240
Dibutyl sulfide for synthesis
۵۴۴-۴۰-۱
۸٫۲۰۲۵۲٫۰۰۵۰ ۵۰ ml 5560
۸٫۲۰۲۵۲٫۰۱۰۰ ۱۰۰ ml 9420
۸٫۲۰۲۵۲٫۰۵۰۰ ۵۰۰ ml 26170
Dibutylamine for synthesis
۱۱۱-۹۲-۲

N,N’-Dibutylthiourea for synthesis
۱۰۹-۴۶-۶
۸٫۲۰۴۲۳٫۰۲۵۰ ۲۵۰ g 8380
Dibutyltin diacetate for synthesis
۱۰۶۷-۳۳-۰
۸٫۲۰۳۸۶٫۰۱۰۰ ۱۰۰ ml 11740

۱,۲-Dichloro-3-nitrobenzene for synthesis
۳۲۰۹-۲۲-۱
۸٫۴۰۱۰۰٫۰۰۲۵ ۲۵ g 3110
۱,۲-Dichloro-4-nitrobenzene for synthesis
۹۹-۵۴-۷
۸٫۲۰۴۴۵٫۰۱۰۰ ۱۰۰ g 3520
۸٫۲۰۴۴۵٫۱۰۰۰ ۱ Kg 9430
۱,۳-Dichloro-4-nitrobenzene for synthesis
۶۱۱-۰۶-۳
۸٫۲۰۴۴۶٫۱۰۰۰ ۱ Kg 15300
۱,۴-Dichloro-2-nitrobenzene for synthesis
۸۹-۶۱-۲
۸٫۱۸۵۶۰٫۰۱۰۰ ۱۰۰ g 3520
۸٫۱۸۵۶۰٫۰۵۰۰ ۵۰۰ g 10020
۲,۳-Dichloro-1,4-naphthoquinone for synthesis
۱۱۷-۸۰-۶
۸٫۴۱۶۰۸٫۰۱۰۰ ۱۰۰ g 8600
۱,۳-Dichloro-1,1,3,3-

۱,۳-Dibromopropane for synthesis
۱۰۹-۶۴-۸
۸٫۰۳۲۷۹٫۰۱۰۰ ۱۰۰ ml
۸٫۰۳۲۷۹٫۰۲۵۰ ۲۵۰ ml 16260
۲,۳-Dibromopropene for synthesis
۵۱۳-۳۱-۵
۸٫۴۱۶۲۷٫۰۰۰۵ ۵ ml 4950

Dibutyltin dilaurate for synthesis
۷۷-۵۸-۷

Dibutyltin oxide Msynth(r)plus
۸۱۸-۰۸-۶
۸٫۴۵۰۳۵٫۰۲۵۰ ۲۵۰ g
۸٫۴۵۰۳۵٫۱۰۰۰ ۱ Kg

Dichloroacetaldehyde diethyl acetal for synthesis
۶۱۹-۳۳-۰
۸٫۲۰۴۲۴٫۰۰۲۵ ۲۵ ml 16550
۲,۲-Dichloroacetamide for synthesis
۶۸۳-۷۲-۷

۴,۴’-Dichlorobenzophenone for synthesis 8.03452.0250 C 250 ml 5980 90-98-2 8.03452.1000 C 1 l 14280
۸٫۲۰۴۳۱٫۰۱۰۰ ۱۰۰ g 4070 2,4-Dichlorobenzotrifluoride for synthesis 8.20431.0500 500 g 12020 320-60-5

Part 2

Advanced Analyt ics

Product Order N o.

Pack Unit Price
`

Product Order N o.

Pack Unit Price
`

Product Order N o.

Pack Unit Price
`

Dichloroisocyanuric acid sodium salt
dihydrate GR for analysis
۵۱۵۸۰-۸۶-۰
۱٫۱۰۸۸۸٫۰۱۰۰ ۱۰۰ g 29800
۲,۳-Dichloromalealdehydic acid for synthesis
۸۷-۵۶-۹
۸٫۲۰۴۴۱٫۰۲۵۰ ۲۵۰ g 7890
Dichloromethane dried (max. 0.004% H2O) SeccoSolv(r)
۷۵-۰۹-۲
۱٫۰۶۰۵۱٫۰۱۶۱ SB 150 ml 3590
۱٫۰۶۰۵۱٫۰۵۰۰ GB 500 ml 4010
۱٫۰۶۰۵۱٫۱۰۰۱ SB 1 l 9600
Dichloromethane for gas chromatography ECD and FID SupraSolv(r)
۷۵-۰۹-۲

Dichloromethane for analysis EMSURE(r) ACS,ISO,Reag. Ph Eur
۷۵-۰۹-۲

Dichloromethane for liquid chromatography LiChrosolv(r)
۷۵-۰۹-۲
۱٫۰۶۰۴۴٫۱۰۰۰ GB 1 l 9460
۱٫۰۶۰۴۴٫۲۵۰۰ GB 2.5 l 19690
۱٫۰۶۰۴۴٫۴۰۰۰ GB 4 l 31490
Dichloromethane for spectroscopy Uvasol(r)
۷۵-۰۹-۲
۱٫۰۶۰۴۸٫۰۵۰۰ GB 500 ml 7090
۱٫۰۶۰۴۸٫۲۵۰۰ GB 2.5 l 25290
Dichloromethane for gas chromatography MS SupraSolv(r)
۷۵-۰۹-۲

Dichloromethane-D2 deuteration degree min. 99.8% for NMR spectroscopy MagniSolv(TM)**
۱۶۶۵-۰۰-۵
۱٫۱۳۷۲۰٫۰۰۰۹ ۱۰x.75 ml GA7.5 ml 38660
۱٫۱۳۷۲۰٫۰۰۱۰ GA 10 ml 42520
Dichloromethane-D2 deuteration degree min. 99.96% for NMR spectroscopy MagniSolv(TM)**
۱۶۶۵-۰۰-۵
۱٫۰۴۲۰۰٫۰۰۰۵ ۱۰x.5 ml GA 5 ml 51470
۱٫۰۴۲۰۰٫۰۰۰۹ ۱۰x.75 ml GA7.5 ml 67140
۱٫۰۴۲۰۰٫۰۰۱۰ GA 10 ml 74600
Dichloromethyl methyl ether for synthesis
۴۸۸۵-۰۲-۳

Dichloromethylphenylsilane for synthesis
۱۴۹-۷۴-۶

Dichloromethylvinylsilane for synthesis
۱۲۴-۷۰-۹
۸٫۰۴۱۸۷٫۰۱۰۰ ۱۰۰ ml 11810

۱,۸-Dichlorooctane for synthesis
۲۱۶۲-۹۹-۴
۸٫۱۴۳۳۴٫۰۰۲۵ ۲۵ ml 4830

۱,۵-Dichloropentane for synthesis
۶۲۸-۷۶-۲

۲,۶-Dichlorophenol-indophenol sodium salt dihydrate GR for analysis for the determination of ascorbic acid
۶۲۰-۴۵-۱
۱٫۰۳۰۲۸٫۰۰۲۵ ۲۵ g 97630

۲,۵-Dichlorophenol Msynth(r)plus
۵۸۳-۷۸-۸

۲,۳-Dichlorophenol for synthesis
۵۷۶-۲۴-۹

۲,۴-Dichlorophenol for synthesis
۱۲۰-۸۳-۲

۲,۵-Dichlorophenol for synthesis
۵۸۳-۷۸-۸
۸٫۲۰۴۴۸٫۰۰۵۰ ۵۰ g 6110
۸٫۲۰۴۴۸٫۰۲۵۰ ۲۵۰ g 10260

۲,۶-Dichlorophenol for synthesis
۸۷-۶۵-۰
۸٫۲۰۴۴۹٫۰۰۵۰ ۵۰ g 8120
۸٫۲۰۴۴۹٫۰۲۵۰ ۲۵۰ g 25890

۳,۴-Dichlorophenol for synthesis
۹۵-۷۷-۲
۸٫۲۰۴۵۰٫۰۱۰۰ ۱۰۰ g

۲,۶-Dichlorophenol-indophenol sodium salt dihydrate GR for analysis for the determination of ascorbic acid
۶۲۰-۴۵-۱
۱٫۰۳۰۲۸٫۰۰۰۵ ۵ g 21340

۲,۴-Dichlorophenoxyacetic acid for synthesis
۹۴-۷۵-۷
۸٫۲۰۴۵۱٫۰۰۰۵ ۵ g 4110
۸٫۲۰۴۵۱٫۰۲۵۰ ۲۵۰ g 6680
۸٫۲۰۴۵۱٫۱۰۰۰ ۱ Kg 16670

۲,۴-Dichlorophenyl isocyanate for synthesis
۲۶۱۲-۵۷-۹
۸٫۴۱۴۳۹٫۰۰۰۱ ۱ g 5960

۱,(۲,۳-Dichlorophenyl) piperazine monohydrochloride for synthesis 119532-26-2

۱,(۳,۴-Dichlorophenyl)-piperazine for synthesis
۵۷۲۶۰-۶۷-۰
۸٫۴۱۸۸۶٫۰۰۱۰ ۱۰ g 10150
۲,۶-Dichlorophenylacetic acid for synthesis
۶۵۷۵-۲۴-۲
۸٫۴۱۵۰۳٫۰۰۱۰ ۱۰ g 9040
۸٫۴۱۵۰۳٫۰۰۵۰ ۵۰ g 27180
۲,۶-Dichlorophenylacetonitrile for synthesis
۳۲۱۵-۶۴-۳
۸٫۴۱۲۳۹٫۰۰۲۵ ۲۵ g 11180
Dichlorophenylphosphine for synthesis
۶۴۴-۹۷-۳

۸٫۲۰۴۵۴٫۰۱۰۰ C 100 ml 12790 8.20454.0250 C 250 ml 23810 Dichlorophenylphosphine oxide for synthesis
۸۲۴-۷۲-۶

۲,۲-Dichloropropionic acid sodium salt for synthesis
۱۲۷-۲۰-۸
۸٫۱۹۱۰۰٫۰۲۵۰ ۲۵۰ g 5610
۸٫۱۹۱۰۰٫۱۰۰۰ ۱ Kg 17610
۳,۶-Dichloropyridazine for synthesis
۱۴۱-۳۰-۰
۸٫۴۲۷۱۲٫۰۰۲۵ ۲۵ g 12700
۸٫۴۲۷۱۲٫۰۱۰۰ ۱۰۰ g 22160
۲,۳-Dichloropyridine for synthesis
۲۴۰۲-۷۷-۹
۸٫۴۱۴۰۷٫۰۰۱۰ ۱۰ g 17920
۲,۶-Dichloropyridine for synthesis
۲۴۰۲-۷۸-۰
۸٫۲۰۴۵۵٫۰۱۰۰ ۱۰۰ g 9360
۴,۷-Dichloroquinoline for synthesis
۸۶-۹۸-۶

۲,۶-Dichloroquinone-4-chloroimide GR for analysis reagent for Vitamin B6 Reag. Ph Eur 101-38-2

۱٫۰۳۰۳۷٫۰۰۱۰ S 10 g 41200 1.03037.0100 S 100 g 245850 2,6-Dichlorothiophenol for synthesis
۲۴۹۶۶-۳۹-۰
۸٫۱۴۰۵۸٫۰۰۰۵ ۵ g 13750
۲,۴-Dichlorotoluene for synthesis
۹۵-۷۳-۸
۸٫۲۰۴۵۸٫۰۲۵۰ ۲۵۰ ml 8500
۲,۶-Dichlorotoluene for synthesis
۱۱۸-۶۹-۴
۸٫۴۱۸۲۷٫۰۱۰۰ ۱۰۰ ml 8080
۳,۴-Dichlorotoluene for synthesis
۹۵-۷۵-۰
۸٫۴۱۵۵۳٫۰۱۰۰ ۱۰۰ ml 7670
۲,۳-Dichloro-1-propene for synthesis
۷۸-۸۸-۶
۸٫۴۱۶۱۶٫۰۰۲۵ ۲۵ ml 11700

محصولات شرکت مرک Merck – Advanced Analytics


سفیر آزما کیان برند اول فروش مواد شیمیایی و آزمایشگاهی در ایران می باشد.

با تشکر مجله دانش شیمی و تیم پایان نامه من


محصولات شرکت مرک Merck – Reagents & Chemicals

محصولات شرکت مرک Merck – Reagents & Chemicals :

Acetamide for synthesis

۸۲۲۳۴۳۰۵۰۰۱۷۳۰ pb500 g

Acetanilide for synthesis

۸٫۲۲۳۴۴٫۰۵۲۱pb500 g

۸۵۰

۹۹۰

Acetonitrile for analysis EMSURE® ACS,

Reag. Ph Eur

۱٫۰۰۰۰۳٫۱۰۰۰gb1 lit5080

۱٫۰۰۰۰۳٫۲۵۰۰gb2.5 lit10600

Acetonitrile for chromatography

۶۰۰۰۳۰۲۵۰۰۱۷۳۰ gb2.5 lit

Acetonitrile Gradient grade for

chromatography

۶۱۸۳۰۰۱۰۰۰۱۷۳۰ gb1 lit

۶۱۸۳۰۰۲۵۰۰۱۷۳۰ gb2.5 lit

Acetophenone for synthesis

۸٫۰۰۰۲۸٫۰۵۲۱gb500 ml

۸٫۰۰۰۲۸٫۲۵۲۱gb2.5 lit

۱۳۰۰

Aluminium sulfate 16-hydrate for analysis

EMPARTA® ACS

۱٫۹۳۲۷۵٫۰۵۲۱pb500 g310

۱٫۹۳۲۷۵٫۵۰۲۱pb5 kg2340

۱-Amino-2-hydroxy-4-naphthalenesulfonic

acid for analysis EMPARTA® ACS

۱٫۹۴۹۳۱٫۰۱۲۱pb100 g1520

Acetic acid glacial 100% (aldehyde free) GR

۶۱۷۸۴۳۰۵۰۰۱۷۳۰ gb500 ml420

۶۱۷۸۴۳۲۵۰۰۱۷۳۰ gb2.5 lit1500

Acetic acid glacial

۱٫۹۳۴۰۲٫۰۵۲۱

۱٫۹۳۴۰۲٫۲۵۲۱

۱٫۹۳۴۰۲٫۹۰۲۶

۱٫۹۳۴۰۲٫۹۱۲۱

Acetic acid glacial

EMPARTA®

۱٫۹۳۰۰۲٫۰۵۲۱

۱٫۹۳۰۰۲٫۲۵۲۱

۱٫۹۳۰۰۲٫۹۰۲۶

۹۹ – ۱۰۰% EMPLURA

 gb500 ml310

 gb2.5 lit1090

 pjc25 lit On Application

 pd100 lit On Application

®

Reagents & Chemicals

 ۷۰۰

۱۴۵۰

 ۷۶۰

۳۰۴۰

۱-Amino-2-naphthol-4-sulfonic acid

Extra Pure

۶۱۸۰۸۲۰۰۲۵۱۷۳۰ gb25 g

۶۱۸۰۸۲۰۱۰۰۱۷۳۰ pb100 g

۴-Aminoantipyrine Pure

۶۱۷۸۲۹۰۰۲۵۱۷۳۰ gb25 g

۶۱۷۸۲۹۰۱۰۰۱۷۳۰ gb100 g

n-Amyl Alchol for synthesis

۸۰۷۵۰۰۰۵۰۰۱۷۳۰ gb500 ml

 ۳۷۰

۱۱۰۰

 ۸۷۰

۳۴۸۰

۱۹۸۰

۱۰۰% for analysis

gb

gb

pjc

۵۰۰ ml380

۲٫۵ lit1420

 ۲۵ lit On Application

Acetyl chloride for analysis EMPARTA®

۱٫۹۴۹۷۴٫۰۵۲۱gb500 ml670

۱٫۹۴۹۷۴٫۲۵۲۱gb2.5 lit2980

Acetylacetone EMPLURA®

۱٫۹۴۵۱۵٫۰۵۲۱gb500 ml

۱٫۹۴۵۱۵٫۲۵۲۱gb2.5 lit

۲۱۴۰

۸۶۵۰

Acetic acid (glacial) 100% anhydrous for

analysis EMSURE® ACS, ISO,Reag. Ph Eur

۱٫۰۰۰۶۳٫۱۰۰۰gb1 lit5570

۱٫۰۰۰۶۳٫۱۰۱۱pb1 lit5120

۱٫۰۰۰۶۳٫۲۵۰۰gb2.5 lit10910

۱٫۰۰۰۶۳٫۲۵۱۰ safe break 2.5 lit11350

۱٫۰۰۰۶۳٫۲۵۱۱pb2.5 lit10030

Acetic Acid for chromatography

۶۱۸۶۶۵۱۰۰۰۱۷۳۰ gb1 lit

۹۰۰

n-Amyl alcohol (pentan-1-ol) for analysis

EMSURE®

۱٫۰۰۹۷۵٫۱۰۰۰gb1 lit6110

۱٫۰۰۹۷۵٫۲۵۰۰gb2.5 lit12710

Ammonia buffer solution

۶۱۷۵۹۲۰۵۰۰۱۷۳۰ pb500 ml

Ammonia solution

۱٫۹۳۵۰۰٫۰۵۲۱

۱٫۹۳۵۰۰٫۲۵۲۱

۱٫۹۳۵۰۰٫۵۰۲۱

۱٫۹۳۵۰۰٫۹۰۲۶

۱٫۹۳۵۰۰٫۹۱۲۱

Ammonia solution

EMPARTA®

۱٫۹۳۱۰۰٫۰۵۲۱

۱٫۹۳۱۰۰٫۲۵۲۱

۱٫۹۳۱۰۰٫۵۰۲۱

۱٫۹۳۱۰۰٫۹۰۲۶

۱٫۹۳۱۰۰٫۹۱۲۱

Ammonia solution

EMSURE®

۱٫۰۵۴۳۲٫۱۰۰۰

۱٫۰۵۴۳۲٫۱۰۱۱

۱٫۰۵۴۳۲٫۲۵۰۰

۱٫۰۵۴۳۲٫۵۰۰۰

about

 gb

 gb

 pjc

 pjc

 pd

۲۱۰

Acrylic acid for synthesis

۶۱۷۷۱۹۰۵۰۰۱۷۳۰ gb500 ml800

۶۱۷۷۱۹۲۵۰۰۱۷۳۰ gb2.5 lit3500

۶۱۷۷۱۹۹۰۲۵۱۷۳۰ pjc25 lit On Application

Adipic acid EMPLURA®

۱٫۹۴۹۸۲٫۰۵۲۱pb

۱٫۹۴۹۸۲٫۹۰۵۱fd

۵۰۰ g700

 ۵۰ kg On Application

Aceto Carmine for Microscopy 100 ML

۶۱۸۶۳۱۰۱۰۰۱۷۳۰ pb100 ml1060

Acetone EMPLURA

۱٫۹۴۵۰۰٫۰۵۲۱gb

۱٫۹۴۵۰۰٫۲۵۲۱gb

۱٫۹۴۵۰۰٫۹۰۲۷md

۱٫۹۴۵۰۰٫۹۲۲۱md

®

۲۵% EMPLURA®

۵۰۰ ml210

 ۲٫۵ lit600

   ۵ lit870

  ۲۵ lit On Application

۱۰۰ lit On Application

Allyl alcohol (2-propene-1-ol 25 L

۶۱۷۷۲۲۹۰۲۵۱۷۳۰ pjc25 lit On Application

Aluminium ammonium sulfate dodecahydrate

for analysis EMPARTA® ACS

۱٫۹۳۲۸۲٫۰۵۲۱pb500 g440

۱٫۹۳۲۸۲٫۵۰۲۱pb5 kg1880

Aluminium ammonium sulfate

dodecahydrate for analysis EMSURE® ACS

۱٫۰۱۰۳۱٫۰۵۰۰pb500 g6890

Aluminium chloride anhydrous powder

sublimed for synthesis

۸٫۰۱۰۸۱٫۰۲۵۱gb250 g330

Aluminium nitrate nonahydrate EMPLURA®

۱٫۹۳۷۰۵٫۰۵۲۱pb500 g290

Aluminium nitrate nonahydrate for analysis

EMSURE®

۱٫۰۱۰۶۳٫۰۵۰۰pb500 g7230

Aluminium nitrate nonahydrate GR

۱۰۱۰۶۳۰۵۰۰۱۷۳۰ pb500 g

۳۷۸۰

۲۵% for analysis

gb

gb

pjc

pjc

pd

۵۰۰

۲٫۵

  ۵

 ۲۵

۱۰۰

ml230

lit650

lit980

lit On Application

lit On Application

۵۰۰

۲٫۵

 ۲۵

۲۰۰

ml380

lit1260

lit On Application

lit On Application

Acetone for analysis EMPARTA® ACS

۱٫۰۷۰۲۱٫۰۵۲۱gb500 ml440

۱٫۰۷۰۲۱٫۲۵۲۱gb2.5 lit1470

۱٫۰۷۰۲۱٫۹۰۲۷pd25 lit On Application

۱٫۰۷۰۲۱٫۹۲۲۱md 200 lit On Application

Acetone for analysis EMSURE® ACS, ISO,

Reag. Ph Eur

۱٫۰۰۰۱۴٫۱۰۰۰gb1 lit4930

۱٫۰۰۰۱۴٫۱۰۱۱PE1 lit4500

۱٫۰۰۰۱۴٫۲۵۰۰gb2.5 lit10290

۱٫۰۰۰۱۴٫۲۵۱۱PE2.5 lit9360

Acetone for chromatography

۶۰۰۰۲۰۱۰۰۰۱۷۳۰ gb1 lit

۶۰۰۰۲۰۲۵۰۰۱۷۳۰ gb2.5 lit

Acetonitrile EMPLURA®

۱٫۱۵۵۰۰٫۰۵۲۱gb500 ml

۱٫۱۵۵۰۰٫۲۵۲۱gb2.5 lit

 ۹۴۰

۱۹۶۰

 ۵۸۰

۲۰۸۰

۲۵% for analysis

gb

pb

gb

pb

  ۱

  ۱

۲٫۵

  ۵

lit

lit

lit

lit

۲۲۱۰

۱۸۵۰

۴۲۱۰

۶۷۱۰

Ammonia solution 28-30% for analysis

EMPARTA®

۱٫۹۳۱۰۱٫۰۵۲۱gb500 ml270

۱٫۹۳۱۰۱٫۲۵۲۱gb2.5 lit760

Ammonia solution 28-30% for analysis

EMSURE® ACS, Reag. Ph Eur

۱٫۰۵۴۲۳٫۱۰۰۰pb1 lit2440

۱٫۰۵۴۲۳٫۲۵۰۰pb2.5 lit4640

Ammonium acetate EMPLURA®

۱٫۹۳۶۱۷٫۰۵۲۱pb500 g370

۱٫۹۳۶۱۷٫۹۰۵۱fd50 kg On Application

Ammonium acetate for analysis

EMPARTA® ACS

۱٫۹۳۲۱۷٫۰۵۲۱pb500 g460

۱٫۹۳۲۱۷٫۵۰۲۱pb5 kg3250

۱٫۹۳۲۱۷٫۹۰۵۱fd50 kg On Application

Acetonitrile for analysis EMPARTA® ACS

۱٫۰۷۰۳۱٫۰۵۲۱gb500 ml620

۱٫۰۷۰۳۱٫۲۵۲۱gb2.5 lit3290

۱٫۰۷۰۳۱٫۹۰۲۷md25 lit On Application

۱٫۰۷۰۳۱٫۹۲۲۱md 200 lit On Application

S : The items can be transported only by Sea Freight

C : The items can be transported by Air Cargo

B : The items can be supplied against end user order copy only

# : Available till stocks last

Aluminium oxide active neutral activity I-II

acc. to Brokemann

۶۱۷۶۸۴۰۵۰۰۱۷۳۰ pb500 g480

۶۱۷۶۸۴۹۰۲۶۱۷۳۰ fd25 kg On Application

Aluminium sulfate 16-hydrate Purified

۶۱۷۵۷۲۰۵۰۰۱۷۳۰ pb500 g250

۶۱۷۵۷۲۹۰۵۱۱۷۳۰ fd50 kg On Application

۳۵

Part 1

Product Order

No.

Advanced Analytics

Pack

Unit Price

         `

Product Order

No.

Pack

Unit Price

         `

Product Order

No.

Pack

Unit Price

         `

Ammonium acetate for analysis EMSURE®

ACS, Reag. Ph Eur

۱٫۰۱۱۱۶٫۰۵۰۰pb500 g5670

۱٫۰۱۱۱۶٫۱۰۰۰pb1 kg7270

۱٫۰۱۱۱۶٫۵۰۰۰pb5 kg25460

Ammonium acetate for Chromatography

LiChropur®

۶۱۸۵۵۴۰۵۰۰۱۷۳۰ pb500 g920

Ammonium bifluoride —

see Ammonium hydrogen difluoride

Ammonium carbonate EMPLURA®

۱٫۹۳۶۷۳٫۰۵۲۱pb500 g360

۱٫۹۳۶۷۳٫۵۰۲۱pb5 kg2840

۱٫۹۳۶۷۳٫۹۰۲۶pd25 kg On Application

Ammonium carbonate for analysis

EMSURE® ACS, Reag. Ph Eur

۱٫۵۹۵۰۴٫۰۲۵۰pb250 g

۱٫۵۹۵۰۴٫۱۰۰۰pb1 kg

Ammonium carbonate GR

۶۱۸۷۳۶۰۲۵۰۱۷۳۰ pb250 g

Ammonium dihydrogen phosphate

EMPLURA®

۱٫۹۳۶۱۳٫۰۵۲۱pb500 g540

۱٫۹۳۶۱۳٫۹۰۵۱fd50 kg On Application

Ammonium dihydrogen phosphate for

analysis EMPARTA® ACS

۱٫۹۳۲۱۳٫۰۵۲۱pb500 g580

۱٫۹۳۲۱۳٫۵۰۲۱pb5 kg4880

Ammonium dihydrogen phosphate for

analysis EMSURE® ACS, Reag. Ph Eur

۱٫۰۱۱۲۶٫۰۵۰۰pb500 g3020

Ammonium ferric sulfate —

see Ammonium iron(III) sulfate

Ammonium ferrous sulfate —

see Ammonium iron(II) sulfate

di-Ammonium hydrogen phosphate for

analysis EMPARTA® ACS

۱٫۹۳۲۸۴٫۰۵۲۱pb500 g600

di-Ammonium hydrogen phosphate for

مطلب پیشنهادی
فروش مواد شیمیایی مرک آلمان | خرید مواد شیمیایی مرک آلمان | مواد شیمیایی شرکت مرک آلمان

analysis EMSURE® ACS, Reag. Ph Eur

۱٫۰۱۲۰۷٫۰۵۰۰pb500 g3940

di-Ammonium hydrogen phosphate Purified

۶۱۷۵۷۸۰۵۰۰۱۷۳۰ pb500 g550

di-Ammonium oxalate monohydrate for

analysis EMPARTA® ACS

۱٫۹۳۲۸۱٫۰۵۲۱pb500 g500

۱٫۹۳۲۸۱٫۵۰۲۱pb5 kg4310

di-Ammonium oxalate monohydrate for

analysis EMSURE® ACS, ISO, Reag. Ph Eur

۱٫۰۱۱۹۲٫۰۲۵۰pb250 g3750

۱٫۰۱۱۹۲٫۱۰۰۰pb1 kg9380

di-Ammonium oxalate monohydrate

Purified

۶۱۷۵۶۹۰۵۰۰۱۷۳۰ pb500 g

Ammonium fluoride Purified

۶۱۷۷۴۰۰۵۰۰۱۷۳۰ pb500 g

Ammonium fluoride for analysis

EMSURE® ACS

۱٫۰۱۱۶۴٫۰۲۵۰pb250 g

۱٫۰۱۱۶۴٫۱۰۰۰pb1 kg

Ammonium molybdate —

see Ammonium heptamolybdate

Ammonium heptamolybdate tetrahydrate

EMPLURA®

۱٫۹۳۶۰۲٫۰۱۲۱pb100 g1580

۱٫۹۳۶۰۲٫۰۲۵۱pb250 g3910

۱٫۹۳۶۰۲٫۱۰۲۱pb1 kg12670

Ammonium heptamolybdate tetrahydrate

for analysis EMPARTA® ACS

۱٫۹۳۲۰۲٫۰۱۲۱pb100 g1940

۱٫۹۳۲۰۲٫۱۰۲۱pb1 kg13840

Ammonium hydrogen difluoride for

analysis EMPARTA®

۱٫۹۳۲۲۹٫۰۵۲۱pb500 g650

۱٫۹۳۲۲۹٫۹۰۵۱fd50 kg On Application

Ammonium iron(II) sulfate hexahydrate

EMPLURA®

۱٫۹۳۶۴۱٫۰۵۲۱pb500 g250

Ammonium iron(II) sulfate hexahydrate for

analysis EMPARTA® ACS

۱٫۹۳۲۴۱٫۰۵۲۱pb500 g430

Ammonium iron(II) sulfate hexahydrate for

analysis EMSURE® ISO

۱٫۰۳۷۹۲٫۰۵۰۰pb500 g6450

۱٫۰۳۷۹۲٫۱۰۰۰pb1 kg9930

۱٫۰۳۷۹۲٫۵۰۰۰pb5 kg27800

Ammonium iron(III) sulfate dodecahydrate

EMPLURA®

۱٫۹۳۶۹۰٫۰۵۲۱gb500 g350

Ammonium iron (III) sulfate

dodecahydrate for analysis EMSURE® ACS,

ISO, Reag. Ph Eur

۱٫۰۳۷۷۶٫۰۵۰۰pb500 g4250

۱٫۰۳۷۷۶٫۱۰۰۰pb1 kg6540

۱٫۰۳۷۷۶٫۵۰۰۰pb5 kg22870

Ammonium oxalate —

see di-Ammonium oxalate

Ammonium persulfate —

see Ammonium peroxodisulfate

Ammonium peroxodisulfate EMPLURA®

۱٫۹۳۶۲۸٫۰۵۲۱pb500 g480

Ammonium peroxodisulfate for analysis

EMPARTA® ACS

۱٫۹۳۲۲۸٫۰۵۲۱pb500 g500

۱٫۹۳۲۲۸٫۵۰۲۱pb5 kg3900

Ammonium peroxodisulfate for analysis

EMSURE® ACS, Reag. Ph Eur

۱٫۰۱۲۰۱٫۰۵۰۰pb500 g3330

۱٫۰۱۲۰۱٫۱۰۰۰pb1 kg5130

۱٫۰۱۲۰۱٫۵۰۰۰pb5 kg17970

Ammonium sulfate

۱٫۹۳۶۴۶٫۰۵۲۱

۱٫۹۳۶۴۶٫۵۰۲۱

۱٫۹۳۶۴۶٫۹۰۵۱

Ammonium sulfate

EMPARTA® ACS

۱٫۹۳۲۴۶٫۰۵۲۱

۱٫۹۳۲۴۶٫۵۰۲۱

۱٫۹۳۲۴۶٫۹۰۵۱

EMPLURA®

pb500 g210

pb5 kg1250

fd50 kg On Application

for analysis

pb

pb

fd

۵۰۰ g280

  ۵ kg1860

 ۵۰ kg On Application

۲۸۰۰

۷۰۲۰

۵۱۰

Ammonium cerium (IV) nitrate for analysis

EMPARTA® ACS

۱٫۹۳۳۱۰٫۰۱۲۱gb100 g1640

Ammonium cerium (IV) nitrate for analysis

EMSURE® ACS,Reag. Ph Eur

۱٫۰۲۲۷۶٫۰۱۰۰pb100 g15270

۱٫۰۲۲۷۶٫۱۰۰۰pb1 kg84830

Ammonium cerium (IV) sulfate dihydrate

for analysis EMPARTA® ACS

۱٫۹۳۲۹۶٫۰۱۲۱gb100 g2550

۱٫۹۳۲۹۶٫۰۵۲۱pb500 g9660

Ammonium cerium (IV) sulfate dihydrate

for analysis EMSURE® ACS

۱٫۰۲۲۷۳٫۰۱۰۰pb100 g14570

Ammonium chloride EMPLURA

۱٫۹۳۶۲۱٫۰۵۲۱pb500 g340

۱٫۹۳۶۲۱٫۹۰۵۱fd50 kg On Application

®

۴۶۰

Ammonium chloride for analysis

EMPARTA® ACS

۱٫۹۳۲۲۱٫۰۵۲۱pb500 g450

۱٫۹۳۲۲۱٫۵۰۲۱pb5 kg3370

۱٫۹۳۲۲۱٫۹۰۵۱pd50 kg On Application

Ammonium chloride for analysis EMSURE®

ACS, ISO, Reag. Ph Eur

۱٫۰۱۱۴۵٫۰۵۰۰pb500 g4500

۱٫۰۱۱۴۵٫۱۰۰۰pb1 kg6920

۱٫۰۱۱۴۵٫۵۰۰۰pjc5 kg24220

Ammonium dichromate EMPLURA

۱٫۹۴۹۵۹٫۰۵۲۱pb500 g

۱٫۹۴۹۵۹٫۵۰۲۱pb5 kg

®

۸۴۰

 ۸۷۸۰

۲۱۹۵۰

 ۹۵۰

۷۸۷۰

Ammonium phosphate monobasic —

see Ammonium dihydrogen phosphate

Ammonium phosphate dibasic —

see di-Ammonium hydrogen

phosphate

Ammonium sulfate for analysis EMSURE®

ACS, ISO, Reag. Ph Eur

۱٫۰۱۲۱۷٫۰۱۰۰pb100 g2840

۱٫۰۱۲۱۷٫۱۰۰۰pb1 kg4730

۱٫۰۱۲۱۷٫۵۰۰۰pb5 kg16550

Ammonium sulfocyanide —

see Ammonium thiocyanate

gb – glass bottles; md – metal drum; PE – polythylene; pjc – plastic can; Al – aluminium; ** P.O. & EUD needed

۳۶

MERCKgroup.com

For enquiries write to lifescienceindia@merckgroup.com

Product Order

No.

Pack

Unit Price

         `

Product Order

No.

Pack

Unit Price

         `

Product Order

No.

Pack

Unit Price

         `

Ammonium thiocyanate EMPLURA®

۱٫۹۳۶۵۹٫۰۵۲۱pb500 g

Ammonium thiocyanate for analysis

EMPARTA® ACS

۱٫۹۳۲۵۹٫۰۵۲۱pb500 g

Ammonium thiocyanate for analysis

EMSURE® ACS, ISO, Reag. Ph Eur

۱٫۰۱۲۱۳٫۰۵۰۰pb500 g

Aniline for synthesis

۸٫۲۲۲۵۶٫۰۵۲۱gb

۸٫۲۲۲۵۶٫۲۵۲۱gb

۵۰۰ ml

۲٫۵ lit

۶۱۰

Barium carbonate EMPLURA®

۱٫۹۳۶۷۷٫۰۵۲۱pb500 g

۱٫۹۳۶۷۷٫۵۰۲۱pb5 kg

 ۵۷۰

۵۰۶۰

Benzoic acid EMPLURA®

۱٫۹۳۴۲۰٫۰۵۲۱pb500 g

۱٫۹۳۴۲۰٫۵۰۲۱pb5 kg

 ۴۹۰

۴۶۱۰

۸۵۰

Barium carbonate for analysis EMSURE®

ACS, Reag. Ph Eur

۱٫۰۱۷۱۴٫۰۲۵۰pb250 g8630

۱٫۰۱۷۱۴٫۱۰۰۰pb1 kg21580

Barium chloride dihydrate EMPLURA®

۱٫۹۳۶۵۸٫۰۵۲۱pb500 g330

۱٫۹۳۶۵۸٫۵۰۲۱pb5 kg2700

Barium chloride dihydrate for analysis

EMPARTA® ACS

۱٫۹۳۲۵۸٫۰۵۲۱pb500 g380

Barium chloride dihydrate for analysis

EMSURE® ACS, ISO, Reag. Ph Eur

۱٫۰۱۷۱۹٫۰۵۰۰pb500 g4130

۱٫۰۱۷۱۹٫۱۰۰۰pb1 kg6350

۱٫۰۱۷۱۹٫۵۰۰۰pb5 kg22230

Barium hydroxide octahydrate EMPLURA®

۱٫۹۳۶۵۶٫۰۵۲۱pb500 g280

۱٫۹۳۶۵۶٫۵۰۲۱pb5 kg2180

Benzoic acid for analysis EMPARTA® ACS

۱٫۹۳۰۲۰٫۰۵۲۱pb500 g1910

Benzoic acid for analysis EMSURE®

Reag. Ph Eur

۱٫۰۰۱۳۶٫۰۱۰۰pb100 g

۱٫۰۰۱۳۶٫۰۲۵۰pb250 g

۱٫۰۰۱۳۶٫۱۰۰۰pb1 kg

Benzoyl chloride for analysis

EMPARTA® ACS

۱٫۹۴۹۴۶٫۰۵۲۱gb500 ml

۱٫۹۴۹۴۶٫۲۵۲۱gb2.5 lit

p-Benzoquinone

۸٫۰۲۴۱۰٫۰۵۲۱

۸٫۰۲۴۱۰٫۵۰۲۱

pb

pb

۵۰۰ gm

  ۵ kg

Reagents & Chemicals

۷۵۷۰

 ۶۵۰

۲۸۵۰

۳۲۶۰

۳۶۶۰

۹۰۴۰

Aniline for analysis EMPARTA® ACS

۱٫۹۴۶۱۰٫۰۵۲۱gb500 ml700

۱٫۹۴۶۱۰٫۲۵۲۱gb2.5 lit2810

Aniline for analysis EMSURE

۱٫۰۱۲۶۱٫۱۰۰۰gb1 lit

®

 ۸۷۰

۳۵۷۰

 ۴۴۸۰

۳۴۵۱۰

 ۶۳۰

۲۲۵۰

۸۷۰۰

Antimony trichloride —

see Antimony (III) chloride

Antimony trioxide —

see Antimony(III) oxide

Anthrone for synthesis

۸۰۱۴۶۱۰۰۲۵۱۷۳۰ gb

Anthrone GR

۱۰۱۴۶۸۰۰۱۰۱۷۳۰ gb

۲۵ g

۱۰ g

۸۸۰

۵۰۰

Benzyl alcohol EMPLURA®

۱٫۹۴۵۰۳٫۰۵۲۱gb500 ml

۱٫۹۴۵۰۳٫۲۵۲۱gb2.5 lit

Barium hydroxide octahydrate GR

۱۰۱۷۳۷۰۵۰۰۱۷۳۰ pb500 g

Barium nitrate Purified

۶۱۷۵۹۴۰۵۰۰۱۷۳۰ pb

Barium sulfate Purified

۶۱۷۹۲۶۰۵۰۰۱۷۳۰ pb

۲۸۸۰

Benzyl alcohol for analysis EMPARTA® ACS

۱٫۹۴۶۰۳٫۰۵۲۱gb500 ml710

۱٫۹۴۶۰۳٫۲۵۲۱gb2.5 lit2870

Benzyl alcohol for analysis EMSURE®

۱٫۰۹۶۲۶٫۱۰۰۰gb1 lit8250

۱٫۰۹۶۲۶٫۲۵۰۰gb2.5 lit17190

۱-Benzotriazole for analysis EMPARTA®

۱٫۹۴۹۱۵٫۱۰۲۱pb1 kg20120

Bismuth (III) nitrate pentahydrate Purified

۶۱۷۶۲۴۰۱۰۰۱۷۳۰ gb100 g680

Bismuth(III) nitrate pentahydrate for

analysis EMPARTA® ACS

۱٫۹۳۳۰۰٫۰۱۲۱gb100 g

Boric acid powder

۱٫۹۳۴۰۹٫۰۵۲۱

۱٫۹۳۴۰۹٫۵۰۲۱

۱٫۹۳۴۰۹٫۹۰۵۱

Antimony (III) chloride EMPLURA®

۱٫۹۴۹۵۱٫۰۲۵۱pb250 g1490

۱٫۹۴۹۵۱٫۵۰۲۱pb5 kg23790

Antimony(III) chloride for analysis

EMSURE® ACS

۱٫۰۷۸۳۸٫۰۲۵۰gb250 g

۱٫۰۷۸۳۸٫۱۰۰۰gb1 kg

۵۰۰ g

۳۶۰

۵۰۰ g

۳۰۰

۱۵۵۸۰

۳۸۹۳۰

Barium sulfate for analysis EMPARTA®

۱٫۹۳۲۳۶٫۰۵۲۱pb500 g320

۱٫۹۳۲۳۶٫۹۰۲۶pd25 kg On Application

Benedict’s reagent (qualitative)

۶۱۸۴۰۰۰۵۰۰۱۷۳۰ pb500 ml

Benzaldehyde for synthesis

۸٫۰۱۷۵۶٫۰۵۲۱gb500 ml

۸٫۰۱۷۵۶٫۲۵۲۱gb2.5 lit

Antimony(III) oxide for analysis EMPARTA®

۱٫۹۳۹۱۱٫۰۵۲۱pb500 g1910

۱٫۹۳۹۱۱٫۵۰۲۱pb5 kg17810

Antimony (III) oxide for analysis EMSURE®

۱٫۰۷۸۳۶٫۰۱۰۰pb100 g4570

۱٫۰۷۸۳۶٫۱۰۰۰pb1 kg30500

Ascorbic acid EMPLURA®

۱٫۹۳۴۱۰٫۰۵۲۱pb500 g4530

۱٫۹۳۴۱۰٫۵۰۲۱pb5 kg23140

۱٫۹۳۴۱۰٫۹۰۲۶fd25 kg On Application

Ascorbic acid for analysis EMPARTA ACS

۱٫۹۳۰۱۰٫۰۱۲۱gb100 g1320

۱٫۹۳۰۱۰٫۰۵۲۱pb500 g4970

۱٫۹۳۰۱۰٫۵۰۲۱pb5 kg40450

۱٫۹۳۰۱۰٫۹۰۲۶fd25 kg On Application

®

۲۲۰

۹۲۰

 ۶۳۰

۲۳۹۰

EMPLURA®

 pb500 g510

 fd5 kg3980

 fd50 kg On Application

Benzalkonium chloride (50% aqueous

solution) EMPLURA®

۱٫۹۴۹۸۴٫۱۰۲۱pjc1 lit850

Benzene EMPLURA®

۱٫۰۱۷۸۲٫۰۵۲۱gb

۱٫۰۱۷۸۲٫۲۵۲۱gb

۱٫۰۱۷۸۲٫۹۰۲۷md

Boric acid for analysis EMPARTA® ACS

۱٫۹۳۰۰۹٫۰۵۲۱pb500 g810

Boron trifluoride-diethyl ether complex for

synthesis

۸٫۰۱۶۴۷٫۰۵۲۱gb500 ml3660

۸٫۰۱۶۴۷٫۲۵۲۱gb2.5 lit11950

Brij 35

۶۱۷۹۹۰۰۵۰۰۱۷۳۰ pb

۵۰۰ g

۱۴۹۰

۵۰۰ ml360

۲٫۵ lit1450

 ۲۵ lit On Application

Benzene for analysis EMPARTA® ACS

۱٫۰۷۰۳۳٫۰۵۲۱gb500 ml450

۱٫۰۷۰۳۳٫۲۵۲۱gb2.5 lit1720

Benzene for analysis EMSURE® ACS, ISO,

Reag. Ph Eur

۱٫۰۱۷۸۳٫۱۰۰۰gb1 lit10150

۱٫۰۱۷۸۳٫۲۵۰۰gb2.5 lit21160

Benzene for Chromatography

۶۱۸۷۲۶۱۰۰۰۱۷۳۰ gb1 lit

L(+)-ascorbic acid for analysis EMSURE®

ACS, ISO, Reag. Ph Eur

۱٫۰۰۴۶۸٫۰۱۰۰pb100 g4970

۱٫۰۰۴۶۸٫۰۵۰۰pb500 g16750

۱٫۰۰۴۶۸٫۱۰۰۰pb1 kg28390

Barium bromide Pure

۶۱۸۱۰۸۰۵۰۰۱۷۳۰ pb

۵۰۰ g

۱۲۳۰

Brilliant blue R 250 (C.I.42660)

Coomassie® for electrophoresis

۱۱۲۵۵۳۰۰۰۵۱۷۳۰ gb5 g

Brilliant green stain powder

۶۱۸۰۱۸۰۰۲۵۱۷۳۰ gb25 g

۱۵۲۰

۲۵۰

۱۰۴۰

Bromine for analysis EMPARTA® ACS

۱٫۹۳۹۰۱٫۰۱۲۱amp 100 ml1320

S : The items can be transported only by Sea Freight

C : The items can be transported by Air Cargo

B : The items can be supplied against end user order copy only

# : Available till stocks last

۳۷

Part 1

Product Order

No.

Advanced Analytics

Pack

Unit Price

         `

Product Order

No.

Pack

Unit Price

         `

Product Order

No.

Pack

Unit Price

         `

Bromocresol green 0.04% indicator solution

۶۱۸۴۰۲۰۱۲۵۱۷۳۰ pb125 ml150

Bromocresol green indicator pH 3.6 – 5.2

۶۱۸۴۰۱۰۰۰۵۱۷۳۰ gb5 g800

Bromoform for analysis EMPARTA® ACS

۱٫۹۴۹۰۶٫۰۲۵۱gb250 ml4400

Bromoform for separation of minerals

۱۰۱۹۴۴۰۲۵۰۱۷۳۰ gb250 ml4330

Bromophenol blue 0.04% indicator solution

۶۱۸۴۰۴۰۱۲۵۱۷۳۰ pb125 ml160

Bromophenol blue indicator pH 3.0-4.6

۶۱۸۲۸۷۰۰۰۵۱۷۳۰ gb5 g270

Bromothymol blue 0.04% indicator solution

۶۱۸۴۰۵۰۱۲۵۱۷۳۰ pb125 ml150

Bromothymol blue indicator for analysis

EMPARTA® ACS

۱٫۹۳۳۲۱٫۰۰۲۶gb25 g1120

Buffer capsules pH 4.00 ± ۰٫۰۵

۶۱۷۶۹۲۰۰۰۱۱۷۳۰ pb10 caps

Buffer capsules pH 7.00 ± ۰٫۰۵

۶۱۷۶۹۳۰۰۰۱۱۷۳۰ pb10 caps

Buffer capsules pH 9.20 ± ۰٫۰۵

۶۱۷۶۹۴۰۰۰۱۱۷۳۰ pb10 caps

Ready to use Buffer Solution

Buffer solution pH 4.00

۶۱۹۱۳۶۰۵۰۰۱۷۳۰ pb

Buffer solution pH 7.00

۶۱۹۱۳۷۰۵۰۰۱۷۳۰ pb

Buffer solution pH 9.00

۶۱۹۱۳۸۰۵۰۰۱۷۳۰ pb

۵۰۰ ml

۵۰۰ ml

۵۰۰ ml

۱۰۱۰

۱۰۱۰

۱۰۱۰

۱۰۱۰

۲۲۰

۲۲۰

۲۲۰

tert-Butanol EMPLURA®

۸٫۲۲۲۶۴٫۰۵۲۱gb500 ml

۸٫۲۲۲۶۴٫۲۵۲۱gb2.5 lit

 ۴۶۰

۱۸۳۰

tert-butanol for analysis EMSURE® ACS,

Reag. Ph Eur

۱٫۰۹۶۲۹٫۰۵۰۰gb500 ml4890

۱٫۰۹۶۲۹٫۵۰۰۰al5 lit28520

۲-Butanone — See Ethyl methyl ketone

n-Butyl acetate EMPLURA®

۱٫۰۱۹۷۴٫۰۵۲۱gb500 ml430

۱٫۰۱۹۷۴٫۲۵۲۱gb2.5 lit1630

۱٫۰۱۹۷۴٫۹۰۲۷md25 lit On Application

n-butyl acetate for analysis EMSURE®

۱٫۰۹۶۵۲٫۱۰۰۰gb1 lit4510

۱٫۰۹۶۵۲٫۲۵۰۰gb2.5 lit9390

tert-Butyl methyl ether EMPLURA®

۱٫۰۱۸۴۳٫۰۵۲۱gb500 ml810

۱٫۰۱۸۴۳٫۲۵۲۱gb2.5 lit3170

۱٫۰۱۸۴۳٫۹۰۲۷md25 lit On Application

tert-Butyl methyl ether for analysis

EMSURE® ACS

۱٫۰۱۸۴۹٫۱۰۰۰gb1 lit6750

۱٫۰۱۸۴۹٫۲۵۰۰gb2.5 lit13370

tert-Butyl Methyl Ether for Chromatography

۶۱۸۶۱۵۱۰۰۰۱۷۳۰ gb1 lit2630

۲-tert-Butyl-4-methoxyphenol for

synthesis (BHA)

۸٫۲۰۲۴۶٫۰۵۲۱pb500 g

Calcium chloride dihydrate for analysis

EMSURE® ACS, Reag. Ph Eur

۱٫۰۲۳۸۲٫۰۲۵۰pb250 g3860

۱٫۰۲۳۸۲٫۰۵۰۰pb500 g5230

۱٫۰۲۳۸۲٫۱۰۰۰pb1 kg8040

۱٫۰۲۳۸۲٫۵۰۰۰pb5 kg28150

Calcium chloride fused EMPLURA®

۱٫۹۳۶۳۴٫۰۵۲۱pb500 g260

۱٫۹۳۶۳۴٫۵۰۲۱pb5 kg2100

۱٫۹۳۶۳۴٫۹۰۲۶fd25 kg On Application

Calcium hydroxide for analysis

EMPARTA® ACS

۱٫۹۳۲۷۴٫۰۵۲۱pb500 g

۱۸۱۰

Calcium hydroxide for analysis EMSURE®

ACS, Reag. Ph Eur

۱٫۰۲۰۴۷٫۰۵۰۰pb500 g4100

۱٫۰۲۰۴۷٫۱۰۰۰pb1 kg6300

Calcium nitrate tetrahydrate EMPLURA®

۱٫۹۳۷۰۸٫۰۵۲۱pb500 g230

Calcium nitrate tetrahydrate for analysis

EMSURE® ACS

۱٫۰۲۱۲۱٫۰۵۰۰pb500 g4790

Calcium oxide powder

۶۱۸۶۳۹۰۵۰۰۱۷۳۰ pb

۵۰۰ g

۳۶۰

۴۳۷۰

Calcium sulfate dihydrate precipitated

EMPLURA®

۱٫۹۳۶۳۶٫۰۵۲۱pb500 g370

۱٫۹۳۶۳۶٫۹۰۲۶fd25 kg On Application

Calcium sulfate dihydrate precipitated for

analysis EMSURE®

۱٫۰۲۱۶۱٫۰۵۰۰pb500 g3320

Carbol fuchsin (Ziehl & Neelsen stain

solution) dilute for microscopy

۶۱۸۲۸۹۰۱۲۵۱۷۳۰ pb125 ml

Carbol fuchsin (Ziehl & Neelsen stain

solution) strong for microscopy

۶۱۸۰۲۹۰۱۲۵۱۷۳۰ pb125 ml

Carbon disulfide EMPLURA®

۱٫۹۴۵۱۳٫۰۵۲۱gb500 ml

۱٫۹۴۵۱۳٫۲۵۲۱gb2.5 lit

Carbon disulfide GR

۶۱۸۷۵۲۰۵۰۰۱۷۳۰ gb

۵۰۰ ml

Cadmium chloride hemipentahydrate for

analysis EMPARTA® ACS

۱٫۹۳۷۱۵٫۰۱۲۱gb100 g810

Cadmium nitrate tetrahydrate Purified

۶۱۷۵۹۷۰۵۰۰۱۷۳۰ pb500 g1300

Cadmium sulfate hydrate Pure

۶۱۸۱۲۷۰۵۰۰۱۷۳۰ pb500 g

Caffeine for analysis EMPARTA®

۱٫۹۴۹۴۴٫۰۱۲۱pb100 g

۱٫۹۴۹۴۴٫۱۰۲۱pb1 kg

Calcium carbonate

۱٫۹۳۶۶۶٫۰۵۲۱

۱٫۹۳۶۶۶٫۵۰۲۱

۱٫۹۳۶۶۶٫۹۰۲۶

۱۶۴۰

 ۶۱۰

۴۵۴۰

®

۱۵۰

Buffer solution pH 10.00

۶۱۹۱۴۲۰۵۰۰۱۷۳۰ pb500 ml

Buffer-Titrisol® for 500 ml buffer solution

pH 7.0±۰٫۰۲ (۲۰°C)(phosphate)

۶۰۹۸۸۷۰۰۰۱۱۷۳۰ pa3 a370

۱-Butanesulfonic acid sod. salt LiChropur®

۱۱۸۳۰۳۰۰۲۵۱۷۳۰ gb25 gm2230

۱-Butanol EMPLURA®

۱٫۹۴۵۰۲٫۰۵۲۱gb

۱٫۹۴۵۰۲٫۲۵۲۱gb

۱٫۹۴۵۰۲٫۹۰۲۷md

۱٫۹۴۵۰۲٫۹۲۲۱md

۵۰۰

۲٫۵

 ۲۵

۲۰۰

ml400

lit1520

lit On Application

lit On Application

®

۱۸۰

 ۸۲۰

۳۰۹۰

۸۹۰

precipitated EMPLURA

pb500 g260

pb5 kg1980

fd25 kg On Application

Calcium carbonate precipitated for analysis

EMSURE® Reag. Ph Eur

۱٫۰۲۰۶۶٫۰۲۵۰pb250 g4950

۱٫۰۲۰۶۶٫۱۰۰۰pb1 kg12360

Calcium chloride dihydrate EMPLURA

۱٫۹۳۶۳۳٫۰۵۲۱pb500 g300

۱٫۹۳۶۳۳٫۹۰۲۶fd25 kg On Application

۱٫۹۳۶۳۳٫۹۰۵۱fd50 kg On Application

®

Carbon tetrachloride EMPLURA® **

۱٫۹۴۵۰۴٫۰۵۲۱gb500 ml2180

۱٫۹۴۵۰۴٫۲۵۲۱gb2.5 lit9930

Carbon tetrachloride for analysis

EMPARTA® **

۱٫۰۷۰۳۶٫۰۵۲۱gb500 ml

۱٫۰۷۰۳۶٫۲۵۲۱gb2.5 lit

۱-Butanol for analysis EMPARTA ACS

۱٫۰۷۰۳۵٫۰۵۲۱gb500 ml480

۱٫۰۷۰۳۵٫۲۵۲۱gb2.5 lit1720

۱-Butanol for analysis EMSURE® ACS,

ISO, Reag. Ph Eur

۱٫۰۱۹۹۰٫۱۰۰۰gb1 lit5800

۱٫۰۱۹۹۰٫۲۵۰۰gb2.5 lit12070

 ۲۲۸۰

۱۰۴۵۰

Calcium chloride dihydrate for analysis

EMPARTA® ACS

۱٫۹۳۲۳۳٫۰۵۲۱pb500 g1270

Carboxymethylcellulose sodium salt for

analysis EMPARTA®

۱٫۹۴۹۴۳٫۰۵۲۱pb500 g1000

۱٫۹۴۹۴۳٫۵۰۲۱pb5 kg10950

gb – glass bottles; md – metal drum; PE – polythylene; pjc – plastic can; Al – aluminium; ** P.O. & EUD needed

۳۸

MERCKgroup.com

For enquiries write to lifescienceindia@merckgroup.com

Product Order

No.

Pack

Unit Price

         `

Product Order

No.

Pack

Unit Price

         `

Product Order

No.

Pack

Unit Price

         `

Cedar wood oil for microscopy

۶۱۷۹۱۷۰۰۲۵۱۷۳۰ gb25 ml

Celite 545

۶۱۷۹۹۴۱۰۰۰۱۷۳۰ pb

۱۲۱۰

۱ kg

۱۱۴۰

Citric acid anhydrous EMPLURA®

۱٫۹۳۴۲۷٫۰۵۲۱pb500 g440

۱٫۹۳۴۲۷٫۵۰۲۱pb5 kg3530

۱٫۹۳۴۲۷٫۹۰۲۶fd25 kg On Application

Citric acid anhydrous for analysis

EMPARTA® ACS

۱٫۹۳۰۲۶٫۰۵۲۱pb500 g

۱٫۹۳۰۲۶٫۵۰۲۱pb5 kg

Cupric compounds — See Copper (II)

compounds

Copper(II) acetate monohydrate EMPLURA®

۱٫۹۳۷۱۲٫۰۵۲۱pb500 g1470

Copper(II) acetate monohydrate for

analysis emsure® acs

۱٫۰۲۷۱۱٫۰۲۵۰pb250 g

Cellulose microcrystalline powder for TLC

۶۱۸۶۰۲۰۵۰۰۱۷۳۰ pb500 g950

Cetrimide Purified

۶۱۷۹۲۵۰۱۰۰۱۷۳۰ pb

Charcoal activated

۶۱۷۵۰۵۰۵۰۰۱۷۳۰ k

۶۱۷۵۰۵۵۰۰۰۱۷۳۰ fd

۶۱۷۵۰۵۹۰۲۵۱۷۳۰ fd

Charcoal activated

۶۱۷۷۲۳۰۱۰۰۱۷۳۰

۶۱۷۷۲۳۰۲۵۰۱۷۳۰

۶۱۷۷۲۳۰۵۰۰۱۷۳۰

 ۷۵۰

۶۵۱۰

۷۵۶۰

Reagents & Chemicals

۱۰۰ g

۴۶۰

۵۰۰ g470

  ۵ kg3160

 ۲۵ kg On Application

Citric acid monohydrate EMPLURA®

۱٫۹۳۴۱۱٫۰۵۲۱pb500 g370

۱٫۹۳۴۱۱٫۵۰۲۱pb5 kg2690

۱٫۹۳۴۱۱٫۹۰۵۱fd50 kg On Application

Citric acid monohydrate for analysis

EMPARTA® ACS

۱٫۹۳۰۱۱٫۰۵۲۱pb500 g

۱٫۹۳۰۱۱٫۵۰۲۱pb5 kg

Copper (II) chloride dihydrate EMPLURA®

۱٫۹۳۶۹۱٫۰۵۲۱pb500 g1070

۱٫۹۳۶۹۱٫۵۰۲۱pb5 kg8910

Copper (II) chloride dihydrate for analysis

EMSURE® acs,Reag. Ph Eur

۱٫۰۲۷۳۳٫۰۲۵۰pb250 g4280

۱٫۰۲۷۳۳٫۱۰۰۰pb1 kg10700

Copper (II) hydroxide carbonate

EMPLURA®

۱٫۹۳۷۱۱٫۰۵۲۱pb500 g

for soil tests

 pb100 g

 pb250 g

 pb500 g

®

 ۵۲۰

۱۰۱۰

۱۸۵۰

 ۶۶۰

۴۳۱۰

Chlorobenzene EMPLURA

۱٫۹۴۹۶۶٫۰۵۲۱gb500 ml

۱٫۹۴۹۶۶٫۲۵۲۱gb2.5 lit

 ۵۰۰

۱۸۷۰

Citric acid monohydrate for analysis

EMSURE® ACS, ISO, Reag. Ph Eur

۱٫۰۰۲۴۴٫۰۵۰۰pb500 g3580

۱٫۰۰۲۴۴٫۱۰۰۰pb1 kg6080

۱٫۰۰۲۴۴٫۵۰۰۰pb5 kg22660

Cobalt (II) acetate tetrahydrate EMPLURA®

۱٫۹۳۷۰۷٫۰۵۲۱pb500 g4140

Cobalt (II) acetate tetrahydrate for

analysis EMSURE® ACS

۱٫۰۲۵۲۹٫۰۱۰۰pb100 g30170

Cobalt (II) chloride hexahydrate EMPLURA®

۱٫۹۳۶۵۲٫۰۱۲۱gb100 g1030

۱٫۹۳۶۵۲٫۰۵۲۱pb500 g4210

Cobalt(II) chloride hexahydrate for

analysis EMSURE® ACS, Reag. Ph Eur

۱٫۰۲۵۳۹٫۰۱۰۰pb100 g29170

۱٫۰۲۵۳۹٫۰۲۵۰pb250 g48610

Cobalt(II) nitrate hexahydrate EMPLURA®

۱٫۹۳۶۷۵٫۰۱۲۱gb100 g830

۱٫۹۳۶۷۵٫۰۵۲۱pb500 g3340

Cobalt(II) nitrate hexahydrate for analysis

(MAX. 0.001% NI) EMSURE® ACS,

Reag. Ph Eur

۱٫۰۲۵۵۴٫۰۲۵۰pb250 g38080

Cobalt (II) nitrate hexahydrate for analysis

EMSURE®

۱٫۰۲۵۳۶٫۰۱۰۰pb100 g13700

۱٫۰۲۵۳۶٫۰۲۵۰pb250 g22840

Cobalt (II) sulfate heptahydrate EMPLURA®

۱٫۹۳۶۹۴٫۰۵۲۱pb500 g4090

۱٫۹۳۶۹۴٫۵۰۲۱pb5 kg23820

۱٫۹۳۶۹۴٫۹۰۵۱pd50 kg On Application

Cobalt (II) sulfate heptahydrate for

analysis EMSURE®

۱٫۰۲۵۵۶٫۰۱۰۰pb100 g13700

۱٫۰۲۵۵۶٫۰۲۵۰pb250 g22840

Congo red indicator paper

۶۱۷۸۲۷۰۰۰۱۱۷۳۰ pc10 bkts

۵۰۰

۱۴۸۰

Copper (II) nitrate trihydrate EMPLURA®

۱٫۹۳۶۲۹٫۰۵۲۱pb500 g1090

۱٫۹۳۶۲۹٫۹۰۵۱fd50 kg On Application

Copper (II) nitrate trihydrate for analysis

EMSURE®

۱٫۰۲۷۵۳٫۰۲۵۰pb250 g4410

۱٫۰۲۷۵۳٫۱۰۰۰pb1 kg11030

Copper(II) oxide powder for analysis

EMPARTA® ACS

۱٫۹۳۲۳۱٫۰۱۲۱pb100 g1050

Copper (II) oxide powder for analysis

EMSURE® ACS

۱٫۰۲۷۶۶٫۰۱۰۰pb100 g17710

۱٫۰۲۷۶۶٫۰۵۰۰pb500 g59030

Copper (II) sulfate

EMPLURA®

۱٫۹۳۶۱۶٫۰۵۲۱

۱٫۹۳۶۱۶٫۵۰۲۱

۱٫۹۳۶۱۶٫۹۰۵۱

pentahydrate

pb

pb

fd

۵۰۰ g700

  ۵ kg6080

 ۵۰ kg On Application

Chlorobenzene for analysis EMPARTA® ACS

۱٫۹۴۹۱۶٫۲۵۲۱gb2.5 lit1990

Chloroform EMPLURA®

۱٫۹۴۵۰۶٫۰۵۲۱gb500 ml370

۱٫۹۴۵۰۶٫۲۵۲۱gb2.5 lit1430

۱٫۹۴۵۰۶٫۹۰۲۷md25 lit On Application

۱٫۹۴۵۰۶٫۹۲۲۱pd200 lit On Application

Chloroform for analysis EMPARTA® ACS

۱٫۰۷۰۲۴٫۰۵۲۱gb500 ml480

۱٫۰۷۰۲۴٫۲۵۲۱gb2.5 lit1730

Chloroform for analysis EMSURE® ACS,

ISO, Reag. Ph Eur

۱٫۰۲۴۴۵٫۰۲۵۰gb250 ml2940

۱٫۰۲۴۴۵٫۱۰۰۰gb1 lit9200

۱٫۰۲۴۴۵٫۲۵۰۰gb2.5 lit19160

Chloroform for Chromatography

۶۰۲۴۴۴۱۰۰۰۱۷۳۰ gb1 lit

N-Chlorosuccinimide pure

۶۱۹۱۱۹۰۲۵۰۱۷۳۰ gb250 g

۱۰۷۰

۱۷۱۰

Copper (II) sulfate pentahydrate for

analysis EMPARTA® ACS

۱٫۹۳۲۱۶٫۰۵۲۱pb500 g840

۱٫۹۳۲۱۶٫۹۰۵۱fd50 kg On Application

Copper (II) sulfate pentahydrate for

analysis EMSURE® ACS, ISO, Reag. Ph Eur

۱٫۰۲۷۹۰٫۰۲۵۰pb250 g3210

۱٫۰۲۷۹۰٫۱۰۰۰pb1 kg8020

۱٫۰۲۷۹۰٫۵۰۰۰pb5 kg28050

m-Cresol for synthesis

۸٫۰۹۶۹۱٫۰۵۲۱gb

۸٫۰۹۶۹۱٫۲۵۲۱gb

۵۰۰ ml

۲٫۵ lit

۱۳۱۰

۵۷۱۰

۱۶۱۰

۶۵۴۰

۴-Chloro-3-methylphenol for synthesis

۸٫۰۲۲۹۵٫۰۵۲۱pb500 g2260

Chromium trioxide —

See Chromium(VI) oxide

Chromium(VI) oxide EMPLURA

۱٫۹۴۹۶۳٫۰۵۲۱gb500 g1000

۱٫۹۴۹۶۳٫۵۰۲۱pb5 kg8720

۱٫۹۴۹۶۳٫۹۰۲۶md25 kg On Application

®

Chromium(VI) oxide for analysis

EMSURE®

۱٫۰۰۲۲۹٫۰۲۵۰pb250 g

Cinnamic acid for synthesis

۸۰۰۲۳۵۰۲۵۰۱۷۳۰ pb250 g

۶۹۸۰

m-Cresol for analysis EMPARTA®

۱٫۹۴۹۱۲٫۰۵۲۱gb500 ml

۱٫۹۴۹۱۲٫۲۵۲۱gb2.5 lit

۹۶۰

Cupric oxide powder [copper (II) oxide]

Pure

۶۱۸۱۴۴۰۵۰۰۱۷۳۰ pb500 g1790

S : The items can be transported only by Sea Freight

C : The items can be transported by Air Cargo

B : The items can be supplied against end user order copy only

# : Available till stocks last

۳۹

Part 1

Product Order

No.

Advanced Analytics

Pack

Unit Price

         `

Product Order

No.

Pack

Unit Price

         `

Product Order

No.

Pack

Unit Price

         `

Cyclohexane EMPLURA®

۱٫۰۲۸۳۲٫۰۵۲۱gb500

۱٫۰۲۸۳۲٫۲۵۲۱gb2.5

۱٫۰۲۸۳۲٫۹۰۲۷md25

۱٫۰۲۸۳۲٫۹۲۲۱md 200

ml470

lit1930

lit On Application

lit On Application

۱-۲-Dichloroethane for analysis

EMPARTA® ACS

۱٫۹۴۶۰۷٫۰۵۲۱gb500 ml450

۱٫۹۴۶۰۷٫۹۰۲۷md25 lit On Application

Dichloromethane EMPLURA®

۱٫۹۴۵۰۸٫۰۵۲۱gb500 ml430

۱٫۹۴۵۰۸٫۲۵۲۱gb2.5 lit1560

۱٫۹۴۵۰۸٫۹۰۲۷md25 lit On Application

۱٫۹۴۵۰۸٫۹۲۲۱md 200 lit On Application

Dichloromethane for analysis

EMPARTA® ACS

۱٫۰۷۰۲۰٫۰۵۲۱gb500 ml490

۱٫۰۷۰۲۰٫۲۵۲۱gb2.5 lit1820

۱٫۰۷۰۲۰٫۹۰۲۷md25 lit On Application

Dichloromethane for analysis EMSURE®

ACS, ISO, Reag. Ph Eur

۱٫۰۶۰۵۰٫۱۰۰۰gb1 lit5380

۱٫۰۶۰۵۰٫۲۵۰۰gb2.5 lit11180

Dichloromethane for Chromatography

۶۰۶۰۴۴۱۰۰۰۱۷۳۰ gb1 lit815

۶۰۶۰۴۴۲۵۰۱۱۷۳۰ gb2.5 lit2110

Diethanolamine EMPLURA®

۱٫۹۴۵۱۷٫۰۵۲۱gb500 ml

۱٫۹۴۵۱۷٫۲۵۲۱gb2.5 lit

 ۵۶۰

۲۱۶۰

۱-۴-Dioxane for analysis EMPARTA® ACS

۱٫۰۷۰۴۷٫۰۵۲۱gb500 ml730

۱٫۰۷۰۴۷٫۲۵۲۱gb2.5 lit3200

۱٫۰۷۰۴۷٫۹۰۲۷md25 lit On Application

۱-۴-Dioxane for analysis EMSURE® ACS,

ISO

۱٫۰۹۶۷۱٫۰۲۵۰gb250 ml3020

۱٫۰۹۶۷۱٫۱۰۰۰gb1 lit10320

۱٫۰۹۶۷۱٫۲۵۰۰gb2.5 lit21420

۱-۴-Dioxane for Chromatography

۶۱۸۶۴۹۱۰۰۰۱۷۳۰ gb1 lit

Diisopropyl ether EMPLURA®

۱٫۹۴۵۲۱٫۲۵۲۱gb2.5 lit

۲۰۱۰

۲۳۵۰

Cyclohexane for analysis EMPARTA® ACS

۱٫۰۷۰۳۷٫۰۵۲۱gb500 ml610

۱٫۰۷۰۳۷٫۲۵۲۱gb2.5 lit2380

Cyclohexane for analysis EMSURE® ACS,

ISO, Reag. Ph Eur

۱٫۰۹۶۶۶٫۱۰۰۰gb1 lit5410

۱٫۰۹۶۶۶٫۲۵۰۰gb2.5 lit11250

۱٫۰۹۶۶۶٫۲۵۱۱PE2.5 lit10240

Cyclohexane for Chromatography

۶۰۲۸۲۷۱۰۰۰۱۷۳۰ gb1 lit

۱۲۰۰

Cyclohexanone EMPLURA®

۱٫۰۲۸۸۸٫۰۵۲۱gb500 ml730

۱٫۰۲۸۸۸٫۲۵۲۱gb2.5 lit2910

۱٫۰۲۸۸۸٫۹۰۲۷md25 lit On Application

Cyclohexylamine for synthesis

۶۱۸۱۴۹۰۵۰۰۱۷۳۰ gb500 ml

Diisopropyl ether for analysis EMSURE®

ACS, Reag. Ph Eur

۱٫۰۰۸۶۷٫۱۰۰۰gb1 lit4610

۱٫۰۰۸۶۷٫۲۵۰۰gb2.5 lit9580

Diisopropylamine for synthesis

۸٫۰۳۶۴۶٫۰۵۲۱gb500 ml

۸٫۰۳۶۴۶٫۲۵۲۱gb2.5 lit

۱۲۸۰

۵۱۴۰

۶۱۰

۱-۲-Cyclohexylenedinitrilotetraacetic acid

monohydrate for analysis EMPARTA® ACS

۱٫۹۳۳۱۶٫۰۰۲۶gb25 g5690

۱٫۹۳۳۱۶٫۰۱۲۱pb100 g15330

D.P.X. mountant for microscopy

۶۱۸۰۳۵۰۲۵۰۱۷۳۰ gb250 ml

Dextrose anhydrous Purified

۶۱۷۸۰۹۰۵۰۰۱۷۳۰ pb500

۶۱۷۸۰۹۱۰۰۰۱۷۳۰ pb1

۶۱۷۸۰۹۵۰۰۰۱۷۳۰ fd5

۶۱۷۸۰۹۹۰۲۶۱۷۳۰ fd25

۶۱۷۸۰۹۹۰۵۱۱۷۳۰ fd50

N,N-Dimethylacetamide for analysis

EMPARTA®

۱٫۹۴۹۴۲٫۲۵۲۱gb2.5 lit2560

۱٫۹۴۹۴۲٫۹۰۲۶pd25 lit On Application

N,N-Dimethylaniline for synthesis

۸٫۰۳۰۶۰٫۰۵۲۱gb500 ml

۸٫۰۳۰۶۰٫۲۵۲۱gb2.5 lit

N,N-Dimethylformamide

۸٫۲۲۲۷۵٫۰۵۲۱gb

۸٫۲۲۲۷۵٫۲۵۲۱gb

۸٫۲۲۲۷۵٫۹۰۲۷md

۸٫۲۲۲۷۵٫۹۲۲۱pd

N,N-Dimethylformamide

EMPARTA® ACS

۱٫۰۳۰۳۴٫۰۵۲۱gb

۱٫۰۳۰۳۴٫۲۵۲۱gb

۱٫۰۳۰۳۴٫۹۰۲۷pjc

۱٫۰۳۰۳۴٫۹۲۲۱pd

 ۶۴۰

۲۸۵۰

Diethanolamine for analysis EMSURE®

۱٫۱۶۲۰۵٫۱۰۰۰PE1 lit12820

Diethyl ether EMPLURA

۱٫۰۰۹۲۳٫۰۵۲۱gb500 ml

۱٫۰۰۹۲۳٫۲۵۲۱gb2.5 lit

®

 ۴۹۰

۱۸۳۰

۴۰۰

g370

kg660

kg2490

kg On Application

kg On Application

Diethyl ether for analysis EMPARTA® ACS

۱٫۰۷۰۲۶٫۰۵۲۱gb500 ml570

۱٫۰۷۰۲۶٫۲۵۲۱gb2.5 lit2160

Diethyl ether for analysis EMSURE® ACS,

ISO, Reag. Ph Eur

۱٫۰۰۹۲۱٫۱۰۰۰gb1 lit7010

۱٫۰۰۹۲۱٫۲۵۰۰gb2.5 lit14570

Diethyl malonate GR

۶۱۹۱۱۴۰۵۰۰۱۷۳۰ gb

۵۰۰ ml

۱۲۱۰

EMPLURA®

۵۰۰ ml400

 ۲٫۵ lit1530

  ۲۵ lit On Application

۲۰۰ lit On Application

for analysis

۵۰۰

۲٫۵

 ۲۵

۲۰۰

ml450

lit1880

lit On Application

lit On Application

D(+)-Glucose, anhydrous (Dextrose) for

analysis EMPARTA® ACS

۱٫۹۴۹۲۵٫۰۵۲۱pb500 g440

۱٫۹۴۹۲۵٫۵۰۲۱pb5 kg2140

۱٫۹۴۹۲۵٫۹۰۵۱fd50 kg On Application

Dextrose monohydrate Purified

۶۱۷۹۷۰۰۵۰۰۱۷۳۰ pb500 g

Diethyl phthalate for EMPLURA®

۱٫۹۴۹۷۳٫۰۵۲۱gb500 ml600

۱٫۹۴۹۷۳٫۲۵۲۱pb2.5 lit2740

۱٫۹۴۹۷۳٫۹۰۲۶pjc25 lit On Application

Diethylamine for analysis EMPARTA® ACS

۱٫۰۷۰۴۱٫۰۵۲۱gb500 ml580

۱٫۰۷۰۴۱٫۹۰۲۷pjc25 lit On Application

Diethylamine for Chromatography

۶۱۸۵۹۸۱۰۰۰۱۷۳۰ gb1 lit

Diethylene glycol EMPLURA®

۱٫۹۴۹۸۶٫۲۵۲۱gb2.5 lit

۳,۵-Dihydroxytoluene monohydrate

EMPLURA®

۱٫۹۴۹۸۷٫۰۰۱۱gb10 g

۲۹۱۰

۱۹۲۰

۳۷۰

®

N,N-Dimethylformamide for analysis

EMSURE® ACS, ISO, Reag. Ph Eur

۱٫۰۳۰۵۳٫۱۰۰۰gb1 lit12170

۱٫۰۳۰۵۳٫۱۰۱۱PE1 lit11070

۱٫۰۳۰۵۳٫۲۵۰۰gb2.5 lit25350

۱٫۰۳۰۵۳٫۲۵۱۱PE2.5 lit23070

Dimethyl sulfoxide

۱٫۱۶۷۴۳٫۰۵۲۱

۱٫۱۶۷۴۳٫۲۵۲۱

۱٫۱۶۷۴۳٫۹۰۲۷

EMPLURA®

gb500 ml590

gb2.5 lit2220

pjc25 lit On Application

Dibutyl phthalate for analysis EMPARTA

۱٫۹۴۹۴۷٫۰۵۲۱gb500 ml500

۱٫۹۴۹۴۷٫۲۵۲۱gb2.5 lit2220

۱-۲-Dichlorobenzene for synthesis

۶۱۸۰۰۴۱۰۰۰۱۷۳۰ gb1 lit

۱۲۱۰

۱-۲-Dichlorobenzene for extraction

analysis EMSURE®

۱٫۰۲۹۳۰٫۱۰۰۰gb1 lit13970

۱٫۰۲۹۳۰٫۲۵۰۰gb2.5 lit23910

۱-۴-Dichlorobenzene for synthesis

۶۱۸۲۸۳۰۵۰۰۱۷۳۰ pb500 g

Dimethyl sulfoxide for analysis EMPARTA®

ACS

۱٫۰۷۰۴۶٫۰۵۲۱gb500 ml600

۱٫۰۷۰۴۶٫۲۵۲۱gb2.5 lit2330

Dimethyl sulfoxide

EMSURE® ACS

۱٫۰۲۹۵۲٫۱۰۰۰

۱٫۰۲۹۵۲٫۱۰۱۱

۱٫۰۲۹۵۲٫۲۵۰۰

۱٫۰۲۹۵۲٫۲۵۱۱

for analysis

gb

PE

gb

PE

  ۱

  ۱

۲٫۵

۲٫۵

lit

lit

lit

lit

۱۲۵۵۰

۱۲۰۳۰

۲۷۵۱۰

۲۵۰۳۰

۱۷۵۰

۵۳۰

۱٫۴-Dioxane EMPLURA®

۱٫۰۳۱۱۵٫۰۵۲۱gb500 ml720

۱٫۰۳۱۱۵٫۲۵۲۱gb2.5 lit2400

۱٫۰۳۱۱۵٫۹۰۲۷md25 lit On Application

gb – glass bottles; md – metal drum; PE – polythylene; pjc – plastic can; Al – aluminium; ** P.O. & EUD needed

۴۰

MERCKgroup.com

For enquiries write to lifescienceindia@merckgroup.com

Product Order

No.

Pack

Unit Price

         `

Product Order

No.

Pack

Unit Price

         `

Product Order

No.

Pack

Unit Price

         `

Dimethylglyoxime EMPLURA®

۱٫۹۴۹۶۴٫۰۱۲۱pb100 g

Dimethylglyoxime GR

۱۰۳۰۶۲۰۱۰۰۱۷۳۰ pb

۵۹۰

۱۰۰ g

۷۴۰

Ethyl acetate EMPLURA®

۱٫۹۴۵۱۲٫۰۵۲۱pb500

۱٫۹۴۵۱۲٫۲۵۲۱pb2.5

۱٫۹۴۵۱۲٫۹۰۲۷pd25

۱٫۹۴۵۱۲٫۹۲۲۱pd200

ml340

lit1100

lit On Application

lit On Application

(EDTA) Ethylenediaminetetraacetic acid

calcium disodium salt dihydrate for

analysis EMPARTA®

۱٫۹۳۳۲۲٫۰۵۲۱pb500 g1550

۱٫۹۳۳۲۲٫۵۰۲۱pb5 kg9260

(EDTA) Ethylenediaminetetraacetic acid

di potassium salt dihydrate for analysis

EMPARTA®

۱٫۹۳۳۱۳٫۰۵۲۱pb500 g1420

Ethylenediaminetetraacetic acid di sodium

salt dihydrate for analysis EMPARTA® ACS

۱٫۹۳۳۱۲٫۰۱۲۱pb100 g320

۱٫۹۳۳۱۲٫۱۰۲۱pb1 kg2000

۱٫۹۳۳۱۲٫۵۰۲۱pb5 kg8050

۱٫۹۳۳۱۲٫۹۰۵۱fd50 kg On Application

Ethylenediaminetetraacetic acid for

analysis EMPARTA® ACS

۱٫۹۳۳۱۴٫۰۵۲۱pb500 g

۴-(Dimethylamino)benz-aldehyde for

analysis EMPARTA® ACS

۱٫۹۴۹۱۸٫۰۱۲۱pb100 g1220

۴-Dimethylaminobenzaldehyde for

synthesis

۸۰۳۰۵۷۰۱۰۰۱۷۳۰ pb100 g

Di-n-Butyl phthalate GR

۶۱۸۷۵۱۰۵۰۰۱۷۳۰ gb500 ml

۲,۴-Dinitrophenylhydrazine Pure

۶۱۸۰۳۴۰۰۲۵۱۷۳۰ gb25 g

Ethyl acetate for analysis EMPARTA® ACS

۱٫۰۷۰۴۸٫۰۵۲۱gb500 ml390

۱٫۰۷۰۴۸٫۲۵۲۱gb2.5 lit1430

۱٫۰۷۰۴۸٫۹۰۲۷pjc25 lit On Application

Ethyl acetate for analysis EMSURE® ACS,

ISO, Reag. Ph Eur

۱٫۰۹۶۲۳٫۱۰۰۰gb1 lit8030

۱٫۰۹۶۲۳٫۲۵۰۰gb2.5 lit18390

۱٫۰۹۶۲۳٫۲۵۱۱PE2.5 lit16740

Ethyl acetate for Chromatography

۶۰۰۸۶۸۱۰۰۰۱۷۳۰ gb1 lit

۶۰۰۸۶۸۲۵۰۰۱۷۳۰ gb2.5 lit

Ethyl acetoacetate for synthesis

۸٫۰۹۶۲۲٫۰۵۲۱gb500 ml

۸٫۰۹۶۲۲٫۲۵۲۱gb2.5 lit

 ۷۷۵

۲۱۰۰

 ۹۳۰

۳۷۲۰

Reagents & Chemicals

۱۰۷۰

۵۳۰

۲۹۰

۲,۶-Di-tert-butyl-4-methylphenol for

synthesis (BHT)

۸٫۲۲۰۲۱٫۰۵۲۱pb500 g1080

۸٫۲۲۰۲۱٫۵۰۲۱pb5 kg8680

Diphenylamine for synthesis

۸۲۰۵۲۸۰۲۵۰۱۷۳۰ pb250 g

۱۰۶۰

۹۶۰

Diphenylamine for analysis EMPARTA® ACS

۱٫۹۴۹۱۷٫۰۱۲۱pb100 g570

Diphenylamine-4-sulfonic acid barium salt

for analysis EMPARTA® ACS

۱٫۹۳۳۱۸٫۰۰۲۶gb25 g1170

۱-۵-Diphenylcarbazide EMPLURA®

۱٫۹۴۹۷۹٫۰۰۲۶gb25 g

۱-۵-Diphenylcarbazide GR

۶۱۸۱۶۴۰۰۱۰۱۷۳۰ gb10 g

Ethyl methyl ketone EMPLURA® **

۱٫۰۶۰۱۴٫۰۵۲۱gb500 ml880

۱٫۰۶۰۱۴٫۲۵۲۱gb2.5 lit3470

۱٫۰۶۰۱۴٫۹۰۲۷md25 lit On Application

۱٫۰۶۰۱۴٫۹۲۲۱md 200 lit On Application

Ethyl methyl ketone for analysis

EMPARTA® ACS **

۱٫۰۷۰۴۹٫۰۵۲۱gb500 ml

۱٫۰۷۰۴۹٫۲۵۲۱gb2.5 lit

Ethylene glycol monobutyl ether for

synthesis

۸۰۱۵۵۴۰۵۰۰۱۷۳۰ gb500 ml

Extran® MA 01 alkaline (for industrial &

laboratory cleaning)

۶۰۷۵۵۵۵۰۰۰۱۷۳۰ pjc5 lit1400

۶۰۷۵۵۵۹۰۲۵۱۷۳۰ pjc25 lit On Application

Extran® MA 02 neutral (for cleaning

laboratory glassware & instruments)

۶۰۷۵۵۳۰۵۰۰۱۷۳۰ pb500 ml280

۶۰۷۵۵۳۵۰۰۰۱۷۳۰ pjc5 lit1280

۶۰۷۵۵۳۹۰۲۵۱۷۳۰ pjc25 lit On Application

Extran® MA 05 phosphate-free (for specific

cleaning work in laboratory)

۶۱۹۸۶۷۰۵۰۰۱۷۳۰ pb500 ml490

۶۱۹۸۶۷۵۰۰۰۱۷۳۰ pjc5 lit3860

۶۱۹۸۶۷۹۰۲۵۱۷۳۰ pjc25 lit On Application

Ferric ammonium sulfate —

See Ammonium Iron(III) sulfate

Ferrous ammonium sulfate —

See Ammonium Iron(II)

sulfate Ferric chloride —

See Iron(III) chloride

Ferrous sulfide — See Iron(II) sulfide

Ferrous sulfate — See Iron(II) sulfate

Fast green (C.I.No. 42053) for microscopy

۶۱۸۱۶۵۰۰۰۵۱۷۳۰ gb5 g430

Fehling’s solution A

۶۱۷۷۹۷۰۵۰۰۱۷۳۰ pb

Fehling’s solution B

۶۱۷۷۹۸۰۵۰۰۱۷۳۰ pb

۵۰۰ ml

۵۰۰ ml

۳۲۰

۵۱۰

۹۵۰

 ۴۶۰

۱۹۷۰

 ۹۱۰

۳۸۰۰

۱۴۶۰

۴۴۰

۹۰۰

E.D.T.A. disodium salt dihydrate — See

Titriplex® III

E.D.T.A. dipotassium salt dihydrate Purified

۶۱۷۹۱۵۰۵۰۰۱۷۳۰ pb500 g1410

۶۱۷۹۱۵۹۰۵۱۱۷۳۰ fd50 kg On Application

E.D.T.A. solution N/50 (0.02N)

۶۱۷۶۰۴۰۵۰۰۱۷۳۰ pb500 ml

Ethylene glycol EMPLURA®

۱٫۰۰۹۴۹٫۰۵۲۱gb500 ml450

۱٫۰۰۹۴۹٫۲۵۲۱gb2.5 lit1690

۱٫۰۰۹۴۹٫۹۰۲۷pjc25 lit On Application

Ethylene glycol for analysis EMPARTA®

۱٫۹۴۶۰۴٫۰۵۲۱gb500 ml550

۱٫۹۴۶۰۴٫۲۵۲۱gb2.5 lit1850

۱٫۹۴۶۰۴٫۹۰۲۷pjc25 lit On Application

Ethylene glycol for analysis EMSURE

Reag. Ph Eur, Reag. USP

۱٫۰۹۶۲۱٫۱۰۰۰PE1 lit12410

۱٫۰۹۶۲۱٫۲۵۰۰PE2.5 lit25840

®

۲۰۰

Eosin yellowish (C.I.No. 45380, S.No. 881)

indicator and for microscopy

۶۰۱۳۴۵۰۰۲۵۱۷۳۰ gb25 g310

Eriochrome black T (C.I. 14645) indicator

for analysis EMPARTA® ACS

۱٫۹۳۳۲۰٫۰۰۲۶gb25 g340

Eschka’s mixture GR

۱۰۳۱۶۲۰۲۵۰۱۷۳۰ pb

Ethylene glycol monoethyl ether for

analysis EMPARTA®

۱٫۹۴۹۱۹٫۲۵۲۱gb2.5 lit

۱۹۴۰

Ferroin indicator solution

۶۱۷۶۵۶۰۱۰۰۱۷۳۰ pb100 ml

Folin & Ciocalteu’s phenol reagent

۱۰۹۰۰۱۰۱۰۰۱۷۳۰ gb100 ml

۱۰۹۰۰۱۰۵۰۰۱۷۳۰ gb500 ml

Ethylene glycol monomethyl ether for

anaylsis EMPARTA® ACS

۱٫۹۴۶۰۹٫۲۵۲۱gb2.5 lit2140

Ethylene glycol monomethyl ether for

analysis EMSURE® ACS, Reag. Ph Eur

۱٫۰۰۸۵۹٫۱۰۰۰gb1 lit4920

۱٫۰۰۸۵۹٫۲۵۰۰gb2.5 lit10250

Ethylenediamine for synthesis

۸٫۰۰۹۴۷٫۰۵۲۱gb500 ml

۸٫۰۰۹۴۷٫۲۵۲۱gb2.5 lit

 ۶۸۰

۲۷۴۰

۲۵۰ g

۲۶۳۷۰

®

Ethanolamine for analysis EMPARTA ACS

۱٫۹۴۶۱۲٫۲۵۲۱gb2.5 lit2110

Ethanolamine for analysis EMSURE®

۱٫۰۰۸۴۵٫۱۰۰۰PE1 lit6820

۱٫۰۰۸۴۵٫۲۵۰۰PE2.5 lit10930

S : The items can be transported only by Sea Freight

C : The items can be transported by Air Cargo

B : The items can be supplied against end user order copy only

# : Available till stocks last

Formaldehyde solution min. 37%

(stabilized with about 10% methanol)

EMPLURA®

۱٫۹۴۹۸۹٫۰۵۲۱gb500 ml250

۱٫۹۴۹۸۹٫۵۰۲۱pjc5 lit1290

۱٫۹۴۹۸۹٫۹۰۳۱pjc30 lit On Application

۱٫۹۴۹۸۹٫۹۱۲۱pd100 lit On Application

۴۱

Part 1

Product Order

No.

Advanced Analytics

Pack

Unit Price

         `

Product Order

No.

Pack

Unit Price

         `

Product Order

No.

Pack

Unit Price

         `

Formaldehyde solution min. 37%

(stabilized with about 10% methanol) for

analysis EMPARTA® ACS

۱٫۹۴۹۰۰٫۰۵۲۱pb500 ml370

۱٫۹۴۹۰۰٫۵۰۲۱pjc5 lit1590

۱٫۹۴۹۰۰٫۹۰۳۱pjc30 lit On Application

Formamide EMPLURA®

۱٫۰۴۰۰۸٫۰۵۲۱gb500 ml

۱٫۰۴۰۰۸٫۲۵۲۱gb2.5 lit

®

(S)-(+)-Glutamic acid for analysis

EMPARTA®

۱٫۹۴۹۰۹٫۰۲۵۱pb250 g

Glycerin — See Glycerol

n-Heptane for Chromatography

۶۱۸۵۴۹۱۰۰۰۱۷۳۰ gb1 lit

۶۵۰

On Application

 ۷۲۰

۲۲۸۰

Glycerol anhydrous EMPLURA®

۱٫۹۴۵۰۱٫۰۵۲۱gb500 ml440

۱٫۹۴۵۰۱٫۲۵۲۱gb2.5 lit1870

۱٫۹۴۵۰۱٫۹۰۲۷pjc25 lit On Application

Glycerol anhydrous for analysis

EMPARTA® ACS

۱٫۰۷۰۵۱٫۰۵۲۱gb500 ml

۱٫۰۷۰۵۱٫۲۵۲۱gb2.5 lit

Hexamethylenetetramine for analysis

EMPARTA® ACS

۱٫۹۴۹۲۳٫۰۵۲۱pb500 g

Hexane fraction from petroleum

EMPLURA®

۱٫۹۴۵۱۴٫۰۵۲۱gb500 ml

۱٫۹۴۵۱۴٫۲۵۲۱gb2.5 lit

۱٫۹۴۵۱۴٫۹۰۲۷md25 lit

۱٫۹۴۵۱۴٫۹۲۲۱md 200 lit

۵۰۰

On Application

On Application

On Application

On Application

Formamide for analysis EMSURE ACS,

Reag. Ph Eur

۱٫۰۹۶۸۴٫۱۰۰۰pb1 lit6620

۱٫۰۹۶۸۴٫۲۵۰۰pb2.5 lit13800

Formic acid 85 % EMPLURA

۱٫۹۳۴۱۶٫۰۵۲۱pb500 ml

۱٫۹۳۴۱۶٫۲۵۲۱pb2.5 lit

®

 ۴۸۰

۱۹۳۰

 ۳۹۰

۱۵۸۰

۴۴۰

Glycerol for analysis EMSURE® ACS,

Reag. Ph Eur

۱٫۰۴۰۹۲٫۱۰۰۰PE1 lit6080

۱٫۰۴۰۹۲٫۲۵۰۰PE2.5 lit12630

Glycerol triacetate (Triacetin) EMPLURA®

۱٫۹۴۹۸۱٫۰۵۲۱gb500 ml890

۱٫۹۴۹۸۱٫۹۰۲۶pjc25 lit On Application

Glycine for analysis EMPARTA® ACS

۱٫۹۴۹۰۷٫۰۵۲۱pb500 g1690

۱٫۹۴۹۰۷٫۵۰۲۱pb5 kg13890

Glycine for synthesis

۸٫۱۶۰۱۳٫۰۵۲۱pb

۵۰۰ g

۱۰۶۰

Hexanes for analysis EMPARTA® ACS

۱٫۰۷۰۵۲٫۰۵۲۱gb500 ml On Application

۱٫۰۷۰۵۲٫۲۵۲۱gb2.5 lit On Application

Hexanes for Chromatography

۶۱۷۸۵۴۱۰۰۰۱۷۳۰ gb1 lit

On Application

Formic acid about 90% Purified

۶۱۸۰۹۹۰۵۰۰۱۷۳۰ pb500 ml

Formic acid 89-91% for analysis

EMSURE® ACS

۱٫۰۰۲۵۳٫۱۰۰۰pb1 lit

Hexane-1-sulfonic acid sodium salt for ion

pair chromatography LiChropur®

۶۱۸۵۰۶۰۰۲۵۱۷۳۰ gb25 gm2230

Hexane-1-sulfonic acid sodium salt

monohydrate LiChropur®

۶۱۸۵۶۷۰۰۲۵۱۷۳۰ gb25 gm

n-Hexane EMPLURA®

۱٫۰۴۳۶۸٫۰۵۲۱gb

۱٫۰۴۳۶۸٫۲۵۲۱gb

۱٫۰۴۳۶۸٫۹۰۲۷md

۱٫۰۴۳۶۸٫۹۲۲۱md

۵۰۰

۲٫۵

 ۲۵

۲۰۰

ml

lit

lit

lit

۴۵۳۰

Formic acid 98-100 % EMPLURA®

۱٫۹۳۴۱۵٫۰۵۲۱pb500 ml670

۱٫۹۳۴۱۵٫۹۰۲۶pjc25 lit On Application

Formic acid 98-100 % for analysis

EMPARTA® ACS

۱٫۹۳۰۱۵٫۰۵۲۱pb500 ml

Formic acid 98-100% for analysis

EMSURE® ACS, Reag. Ph Eur

۱٫۰۰۲۶۴٫۰۱۰۰gb100 ml

۱٫۰۰۲۶۴٫۱۰۰۰gb1 lit

۱٫۰۰۲۶۴٫۱۰۱۱pb1 lit

۱٫۰۰۲۶۴٫۲۵۰۰gb2.5 lit

۱٫۰۰۲۶۴٫۲۵۱۰ safe break 2.5 lit

۱٫۰۰۲۶۴٫۲۵۱۱pb2.5 lit

۲۰۰۰

۷۶۰

Glycolic acid (70% solution in water) for

synthesis

۸٫۱۴۱۸۶٫۰۵۲۱gb500 ml2200

۸٫۱۴۱۸۶٫۲۵۲۱gb2.5 lit9750

Gram’s crystal violet solution for

microscopy

۱۰۹۲۱۸۰۱۲۵۱۷۳۰ gb125 ml

On Application

On Application

On Application

On Application

۳۰۷۰

۴۷۶۰

۴۳۷۰

۹۳۳۰

۹۷۷۰

۸۵۹۰

۱۵۰

n-Hexane specially dried (free of benzene)

for analysis EMPARTA® ACS

۱٫۹۴۶۰۶٫۰۵۲۱gb500 ml On Application

۱٫۹۴۶۰۶٫۹۰۲۷pd25 lit On Application

n-Hexane for analysis EMSURE®

۱٫۰۴۳۶۷٫۱۰۰۰gb1 lit

۱٫۰۴۳۶۷٫۲۵۰۰gb2.5 lit

۱٫۰۴۳۶۷٫۲۵۱۱gb2.5 lit

n-Hexane for analysis EMSURE®

Reag. Ph Eur

۱٫۰۴۳۷۴٫۱۰۰۰gb1 lit

۱٫۰۴۳۷۴٫۲۵۰۰gb2.5 lit

۱٫۰۴۳۷۴٫۲۵۱۱PE2.5 lit

n-Hexane for Chromatography

۶۱۷۶۹۱۱۰۰۰۱۷۳۰ gb1 lit

۶۱۷۶۹۱۲۵۰۰۱۷۳۰ gb2.5 lit

Hydrazine hydrate

EMPARTA®

۱٫۹۴۹۳۹٫۰۵۲۱

۱٫۹۴۹۳۹٫۲۵۲۱

۱٫۹۴۹۳۹٫۹۰۲۶

۱٫۹۴۹۳۹٫۹۲۲۱

ACS

On Application

On Application

On Application

Gram’s safranine solution for microscopy

۱۰۹۲۱۷۰۱۲۵۱۷۳۰ gb125 ml280

Hematoxylin (Delafield’s) stain solution

۶۱۸۳۶۷۰۱۲۵۱۷۳۰ gb125 ml1170

Heptane fraction from petroleum EMPLURA®

۱٫۹۴۵۱۰٫۲۵۲۱gb2.5 lit On Application

۱٫۹۴۵۱۰٫۹۰۲۷md25 lit On Application

Heptane-1-sulfonic acid sodium salt for ion

pair chromatography LiChropur®

۶۱۸۵۰۵۰۰۲۵۱۷۳۰ gb25 gm2230

Heptane-1-sulfonic acid sodium salt

monohydrate LiChropur®

۶۱۸۵۶۶۰۰۲۵۱۷۳۰ gb25 gm

n-Heptane EMPLURA®

۱٫۰۴۳۶۵٫۰۵۲۱gb

۱٫۰۴۳۶۵٫۲۵۲۱gb

D(-)-Fructose for analysis EMPARTA®

۱٫۹۴۹۰۵٫۰۲۵۱pb250 g560

Fuchsin basic for microscopy

۶۱۸۰۲۴۰۰۲۵۱۷۳۰ pb25 g

Fumaric acid for synthesis

۸۰۰۲۶۹۰۵۰۰۱۷۳۰ pb500 g

Fusion mixture

۶۱۷۵۸۳۰۵۰۰۱۷۳۰ pb

۵۰۰ g

۳۱۰

۸۳۰

۳۷۰

ACS,

On Application

On Application

On Application

On Application

On Application

۲۰۰۰

۸۰% for analysis

pb

pb

pb

pd

۵۰۰

۲٫۵

 ۲۵

۲۰۰

ml950

lit4520

lit On Application

lit On Application

Giemsa’s azur eosin methylene blue

solution for microscopy

۱۰۹۲۰۴۰۱۲۵۱۷۳۰ gb125 ml

Giemsa’s stain for microscopy

۶۱۸۰۳۹۰۰۲۵۱۷۳۰ gb25 g

۶۱۸۰۳۹۰۱۰۰۱۷۳۰ gb100 g

۷۷۰

 ۴۴۰

۱۶۶۰

۵۰۰ ml On Application

۲٫۵ lit On Application

n-Heptane for analysis EMPARTA®

۱٫۰۷۰۵۳٫۰۵۲۱gb500 ml On Application

۱٫۰۷۰۵۳٫۲۵۲۱gb2.5 lit On Application

n-Heptane for analysis EMSURE®

Reag. Ph Eur

۱٫۰۴۳۷۹٫۱۰۰۰gb1 lit On Application

۱٫۰۴۳۷۹٫۲۵۰۰gb2.5 lit On Application

۱٫۰۴۳۷۹٫۲۵۱۱PE2.5 lit On Application

Glutardialdehyde (25% solution in water)

for synthesis

۸٫۲۰۶۰۳٫۰۵۲۱gb500 ml720

۸٫۲۰۶۰۳٫۲۵۲۱gb2.5 lit3010

Hydrazinium hydroxide (about 100%

N2H5OH) for synthesis

۸٫۰۴۶۰۸٫۰۵۲۱pb500 ml1530

۸٫۰۴۶۰۸٫۲۵۲۱gb2.5 lit5710

Hydrazinium sulfate EMPLURA®

۱٫۹۴۹۸۸٫۰۱۲۱gb100 g

۴۳۰

gb – glass bottles; md – metal drum; PE – polythylene; pjc – plastic can; Al – aluminium; ** P.O. & EUD needed

۴۲

MERCKgroup.com

For enquiries write to lifescienceindia@merckgroup.com

Product Order

No.

Pack

Unit Price

         `

Product Order

No.

Pack

Unit Price

         `

Product Order

No.

Pack

Unit Price

         `

Hydrazinium sulfate GR

۶۱۸۰۴۲۰۱۰۰۱۷۳۰ gb100 g

Hydriodic acid 55% for analysis

EMPARTA® ACS

۱٫۹۳۰۲۴٫۰۲۵۱gb250 ml

Hydrobromic acid 47% for analysis

EMPARTA® ACS

۱٫۹۳۰۲۵٫۰۵۲۱gb500 ml

۴۹۰

۷۶۹۰

Hydrofluoric acid 48% for analysis

EMSURE® ACS, ISO, Reag. Ph Eur

۱٫۰۰۳۳۴٫۰۵۰۰pb500 ml

۱٫۰۰۳۳۴٫۱۰۰۰pb1 lit

۱٫۰۰۳۳۴٫۲۵۰۰pb2.5 lit

۱٫۰۰۳۳۴٫۵۰۰۰pb5 lit

Hydrogen peroxide

۱٫۹۳۴۰۷٫۰۵۲۱

۱٫۹۳۴۰۷٫۵۰۲۱

۱٫۹۳۴۰۷٫۹۰۲۶

Indole-3-butyric acid EMPLURA®

۱٫۹۴۹۶۰٫۰۰۰۶gb5 g

 ۳۶۵۰

 ۶۱۸۰

۱۲۱۱۰

۲۳۰۳۰

۸۸۰

Iodine for analysis EMPARTA® ACS

۱٫۹۳۹۰۰٫۰۱۲۱gb100 g2500

۱٫۹۳۹۰۰٫۰۵۲۱gb500 g12560

Iodine monochloride for analysis

EMPARTA® ACS

۱٫۹۴۹۰۸٫۰۲۵۱amp 250 g

Iodine resublimed

۶۰۴۷۶۰۰۱۰۰۱۷۳۰ gb

۶۰۴۷۶۰۰۵۰۰۱۷۳۰ gb

۶۰۴۷۶۰۵۵۰۰۱۷۳۰ pb

۱۰۰ g

۵۰۰ g

۵٫۵ kg

۸۶۰

۳۰% EMPLURA®

pb500 ml410

pjc5 lit1800

pjc25 lit On Application

Reagents & Chemicals

۵۹۵۰

 ۲۲۱۰

۱۰۷۱۰

۸۰۸۹۰

Hydrobromic acid 47% for analysis

EMSURE® ACS,ISO

۱٫۰۰۳۰۷٫۰۵۰۰gb500 ml11590

۱٫۰۰۳۰۷٫۱۰۰۰gb1 lit19640

Hydrochloric acid about 35% EMPLURA®

۱٫۹۳۴۰۱٫۰۵۲۱pb500 ml270

۱٫۹۳۴۰۱٫۲۵۲۱pb2.5 lit660

۱٫۹۳۴۰۱٫۵۰۲۱pjc5 lit950

۱٫۹۳۴۰۱٫۹۰۲۶pjc25 lit On Application

Hydrochloric acid about 37% for analysis

EMPARTA® ACS

۱٫۹۳۰۰۱٫۰۵۲۱gb500 ml300

۱٫۹۳۰۰۱٫۲۵۲۱gb2.5 lit870

۱٫۹۳۰۰۱٫۵۰۲۱pb5 lit1180

۱٫۹۳۰۰۱٫۹۰۲۶pjc25 lit On Application

Hydrochloric acid fuming 37% for analysis

EMSURE® ACS, ISO, Reag. Ph Eur

۱٫۰۰۳۱۷٫۱۰۰۰gb1 lit2010

۱٫۰۰۳۱۷٫۲۵۰۰gb2.5 lit3930

۱٫۰۰۳۱۷٫۲۵۰۱pb2.5 lit3630

                                    ۴۳۳۰۱٫۰۰۳۱۷٫۲۵۱۰ safe break 2.5 lit

Hydrochloric acid c(HCl) = 0.1 mol/l (0.1N

solution)

۶۰۹۰۶۰۰۵۰۰۱۷۳۰ gb500 ml200

Hydrochloric acid for 500 ml, c(HCl) =

۰٫۱mol/l (0.1N) Titrisol®

۶۰۹۹۷۳۰۰۰۱۱۷۳۰ pa3 a360

Hydrochloric acid for 500 ml, c(HCl) = 1

mol/l (1N) Titrisol®

۶۰۹۹۷۰۰۰۰۱۱۷۳۰ pa2 a320

Hydrofluoric acid 40% EMPLURA®

۱٫۹۳۴۱۴٫۰۵۲۱pb500 ml

Hydrogen peroxide 30% for analysis

EMPARTA®

۱٫۹۳۰۰۷٫۰۵۲۱pb500 ml420

۱٫۹۳۰۰۷٫۵۰۲۱pb5 lit1850

Hydrogen peroxide 30% (Perhydrol®)

(stabilized for higher storage temp.) for

analysis EMSURE® ACS, ISO

۱٫۰۷۲۱۰٫۰۲۵۰pb250 ml3190

۱٫۰۷۲۱۰٫۱۰۰۰pb1 lit7080

۱٫۰۷۲۱۰٫۲۵۰۰pb2.5 lit13860

Hydrogen peroxide 30% (Perhydrol®) for

analysis EMSURE® ACS, ISO

۱٫۰۷۲۰۹٫۰۲۵۰pb250 ml3190

۱٫۰۷۲۰۹٫۰۵۰۰pb500 ml4170

۱٫۰۷۲۰۹٫۱۰۰۰pb1 lit7080

۱٫۰۷۲۰۹٫۲۵۰۰pb2.5 lit13860

Hydrogen peroxide 50% EMPLURA®

۱٫۹۳۴۰۸٫۰۵۲۱pb500 ml440

۱٫۹۳۴۰۸٫۹۰۲۶pjc25 lit On Application

Hydrogen peroxide solution 6% Purified

۶۱۷۸۳۵۱۰۰۰۱۷۳۰ pb1 lit340

۶۱۷۸۳۵۹۰۲۵۱۷۳۰ pjc25 lit On Application

Hydroquinone for synthesis

۸٫۲۲۳۳۳٫۰۵۲۱pb500 g

۲۳۹۰

Iodine solution for 500 ml c(l2) = 0.05

mol/l (0.1) Titrisol®

۶۰۹۹۱۰۰۰۰۱۱۷۳۰ ga3 a1370

Iodine sublimated for analysis EMSURE®

ACS, ISO, Reag. Ph Eur

۱٫۰۴۷۶۱٫۰۱۰۰gb100 g9300

۱٫۰۴۷۶۱٫۰۵۰۰gb500 g31020

Iodine trichloride for synthesis

۸٫۰۴۷۷۲٫۰۰۲۶gb25 g

Iodomethane EMPLURA®

۱٫۹۴۹۷۶٫۰۲۵۱gb250 ml

۲۲۰۰

۵۹۵۰

Iron(II) sulfate heptahydrate EMPLURA®

۱٫۹۳۶۴۷٫۰۵۲۱pb500 g250

۱٫۹۳۶۴۷٫۹۰۵۱fd50 kg On Application

Iron(II) sulfate heptahydrate for analysis

EMSURE® ACS, ISO, Reag. Ph Eur

۱٫۰۳۹۶۵٫۰۱۰۰pb100 g1900

۱٫۰۳۹۶۵٫۰۵۰۰pb500 g4090

۱٫۰۳۹۶۵٫۱۰۰۰pb1 kg6290

۱٫۰۳۹۶۵٫۵۰۰۰pb5 kg22030

Iron(II) sulfate heptahydrate GR

۶۱۸۶۸۱۰۵۰۰۱۷۳۰ pb500 g

۴۵۰

Hydroxylammonium chloride EMPLURA®

۱٫۹۴۹۶۵٫۰۲۵۱gb250 g1080

Hydroxylammonium chloride for analysis

EMPARTA® ACS

۱٫۹۴۹۲۲٫۰۱۲۱gb100 g670

Hydroxynaphthol blue indicator #

۶۱۸۱۷۱۰۰۲۵۱۷۳۰ gb25 g

۲۰۶۰

۱۹۴۰

Iron(II) sulfide fused sticks EMPLURA®

۱٫۹۳۷۰۶٫۱۰۲۱pb1 kg610

۱٫۹۳۷۰۶٫۵۰۲۱pb5 kg2750

Iron(III) chloride anhydrous EMPLURA®

۱٫۹۳۶۵۳٫۰۵۲۱pb500 g320

۱٫۹۳۶۵۳٫۹۰۵۱pd50 kg On Application

Iron(III) chloride hexahydrate for analysis

EMSURE® ACS,Reag. Ph Eur

۱٫۰۳۹۴۳٫۰۲۵۰pb250 g5400

۱٫۰۳۹۴۳٫۱۰۰۰pb1 kg13480

Iron(III) nitrate nonahydrate Purified

۶۱۸۰۰۹۰۵۰۰۱۷۳۰ gb500 g

Iron(III) oxide EMPLURA®

۱٫۹۳۸۰۷٫۰۵۲۱pb500 g

۱٫۹۳۸۰۷٫۵۰۲۱pb5 kg

۲۷۰

 ۴۲۰

۳۵۲۰

۵۵۰

Hydrofluoric acid 40% for analysis

EMPARTA®

۱٫۹۳۰۱۴٫۰۵۲۱pb500 ml1030

۱٫۹۳۰۱۴٫۹۰۲۶pd25 lit On Application

Hydrofluoric acid 40% for analysis

EMSURE® ISO, Reag. Ph Eur

۱٫۰۰۳۳۸٫۰۵۰۰pb500 ml

۱٫۰۰۳۳۸٫۱۰۰۰pb1 lit

۱٫۰۰۳۳۸٫۲۵۰۰pb2.5 lit

۸-Hydroxyquinoline GR

۶۱۸۰۴۵۰۱۰۰۱۷۳۰ gb

۱۰۰ g

۸-Hydroxyquinoline Pure 25 KG

۶۱۷۶۰۱۹۰۲۵۱۷۳۰ pd25 kg On Application

Imidazole for analysis EMPARTA® ACS

۱٫۹۴۹۴۹٫۰۱۲۱pb100 g850

 ۳۶۵۰

 ۵۱۴۰

۱۰۰۹۰

Imidazole Pure

۶۱۷۸۱۶۰۱۰۰۱۷۳۰ pb

۶۱۷۸۱۶۵۰۰۰۱۷۳۰ fd

۱۰۰ g

  ۵ kg

  ۶۲۰

۱۷۸۵۰

Hydrofluoric acid 48% for analysis

EMPARTA® ACS

۱٫۹۳۰۱۳٫۰۵۲۱pb500 ml1130

۱٫۹۳۰۱۳٫۹۰۲۶pd25 lit On Application

S : The items can be transported only by Sea Freight

C : The items can be transported by Air Cargo

B : The items can be supplied against end user order copy only

# : Available till stocks last

Immersion oil acc. to DIN 58884 for

microscopy

۶۱۵۵۷۷۰۰۳۰۱۷۳۰ gb30 ml530

۶۱۵۵۷۷۰۱۲۵۱۷۳۰ gb125 ml1610

Isoamyl alcohol (mixture of isomers)

EMPLURA®

۸٫۲۲۲۵۵٫۰۵۲۱gb500 ml540

۸٫۲۲۲۵۵٫۲۵۲۱gb2.5 lit2090

۸٫۲۲۲۵۵٫۹۰۲۷md25 lit On Application

۴۳

Part 1

Product Order

No.

Advanced Analytics

Pack

Unit Price

         `

Product Order

No.

Pack

Unit Price

         `

Product Order

No.

Pack

Unit Price

         `

Isoamyl alcohol (mixture of isomers) for

analysis EMPARTA® ACS

۱٫۹۴۶۰۸٫۰۵۲۱gb500 ml540

۱٫۹۴۶۰۸٫۲۵۲۱gb2.5 lit2340

Isoamyl alcohol for analysis EMSURE®

ACS, Reag. Ph Eur

۱٫۰۰۹۷۹٫۱۰۰۰gb1 lit5970

۱٫۰۰۹۷۹٫۲۵۰۰gb2.5 lit12430

Isobutanol (isobutyl alcohol) for analysis

EMPARTA® ACS

۱٫۹۴۶۱۳٫۰۵۲۱gb500 ml400

۱٫۹۴۶۱۳٫۲۵۲۱gb2.5 lit1530

Isobutanol for analysis EMSURE® ACS,

Reag. Ph Eur

۱٫۰۰۹۸۴٫۱۰۰۰gb1 lit5860

۱٫۰۰۹۸۴٫۲۵۰۰gb2.5 lit12170

Isobutyl methyl ketone EMPLURA®

۸٫۲۰۸۲۰٫۰۵۲۱gb500 ml410

۸٫۲۰۸۲۰٫۲۵۲۱gb2.5 lit1660

۸٫۲۰۸۲۰٫۹۰۲۷md25 lit On Application

Isobutyl methyl ketone for analysis

EMPARTA® ACS

۱٫۹۴۶۰۲٫۰۵۲۱gb500 ml620

۱٫۹۴۶۰۲٫۲۵۲۱gb2.5 lit2420

۱٫۹۴۶۰۲٫۹۲۲۱md 200 lit On Application

Isobutyl methyl ketone for extraction

analysis EMSURE® ACS, Reag. Ph eur

۱٫۰۶۱۴۶٫۱۰۰۰gb1 lit6530

۱٫۰۶۱۴۶٫۲۵۰۰gb2.5 lit13630

Isooctane EMPLURA®

۱٫۹۴۵۰۵٫۰۵۲۱gb

۱٫۹۴۵۰۵٫۲۵۲۱gb

۱٫۹۴۵۰۵٫۹۰۲۷md

۵۰۰ ml960

۲٫۵ lit4410

 ۲۵ lit On Application

Lead(II) acetate trihydrate GR

۶۰۷۳۷۵۰۵۰۰۱۷۳۰ pb500 g

۶۱۰

Lead(II) hydroxide acetate anhydrous

EMPLURA®

۱٫۹۳۷۱۳٫۰۵۲۱pb500 g880

۱٫۹۳۷۱۳٫۵۰۲۱pb5 kg4500

Lead(II) nitrate EMPLURA®

۱٫۹۳۶۶۹٫۰۵۲۱pb500 g

۱٫۹۳۶۶۹٫۵۰۲۱pb5 kg

 ۵۳۰

۴۸۵۰

Magnesium chloride hexahydrate

EMPLURA®

۱٫۹۳۶۶۳٫۰۵۲۱pb500 g240

۱٫۹۳۶۶۳٫۵۰۲۱pb5 kg1760

۱٫۹۳۶۶۳٫۹۰۵۱fd50 kg On Application

Magnesium chloride hexahydrate for

analysis EMPARTA® ACS

۱٫۹۳۲۶۳٫۰۵۲۱pb500 g300

۱٫۹۳۲۶۳٫۹۰۵۱fd50 kg On Application

Magnesium chloride hexahydrate for

analysis EMSURE® ACS, ISO, Reag. Ph Eur

۱٫۰۵۸۳۳٫۰۲۵۰pb250 g2080

۱٫۰۵۸۳۳٫۱۰۰۰pb1 kg5160

۱٫۰۵۸۳۳٫۵۰۰۰pb5 kg18040

Magnesium nitrate hexahydrate EMPLURA®

۱٫۹۳۷۰۹٫۰۵۲۱pb500 g230

Magnesium nitrate hexahydrate for

analysis EMSURE® ACS,Reag. Ph Eur

۱٫۰۵۸۵۳٫۰۵۰۰pb500 g4640

Magnesium oxide light EMPLURA®

۱٫۹۳۸۰۵٫۰۵۲۱pb500 g

۱٫۹۳۸۰۵٫۵۰۲۱pb5 kg

 ۸۷۰

۷۸۰۰

Lead(II) nitrate for analysis EMSURE®

ACS, Reag. Ph Eur

۱٫۰۷۳۹۸٫۰۱۰۰pb100 g2860

۱٫۰۷۳۹۸٫۱۰۰۰pb1 kg9490

Lead(II,IV) oxide EMPLURA®

۱٫۹۳۸۰۴٫۰۵۲۱pb500 g

۱٫۹۳۸۰۴٫۵۰۲۱pb5 kg

 ۹۱۰

۸۳۸۰

Lead(IV) oxide for analysis EMSURE®

۱٫۰۷۴۰۷٫۰۲۵۰pb250 g19510

۱٫۰۷۴۰۷٫۱۰۰۰pb1 kg48720

Leishman’s eosin methylene blue soln. for

microscopy

۶۱۷۸۵۳۰۲۵۰۱۷۳۰ gb250 ml220

Leishman’s Stain Powder & solution for

microscopy

۶۱۸۵۳۱۰۲۵۰۱۷۳۰ gb250 ml260

Leishman’s Stain (eosin methylene blue

compound) for microscopy

۶۱۸۴۰۹۰۰۲۵۱۷۳۰ gb25 g470

۶۱۸۴۰۹۰۱۰۰۱۷۳۰ gb100 g1950

Light green (C.I. No. 42095) for

microscopy

۶۱۸۱۸۴۰۰۲۵۱۷۳۰ gb25 g

Lithium chloride anhydrous Pure

۶۱۸۰۴۸۰۲۵۰۱۷۳۰ pb250 g

Lithium chloride for analysis

EMPARTA® ACS

۱٫۹۳۲۸۷٫۰۲۵۱pb250 g

di-Lithium tetraborate for analysis

EMPARTA® ACS

۱٫۹۳۲۳۲٫۰۱۲۱pb100 g

Litmus paper Blue

۶۱۷۸۴۲۰۰۰۱۱۷۳۰ cp

Litmus paper Red

۶۱۷۸۵۹۰۰۰۱۱۷۳۰ cp

۱۰ bkts

۱۰ bkts

Magnesium sulfate heptahydrate EMPLURA®

۱٫۹۳۶۴۵٫۰۵۲۱pb500 g210

۱٫۹۳۶۴۵٫۹۰۵۱fd50 kg On Application

Magnesium sulfate heptahydrate for

analysis EMPARTA® ACS

۱٫۹۳۲۴۵٫۰۵۲۱pb500 g320

۱٫۹۳۲۴۵٫۹۰۵۱fd50 kg On Application

Magnesium sulfate heptahydrate for

analysis EMSURE® ACS, Reag. Ph Eur

۱٫۰۵۸۸۶٫۰۵۰۰pb500 g4940

۱٫۰۵۸۸۶٫۱۰۰۰pb1 kg7570

۱٫۰۵۸۸۶٫۵۰۰۰pb5 kg26470

DL-Malic acid EMPLURA®

۱٫۹۴۹۸۳٫۰۵۲۱pb500 g

۷۴۰

۱۰۶۰

۲۳۴۰

Isooctane for analysis EMPARTA® ACS

۱٫۹۴۶۰۵٫۰۵۲۱gb500 ml1220

۱٫۹۴۶۰۵٫۲۵۲۱gb2.5 lit5380

Isooctane for analysis EMSURE® ACS,

Reag. Ph Eur

۱٫۰۴۷۲۷٫۱۰۰۰gb1 lit8100

۱٫۰۴۷۲۷٫۲۵۰۰gb2.5 lit16880

Isooctane for Chromatography

۶۰۴۷۱۷۱۰۰۰۱۷۳۰ gb1 lit

۶۰۴۷۱۷۲۵۰۰۱۷۳۰ gb2.5 lit

۲۳۱۰

۳۹۵۰

۳۴۷۰

Maltose monohydrate for analysis

EMPARTA®

۱٫۹۴۹۴۱٫۰۲۵۱pb250 g660

۱٫۹۴۹۴۱٫۹۰۲۶pd25 kg On Application

Manganese dioxide powder EMPLURA®

۱٫۹۳۸۰۶٫۰۵۲۱pb500 g210

۱٫۹۳۸۰۶٫۹۰۵۱fd50 kg On Application

Manganese(II) chloride tetrahydrate GR

۶۱۸۶۸۶۰۵۰۰۱۷۳۰ pb500 g360

Manganese(II) sulfate monohydrate

EMPLURA®

۱٫۹۳۶۶۴٫۰۵۲۱pb500 g480

۱٫۹۳۶۶۴٫۵۰۲۱pb5 kg4020

۱٫۹۳۶۶۴٫۹۰۵۱fd50 kg On Application

Manganese(II) sulfate monohydrate for

analysis EMPARTA® ACS

۱٫۹۳۲۶۴٫۰۵۲۱pb500 g930

Manganese(II) sulfate monohydrate

spray-dried for analysis EMSURE® ACS,

Reag. Ph Eur

۱٫۰۵۹۴۱٫۰۲۵۰pb250 g3070

۲۱۶۰

۳۰۰

۲۹۰

Karl Fischer’s solution pyridine-free single

solution

۱۰۹۲۵۸۰۲۵۰۱۷۳۰ gb2 x 250 ml2340

۱۰۹۲۵۸۰۵۰۰۱۷۳۰ gb500 ml2290

DL-Lactic acid 88% for analysis

EMPARTA® ACS

۱٫۹۳۰۲۷٫۰۵۲۱gb500 ml

۱٫۹۳۰۲۷٫۲۵۲۱gb2.5 lit

Magnesium acetate tetrahydrate

EMPLURA®

۱٫۹۳۶۹۵٫۰۵۲۱pb500 g

۸۴۰

 ۹۲۰

۳۱۸۰

®

Lead(II) acetate trihydrate EMPLURA

۱٫۹۳۶۷۹٫۰۵۲۱pb500 g480

Lead(II) acetate trihydrate for analysis

EMSURE® ACS, Reag. Ph Eur

۱٫۰۷۳۷۵٫۰۲۵۰pb250 g4740

۱٫۰۷۳۷۵٫۱۰۰۰pb1 kg11820

Magnesium acetate tetrahydrate for

analysis EMSURE® ACS, Reag. Ph Eur

۱٫۰۵۸۱۹٫۰۲۵۰pb250 g4210

۱٫۰۵۸۱۹٫۱۰۰۰pb1 kg10490

Magnesium acetate tetrahydrate GR

۱۰۵۸۱۹۰۲۵۰۱۷۳۰ pb250 g

۲۷۷۰

Magnesium carbonate light EMPLURA®

۱٫۹۳۷۰۱٫۰۵۲۱pb500 g1310

gb – glass bottles; md – metal drum; PE – polythylene; pjc – plastic can; Al – aluminium; ** P.O. & EUD needed

۴۴

MERCKgroup.com

For enquiries write to lifescienceindia@merckgroup.com

Product Order

No.

Pack

Unit Price

         `

Product Order

No.

Pack

Unit Price

         `

Product Order

No.

Pack

Unit Price

         `

Mannitol for analysis EMPARTA® ACS

۱٫۹۴۹۶۷٫۰۵۲۱pb500 g1020

۱٫۹۴۹۶۷٫۵۰۲۱pb5 kg8570

۱٫۹۴۹۶۷٫۹۰۵۱fd50 kg On Application

May-Gruenwald’s eosin methylene blue

solution (modified) for microscopy

۱۰۱۴۲۴۰۱۲۵۱۷۳۰ gb125 ml290

Mercuric salts — See mercury (II) salts

Mercury EMPLURA®

۱٫۹۳۷۹۹٫۰۲۵۱gb

۲۵۰ g

۵۲۹۰

Mercury(II) sulfate EMPLURA®

۱٫۹۳۶۲۰٫۰۲۵۱gb250 g

Mercury(II) sulfate for analysis

EMPARTA® ACS

۱٫۹۳۲۲۰٫۰۲۵۱gb250 g

Mercury(II) sulfate for analysis

EMSURE® ACS

۱٫۰۴۴۸۰٫۰۲۵۰pb250 g

Methanesulfonic acid for synthesis

۸٫۰۶۰۲۲٫۰۵۲۱gb500 ml

۸٫۰۶۰۲۲٫۲۵۲۱gb2.5 lit

Methanol EMPLURA®

۱٫۹۴۵۱۶٫۰۵۲۱pb

۱٫۹۴۵۱۶٫۲۵۲۱pb

۱٫۹۴۵۱۶٫۹۰۲۷pjc

۱٫۹۴۵۱۶٫۹۲۲۱md

۵۰۰

۲٫۵

 ۲۵

۲۰۰

۶۶۱۰

Methyl red 0.01% indicator solution

۶۱۸۴۱۳۰۱۲۵۱۷۳۰ pb125 ml

۱۴۰

۶۶۲۰

Methylene blue (alkaline – Loeffler’s) stain

solution

۶۱۸۳۶۹۰۱۲۵۱۷۳۰ pb125 ml160

Methylene blue (aqueous) stain solution

۶۱۸۳۶۸۰۱۲۵۱۷۳۰ gb125 ml150

Methylene blue stain for microscopy

۶۱۸۲۸۸۰۰۲۵۱۷۳۰ gb25 g

۶۱۸۲۸۸۰۱۰۰۱۷۳۰ gb100 g

۶۱۸۲۸۸۱۰۰۰۱۷۳۰ pb1 kg

 ۳۱۰

 ۹۱۰

۷۶۴۰

Reagents & Chemicals

۵۸۳۳۰

۱۵۵۰

۴۸۷۰

Mercury for analysis EMPARTA® ACS

۱٫۹۳۳۹۹٫۰۲۵۱gb250 g5520

Mercury for analysis and for polarography

EMSURE®

۱٫۰۴۴۰۳٫۰۲۵۰pb250 g23550

۱٫۰۴۴۰۳٫۱۰۰۰pb1 kg58900

Mercury(II) acetate EMPLURA®

۱٫۹۳۶۷۶٫۰۱۲۱gb100 g

Mercury(II) acetate for analysis

EMPARTA® ACS

۱٫۹۳۲۷۶٫۰۱۲۱gb100 g

۳۹۹۰

ml240

lit630

lit On Application

lit On Application

۱-Methyl-2-pyrrolidone EMPLURA®

۸٫۰۶۰۷۲٫۰۵۲۱gb500 ml1550

۸٫۰۶۰۷۲٫۲۵۲۱gb2.5 lit6130

۸٫۰۶۰۷۲٫۹۲۲۱md 200 lit On Application

۱-Methyl-2-Pyrrolidone for Chromatography

۶۱۸۷۲۳۱۰۰۰۱۷۳۰ gb1 lit4000

Molecular sieve 13 x 1.5 mm

۶۱۷۹۶۳۰۲۵۰۱۷۳۰ pb250 g

Molecular sieve 3A x 1.5 mm

۶۱۷۷۹۹۰۲۵۰۱۷۳۰ pb250 g

Molecular sieve 4A x 1.5 mm

۶۱۷۹۶۱۰۲۵۰۱۷۳۰ pb250 g

۷۶۰

۶۹۰

۶۲۰

Methanol for analysis EMPARTA® ACS

۱٫۰۷۰۱۸٫۰۵۲۱gb500 ml300

۱٫۰۷۰۱۸٫۲۵۲۱gb2.5 lit780

۱٫۰۷۰۱۸٫۹۰۲۷pjc25 lit On Application

Methanol for analysis EMSURE® ACS, ISO,

Reag. Ph Eur

۱٫۰۶۰۰۹٫۱۰۰۰gb1 lit2040

۱٫۰۶۰۰۹٫۱۰۱۱PE1 lit1960

۱٫۰۶۰۰۹٫۲۵۰۰gb2.5 lit4250

۱٫۰۶۰۰۹٫۲۵۱۱PE2.5 lit3870

Methanol for Chromatography

۶۰۶۰۰۷۱۰۰۰۱۷۳۰ gb1 lit

۶۰۶۰۰۷۲۵۰۰۱۷۳۰ gb2.5 lit

۳۵۰

۵۰۰

۴۳۱۰

Mercury(II) acetate for analysis EMSURE®

ACS, Reag. Ph Eur

۱٫۰۴۴۱۰٫۰۲۵۰pb250 g23010

Mercury(II) chloride EMPLURA®

۱٫۹۳۶۰۳٫۰۲۵۱pb250 g

۱٫۹۳۶۰۳٫۱۰۲۱pb1 kg

Mercury(II) chloride for analysis

EMPARTA® ACS

۱٫۹۳۲۰۳٫۰۱۲۱gb100 g

۱٫۹۳۲۰۳٫۰۲۵۱pb250 g

 ۵۸۹۰

۲۳۳۰۰

Molybdic acid for analysis EMPARTA® ACS

۱٫۹۳۰۲۳٫۰۱۲۱pb100 g1760

Morpholine for analysis EMPARTA® ACS

۱٫۹۴۹۳۷٫۰۵۲۱gb500 ml810

۱٫۹۴۹۳۷٫۹۰۲۶pjc25 lit On Application

Murexide (5,5’-Nitrilobarbituric Acid

Monoammonium Salt) for analysis

EMPARTA® ACS

۱٫۹۳۳۱۹٫۰۰۰۶gb5 g

۱-Naphthol for synthesis

۸٫۲۲۲۸۹٫۰۱۲۱gb100 g

۱-Naphthol GR

۶۰۶۲۲۳۰۱۰۰۱۷۳۰ gb

۱۰۰ g

Methanol for Chromatography Gradient

Grade

۶۱۸۶۰۷۲۵۰۰۱۷۳۰ gb2.5 lit700

Methanol specially dried

۱٫۹۴۸۰۰٫۰۵۲۱gb500 ml

۴-Methylmorpholine for synthesis

۸٫۰۵۸۹۴٫۰۵۲۱gb500 ml

۸٫۰۵۸۹۴٫۲۵۲۱gb2.5 lit

Methyl acetate for synthesis

۸٫۰۹۷۱۱٫۰۵۲۱gb500 ml

۸٫۰۹۷۱۱٫۲۵۲۱gb2.5 lit

۴۶۰

 ۳۸۴۰

۱۶۰۶۰

 ۷۶۰

۳۵۲۰

۲۵۸۰

۵۹۷۰

۴۳۰

۴۷۰

۷۲۰

۵۵۰

۲۳۹۷۰

Mercury(II) chloride for analysis EMSURE®

Reag. Ph Eur, ACS

۱٫۰۴۴۱۹٫۰۲۵۰pb250 g23590

۱٫۰۴۴۱۹٫۱۰۰۰pb1 kg58930

Mercury(II) iodide red EMPLURA®

۱٫۹۳۶۷۸٫۰۱۲۱gb100 g

۱٫۹۳۶۷۸٫۰۵۲۱gb500 g

 ۳۵۷۰

۱۷۱۷۰

Methyl blue (C.I.No. 42780) for microscopy #

۶۱۸۲۰۴۰۰۲۵۱۷۳۰ gb25 g330

Methyl cellulose 300-560 cPs Purified

۶۱۷۹۰۱۰۵۰۰۱۷۳۰ pb500 g3300

Methyl cellulose 4000 cPs

۶۱۸۲۸۱۰۵۰۰۱۷۳۰ pb500 g

۳۱۶۰

۲-Naphthol for synthesis

۸٫۲۲۲۹۰٫۰۲۵۱gb250 g

Neocuproine GR

۱۰۲۹۶۸۰۰۰۵۱۷۳۰ gb

۵ g

Mercury(II) iodide red, for analysis

EMSURE® ACS,Reag. Ph Eur

۱٫۰۴۴۲۸٫۰۲۵۰pb250 g26140

Mercury(II) nitrate monohydrate for

analysis EMPARTA® ACS

۱٫۹۳۲۴۲٫۰۱۲۱gb100 g3390

Mercury(II) nitrate monohydrate for

analysis EMSURE® ACS, Reag. Ph Eur

۱٫۰۴۴۳۹٫۰۲۵۰pb250 g22950

Mercury(II) oxide red EMPLURA®

۱٫۹۳۶۸۰٫۰۱۲۱gb100 g

Mercury(II) oxide red, for analysis

EMSURE®

۱٫۰۴۴۶۶٫۰۲۵۰pb250 g

۳۵۷۰

Nickel aluminium alloy powder (for the

production of Raney Nickel)

۶۱۸۲۱۵۰۵۰۰۱۷۳۰ gb500 g3840

Nickel oxide Purified

۶۱۸۴۸۶۰۲۵۰۱۷۳۰ gb

Nickel(II) chloride

EMPLURA®

۱٫۹۳۶۵۵٫۰۵۲۱

۱٫۹۳۶۵۵٫۵۰۲۱

۱٫۹۳۶۵۵٫۹۰۵۱

۲۵۰ g

۵۳۳۰

Methyl orange (C.I.No. 13025 S.No. 176)

indicator

۶۰۱۳۲۲۰۰۲۵۱۷۳۰ gb25 g200

Methyl orange 0.04% indicator solution

۶۱۸۴۱۲۰۱۲۵۱۷۳۰ pb125 ml140

Methyl paraben (Methyl-4-

hydroxybenzoate) Extra Pure

۶۱۸۶۲۸۰۵۰۰۱۷۳۰ pb500 g

hexahydrate

pb

pb

pd

۵۰۰ g2450

  ۵ kg19300

 ۵۰ kg On Application

۱۲۷۰

۲۲۵۳۰

Methyl red (C.I.No. 13020 S.No. 250)

indicator

۶۰۶۰۷۶۰۰۲۵۱۷۳۰ gb25 g290

Nickel(II) chloride hexahydrate for analysis

EMSURE® ACS

۱٫۰۶۷۱۷٫۰۲۵۰pb250 g9510

۱٫۰۶۷۱۷٫۱۰۰۰pb1 kg23760

S : The items can be transported only by Sea Freight

C : The items can be transported by Air Cargo

B : The items can be supplied against end user order copy only

# : Available till stocks last

۴۵

Part 1

Product Order

No.

Advanced Analytics

Pack

Unit Price

         `

Product Order

No.

Pack

Unit Price

         `

Product Order

No.

Pack

Unit Price

         `

Nickel(II) nitrate hexahydrate EMPLURA®

۱٫۹۳۶۹۳٫۰۵۲۱pb500 g2600

Nickel(II) nitrate hexahydrate for analysis

EMSURE® ACS

۱٫۰۶۷۲۱٫۰۱۰۰pb100 g6380

۱٫۰۶۷۲۱٫۰۲۵۰pb250 g8510

۱٫۰۶۷۲۱٫۱۰۰۰pb1 kg21230

Nickel(II) sulfate hexahydrate EMPLURA®

۱٫۹۳۶۵۰٫۰۵۲۱pb500 g2100

۱٫۹۳۶۵۰٫۹۰۲۶pd25 kg On Application

Nickel(II) sulfate hexahydrate for analysis

EMSURE® ACS

۱٫۰۶۷۲۷٫۰۱۰۰pb100 g5610

۱٫۰۶۷۲۷٫۰۲۵۰pb250 g7470

۱٫۰۶۷۲۷٫۱۰۰۰pb1 kg18670

Ninhydrin for analysis EMPARTA® ACS

۱٫۹۴۹۱۴٫۰۰۱۱gb10 g870

۱٫۹۴۹۱۴٫۰۰۲۶gb25 g2520

Nitric acid about 69% EMPLURA®

۱٫۹۳۴۰۶٫۰۵۲۱gb500 ml

۱٫۹۳۴۰۶٫۲۵۲۱gb2.5 lit

۱٫۹۳۴۰۶٫۵۰۲۱pb5 lit

Nitric acid about 69% for analysis

EMPARTA® ACS

۱٫۹۳۰۰۶٫۰۵۲۱gb500 ml

۱٫۹۳۰۰۶٫۲۵۲۱gb2.5 lit

۱٫۹۳۰۰۶٫۵۰۲۱pb5 lit

 ۳۱۰

 ۹۶۰

۱۵۰۰

Oxalic acid dihydrate for analysis

EMPARTA® ACS

۱٫۹۳۰۱۸٫۰۵۲۱pb500 g

Oxalic acid dihydrate for analysis

EMSURE® ACS, ISO, Reag. Ph Eur

۱٫۰۰۴۹۵٫۰۱۰۰pb100 g

۱٫۰۰۴۹۵٫۰۵۰۰pb500 g

۱٫۰۰۴۹۵٫۱۰۰۰pb1 kg

۳۹۰

n-Pentane for analysis EMSURE®

۱٫۰۷۱۷۷٫۱۰۰۰gb1 lit On Application

۱٫۰۷۱۷۷٫۲۵۰۰gb2.5 lit On Application

n-Pentane for Chromatography

۶۱۸۷۲۸۱۰۰۰۱۷۳۰ gb1 lit

۲۵۰۰

۴۲۲۰

۷۱۴۰

On Application

Palladium(II) chloride anhydrous for

analysis EMPARTA® ACS

۱٫۹۴۹۳۵٫۰۰۰۲gb1 g5570

Papanicolaous solution 1a Harris’

hematoxylin solution for cytological cancer

and cycle diagnosis

۶۰۹۲۵۳۰۱۲۵۱۷۳۰ gb125 ml720

Papanicolaous solution 2b Orange II

solution for cytological cancer and cycle

diagnosis

۶۰۶۸۸۷۰۱۲۵۱۷۳۰ gb125 ml250

Papanicolaous solution 3b Polychromatic

solution EA 50 for cytological cancer and

cycle diagnosis

۶۰۹۲۷۲۰۱۲۵۱۷۳۰ gb125 ml560

Paraffin liquid heavy

۶۱۸۲۲۷۰۵۰۰۱۷۳۰ pb

۶۱۸۲۲۷۲۵۰۲۱۷۳۰ pb

Paraffin liquid light

۶۱۸۲۲۶۰۵۰۰۱۷۳۰ pb

۶۱۸۲۲۶۲۵۰۲۱۷۳۰ pb

۶۱۸۲۲۶۹۰۲۵۱۷۳۰ pd

۵۰۰ ml

۲٫۵ lit

 ۵۷۰

۲۳۴۰

Perchloric acid 0.1 mol/l in anhydrous

acetic acid for titrations in non-aqueous

media

۶۰۹۰۶۵۰۵۰۰۱۷۳۰ gb500 ml1070

۶۰۹۰۶۵۲۵۰۰۱۷۳۰ gb2.5 lit3580

Perchloric acid 60% for analysis

EMPARTA® ACS

۱٫۹۳۰۰۴٫۰۵۲۱gb500 ml1310

۱٫۹۳۰۰۴٫۲۵۲۱gb2.5 lit5900

۱٫۹۳۰۰۴٫۹۰۲۶pd25 lit On Application

Perchloric acid 60% for analysis

EMSURE® ACS

۱٫۰۰۵۱۸٫۱۰۰۱gb1 lit

۱٫۰۰۵۱۸٫۲۵۰۱gb2.5 lit

۱۲۹۹۰

۲۵۴۷۰

Perchloric acid about 70% for analysis

EMPARTA® ACS

۱٫۹۳۰۰۵٫۰۵۲۱gb500 ml1370

۱٫۹۳۰۰۵٫۲۵۲۱gb2.5 lit6160

Perchloric acid 70-72% for analysis

EMSURE® ACS, ISO, Reag. Ph Eur

۱٫۰۰۵۱۹٫۱۰۰۱gb1 lit14440

۱٫۰۰۵۱۹٫۲۵۰۱gb2.5 lit28300

                                    ۲۸۷۳۰۱٫۰۰۵۱۹٫۲۵۱۰ safe break 2.5 lit

Perchloric acid about 70% for diamond

industry GR

۶۱۷۸۷۷۰۵۰۰۱۷۳۰ gb500 ml1720

Periodic acid EMPLURA®

۱٫۹۳۴۲۱٫۰۱۲۱gb100 g

 ۳۷۰

۱۰۴۰

۱۷۱۰

Nitric acid 69% for analysis EMSURE®

ACS, Reag. Ph Eur

۱٫۰۱۷۹۹٫۱۰۰۰gb1 lit3280

۱٫۰۱۷۹۹٫۲۵۰۰gb2.5 lit6420

۱٫۰۱۷۹۹٫۲۵۱۰ safe break 2.5 lit6750

Nitrobenzene for analysis EMPARTA® ACS

۱٫۹۴۹۴۸٫۰۵۲۱gb500 ml600

۱٫۹۴۹۴۸٫۲۵۲۱gb2.5 lit2620

O-Cresol for Synthesis

۸۰۹۶۹۲۰۵۰۰۱۷۳۰ gb

۵۰۰ g

۷۷۰

۵۰۰ ml370

۲٫۵ lit1320

 ۲۵ lit On Application

Paraffin wax 58-60 Block form (single block)

۶۱۷۵۹۳۰۵۰۰۱۷۳۰ ppc 500 g510

Paraffin wax 58-60°C

۶۱۷۸۲۴۰۵۰۰۱۷۳۰ ss

۶۱۷۸۲۴۲۰۰۰۱۷۳۰ ss

Paraffin wax 60-62°C

۶۱۷۸۲۳۰۵۰۰۱۷۳۰ ss

۶۱۷۸۲۳۲۰۰۰۱۷۳۰ ss

۵۰۰ g

  ۲ kg

۵۰۰ g

  ۲ kg

 ۶۹۰

۲۲۲۰

 ۶۸۰

۲۱۸۰

۴۵۵۰

Periodic acid for analysis EMSURE®

۱٫۰۰۵۲۴٫۰۱۰۰gb100 g29760

Petroleum benzine

۱٫۹۴۵۲۰٫۰۵۲۱

۱٫۹۴۵۲۰٫۲۵۲۱

۱٫۹۴۵۲۰٫۹۰۲۷

۴۰-۶۰ °C EMPLURA®

gb500 ml540

gb2.5 lit2230

md25 lit On Application

Octane-1-sulfonic acid sodium salt for ion

pair chromatography LiChropur®

۶۱۸۵۰۷۰۰۲۵۱۷۳۰ gb25 gm2230

Octane-1-sulphonic acid sodium salt

monohydrate LiChropur®

۶۱۸۵۶۹۰۰۲۵۱۷۳۰ gb25 g2000

۱-Octanol for synthesis

۸٫۲۰۹۳۱٫۰۵۲۱gb

۸٫۲۰۹۳۱٫۲۵۲۱gb

Oleic acid Pure

۶۱۸۲۱۶۰۵۰۰۱۷۳۰ gb

۶۱۸۲۱۶۲۵۰۰۱۷۳۰ gb

۵۰۰ ml

۲٫۵ lit

۵۰۰ ml

۲٫۵ lit

۱۱۹۰

۶۰۸۰

 ۵۵۰

۲۰۹۰

۲۶۰

Paraffin wax with ceresin congealing

point 60°C

۶۱۷۸۵۲۰۵۰۰۱۷۳۰ ss500 g800

۶۱۷۸۵۲۲۰۰۰۱۷۳۰ ss2 kg2370

Pentane-1-sulfonic acid sodium salt for ion

pair chromatography LiChropur®

۶۱۸۵۰۸۰۰۲۵۱۷۳۰ gb25 gm2230

Pentane-1-sulfonic acid sodium salt

monohydrate LiChropur®

۶۱۸۵۶۸۰۰۲۵۱۷۳۰ gb25 gm

n-Pentane EMPLURA®

۱٫۹۴۵۱۸٫۰۵۲۱gb

۱٫۹۴۵۱۸٫۲۵۲۱gb

Petroleum benzine boiling range 40-60°C

for analysis EMPARTA® ACS

۱٫۰۷۰۵۵٫۰۵۲۱gb500 ml610

۱٫۰۷۰۵۵٫۲۵۲۱gb2.5 lit2430

Petroleum benzine

EMPLURA®

۱٫۹۴۵۲۲٫۰۵۲۱

۱٫۹۴۵۲۲٫۲۵۲۱

۱٫۹۴۵۲۲٫۹۰۲۷

۶۰-۸۰ °C

gb

gb

md

۵۰۰ ml340

۲٫۵ lit1350

 ۲۵ lit On Application

۲۰۰۰

Orange G stain for microscopy

۶۱۸۰۵۱۰۰۲۵۱۷۳۰ gb25 g

Oxalic acid dihydrate EMPLURA®

۱٫۹۳۴۱۸٫۰۵۲۱pb500 g350

۱٫۹۳۴۱۸٫۵۰۲۱pb5 kg2650

۱٫۹۳۴۱۸٫۹۰۵۱fd50 kg On Application

۵۰۰ ml On Application

۲٫۵ lit On Application

n-Pentane for analysis EMPARTA®

۱٫۰۷۰۵۴٫۰۵۲۱gb500 ml On Application

۱٫۰۷۰۵۴٫۲۵۲۱gb2.5 lit On Application

Petroleum benzine boiling range 60-80°C

for analysis EMPARTA®

۱٫۰۷۰۵۷٫۰۵۲۱gb500 ml400

۱٫۰۷۰۵۷٫۲۵۲۱gb2.5 lit1450

۱٫۰۷۰۵۷٫۹۰۲۷md25 lit On Application

gb – glass bottles; md – metal drum; PE – polythylene; pjc – plastic can; Al – aluminium; ** P.O. & EUD needed

۴۶

MERCKgroup.com

For enquiries write to lifescienceindia@merckgroup.com

Product Order

No.

Pack

Unit Price

         `

Product Order

No.

Pack

Unit Price

         `

Product Order

No.

Pack

Unit Price

         `

pH indicator solution (pH 4 to 11) —

See Universal indicator solution

pH indicator paper pH 1.0 – 14.0 (with

colour scale) Handy Pack

۶۱۷۷۰۶۰۰۰۱۱۷۳۰ pc10 bkts280

pH indicator paper pH 2.0-10.5 (with

colour scale) Handy Pack

۶۱۷۶۹۵۰۰۰۱۱۷۳۰ pc10 bkts

Phosphomolybdic acid for analysis

EMPARTA® ACS

۱٫۹۳۰۲۲٫۰۰۲۶gb25 g

۱۷۰۰

Potassium aluminium sulfate

dodecahydrate EMPLURA®

۱٫۹۳۶۹۹٫۰۵۲۱pb500 g

۲۴۰

۳۰۰

Ortho-Phosphoric acid min. 85%

EMPLURA®

۱٫۹۳۴۰۳٫۰۵۲۱pb500 ml610

۱٫۹۳۴۰۳٫۲۵۲۱pb2.5 lit2670

۱٫۹۳۴۰۳٫۵۰۲۱pjc5 lit4900

۱٫۹۳۴۰۳٫۹۰۲۶pjc25 lit On Application

Ortho-Phosphoric acid 88% for analysis

EMPARTA® ACS

۱٫۹۳۰۰۳٫۰۵۲۱gb500 ml680

۱٫۹۳۰۰۳٫۲۵۲۱gb2.5 lit3530

۱٫۹۳۰۰۳٫۵۰۲۱pjc5 lit6010

۱٫۹۳۰۰۳٫۹۰۲۶pjc25 lit On Application

Ortho-Phosphoric acid 85% for analysis

EMSURE® ACS, ISO, Reag. Ph Eur

۱٫۰۰۵۷۳٫۱۰۰۰gb1 lit8280

۱٫۰۰۵۷۳٫۲۵۰۰gb2.5 lit16220

                                   ۱۸۱۲۰۱٫۰۰۵۷۳٫۲۵۱۰ safe break 2.5 lit

Ortho-Phosphoric acid for Chromatography

۶۱۸۷۲۴۱۰۰۰۱۷۳۰ gb1 lit3880

Phosphorus pentoxide for analysis

EMPARTA® ACS

۱٫۹۳۹۱۳٫۰۲۵۱pb250 g

۱٫۹۳۹۱۳٫۱۰۲۱pb1 kg

Phthalic acid for synthesis

۶۲۲۲۹۸۰۵۰۰۱۷۳۰ pb500 g

Phthalic anhydride for synthesis

۸۰۰۵۹۲۰۵۰۰۱۷۳۰ pb500 g

Picric acid Purified

۶۱۸۳۸۷۰۵۰۰۱۷۳۰ pb

Potassium antimony tartrate —

See Potassium antimony (III) oxide

tartrate Potassium biphosphate —

See Potassium dihydrogen phosphate

Potassium antimony(III) oxide tartrate

hemihydrate for analysis EMPARTA®

۱٫۹۳۲۴۰٫۰۲۵۱pb250 g1020

Potassium bromate for analysis

EMPARTA® ACS

۱٫۹۳۲۹۷٫۰۵۲۱pb500 g

۱٫۹۳۲۹۷٫۵۰۲۱pb5 kg

Reagents & Chemicals

pH indicator paper pH 2.0-4.5 (with colour

scale) Handy Pack

۶۱۷۷۰۰۰۰۰۱۱۷۳۰ pc10 bkts310

pH indicator paper pH 3.5 – 6.0 (with

colour scale) Handy Pack

۶۱۷۷۰۱۰۰۰۱۱۷۳۰ pc10 bkts

pH indicator paper pH 3.8 – 5.3 (with

colour scale) Handy Pack

۶۱۷۷۰۵۰۰۰۱۱۷۳۰ pc10 bkts

pH indicator paper pH 5.0 – 7.5 (with

colour scale) Handy Pack

۶۱۷۷۰۲۰۰۰۱۱۷۳۰ pc10 bkts

pH indicator paper pH 6.5 – 9.0 (with

colour scale) Handy Pack

۶۱۷۷۰۳۰۰۰۱۱۷۳۰ pc10 bkts

۳۰۰

 ۹۲۰

۸۴۶۰

۳۰۰

Potassium bromate for analysis EMSURE®

ACS, ISO, Reag. Ph Eur

۱٫۰۴۹۱۲٫۰۱۰۰mc 100 g10440

۱٫۰۴۹۱۲٫۰۲۵۰mc 250 g13900

Potassium bromide EMPLURA®

۱٫۹۳۶۷۲٫۰۵۲۱pb500 g

Potassium bromide GR

۶۱۸۷۰۴۰۵۰۰۱۷۳۰ pb

۵۰۰ g

۸۹۰

۱۰۴۰

۳۰۰

۳۰۰

pH indicator paper pH 8.0 – 10.5 (with

colour scale) Handy Pack

۶۱۷۷۰۴۰۰۰۱۱۷۳۰ pc10 bkts300

pH indicator paper Univ ind pH 1-10

(including colour scale)

۱۰۹۵۲۵۰۰۰۱۱۷۳۰ cp1 bkts

pH indicator paper Univ ind pH 1-10

accurate to 1 pH unit (including

colour scale)

۱۰۹۵۲۶۰۰۰۱۱۷۳۰ ctn1 roll

 ۵۷۰

۲۰۶۰

Potassium bromide for analysis EMSURE®

ACS, Reag. Ph Eur

۱٫۰۴۹۰۵٫۰۵۰۰pb500 g3390

Potassium carbonate EMPLURA®

۱٫۹۳۶۳۲٫۰۵۲۱pb500 g420

۱٫۹۳۶۳۲٫۹۰۵۱fd50 kg On Application

Potassium carbonate for analysis

EMSURE® ACS, ISO, Reag. Ph Eur

۱٫۰۴۹۲۸٫۰۵۰۰pb500 g

۱٫۰۴۹۲۸٫۱۰۰۰pb1 kg

۵۳۰

۲۷۰

۵۰۰

۵۰۰ g

۱۱۳۰

۵۲۳۰

۸۰۴۰

۲۹۰

۱-۱۰-Phenanthroline monohydrate for

analysis EMPARTA® ACS

۱٫۹۴۹۴۰٫۰۰۰۶gb5 g780

۱٫۹۴۹۴۰٫۰۰۲۶gb25 g3210

Phenol for analysis EMPARTA® ACS

۱٫۹۴۹۰۳٫۰۵۲۱gb500 g

Phenol for synthesis

۸٫۲۲۲۹۶٫۰۵۲۱gb

۵۰۰ g

۶۴۰

۶۱۰

Piperidine EMPLURA®

۱٫۹۴۵۱۱٫۰۵۲۱gb

۱٫۹۴۵۱۱٫۲۵۲۱gb

۵۰۰ ml

۲٫۵ lit

۲۱۰۰

۶۹۴۰

Potassium chloride EMPLURA®

۱٫۹۳۶۳۸٫۰۵۲۱pb500 g210

۱٫۹۳۶۳۸٫۹۰۵۱fd50 kg On Application

Potassium chloride for analysis

EMPARTA® ACS

۱٫۹۳۲۳۸٫۰۵۲۱pb500 g

۱٫۹۳۲۳۸٫۵۰۲۱pb5 kg

Potassium chloride

۱٫۰۴۹۳۶٫۰۲۵۰

۱٫۰۴۹۳۶٫۰۵۰۰

۱٫۰۴۹۳۶٫۱۰۰۰

۱٫۰۴۹۳۶٫۵۰۰۰

Polyethylene glycol 200 for synthesis

۸٫۰۷۴۸۳٫۰۵۲۱gb500 ml500

۸٫۰۷۴۸۳٫۲۵۲۱gb2.5 lit2330

Polyethylene glycol 300 for synthesis

۸٫۰۷۴۸۴٫۰۵۲۱gb500 ml610

۸٫۰۷۴۸۴٫۲۵۲۱gb2.5 lit2620

Polyethylene glycol 400 for synthesis

۸٫۰۷۴۸۵٫۰۵۲۱gb500 ml550

۸٫۰۷۴۸۵٫۲۵۲۱gb2.5 lit2280

Polyethylene glycol 600 for synthesis

۸٫۰۷۴۸۶٫۰۵۲۱gb500 ml660

۸٫۰۷۴۸۶٫۲۵۲۱gb2.5 lit2620

Polyethylene glycol 6000 for synthesis

۸٫۰۷۴۹۱٫۰۵۲۱pb500 g610

۸٫۰۷۴۹۱٫۹۰۲۷fd25 kg On Application

Potassium acetate EMPLURA®

۱٫۹۳۷۱۴٫۰۵۲۱pb500 g

 ۲۹۰

۲۴۵۰

Phenolphthalein 1% indicator solution

۶۱۸۴۱۷۰۱۲۵۱۷۳۰ pb125 ml150

Phenolphthalein indicator 25 KG

۶۰۷۲۳۳۹۰۲۶۱۷۳۰ fd25 kg On Application

Phenolphthalein indicator pH 8.2 – 9.8

۶۰۷۲۳۳۰۰۵۰۱۷۳۰ gb50 g350

ph-Indicator paper universal indicator P

۱۰۹۵۲۷۰۰۰۱۱۷۳۰ pc1 refill260

Phloroglucinol (1,3,5-trihydroxybenzene)

for analysis EMPARTA®

۱٫۹۴۹۴۵٫۰۰۲۶gb25 g3850

S : The items can be transported only by Sea Freight

C : The items can be transported by Air Cargo

B : The items can be supplied against end user order copy only

# : Available till stocks last

for analysis EMSURE®

pb250 g3170

pb500 g5120

pb1 kg7870

pb5 kg27550

۱۰۲۰

۹۱۳۰

Potassium chromate EMPLURA®

۱٫۹۳۶۶۰٫۰۵۲۱pb500 g

۱٫۹۳۶۶۰٫۵۰۲۱pb5 kg

Potassium chromate for analysis

EMPARTA® ACS

۱٫۹۳۲۶۰٫۰۵۲۱pb500 g

۱۰۴۰

۴۸۰

Potassium chromate for analysis EMSURE®

ACS, Reag. Ph Eur

۱٫۰۴۹۵۲٫۰۲۵۰pb250 g5490

۱٫۰۴۹۵۲٫۱۰۰۰pb1 kg13700

۴۷

Part 1

Product Order

No.

Advanced Analytics

Pack

Unit Price

         `

Product Order

No.

Pack

Unit Price

         `

Product Order

No.

Pack

Unit Price

         `

tri-Potassium citrate monohydrate Purified

۶۱۷۵۶۵۰۵۰۰۱۷۳۰ pb500 g470

Potassium dichromate (0.1N) Titrisol®

۶۱۸۷۱۶۰۰۰۱۱۷۳۰ pa3 a370

Potassium dichromate EMPLURA

۱٫۹۳۶۱۵٫۰۵۲۱pb500 g1010

۱٫۹۳۶۱۵٫۲۵۲۱pb2.5 kg4430

۱٫۹۳۶۱۵٫۹۰۵۱fd50 kg On Application

®

Potassium hexacyanoferrate(II) trihydrate

EMPLURA®

۱٫۹۳۶۸۶٫۰۵۲۱pb500 g900

Potassium hexacyanoferrate(II)

trihydrate for analysis EMSURE® ACS,

ISO,Reag. Ph Eur

۱٫۰۴۹۸۴٫۰۱۰۰pb100 g2610

۱٫۰۴۹۸۴٫۰۵۰۰pb500 g5670

Potassium hexacyanoferrate(III) EMPLURA®

۱٫۹۳۶۶۷٫۰۵۲۱pb500 g1560

Potassium hydroxide flakes EMPLURA®

۱٫۹۳۵۰۵٫۰۵۲۱pb500 g380

۱٫۹۳۵۰۵٫۵۰۲۱pb5 kg2700

۱٫۹۳۵۰۵٫۹۰۵۱fd50 kg On Application

Potassium hydroxide pellets EMPLURA®

۱٫۹۳۵۰۳٫۰۵۲۱pb500 g480

۱٫۹۳۵۰۳٫۵۰۲۱pb5 kg3480

۱٫۹۳۵۰۳٫۹۰۵۱fd50 kg On Application

Potassium hydroxide pellets for analysis

EMPARTA®

۱٫۹۳۱۰۳٫۰۵۲۱pb500 g570

۱٫۹۳۱۰۳٫۵۰۲۱pb5 kg4030

۱٫۹۳۱۰۳٫۹۰۵۱fd50 kg On Application

Potassium hydroxide pellets for analysis

(MAX. 0.002% NA) EMSURE® ACS, ISO,

Reag. Ph Eur

۱٫۰۵۰۲۱٫۰۲۵۰pb250 g8300

۱٫۰۵۰۲۱٫۱۰۰۰pb1 kg18430

۱٫۰۵۰۲۱٫۵۰۰۰pb5 kg66640

Potassium hydroxide pellets for analysis

EMSURE®

۱٫۰۵۰۳۳٫۰۵۰۰pb500 g2320

۱٫۰۵۰۳۳٫۱۰۰۰pb1 kg3550

۱٫۰۵۰۳۳٫۵۰۰۰pb5 kg12820

Potassium iodate EMPLURA®

۱٫۹۳۶۶۲٫۰۱۲۱gb100 g

Potassium iodate for analysis

EMPARTA® ACS

۱٫۹۳۲۶۲٫۰۱۲۱gb100 g

۱۴۰۰

Potassium dichromate for analysis

EMPARTA® ACS

۱٫۹۳۲۱۵٫۰۵۲۱pb500 g

۱٫۹۳۲۱۵٫۲۵۲۱pb2.5 kg

Potassium dichromate for analysis

EMSURE® ACS, ISO, Reag. Ph Eur

۱٫۰۴۸۶۴٫۰۵۰۰pb500 g

۱٫۰۴۸۶۴٫۱۰۰۰pb1 kg

۱٫۰۴۸۶۴٫۵۰۰۰pb5 kg

۱۰۷۰

۴۷۳۰

۱۰۲۸۰

۱۵۸۳۰

۵۵۳۲۰

Potassium hexacyanoferrate(III) for

analysis EMSURE® ACS,Reag. Ph Eur

۱٫۰۴۹۷۳٫۰۱۰۰pb100 g3590

۱٫۰۴۹۷۳٫۰۲۵۰pb250 g4770

۱٫۰۴۹۷۳٫۱۰۰۰pb1 kg11930

Potassium hydrogen carbonate EMPLURA®

۱٫۹۳۶۹۸٫۰۵۲۱pb500 g520

Potassium hydrogen carbonate for analysis

EMSURE® ACS

۱٫۰۴۸۵۴٫۰۵۰۰pb500 g6210

di-Potassium hydrogen phosphate

anhydrous EMPLURA®

۱٫۹۳۶۳۰٫۰۵۲۱pb500 g680

۱٫۹۳۶۳۰٫۹۰۵۱fd50 kg On Application

di-Potassium hydrogen phosphate

anhydrous for analysis EMPARTA®

۱٫۹۳۲۳۰٫۰۵۲۱pb500 g810

۱٫۹۳۲۳۰٫۵۰۲۱pb5 kg6620

۱٫۹۳۲۳۰٫۹۰۵۱fd50 kg On Application

di-Potassium hydrogen phosphate

anhydrous for analysis EMSURE®

۱٫۰۵۱۰۴٫۱۰۰۰pb1 kg

Potassium dihydrogen orthophosphate for

Chromatography

۶۱۸۵۵۳۰۵۰۰۱۷۳۰ pb500 g1180

Potassium dihydrogen phosphate

EMPLURA®

۱٫۹۳۶۰۵٫۰۵۲۱pb500 g590

۱٫۹۳۶۰۵٫۹۰۵۱fd50 kg On Application

Potassium dihydrogen phosphate for

analysis EMPARTA® ACS

۱٫۹۳۲۰۵٫۰۵۲۱pb500 g720

۱٫۹۳۲۰۵٫۵۰۲۱pb5 kg5510

۱٫۹۳۲۰۵٫۹۰۵۱fd50 kg On Application

Potassium dihydrogen phosphate for

analysis EMSURE® ISO

۱٫۰۴۸۷۳٫۰۲۵۰pb250 g1740

۱٫۰۴۸۷۳٫۱۰۰۰pb1 kg4340

۱٫۰۴۸۷۳٫۵۰۰۰pb5 kg15120

Potassium disulfate for analysis

EMPARTA® ACS

۱٫۹۳۲۸۸٫۰۵۲۱pb500 g

۱۸۳۰

۸۳۶۰

۷۴۳۰

di-Potassium hydrogen orthophosphate for

chromatography LiChropur®

۶۱۸۵۵۷۰۵۰۰۱۷۳۰ pb500 gm2000

di-Potassium oxalate monohydrate

EMPLURA®

۱٫۹۳۶۸۳٫۰۵۲۱pb500 g

Potassium iodate for analysis EMSURE®

ACS, ISO, Reag. Ph Eur

۱٫۰۵۰۵۱٫۰۱۰۰pb100 g6990

۱٫۰۵۰۵۱٫۰۵۰۰pb500 g15130

Potassium iodide EMPLURA®

۱٫۹۳۶۰۱٫۰۲۵۱pb250 g3920

۱٫۹۳۶۰۱٫۰۵۲۱pb500 g7540

۱٫۹۳۶۰۱٫۵۰۲۱pb5 kg72900

۱٫۹۳۶۰۱٫۹۰۵۱pd50 kg On Application

Potassium iodide for analysis EMPARTA®

۱٫۹۳۲۰۱٫۰۱۲۱gb100 g1850

۱٫۹۳۲۰۱٫۰۲۵۱pb250 g4240

۱٫۹۳۲۰۱٫۰۵۲۱pb500 g8180

۱٫۹۳۲۰۱٫۵۰۲۱pb5 kg79330

۱٫۹۳۲۰۱٫۹۰۵۱pd50 kg On Application

Potassium iodide for analysis EMSURE®

ISO, Reag. Ph Eur

۱٫۰۵۰۴۳٫۰۲۵۰pb250 g15890

۱٫۰۵۰۴۳٫۰۵۰۰pb500 g25810

۱٫۰۵۰۴۳٫۱۰۰۰pb1 kg39710

۱٫۰۵۰۴۳٫۲۵۰۰pb2.5 kg79410

Potassium metabisulphite —

See potassium disulfite

Potassium persulfate —

See potassium peroxodisulfate

Potassium phosphate monobasic —

See potassium dihydrogen Phosphate

Potassium disulfate (potassium

pyrosulfate) for analysis EMSURE® ACS

۱٫۰۵۱۰۷٫۱۰۰۰pb1 kg17030

۱٫۰۵۱۰۷٫۵۰۰۰pb5 kg59610

Potassium disulfite

۱٫۹۳۶۶۸٫۰۵۲۱

۱٫۹۳۶۶۸٫۵۰۲۱

۱٫۹۳۶۶۸٫۹۰۵۱

Potassium disulfite

۱٫۰۵۰۵۷٫۰۵۰۰

۱٫۰۵۰۵۷٫۱۰۰۰

۱٫۰۵۰۵۷٫۲۵۰۰

EMPLURA®

pb500 g470

pb5 kg4230

fd50 kg On Application

for analysis EMSURE®

pb500 g3590

pb1 kg5520

pb2.5 kg11030

۱۰۷۰

®

۵۶۰

di-Potassium oxalate monohydrate for

analysis EMSURE® ACS

۱٫۰۵۰۷۳٫۰۲۵۰pb250 g4120

۱٫۰۵۰۷۳٫۱۰۰۰pb1 kg10290

Potassium hydrogen phthalate Purified

۶۱۷۶۰۳۰۵۰۰۱۷۳۰ pb500 g630

Potassium hydrogen phthalate for analysis

EMPARTA® ACS

۱٫۹۳۲۷۱٫۰۵۲۱pb500 g720

Potassium hydrogen phthalate for analysis

EMSURE® Reag. Ph Eur

۱٫۰۴۸۷۴٫۰۲۵۰pb250 g5560

۱٫۰۴۸۷۴٫۱۰۰۰pb1 kg13870

Potassium hydrogen phthalate for

chromatography LiChropur®

۶۱۸۵۵۵۰۵۰۰۱۷۳۰ pb500 gm

Potassium fluoride EMPLURA®

۱٫۹۳۶۲۷٫۰۵۲۱pb500 g

Potassium fluoride for analysis EMPARTA

۱٫۹۳۲۲۷٫۰۵۲۱pb500 g2270

Potassium fluoride for analysis

EMSURE® ACS

۱٫۰۴۹۹۴٫۰۲۵۰pb250 g

۱٫۰۴۹۹۴٫۱۰۰۰pb1 kg

 ۷۱۳۰

۱۷۷۸۰

۱۱۸۰

gb – glass bottles; md – metal drum; PE – polythylene; pjc – plastic can; Al – aluminium; ** P.O. & EUD needed

۴۸

MERCKgroup.com

For enquiries write to lifescienceindia@merckgroup.com

Product Order

No.

Pack

Unit Price

         `

Product Order

No.

Pack

Unit Price

         `

Product Order

No.

Pack

Unit Price

         `

Potassium nitrate EMPLURA®

۱٫۹۳۶۲۵٫۰۵۲۱pb500 g480

۱٫۹۳۶۲۵٫۵۰۲۱pb5 kg3290

۱٫۹۳۶۲۵٫۹۰۵۱fd50 kg On Application

Potassium nitrate for analysis

EMPARTA® ACS

۱٫۹۳۲۲۵٫۰۵۲۱pb500 g520

۱٫۹۳۲۲۵٫۵۰۲۱pb5 kg3680

۱٫۹۳۲۲۵٫۹۰۵۱fd50 kg On Application

Potassium nitrate for analysis EMSURE®

ISO, Reag. Ph Eur

۱٫۰۵۰۶۳٫۰۵۰۰pb500 g3070

۱٫۰۵۰۶۳٫۱۰۰۰pb1 kg4730

۱٫۰۵۰۶۳٫۵۰۰۰pb5 kg16500

Potassium permanganate EMPLURA®

۱٫۹۳۶۱۰٫۰۵۲۱pb500 g670

۱٫۹۳۶۱۰٫۵۰۲۱pb5 kg6160

۱٫۹۳۶۱۰٫۹۰۲۶fd25 kg On Application

Potassium permanganate for analysis

EMPARTA® ACS

۱٫۹۳۲۱۰٫۰۵۲۱pb500 g720

Potassium permanganate solution for

۵۰۰ ml c(KMnO4) = 0.02 mol/ l (0.1N)

Titrisol®

۶۰۹۹۳۵۰۰۰۱۱۷۳۰ ga3 a580

Potassium peroxodisulfate Extra Pure

۱۰۵۰۹۰۰۵۰۰۱۷۳۰ pb500 g

۶۷۰

Potassium sulfate for analysis EMSURE®

ACS, ISO, Reag. Ph Eur

۱٫۰۵۱۵۳٫۰۵۰۰pb500 g3230

۱٫۰۵۱۵۳٫۱۰۰۰pb1 kg4950

۱٫۰۵۱۵۳٫۵۰۰۰pb5 kg17310

Potassium thiocyanate EMPLURA®

۱٫۹۳۶۰۸٫۰۵۲۱pb500 g990

۱٫۹۳۶۰۸٫۹۰۵۱fd50 kg On Application

Potassium thiocyanate for analysis

EMPARTA® ACS

۱٫۹۳۲۰۸٫۰۵۲۱pb500 g

Potassium thiocyanate for analysis

EMSURE® ACS, ISO, Reag. Ph Eur

۱٫۰۵۱۲۵٫۰۲۵۰pb250 g

۱٫۰۵۱۲۵٫۱۰۰۰pb1 kg

۱-(۲-Pyridylazo)-2-naphthol (PAN) for

analysis EMPARTA® ACS

۱٫۹۳۳۲۳٫۰۰۰۶gb5 g7930

Pyridine EMPLURA®

۱٫۰۷۴۶۲٫۰۵۲۱gb

۱٫۰۷۴۶۲٫۲۵۲۱gb

۱٫۰۷۴۶۲٫۹۰۲۷pjc

۵۰۰ ml1040

۲٫۵ lit4750

 ۲۵ lit On Application

Reagents & Chemicals

۱۱۷۰

Pyridine for analysis EMPARTA® ACS

۱٫۹۴۶۰۱٫۰۵۲۱gb500 ml1130

۱٫۹۴۶۰۱٫۲۵۲۱gb2.5 lit5580

Pyridine for analysis EMSURE® ACS, Reag.

Ph Eur

۱٫۰۹۷۲۸٫۰۱۰۰gb100 ml1680

۱٫۰۹۷۲۸٫۰۵۰۰gb500 ml8500

۱٫۰۹۷۲۸٫۱۰۰۰gb1 lit14560

۱٫۰۹۷۲۸٫۲۵۰۰gb2.5 lit30350

Pyrogallol EMPLURA®

۱٫۹۴۹۵۲٫۰۱۲۱gb

۱۰۰ g

۲۳۵۰

 ۴۲۱۰

۱۰۴۸۰

۱-۲-Propanediol EMPLURA®

۸٫۲۲۳۲۴٫۰۵۲۱pb500 ml560

۸٫۲۲۳۲۴٫۲۵۲۱pb2.5 lit2090

۸٫۲۲۳۲۴٫۹۰۲۷pjc25 lit On Application

۱-Propanol EMPLURA®

۱٫۰۰۹۹۶٫۰۵۲۱gb

۱٫۰۰۹۹۶٫۲۵۲۱gb

۱٫۰۰۹۹۶٫۹۰۲۷pjc

۱٫۰۰۹۹۶٫۹۲۲۱md

۵۰۰

۲٫۵

 ۲۵

۲۰۰

ml490

lit1920

lit On Application

lit On Application

Resorcinol for analysis EMPARTA® ACS

۱٫۹۴۹۲۷٫۰۱۲۱pb100 g870

Resorcinol recryst. Extra pure

۶۰۷۵۹۰۰۲۵۰۱۷۳۰ pb250 g

۱۳۰۰

۱-Propanol for analysis EMSURE® ACS,

Reag. Ph Eur

۱٫۰۰۹۹۷٫۱۰۰۰gb1 lit6000

۱٫۰۰۹۹۷٫۲۵۰۰gb2.5 lit12520

۱-Propanol for Chromatography

۶۱۸۶۶۳۱۰۰۰۱۷۳۰ gb1 lit

۲-Propanol EMPLURA®

۱٫۹۴۵۲۴٫۰۵۲۱pb

۱٫۹۴۵۲۴٫۲۵۲۱pb

۱٫۹۴۵۲۴٫۵۰۲۱pjc

۱٫۹۴۵۲۴٫۹۰۲۷pjc

۱٫۹۴۵۲۴٫۹۲۲۱md

۵۰۰

۲٫۵

  ۵

 ۲۵

۲۰۰

۳۵۶۰

Salicylic acid for analysis EMPARTA® ACS

۱٫۹۴۹۲۹٫۰۵۲۱pb500 g730

Silica gel 100-200 mesh for column

chromatography

۶۱۸۶۰۸۰۵۰۰۱۷۳۰ pb500 g660

۶۱۸۶۰۸۹۰۲۶۱۷۳۰ pd25 kg On Application

Silica gel 230-400 mesh for column

chromatography

۶۱۸۶۰۹۰۵۰۰۱۷۳۰ pb500 g880

۶۱۸۶۰۹۹۰۲۶۱۷۳۰ pd25 kg On Application

Silica gel 60-120 mesh for column

chromotography

۶۱۸۰۶۲۰۵۰۰۱۷۳۰ pb500 g620

۶۱۸۰۶۲۹۰۲۷۱۷۳۰ fd25 kg On Application

Silica gel G for TLC

۶۱۷۶۳۱۰۲۵۰۱۷۳۰ pb

۶۱۷۶۳۱۰۵۰۰۱۷۳۰ pb

۶۱۷۶۳۱۱۰۰۰۱۷۳۰ pb

۲۵۰ g

۵۰۰ g

  ۱ kg

 ۴۳۰

 ۷۰۰

۱۲۴۰

۳۷۵۰

Potassium peroxodisulfate for analysis

EMPARTA® ACS

۱٫۹۳۳۰۶٫۰۵۲۱pb500 g830

Potassium peroxodisulfate for analysis

EMSURE®

۱٫۰۵۰۹۱٫۰۲۵۰pb250 g3680

۱٫۰۵۰۹۱٫۱۰۰۰pb1 kg9190

Potassium sodium tartrate tetrahydrate

EMPLURA®

۱٫۹۳۶۲۶٫۰۵۲۱pb500 g1120

Potassium sodium tartrate tetrahydrate for

analysis EMPARTA® ACS

۱٫۹۳۲۲۶٫۰۵۲۱pb500 g1310

Potassium sodium tartrate tetrahydrate for

analysis EMSURE® ACS, ISO, Reag. Ph Eur

۱٫۰۸۰۸۷٫۰۵۰۰pb500 g5340

۱٫۰۸۰۸۷٫۱۰۰۰pb1 kg8220

۱٫۰۸۰۸۷٫۵۰۰۰pb5 kg28710

Potassium sorbate for analysis EMPARTA

۱٫۹۳۳۱۱٫۱۰۲۱pb1 kg2220

۱٫۹۳۳۱۱٫۵۰۲۱pb5 kg11800

®

ml350

lit1220

lit2320

lit On Application

lit On Application

۲-Propanol for analysis EMPARTA® ACS

۱٫۰۷۰۲۲٫۰۵۲۱gb500 ml430

۱٫۰۷۰۲۲٫۲۵۲۱gb2.5 lit1540

۱٫۰۷۰۲۲٫۹۰۲۷pjc25 lit On Application

۲-Propanol for analysis EMSURE® ACS,

ISO, Reag. Ph Eur

۱٫۰۹۶۳۴٫۱۰۰۰gb1 lit4120

۱٫۰۹۶۳۴٫۱۰۱۱PE1 lit3750

۱٫۰۹۶۳۴٫۲۵۰۰gb2.5 lit7070

۱٫۰۹۶۳۴٫۲۵۱۱PE2.5 lit6420

۲-Propanol for Chromatography

۶۰۱۰۴۰۱۰۰۰۱۷۳۰ gb1 lit

۶۰۱۰۴۰۲۵۰۰۱۷۳۰ gb2.5 lit

 ۷۶۰

۱۷۲۰

Silica gel GF 254 for TLC

۶۱۷۶۴۱۰۵۰۰۱۷۳۰ pb500 g

Silica gel GF 254 for TLC 25 KG

۶۱۷۶۴۱۹۰۲۶۱۷۳۰ pd25 kg On Application

Silica gel H for TLC

۶۱۸۰۶۳۰۵۰۰۱۷۳۰ pb

۵۰۰ g

۷۲۰

۴۱۳۰

Potassium sulfate EMPLURA®

۱٫۹۳۶۴۹٫۰۵۲۱pb500 g

۱٫۹۳۶۴۹٫۵۰۲۱pb5 kg

 ۳۸۰

۲۴۵۰

Propionic acid for analysis EMPARTA®

۱٫۹۴۹۳۸٫۰۵۲۱gb500 ml490

۱٫۹۴۹۳۸٫۲۵۲۱gb2.5 lit2140

Propyl gallate Extra pure

۶۱۸۲۳۷۰۵۰۰۱۷۳۰ pb500 g

Propyl paraben (n-Propyl-4-

hydroxybenzoate) Extra Pure

۶۱۸۶۳۰۰۵۰۰۱۷۳۰ pb500 g

۴۷۶۰

Silica gel HF 254 for TLC

۶۱۷۶۴۵۰۵۰۰۱۷۳۰ pb500 g

Potassium sulfate for analysis EMPARTA®

ACS

۱٫۹۳۲۴۹٫۰۵۲۱pb500 g470

۱٫۹۳۲۴۹٫۵۰۲۱pb5 kg4230

S : The items can be transported only by Sea Freight

C : The items can be transported by Air Cargo

B : The items can be supplied against end user order copy only

# : Available till stocks last

Silica gel self-indicating coarse

۶۱۸۴۱۸۰۵۰۰۱۷۳۰ pb500 g430

۶۱۸۴۱۸۹۰۵۰۱۷۳۰ fd50 kg On Application

Silicon antifoaming agent

۶۱۸۰۶۵۰۱۰۰۱۷۳۰ pb100 ml

۴۴۰

۱۶۵۰

۴۹

Part 1

Product Order

No.

Advanced Analytics

Pack

Unit Price

         `

Product Order

No.

Pack

Unit Price

         `

Product Order

No.

Pack

Unit Price

         `

Silicon oil

۶۱۸۷۱۷۰۲۵۰۱۷۳۰ gb

۶۱۸۷۱۷۲۵۰۰۱۷۳۰ gb

®

۲۵۰ ml

۲٫۵ lit

 ۵۵۰

۴۴۴۰

  ۵۴۹۰

 ۲۰۹۲۰

۱۲۰۸۴۰

Sodium azide EMPLURA®

۱٫۹۴۹۶۱٫۰۵۲۱pb500 g

۲۶۲۰

Silver nitrate EMPLURA

۱٫۹۳۶۰۰٫۰۰۲۷pb25 g

۱٫۹۳۶۰۰٫۰۱۲۱pb100 g

۱٫۹۳۶۰۰٫۰۵۲۱pb500 g

Sodium azide for analysis EMPARTA® ACS

۱٫۹۴۹۱۱٫۰۱۲۱pb100 g1030

Sodium benzoate for analysis EMPARTA

۱٫۹۴۹۰۱٫۰۵۲۱pb500 g640

®

Sodium dihydrogen phosphate dihydrate

EMPLURA®

۱٫۹۳۶۲۴٫۰۵۲۱pb500 g510

۱٫۹۳۶۲۴٫۹۰۵۱fd50 kg On Application

Sodium dihydrogen phosphate dihydrate

for analysis EMSURE® Reag. Ph Eur

۱٫۰۶۳۴۲٫۰۲۵۰pb250 g2980

۱٫۰۶۳۴۲٫۱۰۰۰pb1 kg4970

۱٫۰۶۳۴۲٫۲۵۰۰pb2.5 kg9920

Sodium dihydrogen phosphate

monohydrate for analysis EMPARTA® ACS

۱٫۹۳۲۲۴٫۰۵۲۱pb500 g600

۱٫۹۳۲۲۴٫۵۰۲۱pb5 kg4630

Sodium dihydrogen phosphate

monohydrate for analysis EMSURE® ACS,

Reag. Ph Eur

۱٫۰۶۳۴۶٫۰۵۰۰pb500 g3540

۱٫۰۶۳۴۶٫۱۰۰۰pb1 kg5440

Sodium dihydrogen phosphate dihydrate

for chromatography LiChropur®

۶۱۸۵۵۶۰۵۰۰۱۷۳۰ pb500 gm1020

Sodium disulfite EMPLURA®

۱٫۹۳۶۴۲٫۰۵۲۱pb500 g260

۱٫۹۳۶۴۲٫۵۰۲۱pb5 kg1900

۱٫۹۳۶۴۲٫۹۰۵۱fd50 kg On Application

Sodium disulfite (sodium metabisulfite) for

analysis EMSURE® ACS, Reag. Ph Eur

۱٫۰۶۵۲۸٫۰۱۰۰pb100 g2330

۱٫۰۶۵۲۸٫۰۵۰۰pb500 g2520

۱٫۰۶۵۲۸٫۱۰۰۰pb1 kg3870

۱٫۰۶۵۲۸٫۵۰۰۰pb5 kg13500

Sodium dodecyl sulfate EMPLURA®

۱٫۹۴۹۵۴٫۰۵۲۱pb500 g

۱٫۹۴۹۵۴٫۵۰۲۱pb5 kg

Sodium dodecyl sulfate for analysis

EMPARTA® ACS

۱٫۹۴۹۰۴٫۰۲۵۱pb250 g

۱۰۵۰

۷۵۳۰

Silver nitrate for analysis EMPARTA® ACS

۱٫۹۳۲۰۰٫۰۰۲۷pb25 g5390

۱٫۹۳۲۰۰٫۰۱۲۱pb100 g20520

۱٫۹۳۲۰۰٫۰۵۲۱pb500 g120870

Silver nitrate for analysis EMSURE® ACS,

ISO, Reag. Ph Eur

۱٫۰۱۵۱۲٫۰۱۰۰pb100 g65630

۱٫۰۱۵۱۲٫۰۲۵۰pb250 g157490

۱٫۰۱۵۱۲٫۱۰۰۰pb1 kg437430

Silver nitrate solution 0.02 mol/l (0.02N)

۶۱۷۸۵۷۰۵۰۰۱۷۳۰ gb500 ml590

Silver nitrate solution for 500 ml c

(AgNO3) = 0.1 mol/ l (0.1N) Titrisol®

۶۰۹۹۹۰۰۰۰۱۱۷۳۰ ga3 a6510

Silver oxide for analysis EMPARTA®

۱٫۹۳۲۲۳٫۰۰۲۶pb25 g10190

Silver sulfate EMPLURA®

۱٫۹۳۶۰۴٫۰۰۲۶pb25 g

۶۰۶۰

Sodium borohydride EMPLURA®

۱٫۹۴۹۶۲٫۰۱۲۱pb100 g

۱٫۹۴۹۶۲٫۰۵۲۱pb500 g

Sodium carbonate

۱٫۹۳۶۱۱٫۰۵۲۱

۱٫۹۳۶۱۱٫۵۰۲۱

۱٫۹۳۶۱۱٫۹۰۵۱

Sodium carbonate

EMPARTA® ACS

۱٫۹۳۲۱۱٫۰۵۲۱

۱٫۹۳۲۱۱٫۵۰۲۱

۱٫۹۳۲۱۱٫۹۰۵۱

anhydrous

 pb500

 pb5

 fd50

۲۲۱۰

۹۱۵۰

EMPLURA®

g300

kg1980

kg On Application

anhydrous for analysis

pb

pb

fd

۵۰۰ g360

  ۵ kg2340

 ۵۰ kg On Application

Sodium carbonate anhydrous, for analysis

EMSURE® ACS, ISO, Reag. Ph Eur

۱٫۰۶۳۹۳٫۱۰۰۰pb1 kg10060

Sodium chloride EMPLURA®

۱٫۹۳۶۰۶٫۰۵۲۱pb500 g180

۱٫۹۳۶۰۶٫۵۰۲۱pb5 kg820

۱٫۹۳۶۰۶٫۹۰۵۱fd50 kg On Application

Sodium chloride for analysis EMPARTA®

ACS

۱٫۹۳۲۰۶٫۰۵۲۱pb500 g200

۱٫۹۳۲۰۶٫۵۰۲۱pb5 kg910

۱٫۹۳۲۰۶٫۹۰۵۱fd50 kg On Application

Sodium chloride for analysis EMSURE®

ACS,ISO, Reag. Ph Eur

۱٫۰۶۴۰۴٫۰۵۰۰pb500 g1540

۱٫۰۶۴۰۴٫۱۰۰۰pb1 kg2370

۱٫۰۶۴۰۴٫۵۰۰۰pb5 kg6610

tri-Sodium citrate

۱٫۹۳۶۱۹٫۰۵۲۱

۱٫۹۳۶۱۹٫۵۰۲۱

۱٫۹۳۶۱۹٫۹۰۵۱

dihydrate EMPLURA®

 pb500 g410

 pb5 kg2950

 fd50 kg On Application

Silver sulfate for analysis EMPARTA®

۱٫۹۳۲۰۴٫۰۰۲۶pb25 g5920

Sodium acetate anhydrous EMPLURA®

۱٫۹۳۶۴۴٫۰۵۲۱pb500 g330

۱٫۹۳۶۴۴٫۹۰۵۱fd50 kg On Application

Sodium acetate anhydrous for analysis

EMPARTA® ACS

۱٫۹۳۲۴۴٫۰۲۵۱pb250 g370

۱٫۹۳۲۴۴٫۵۰۲۱pb5 kg3200

Sodium acetate anhydrous for analysis

EMSURE® ACS, Reag. Ph Eur

۱٫۰۶۲۶۸٫۰۲۵۰pb250 g2540

۱٫۰۶۲۶۸٫۱۰۰۰pb1 kg6310

۱٫۰۶۲۶۸٫۲۵۰۰pb2.5 kg12630

Sodium acetate trihydrate EMPLURA®

۱٫۹۳۶۴۳٫۰۵۲۱pb500 g260

۱٫۹۳۶۴۳٫۵۰۲۱pb5 kg1660

۱٫۹۳۶۴۳٫۹۰۵۱fd50 kg On Application

Sodium acetate trihydrate indifferent to

potassium permanganate for analysis

EMPARTA® ACS

۱٫۹۳۲۴۳٫۰۵۲۱pb500 g290

۱٫۹۳۲۴۳٫۵۰۲۱pb5 kg1970

Sodium acetate trihydrate for analysis

indifferent to potassium permanganate

EMSURE® ACS, ISO, Reag. Ph Eur

۱٫۰۶۲۶۷٫۰۵۰۰pb500 g2410

۱٫۰۶۲۶۷٫۱۰۰۰pb1 kg3690

۱٫۰۶۲۶۷٫۵۰۰۰pb5 kg12950

۵۲۷۰

Sodium fluoride EMPLURA®

۱٫۹۳۶۷۰٫۰۵۲۱pb500 g530

۱٫۹۳۶۷۰٫۵۰۲۱pb5 kg4850

۱٫۹۳۶۷۰٫۹۰۵۱fd50 kg On Application

Sodium fluoride for analysis EMPARTA®

ACS

۱٫۹۳۲۷۰٫۰۵۲۱pb500 g960

Sodium fluoride for analysis EMSURE®

ACS, ISO, Reag. Ph Eur

۱٫۰۶۴۴۹٫۰۲۵۰pb250 g3880

۱٫۰۶۴۴۹٫۱۰۰۰pb1 kg9690

Sodium hexametaphosphate EMPLURA®

۱٫۹۳۶۹۶٫۰۵۲۱pb500 g490

۱٫۹۳۶۹۶٫۵۰۲۱pb5 kg3640

Sodium hydrogen carbonate EMPLURA®

۱٫۹۳۶۳۷٫۰۵۲۱pb500 g260

۱٫۹۳۶۳۷٫۹۰۵۱fd50 kg On Application

Sodium hydrogen carbonate for analysis

EMPARTA® ACS

۱٫۹۳۲۳۷٫۰۵۲۱pb500 g300

۱٫۹۳۲۳۷٫۹۰۵۱fd50 kg On Application

tri-Sodium citrate dihydrate for analysis

EMPARTA® ACS

۱٫۹۳۲۱۹٫۰۵۲۱pb500 g620

tri-Sodium citrate dihydrate for analysis

EMSURE® ACS, ISO, Reag. Ph Eur

۱٫۰۶۴۴۸٫۰۵۰۰pb500 g3080

۱٫۰۶۴۴۸٫۱۰۰۰pb1 kg4740

۱٫۰۶۴۴۸٫۵۰۰۰pb5 kg16570

Sodium dichromate dihydrate EMPLURA®

۱٫۹۳۶۸۹٫۰۵۲۱pb500 g910

۱٫۹۳۶۸۹٫۵۰۲۱pb5 kg7280

Sodium dichromate dihydrate for analysis

EMSURE® ACS

۱٫۰۶۳۳۶٫۰۲۵۰pb250 g5910

۱٫۰۶۳۳۶٫۱۰۰۰pb1 kg18240

gb – glass bottles; md – metal drum; PE – polythylene; pjc – plastic can; Al – aluminium; ** P.O. & EUD needed

۵۰

MERCKgroup.com

For enquiries write to lifescienceindia@merckgroup.com

Product Order

No.

Pack

Unit Price

         `

Product Order

No.

Pack

Unit Price

         `

Product Order

No.

Pack

Unit Price

         `

Sodium hydrogen carbonate for analysis

EMSURE® ACS, Reag. Ph Eur

۱٫۰۶۳۲۹٫۰۵۰۰pb500 g1530

۱٫۰۶۳۲۹٫۱۰۰۰pb1 kg2370

۱٫۰۶۳۲۹٫۵۰۰۰pb5 kg8250

di-Sodium hydrogen phosphate anhydrous

EMPLURA®

۱٫۹۳۶۰۹٫۰۵۲۱pb500 g640

۱٫۹۳۶۰۹٫۹۰۵۱fd50 kg On Application

di-Sodium hydrogen phosphate anhydrous

for analysis EMPARTA® ACS

۱٫۹۳۲۰۹٫۰۵۲۱pb500 g700

۱٫۹۳۲۰۹٫۹۰۵۱fd50 kg On Application

di-Sodium hydrogen phosphate anhydrous

for analysis EMSURE® ACS,Reag. Ph Eur

۱٫۰۶۵۸۶٫۰۵۰۰pb500 g5890

۱٫۰۶۵۸۶٫۱۰۰۰pb1 kg12550

۱٫۰۶۵۸۶٫۲۵۰۰pb2.5 kg25140

di-Sodium hydrogen phosphate dihydrate

EMPLURA®

۱٫۹۳۶۲۲٫۰۵۲۱pb500 g470

۱٫۹۳۶۲۲٫۵۰۲۱pb5 kg3970

۱٫۹۳۶۲۲٫۹۰۵۱fd50 kg On Application

di-Sodium hydrogen phosphate dihydrate

for analysis EMPARTA®

۱٫۹۳۲۲۲٫۰۵۲۱pb500 g610

di-Sodium hydrogen phosphate dihydrate

for analysis EMSURE®

۱٫۰۶۵۸۰٫۰۵۰۰pb500 g2850

۱٫۰۶۵۸۰٫۱۰۰۰pb1 kg4370

۱٫۰۶۵۸۰٫۵۰۰۰pb5 kg15330

di-Sodium hydrogen phosphate anhydrous

for chromatography LiChropur®

۶۱۸۵۵۸۰۵۰۰۱۷۳۰ pb500 gm1090

Sodium hydrogen sulfite EMPLURA

۱٫۹۴۹۷۷٫۰۵۲۱pb500 ml

۱٫۹۴۹۷۷٫۲۵۲۱pb2.5 kg

Sodium hydroxide

۱٫۹۳۵۰۴٫۱۰۲۱

۱٫۹۳۵۰۴٫۵۰۲۱

۱٫۹۳۵۰۴٫۹۰۵۱

®

Sodium hydroxide solution c(NaOH) = 0.1

mol/l (0.1N solution)

۶۰۹۱۴۱۰۵۰۰۱۷۳۰ pb500 ml220

Sodium hydroxide solution for 500 ml,

c(NaOH) = 0.1 mol/l (0.1 N) Titrisol®

۶۰۹۹۵۹۰۰۰۱۱۷۳۰ pa3 a360

Sodium hydroxide solution for 500 ml,

c(NaOH) = 1 mol/l (1N) Titrisol®

۶۰۹۹۵۶۰۰۰۱۱۷۳۰ pa2 a260

Sodium hypochlorite solution

approximately 4% w/v available chlorine

EMPLURA®

۱٫۹۳۶۰۷٫۱۰۲۱pb1 lit370

۱٫۹۳۶۰۷٫۵۰۲۱pjc5 lit700

۱٫۹۳۶۰۷٫۹۰۲۶pjc25 lit On Application

Sodium iodide EMPLURA®

۱٫۹۳۶۶۵٫۰۱۲۱pb100 g

۱٫۹۳۶۶۵٫۰۲۵۱pb250 g

۱۹۸۰

۴۳۰۰

Sodium nitrite GR

۶۱۸۰۶۸۰۵۰۰۱۷۳۰ pb

۵۰۰ g

۴۴۰

Sodium nitroprusside dihydrate for analysis

EMPARTA® ACS

۱٫۹۴۹۲۴٫۰۱۲۱gb100 g650

di-Sodium oxalate Purified

۶۱۷۵۸۷۰۵۰۰۱۷۳۰ pb500 g

Reagents & Chemicals

۴۴۰

di-Sodium oxalate for analysis EMSURE®

۱٫۰۶۵۵۷٫۰۲۵۰pb250 g6300

۱٫۰۶۵۵۷٫۱۰۰۰pb1 kg15760

Sodium peroxide granular for analysis

EMPARTA® ACS

۱٫۹۳۹۱۲٫۰۱۲۱tin100 g2690

۱٫۹۳۹۱۲٫۰۵۲۱tin500 g12060

Sodium peroxodisulfate for analysis

EMPARTA®

۱٫۹۳۲۳۴٫۰۵۲۱pb500 g

Sodium peroxidisulfate for analysis

EMSURE®

۱٫۰۶۶۰۹٫۰۵۰۰pb500 g

۱٫۰۶۶۰۹٫۱۰۰۰pb1 kg

Sodium iodide for analysis EMSURE® ACS,

Reag. Ph Eur

۱٫۰۶۵۲۳٫۰۱۰۰pb100 g7230

۱٫۰۶۵۲۳٫۰۲۵۰pb250 g13770

۱٫۰۶۵۲۳٫۱۰۰۰pb1 kg34390

Sodium metabisulphite — see Sodium

disulfite

Sodium metaperiodate for analysis

EMPARTA® ACS

۱٫۹۳۲۵۷٫۰۱۲۱gb100 g

۱٫۹۳۲۵۷٫۰۵۲۱pb500 g

۴۸۰

۳۶۵۰

۵۶۱۰

۲۴۴۰

۸۳۷۰

Sodium phosphate monobasic — See

Sodium dihydrogen phosphate

Sodium phosphate dibasic — See

di-sodium hydrogen phosphate

sodium potassium tartrate — See

Potassium sodium tartrate

tri-Sodium phosphate dodecahydrate

EMPLURA®

۱٫۹۳۶۱۴٫۰۵۲۱pb500 g370

۱٫۹۳۶۱۴٫۹۰۵۱fd50 kg On Application

tri-Sodium phosphate dodecahydrate for

analysis EMPARTA® ACS

۱٫۹۳۲۱۴٫۰۵۲۱pb500 g410

۱٫۹۳۲۱۴٫۵۰۲۱fd5 kg3210

۱٫۹۳۲۱۴٫۹۰۵۱fd50 kg On Application

tetra-Sodium pyrophosphate for analysis

EMPARTA® ACS

۱٫۹۳۲۵۱٫۰۵۲۱pb500 g1110

۱٫۹۳۲۵۱٫۵۰۲۱pb5 kg10790

۱٫۹۳۲۵۱٫۹۰۵۱pd50 kg On Application

Sodium salicylate EMPLURA®

۱٫۹۳۷۰۲٫۰۵۲۱pb500 g

Sodium salicylate GR

۱۰۶۶۰۱۰۲۵۰۱۷۳۰ pb

Sodium metaperiodate for analysis

EMSURE® ACS,Reag. Ph Eur

۱٫۰۶۵۹۷٫۰۲۵۰pb250 g13300

۱٫۰۶۵۹۷٫۱۰۰۰pb1 kg33220

Sodium molybdate EMPLURA®

۱٫۹۳۶۳۹٫۰۲۵۱pb250 g

۱٫۹۳۶۳۹٫۱۰۲۱pb1 kg

Sodium molybdate

۱٫۹۳۲۳۹٫۰۱۲۱

۱٫۹۳۲۳۹٫۰۲۵۱

۱٫۹۳۲۳۹٫۱۰۲۱

Sodium molybdate

EMSURE®

۱٫۰۶۵۲۱٫۰۱۰۰

۱٫۰۶۵۲۱٫۰۲۵۰

۱٫۰۶۵۲۱٫۱۰۰۰

 ۳۰۶۰

۱۱۰۴۰

 ۴۴۰

۱۷۳۰

flakes EMPLURA®

 pb1 kg500

 pb5 kg1540

 fd50 kg On Application

for analysis EMPARTA®

pb100 g1240

pb250 g3360

pb1 kg12440

dihydrate for analysis

pb

pb

pb

۱۰۰ g

۲۵۰ g

  ۱ kg

۱۲۷۳۰

۱۴۸۵۰

۳۷۲۵۰

Sodium hydroxide pellets (low chloride) for

analysis EMPARTA®

۱٫۹۳۱۰۲٫۰۵۲۱pb500 g360

۱٫۹۳۱۰۲٫۵۰۲۱pb5 kg2430

۱٫۹۳۱۰۲٫۹۰۵۱fd50 kg On Application

Sodium hydroxide

۱٫۹۳۵۰۲٫۰۵۲۱

۱٫۹۳۵۰۲٫۵۰۲۱

۱٫۹۳۵۰۲٫۹۰۵۱

pellets EMPLURA®

 pb500 g330

 pb5 kg2000

 fd50 kg On Application

۶۳۰

Sodium nitrate EMPLURA®

۱٫۹۳۶۳۱٫۰۵۲۱pb500 g340

۱٫۹۳۶۳۱٫۹۰۵۱fd50 kg On Application

Sodium nitrate for analysis EMSURE® ACS,

ISO, Reag. Ph Eur

۱٫۰۶۵۳۷٫۰۵۰۰pb500 g4060

۱٫۰۶۵۳۷٫۱۰۰۰pb1 kg6240

Sodium nitrite EMPLURA®

۱٫۹۳۶۵۴٫۰۵۲۱pb500 g410

۱٫۹۳۶۵۴٫۵۰۲۱pb5 kg3090

۱٫۹۳۶۵۴٫۹۰۵۱fd50 kg On Application

۲۵۰ g

۳۵۸۰

Sodium hydroxide pellets for analysis

(MAX. 0.0002% K) EMSURE® ACS, Reag.

Ph Eur

۱٫۰۶۴۹۵٫۰۲۵۰pb250 g6770

۱٫۰۶۴۹۵٫۱۰۰۰pb1 kg15030

۱٫۰۶۴۹۵٫۵۰۰۰pb5 kg81560

S : The items can be transported only by Sea Freight

C : The items can be transported by Air Cargo

B : The items can be supplied against end user order copy only

# : Available till stocks last

Sodium sulfate anhydrous EMPLURA®

۱٫۹۳۶۳۵٫۰۵۲۱pb500 g220

۱٫۹۳۶۳۵٫۵۰۲۱pb5 kg1470

۱٫۹۳۶۳۵٫۹۰۵۱fd50 kg On Application

Sodium sulfate anhydrous for analysis

EMPARTA® ACS

۱٫۹۳۲۳۵٫۰۵۲۱pb500 g290

۱٫۹۳۲۳۵٫۹۰۵۱fd50 kg On Application

۵۱

Part 1

Product Order

No.

Advanced Analytics

Pack

Unit Price

         `

Product Order

No.

Pack

Unit Price

         `

Product Order

No.

Pack

Unit Price

         `

Sodium sulfate anhydrous for analysis

EMSURE® ACS, ISO, Reag. Ph Eur

۱٫۰۶۶۴۹٫۰۵۰۰pb500 g5410

۱٫۰۶۶۴۹٫۱۰۰۰pb1 kg8320

۱٫۰۶۶۴۹٫۵۰۰۰pb5 kg29100

Sodium sulfite anhydrous for analysis

EMPARTA® ACS

۱٫۹۳۲۶۱٫۰۵۲۱pb500 g270

۱٫۹۳۲۶۱٫۹۰۵۱fd50 kg On Application

Sodium sulfite anhydrous for analysis

EMSURE® Reag. Ph Eur

۱٫۰۶۶۵۷٫۰۵۰۰pb500 g2320

۱٫۰۶۶۵۷٫۱۰۰۰pb1 kg3550

۱٫۰۶۶۵۷٫۵۰۰۰pb5 kg12400

di-Sodium tartrate dihydrate EMPLURA®

۱٫۹۳۶۸۵٫۰۵۲۱pb500 g1230

di-Sodium tartrate dihydrate for analysis

EMPARTA® ACS

۱٫۹۳۲۵۰٫۰۲۵۱pb250 g840

di-Sodium tartrate dihydrate for analysis

EMSURE®

۱٫۰۶۶۶۳٫۰۲۵۰pb250 g5610

۱٫۰۶۶۶۳٫۱۰۰۰pb1 kg14040

di-Sodium tetraborate decahydrate

EMPLURA®

۱٫۹۳۶۹۷٫۰۵۲۱pb500 g

Sorbic acid

۶۱۸۷۸۷۹۰۲۶۱۷۳۰ pd

۲۵ kg On Application

SPADNS (1,8-Dihydroxy-2-(4-sulfophenylazo)

naphthalene-3,6-disulfonic acid trisodium salt)

for analysis EMPARTA® ACS

۱٫۹۴۹۲۸٫۰۰۰۶gb5 g2260

Stannous Chloride —

See Tin (II) chloride

Starch iodide paper

۶۱۷۶۴۳۰۰۰۱۱۷۳۰ cp

۵ Bkts

۱۹۰

Sulfuric acid 98% for analysis EMSURE®

۱٫۱۲۰۸۰٫۱۰۰۰gb1 lit3420

۱٫۱۲۰۸۰٫۲۵۰۰gb2.5 lit6690

                                    ۷۰۳۰۱٫۱۲۰۸۰٫۲۵۱۰ safe break 2.5 lit

Sulfuric acid for 500 ml c(H2SO4) = 0.05

mol/l (0.1N) Titrisol®

۶۰۹۹۸۴۰۰۰۱۱۷۳۰ pa3 a370

Sulfuric acid for 500 ml c(H2SO4) = 0.5

mol/l (1N) Titrisol®

۶۰۹۹۸۱۰۰۰۱۱۷۳۰ pa2 a320

Sulfurous acid 5-6% SO2 GR

۶۰۰۷۶۱۰۵۰۰۱۷۳۰ gb500 ml

۳۸۰

Starch soluble for analysis EMPARTA® ACS

۱٫۹۳۳۱۷٫۰۵۲۱pb500 g1440

۱٫۹۳۳۱۷٫۵۰۲۱pb5 kg12790

Strontium nitrate EMPLURA®

۱٫۹۳۷۱۰٫۰۵۲۱pb500 g

۱٫۹۳۷۱۰٫۵۰۲۱pb5 kg

 ۵۱۰

۵۰۲۰

L(+)-Tartaric acid EMPLURA®

۱٫۹۳۴۱۷٫۰۵۲۱pb500 g1370

۱٫۹۳۴۱۷٫۹۰۵۱pd50 kg On Application

L(+)-Tartaric acid for analysis EMPARTA®

ACS

۱٫۹۳۰۱۷٫۰۵۲۱pb500 g1480

۱٫۹۳۰۱۷٫۵۰۲۱pb5 kg10500

L(+)-Tartaric acid for analysis EMSURE®

ACS, ISO, Reag. Ph Eur

۱٫۰۰۸۰۴٫۰۲۵۰pb250 g2920

۱٫۰۰۸۰۴٫۱۰۰۰pb1 kg8120

۱٫۰۰۸۰۴٫۵۰۰۰pb5 kg30270

TestCHLOR

۶۱۷۶۵۸۰۱۰۰۱۷۳۰ gb

۱۰۰ ml

۱۹۰

Strontium nitrate for analysis EMSURE®

۱٫۰۷۸۷۲٫۰۲۵۰pb250 g6600

Succinic acid for analysis EMPARTA® ACS

۱٫۹۳۰۱۹٫۰۵۲۱pb500 g2640

Succinic acid for analysis EMSURE®

۱٫۰۰۶۸۲٫۰۲۵۰pb250 g

۴۴۸۰

۳۰۰

Sodium tetraphenylborate for analysis

EMPARTA® ACS

۱٫۹۴۹۱۳٫۰۰۱۱gb10 g1480

۱٫۹۴۹۱۳٫۱۰۲۱gb1 kg79390

Sodium thiosulfate pentahydrate

EMPLURA®

۱٫۹۳۶۴۸٫۰۵۲۱pb500 g

۱٫۹۳۶۴۸٫۵۰۲۱pb5 kg

Sucrose (saccharose) EMPLURA®

۱٫۹۴۹۵۳٫۰۵۲۱pb500 g380

۱٫۹۴۹۵۳٫۵۰۲۱pb5 kg2620

۱٫۹۴۹۵۳٫۹۰۵۱fd50 kg On Application

Sucrose for analysis EMPARTA® ACS

۱٫۹۴۹۲۱٫۱۰۲۱pb1 kg1300

۱٫۹۴۹۲۱٫۹۰۵۱fd50 kg On Application

Sulfamic acid EMPLURA®

۱٫۹۴۹۷۸٫۰۵۲۱pb500 g

۳۹۰

TestCHLOR Papers for determination of

free chlorine 5 to 100 ppm

۶۱۷۹۴۴۰۰۰۱۱۷۳۰ gb10 bkts280

Tetrabutylammonium dihydrogen

phosphate for analysis EMPARTA®

۱٫۹۴۹۳۴٫۰۰۲۶gb25 g17290

Tetrabutylammonium hydroxide solution

۱۰% in methanol/toluene

۶۱۸۵۷۵۰۱۰۰۱۷۳۰ pb100 ml2290

۶۱۸۵۷۶۰۱۰۰۱۷۳۰ pb100 ml3250

Tetrabutylammonium hydroxide 20% in

water EMPLURA®

۱٫۹۴۹۵۸٫۰۱۲۱pb100 ml2930

Tetrabutylammonium hydroxide 25% in

methanol EMPLURA®

۱٫۹۴۹۵۷٫۰۱۲۱pb100 ml3480

Tetrabutylammonium hydroxide solution

۰٫۱N in

۶۱۸۵۸۳۰۵۰۰۱۷۳۰ gb500 ml2620

Tetrabutylammonium hydroxide solution

۰٫۱N in water

۶۱۸۵۸۴۰۵۰۰۱۷۳۰ gb500 ml2060

Tetrabutylammonium hydroxide solution

۱۰% in water

۶۱۸۵۷۷۰۱۰۰۱۷۳۰ pb100 ml2130

Tetrabutylammonium hydroxide solution

۱۰% in methanol

۶۱۸۵۰۹۰۱۰۰۱۷۳۰ pb100 ml2210

 ۱۹۰

۱۵۴۰

Sodium thiosulfate pentahydrate for

analysis EMPARTA® ACS

۱٫۹۳۲۴۸٫۰۵۲۱pb500 g350

۱٫۹۳۲۴۸٫۵۰۲۱pb5 kg2650

Sodium thiosulfate pentahydrate for

analysis EMSURE® ACS, ISO, Reag.

۱٫۰۶۵۱۶٫۰۵۰۰pb500 g

۱٫۰۶۵۱۶٫۱۰۰۰pb1 kg

۱٫۰۶۵۱۶٫۵۰۰۰pb5 kg

Sodium thiosulfate solution

۶۰۹۹۵۰۰۰۰۱۱۷۳۰ pa3 a

Ph Eur

 ۵۸۳۰

 ۸۹۴۰

۳۱۳۱۰

۳۴۰

Sulfanilic acid for analysis EMPARTA® ACS

۱٫۹۴۹۳۰٫۰۱۲۱pb100 g610

Sulfuric acid 0.02N solution

۶۱۸۴۶۳۰۵۰۰۱۷۳۰ pb500 ml

Sulfuric acid about

۱٫۹۳۴۰۰٫۰۵۲۱

۱٫۹۳۴۰۰٫۲۵۲۱

۱٫۹۳۴۰۰٫۵۰۲۱

۱٫۹۳۴۰۰٫۹۰۳۱

Sulfuric acid about

EMPARTA® ACS

۱٫۹۳۰۰۰٫۰۵۲۱

۱٫۹۳۰۰۰٫۲۵۲۱

۱٫۹۳۰۰۰٫۵۰۲۱

۲۰۰

۹۸% EMPLURA®

gb500 ml330

gb2.5 lit980

pjc5 lit1250

pjc30 lit On Application

۹۸% for analysis

gb

gb

pjc

۵۰۰ ml

۲٫۵ lit

  ۵ lit

analysis

  ۱

  ۱

۲٫۵

۲٫۵

۲٫۵

lit

lit

lit

lit

lit

۳۳۲۰

۳۰۵۰

۶۵۱۰

۶۸۷۰

۶۰۰۰

 ۳۶۰

۱۰۹۰

۱۶۶۰

Sodium tungstate dihydrate EMPLURA®

۱٫۹۳۷۰۴٫۰۲۵۱gb250 g2430

Sodium tungstate dihydrate for analysis

EMSURE®

۱٫۰۶۶۷۳٫۰۲۵۰pb250 g12010

۱٫۰۶۶۷۳٫۱۰۰۰pb1 kg30000

Solochrome black T —

See Eriochrome black T

Solochrome dark blue —

See Calcon metal indicator

Sulfuric acid 95-97% for

EMSURE® ISO

۱٫۰۰۷۳۱٫۱۰۰۰gb

۱٫۰۰۷۳۱٫۱۰۱۱pb

۱٫۰۰۷۳۱٫۲۵۰۰gb

۱٫۰۰۷۳۱٫۲۵۱۰ safe break

۱٫۰۰۷۳۱٫۲۵۱۱pb

gb – glass bottles; md – metal drum; PE – polythylene; pjc – plastic can; Al – aluminium; ** P.O. & EUD needed

۵۲

MERCKgroup.com

For enquiries write to lifescienceindia@merckgroup.com

Product Order

No.

Pack

Unit Price

         `

Product Order

No.

Pack

Unit Price

         `

Product Order

No.

Pack

Unit Price

         `

Tetrabutylammoniumhydroxide 40% in

methanol EMPLURA®

۱٫۹۴۹۵۶٫۰۱۲۱pb100 ml6120

Tetrabutylammoniumhydroxide 40% in

water EMPLURA®

۱٫۹۴۹۵۵٫۰۱۲۱pb100 ml6260

Tetrachloroethylene EMPLURA®

۱٫۰۰۹۶۴٫۰۵۲۱gb500 ml700

۱٫۰۰۹۶۴٫۲۵۲۱gb2.5 lit2830

۱٫۰۰۹۶۴٫۹۰۲۷md25 lit On Application

Tetraheptylammonium bromide

EMPLURA®

۱٫۹۴۹۸۵٫۰۰۲۶gb25 g

Tetrahydrofuran EMPLURA®

۱٫۰۸۱۱۴٫۰۵۲۱gb500

۱٫۰۸۱۱۴٫۲۵۲۱gb2.5

۱٫۰۸۱۱۴٫۹۰۲۷md25

۱٫۰۸۱۱۴٫۹۲۲۱md 200

Tin (metal) Powder

۶۱۸۶۰۴۰۲۵۰۱۷۳۰ gb

۲۵۰ g

۴۱۱۰

Trichloroacetic acid EMPLURA®

۱٫۹۴۹۷۱٫۰۵۲۱gb500 g

۶۸۰

Tin granulated for analysis (particle size

about 4 mm) EMSURE® Reag. Ph Eur

۱٫۰۷۸۰۶٫۰۲۵۰pb250 g14270

۱٫۰۷۸۰۶٫۱۰۰۰pb1 kg35660

Tin(II) chloride dihydrate EMPLURA®

۱٫۹۳۶۱۲٫۰۱۲۱gb100 g830

۱٫۹۳۶۱۲٫۰۲۵۱gb250 g1770

Tin(II) chloride dihydrate for analysis

EMPARTA® ACS

۱٫۹۳۲۱۲٫۰۱۲۱gb100 g930

۱٫۹۳۲۱۲٫۰۲۵۱gb250 g2010

Tin(II) chloride dihydrate for analysis

EMSURE® ACS, ISO, Reag. Ph Eur

۱٫۰۷۸۱۵٫۰۱۰۰gb100 g4830

۱٫۰۷۸۱۵٫۰۲۵۰gb250 g8050

۱٫۰۷۸۱۵٫۱۰۰۰gb1 kg24130

Titanium(IV) oxide EMPLURA®

۱٫۹۳۸۰۳٫۰۵۲۱pb500 g480

۱٫۹۳۸۰۳٫۹۰۲۶pd25 kg On Application

Titanium(IV) oxide for analysis EMSURE®

Reag. Ph Eur

۱٫۰۰۸۰۸٫۱۰۰۰pb1 kg5400

Titriplex III P 50 KG

۶۱۷۸۰۰۹۰۵۱۱۷۳۰ fd

Trichloroacetic acid for analysis EMSURE®

ACS, Reag. Ph Eur

۱٫۰۰۸۰۷٫۰۱۰۰gb100 g3820

۱٫۰۰۸۰۷٫۰۲۵۰gb250 g4740

۱٫۰۰۸۰۷٫۱۰۰۰gb1 kg10550

Trichloroethylene EMPLURA®

۱٫۰۰۹۵۸٫۰۵۲۱gb500 ml610

۱٫۰۰۹۵۸٫۲۵۲۱gb2.5 lit2380

۱٫۰۰۹۵۸٫۹۰۲۷md25 lit On Application

Trichloroethylene for analysis EMSURE®

ACS, Reag. Ph Eur

۱٫۱۱۸۷۲٫۱۰۰۰gb1 lit9170

۱٫۱۱۸۷۲٫۲۵۰۰gb2.5 lit16040

Triethanolamine EMPLURA®

۱٫۹۴۵۲۶٫۰۵۲۱pb500 ml670

۱٫۹۴۵۲۶٫۲۵۲۱gb2.5 lit3010

۱٫۹۴۵۲۶٫۹۰۲۷pjc25 lit On Application

Triethanolamine EMPARTA®

۱٫۹۴۶۱۱٫۰۵۲۱gb500 ml

۱٫۹۴۶۱۱٫۲۵۲۱gb2.5 lit

Triethylamine for synthesis

۸٫۰۸۳۵۲٫۰۵۲۱gb500 ml

۸٫۰۸۳۵۲٫۲۵۲۱gb2.5 lit

Reagents & Chemicals

۷۷۴۰

ml700

lit3050

lit On Application

lit On Application

Tetrahydrofuran for analysis

EMPARTA® ACS

۱٫۰۷۰۲۵٫۰۵۲۱gb500 ml

۱٫۰۷۰۲۵٫۲۵۲۱gb2.5 lit

 ۷۸۰

۳۲۴۰

®

 ۷۲۰

۲۸۹۰

Tetrahydrofuran for analysis EMSURE

ACS, Reag. Ph Eur

۱٫۰۹۷۳۱٫۱۰۰۰gb1 lit9150

۱٫۰۹۷۳۱٫۲۵۰۰gb2.5 lit22630

Tetrahydrofuran for Chromatography

۶۰۸۱۰۱۱۰۰۰۱۷۳۰ gb1 lit1600

۶۰۸۱۰۱۲۵۰۰۱۷۳۰ gb2.5 lit4610

Tetramethylammonium hydroxide solution

۲۵% in methanol EMPLURA®

۱٫۹۴۹۶۹٫۰۱۲۱pb100 ml5960

Tetramethylammonium hydroxide solution

۲۵% in water EMPLURA®

۱٫۹۴۹۶۸٫۰۱۲۱pb100 ml6060

Tetra-n-butylammonium bromide for

chromatography LiChropur®

۶۱۸۶۳۶۰۱۰۰۱۷۳۰ pb100 gm

 ۴۷۰

۱۸۸۰

۵۰ kg On Application

Titriplex® III Pure (ethylene dinitrilo

tetraacetic acid disodium salt dihydrate)

۶۱۷۸۰۰۰۱۰۰۱۷۳۰ pb100 g270

۶۱۷۸۰۰۵۰۰۰۱۷۳۰ pb5 kg7550

Titriplex® III solution for 500 ml,

c(C10H14N2Na2O8.2H2O)

۶۰۹۹۹۲۰۰۰۱۱۷۳۰ pa2 a

Toluene EMPLURA®

۱٫۰۸۳۲۳٫۰۵۲۱gb

۱٫۰۸۳۲۳٫۲۵۲۱gb

۱٫۰۸۳۲۳٫۹۰۲۷md

۱٫۰۸۳۲۳٫۹۲۲۱md

Triethylamine for analysis EMPARTA®

۱٫۹۴۹۲۰٫۰۵۲۱gb500 ml530

۱٫۹۴۹۲۰٫۲۵۲۱gb2.5 lit2380

Triethylamine for Chromatography

۶۱۸۵۵۰۱۰۰۰۱۷۳۰ gb1 lit

Trifluoroacetic acid for synthesis

۸٫۰۸۲۶۰٫۰۱۲۱gb100 ml

۸٫۰۸۲۶۰٫۰۵۲۱gb500 ml

۳۶۳۰

۳۷۰

۲۱۸۰

۷۷۸۰

۹۷۰

۵۰۰

۲٫۵

 ۲۵

۲۰۰

ml360

lit1300

lit On Application

lit On Application

Trifluoroacetic Acid for Chromatography

۶۱۸۷۲۹۰۵۰۰۱۷۳۰ gb500 ml6545

Tris (hydroxymethyl) aminomethane for

analysis EMPARTA® ACS

۱٫۹۳۳۱۵٫۰۵۲۱pb500 g3370

۱٫۹۳۳۱۵٫۹۰۲۶pd25 kg On Application

Tween® ۲۰ for synthesis

۸٫۲۲۱۸۴٫۰۵۲۱gb500 ml1300

۸٫۲۲۱۸۴٫۲۵۲۱gb2.5 lit5360

۸٫۲۲۱۸۴٫۹۰۲۷pjc25 lit On Application

Tween® ۸۰ for synthesis

۸٫۲۲۱۸۷٫۰۵۲۱gb500 ml

۸٫۲۲۱۸۷٫۲۵۲۱gb2.5 lit

Tetra-n-butylammonium hydrogen sulfate

for analysis EMPARTA®

۱٫۹۴۹۲۶٫۰۰۲۶gb25 g830

Thioglycollic acid about 80% EMPLURA®

۱٫۹۴۹۸۰٫۰۵۲۱gb500 g1770

Thiourea for analysis EMPARTA® ACS

۱٫۹۴۹۰۲٫۰۵۲۱pb500 g950

۱٫۹۴۹۰۲٫۵۰۲۱pb5 kg7730

Thymol blue indicator

۶۱۸۲۶۵۰۰۲۵۱۷۳۰ gb

۲۵ g

۸۰۰

۸۴۰

۱۴۷۰

Toluene for analysis EMPARTA® ACS

۱٫۰۷۰۱۹٫۰۵۲۱gb500 ml420

۱٫۰۷۰۱۹٫۲۵۲۱gb2.5 lit1510

Toluene for analysis EMSURE® ACS, ISO,

Reag. Ph Eur

۱٫۰۸۳۲۵٫۱۰۰۰gb1 lit7260

۱٫۰۸۳۲۵٫۲۵۰۰gb2.5 lit17450

۱٫۰۸۳۲۵٫۲۵۱۱PE2.5 lit15890

Toluene for Chromatography

۶۰۸۳۲۷۱۰۰۰۱۷۳۰ gb1 lit

p-Toluene sulfonic acid monohydrate

EMPLURA®

۱٫۹۳۴۲۶٫۰۵۲۱pb500 g

Total hardness indicator tablets

۶۱۷۵۵۲۰۰۰۱۱۷۳۰ gb100 tab

۸۳۵

۱۲۲۰

۵۸۹۰

Thymolphthalein indicator

۱۰۸۱۷۵۰۰۲۵۱۷۳۰ gb25 g

Tin (metal) EMPLURA®

۱٫۹۳۸۰۲٫۰۱۲۱gb100 g

Universal indicator paper pH 1-10 —

See pH papers

۶۷۰

Universal indicator solution pH 4-11

۶۱۷۶۵۹۰۱۰۰۱۷۳۰ pb100 ml

۶۱۷۶۵۹۰۵۰۰۱۷۳۰ pb500 ml

۱۵۰

۱۶۰

۲۸۰

S : The items can be transported only by Sea Freight

C : The items can be transported by Air Cargo

B : The items can be supplied against end user order copy only

# : Available till stocks last

۵۳

Part 1

Product Order

No.

Advanced Analytics

Pack

Unit Price

         `

Product Order

No.

Pack

Unit Price

         `

Product Order

No.

Pack

Unit Price

         `

Urea for analysis EMPARTA® ACS

۱٫۹۴۹۱۰٫۰۵۲۱pb500 g460

۱٫۹۴۹۱۰٫۹۰۵۱fd50 kg On Application

Vanillin for synthesis

۶۱۸۶۰۳۰۱۰۰۱۷۳۰ pb

Vanillin GR

۶۱۹۱۱۷۰۰۲۵۱۷۳۰ pb

۶۱۹۱۱۷۰۱۰۰۱۷۳۰ pb

W.B.C. Diluting fluid

۶۱۸۳۷۱۰۵۰۰۱۷۳۰ gb

Wanklyn’s solution

۶۱۸۳۷۲۰۵۰۰۱۷۳۰ gb

Water EMPLURA®

۱٫۹۴۵۰۷٫۵۰۲۱pjc

۱۰۰ g

 ۲۵ g

۱۰۰ g

۵۰۰ ml

۵۰۰ ml

۵ lit

۸۷۰

 ۴۹۰

۱۸۱۰

۲۱۰

۳۱۰

۴۸۰

۴۵۰

Zinc nitrate hexahydrate EMPLURA®

۱٫۹۳۷۰۳٫۰۵۲۱pb500 g

Zinc oxide EMPLURA®

۱٫۹۳۸۰۱٫۰۵۲۱pb

۱٫۹۳۸۰۱٫۵۰۲۱fd

۱٫۹۳۸۰۱٫۹۰۵۱fd

۴۹۰

Dichloromethane for Chromatography

۶۰۶۰۴۴۱۰۰۰۱۷۳۰ gb1 lit815

۶۰۶۰۴۴۲۵۰۱۱۷۳۰ gb2.5 lit2110

Diethylamine for Chromatography

۶۱۸۵۹۸۱۰۰۰۱۷۳۰ gb1 lit

۱٫۴-Dioxane for Chromatography

۶۱۸۶۴۹۱۰۰۰۱۷۳۰ gb1 lit

Ethyl acetate for Chromatography

۶۰۰۸۶۸۱۰۰۰۱۷۳۰ gb1 lit

۶۰۰۸۶۸۲۵۰۰۱۷۳۰ gb2.5 lit

n-Heptane for Chromatography

۶۱۸۵۴۹۱۰۰۰۱۷۳۰ gb1 lit

۵۰۰ g630

  ۵ kg5170

 ۵۰ kg On Application

۲۹۱۰

Zinc oxide for analysis EMSURE® ACS,

Reag. Ph Eur

۱٫۰۸۸۴۹٫۰۵۰۰pb500 g5230

۱٫۰۸۸۴۹٫۱۰۰۰pb1 kg8700

Zinc dust — See Zinc powder

Zinc powder EMPLURA

۱٫۹۳۸۰۰٫۰۵۲۱pb500 g

۱٫۹۳۸۰۰٫۵۰۲۱pb5 kg

®

۲۰۱۰

 ۷۷۵

۲۱۰۰

On Application

 ۸۳۰

۵۱۶۰

®

Hexanes for Chromatography

۶۱۷۸۵۴۱۰۰۰۱۷۳۰ gb1 lit

n-Hexane for Chromatography

۶۱۷۶۹۱۱۰۰۰۱۷۳۰ gb1 lit

۶۱۷۶۹۱۲۵۰۰۱۷۳۰ gb2.5 lit

Isooctane for Chromatography

۶۰۴۷۱۷۱۰۰۰۱۷۳۰ gb1 lit

۶۰۴۷۱۷۲۵۰۰۱۷۳۰ gb2.5 lit

Methanol for Chromatography

۶۰۶۰۰۷۱۰۰۰۱۷۳۰ gb1 lit

۶۰۶۰۰۷۲۵۰۰۱۷۳۰ gb2.5 lit

On Application

Water for Chromatography

۶۱۷۶۵۰۱۰۰۰۱۷۳۰ pb1 lit

Wright’s eosin methylene blue solution for

microscopy#

۱۰۱۳۸۳۰۲۵۰۱۷۳۰ gb250 ml230

Xylene (mixture of

۶۰۸۶۸۵۰۵۰۰۱۷۳۰

۶۰۸۶۸۵۲۵۰۰۱۷۳۰

۶۰۸۶۸۵۹۰۲۵۱۷۳۰

isomers) EMPLURA

 gb500 ml370

 gb2.5 lit1250

 md25 lit On Application

®

Zinc sulfate heptahydrate EMPLURA

۱٫۹۳۶۴۰٫۰۵۲۱pb500 g350

۱٫۹۳۶۴۰٫۹۰۵۱fd50 kg On Application

Zinc sulfate heptahydrate for analysis

EMSURE® ACS,ISO, Reag. Ph Eur

۱٫۰۸۸۸۳٫۰۵۰۰pb500 g3420

۱٫۰۸۸۸۳٫۱۰۰۰pb1 kg5250

۱٫۰۸۸۸۳٫۵۰۰۰pb5 kg18380

Zinc sulfate heptahydrate GR

۶۱۷۹۴۵۰۵۰۰۱۷۳۰ pb500 g

On Application

On Application

۲۳۱۰

۳۹۵۰

Xylene low in sulfur (mixture of isomers)

for analysis EMPARTA® ACS

۱٫۹۴۶۰۰٫۰۵۲۱gb500 ml480

۱٫۹۴۶۰۰٫۲۵۲۱gb2.5 lit1570

۱٫۹۴۶۰۰٫۹۰۲۷md25 lit On Application

Xylene for analysis

Reag. Ph Eur

۱٫۰۸۶۶۱٫۱۰۰۰

۱٫۰۸۶۶۱٫۲۵۰۰

۱٫۰۸۶۶۱٫۲۵۱۱

EMSURE® ACS, ISO,

gb

gb

PE

  ۱ lit

۲٫۵ lit

۲٫۵ lit

۲٫۵ lit

۵ g

 ۵۷۳۰

۱۱۹۳۰

۱۰۸۶۰

۱۷۱۰

۶۳۰

۵۴۰

۴۹۰

۳۵۰

۵۰۰

Zinc sulfate monohydrate for analysis

EMPARTA®

۱٫۹۳۲۴۷٫۰۵۲۱pb500 g470

۱٫۹۳۲۴۷٫۵۰۲۱pb5 kg3900

Methanol for Chromatography Gradient

Grade

۶۱۸۶۰۷۲۵۰۰۱۷۳۰ gb2.5 lit700

۱-Methyl-2-Pyrrolidone for Chromatography

۶۱۸۷۲۳۱۰۰۰۱۷۳۰ gb1 lit4000

Ortho-Phosphoric Acid for Chromatography

۶۱۸۷۲۴۱۰۰۰۱۷۳۰ gb1 lit3880

n-Pentane for Chromatography

۶۱۸۷۲۸۱۰۰۰۱۷۳۰ gb1 lit

۱-Propanol for Chromatography

۶۱۸۶۶۳۱۰۰۰۱۷۳۰ gb1 lit

۲-Propanol for Chromatography

۶۰۱۰۴۰۱۰۰۰۱۷۳۰ gb1 lit

۶۰۱۰۴۰۲۵۰۰۱۷۳۰ gb2.5 lit

Chromatography Solvents

Mfd. in India

Acetic Acid for Chromatography

۶۱۸۶۶۵۱۰۰۰۱۷۳۰ gb1 lit

Acetone for Chromatography

۶۰۰۰۲۰۱۰۰۰۱۷۳۰ gb1 lit

۶۰۰۰۲۰۲۵۰۰۱۷۳۰ gb2.5 lit

Acetonitrile for Chromatography

۶۰۰۰۳۰۲۵۰۰۱۷۳۰ gb2.5 lit

۹۰۰

 ۹۴۰

۱۹۶۰

۱۳۰۰

o-Xylene EMPLURA®

۱٫۹۴۹۷۲٫۲۵۲۱gb

Xylenol orange indicator

۶۱۸۵۸۱۰۰۰۵۱۷۳۰ gb

On Application

۳۵۶۰

Zinc acetate dihydrate EMPLURA®

۱٫۹۳۶۹۲٫۰۵۲۱pb500 g

Zinc acetate dihydrate for analysis

EMSURE® ACS

۱٫۰۸۸۰۲٫۰۲۵۰pb250 g

۱٫۰۸۸۰۲٫۱۰۰۰pb1 kg

 ۷۶۰

۱۷۲۰

۲۹۶۰

۷۳۷۰

Acetonitrile for Chromatography Gradient

Grade

۶۱۸۳۰۰۱۰۰۰۱۷۳۰ gb1 lit700

۶۱۸۳۰۰۲۵۰۰۱۷۳۰ gb2.5 lit1450

Benzene for Chromatography

۶۱۸۷۲۶۱۰۰۰۱۷۳۰ gb1 lit

۱۰۴۰

Tetrahydrofuran for Chromatography

۶۰۸۱۰۱۱۰۰۰۱۷۳۰ gb1 lit1600

۶۰۸۱۰۱۲۵۰۰۱۷۳۰ gb2.5 lit4610

Toluene for Chromatography

۶۰۸۳۲۷۱۰۰۰۱۷۳۰ gb1 lit

Triethylamine for Chromatography

۶۱۸۵۵۰۱۰۰۰۱۷۳۰ gb1 lit

Zinc chloride dry EMPLURA®

۱٫۹۳۶۲۳٫۰۵۲۱pb500 g490

۱٫۹۳۶۲۳٫۹۰۲۶fd25 kg On Application

Zinc chloride for analysis EMSURE ACS,

ISO, Reag. Ph Eur

۱٫۰۸۸۱۶٫۰۲۵۰pb250 g3410

۱٫۰۸۸۱۶٫۱۰۰۰pb1 kg8510

®

۸۳۵

tert-Butyl Methyl Ether for Chromatography

۶۱۸۶۱۵۱۰۰۰۱۷۳۰ gb1 lit2630

Chloroform for Chromatography

۶۰۲۴۴۴۱۰۰۰۱۷۳۰ gb1 lit

Cyclohexane for Chromatography

۶۰۲۸۲۷۱۰۰۰۱۷۳۰ gb1 lit

۱۰۷۰

۱۲۰۰

۳۶۳۰

Trifluoroacetic Acid for Chromatography

۶۱۸۷۲۹۰۵۰۰۱۷۳۰ gb500 ml6545

Water for Chromatography

۶۱۷۶۵۰۱۰۰۰۱۷۳۰ gb1 lit

Zinc filings for analysis EMPARTA® ACS

۱٫۹۳۹۰۴٫۰۵۲۱pb500 g1040

۴۵۰

gb – glass bottles; md – metal drum; PE – polythylene; pjc – plastic can; Al – aluminium; ** P.O. & EUD needed


سفیر آزما کیان برند اول فروش مواد شیمیایی و آزمایشگاهی در ایران می باشد.

با تشکر مجله دانش شیمی و تیم پایان نامه من

خرید آنتی بادی

نظرتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *